Biblioteek

Dr. Christo en Hetta se hart is om God se mense toe te rus vir bediening. Daarom stel hulle graag die volgende materiaal beskikbaar hier op die Net. As jy in enige van hierdie e-dokumente belangstel, kontak gerus hulle. 

OPLEIDING VAN CHRISTELIKE LEIERS VIR BEDIENING

Een van my oogmerke in bediening is die toerusting van Christelike leiers vir bediening, sy dit in die gemeente of vir die markplein.

Om die rede het ek gaan sit en ’n inventaris gaan opstel van van die beste toerustingsmateriaal (wat gratis beskikbaar is) wat ek in die hande kon kry. Dit sluit van my eie materiaal in, maar ook van heelwat ander bedieninge.

Hier is ’n lys hiervan.

Training material meant for equipping and training.pdf

Kliek daarop om dit af te laai.


SLUKKIES NUWE WYN - Woord uit vorige Nuusbriefies.  Kliek daarop om dit af te laai.

Profetiese woorde vir die Nuwe Jaar 5779 en 2019.pdf

n Profetiese woord vir 2018 en verder.pdf

Hemel op aarde - Dele 1 tot 104 .pdf

Profetiese woord vir 2017 en verder.pdf

Profetiese woord vir 2016.pdf

Profetiese woorde vir 2015 en verder - internetgemeente.pdf

Profetiese woorde oor 2014 en verder - internetgemeente.pdf


As jy die inhoud van die afgelope week of vorige weke se SLUKKIE NUWE WYN wil lees, kliek op die volgende skakel:

My BLOG waar jy die SLUKKIE NUWE WYN van die  afgelope week of vorige weke kan kry.


VIDEOS OP YOUTUBE - Kliek op die video wat jy wil kyk.

1.  HOE HOOR EK DIE HERE SE STEM - DVD-REEKS

Sessie 1 – Dit is God se begeerte om met ons te praat (28:02 min) 

Sessie 2 – My skape hoor my stem (20:34 min) 

Sessie 3 – Ons moet leer om God se stem te hoor (31:16 min) 

Sessie 4 – God praat deur die Bybel met ons – Hoe lees ons dit reg? (1) (24:41 min) 

Sessie 5 – God praat deur die Bybel met ons – Hoe lees ons dit reg? (2) (42:24 min) 

Sessie 6 – God praat soms direk met ons deur spontane gedagtes (21:51 min) 

Sessie 7 – God praat deur die gawes met ons (22:16 min) 

Sessie 8 – Raak stil in God se teenwoordigheid (29:58 min) 

Sessie 9 – ʼn Doelbewuste inbeweeg in die Here se teenwoordigheid (29:32 min) 


2. JESUS, DIE DOPER MET DIE GEES - DVD-REEKS

SESSIE 1    ‘n Kennismaking met Jesus as die Salwer met die Gees (36:21 min)

SESSIE 2    Die Heilige Gees in die Ou Testament (39:38 min)

SESSIE 3    Die profete profeteer oor ‘n nuwe era (36:48 min)

SESSIE 4    ‘n Waar-word van die profesieë (51:04 min)

SESSIE 5    Die vervulling en salwing met die Heilige Gees “empower” God se mense (deel 1) (44:14 min)

SESSIE 6    Die vervulling en salwing met die Heilige Gees “empower” God se mense (deel 2) (47:23 min)

SESSIE 7    Oor die gawes van die Gees (47:15 min)

SESSIE 8    Samevattend oor die Gees en Sy werk (43:15 min)


ANDER MATERIAAL WAT TANS AS E-BOEKE BESKIKBAAR IS

 As jy in enige van hierdie E-DOKUMENTE/BOEKE wil hê, kontak gerus vir dr Christo Nel, dan gee hy vir jou die skakel na sy DROPBOX waar jy dan al hierdie materiaal en Ander  gratis kan gaan aflaai.

IN AFRIKAANS

 9 TOT 5 – 40 Hoofstukke oor God se roeping aan elke gelowige in die markplein

AAN DIE VOETE VAN JESUS – 9 Hoofstukke oor die lewe wat ons in Jesus Christus het, volgens die Johannes-evangelie.

AAN SY LIEFDE IS DAAR GEEN EINDE NIE – 11 Hoofstukke oor wat die Skrif leer oor God se liefde

CHRISTEN-WEES IN DIE PRAKTYK – 12 Hoofstukke oor hoe om God se Koninkryk bo alles in die praktyk te soek

DIE BYBEL EN GELD – 16 Hoofstukke oor wat die Bybel oor geld en verwante finansiële aangeleenthede vir ons sê

DIE ‘DA VINCI CODE” ONTBLOOT – 7 Hoofstukke oor wat ons as Christen se antwoorde op die vrae behoort te wees wat in hierdie boek en film gestel word

DIE VERBOND VAN GOD – 7 Hoofstukke oor God se verbond met Sy mense wat soos ʼn goue draad deur die Skrif loop. Maar die Skrif leer dit anders as wat in die meeste Gereformeerde Kerke geleer word.

DIE HART VAN DIE EVANGELIE – 28 Hoofstukke oor die kern Evangelieboodskap

DIT IS TYD OM TE VERANDER –  40 Hoofstukke oor die noodsaaklikheid om te verander in ʼn Christen se lewe.  Een van my vriende sê altyd: God is so lief vir ons… Maar Hy is te lief vir ons om ons te los soos ons is!

FINANSIELE VRYHEID IN CHRISTUS – 10 Hoofstukke Bybelse materiaal oor al die beginsels in die Skrif wat God se kinders finansieel vry kan maak.

GEBED IS SOVEEL MEER –  Hierdie 14 hoofstukke oor gebed kan jou hele lewe verander.

HOOR JY DIE HERE SE STEM? – 9 Hoofstukke oor hoe leer ʼn Christen prakties om God se stem tussen al die ander stemme te onderskei

JY IS GOD SE BANKBESTUURDER – Dit is 12 hoofstukke oor wat God se hart rondom jou werk en jou hantering van geld is

LUKAS 10 – OPLEIDINGSPRORAM – ʼn 10-weke opleidingsprogram waarmee gelowiges in ʼn bepaalde omgewing of streek toegerus kan word om hulle omgewing effektief te bedien in diens van die Koninkryk

MEER AS NET NOG GODSDIENS – 11 Hoofstukke wat Christene kan gebruik om oor die andersheid van die Christendom teenoor mense te getuig.

MEER AS NET ‘N MENS – Hierdie 13 hoofstukke handel oor die Persoon van Jesus Christus wat die hele wêreld se aandag tans trek.

MAAK MENSE MY DISSIPELS – Dit is die basiese lering aan nuwe bekeerlinge in ʼn dissipelprogram van 10 weke

NUWE WYNSAKKE – Die Here is dwarsoor die wêreld besig om in alle dele van die Liggaam van Jesus ons uit te daag om Hom te vertrou om ons te wys hoe lyk die “nuwe wynsakke” waarin Hy Sy kinders en die gemeenskap om ons effektief wil bedien.  Hierdie materiaal is deel van my eie nadenke oor hoe so ʼn nuwe wynsak dan sal lyk en die implikasies daarvan vir die huidige kerkstrukture.

‘N NORMALE CHRISTELIKE GEBOORTE – Oor die normale wyse hoe mense deel geword het van die vroeg-Christelike Nuwe Testamentiese gemeentes

'N NUWE GESLAG BEDIENAARS – Hierin is 10 hoofstukke riglyne vir 10 selgroepe (oor dieselfde materiaal) oor Bybelse waardes en die bediening waarin God elke gelowige in die gemeente wil gebruik

WAT OP DEES AARDE MAAK EK HIER? – 12 Hoofstukke oor die Christen se ontdekking dat die God wat hemel en aarde gemaak het, ʼn plan met sy of haar lewe het 

© Christo Nel 2017