ʼn Anderse manier om die “Jesus-verhaal” te vertel

Kom ons probeer ʼn slag die Bybel- en Evangelieverhaal as hierdie “buitengewoon vreemde verhaal” te vertel, soos aan iemand wat nog nooit daarvan gehoor het nie.

Ek begin gewoonlik deur vir so iemand te sê dat wat ek vir hulle te vertelle het, gaan so buitengewoon en vreemd klink dat hulle mooi moet dink of hulle dit regtig wil hoor. As hulle dan vir my sê dat hulle dit regtig wil hoor, dan vertel ek dit so. (Wat hier volg, is my kort 2-3 minute weergawe daarvan).

Wat ek vir julle te vertelle het, kom uit hierdie boek wat ons die Bybel noem. Daarin lees ons hoe die God van die Bybel Homself aan ons op verskillende maniere voorstel as die Enigste Een Ware God, wat ʼn Pa, ʼn Seun, met die naam, Jesus, en ook Heilige Gees is.

Ek glo dat hierdie wêreld van ons geskep is deur hierdie God. Toe Hy dit gedoen het, het Hy ons as mense as mans en vrouens geskape. Hy het ons so gemaak dat ons baie soos Hy lyk; dat ons iets van Sy beeld vertoon, sê die Bybel.

Op grond van wat in die Bybel vertel word, glo ek dat die eerste mense wat Hy geskep het, gesondig en in opstand gekom het teen die God wat hulle geskape het. So het hierdie hele wêreld ʼn baie siek plek geword waarin alles krom en skeef getrek is as gevolg hiervan.

Ek glo ook dat God geweet het dat dit sou gebeur en daarom het die Pa met die Seun gesels in die hemel en vir Hom gesê: Jesus, sal jy vir My ʼn guns doen? Sal jy na aarde toe gaan om daar vir die mense te vertel van ons plan hoe om alles weer reg te maak, en om te doen wat nodig is om dit alles weer reg te maak?

Ek het jou gewaarsku dat dit ʼn vreemde storie hierdie is, maar jy het nog nie eers die vreemdste deel gehoor nie.

So word God, die Seun, ʼn gewone mens en word gebore uit ʼn vrou wat ʼn maagd was. M. a. w. Jesus is gebore uit ʼn vrou wat nie seks met ʼn man gehad het nie. Ek weet dit klink nie reg nie, maar ek glo dit is presies soos wat dit gebeur het.

Op die 11de September 3 v.C., om presies te wees, word hierdie seuntjie, Jesus, gebore in ʼn klein dorpie, Bethlehem, in Israel.

Hy het opgegroei as kind en is deur die man, Josef, wat die mense gedink het sy pa was, geleer om meubels van hout te maak en om huise te bou soos wat Josef gedoen het.

Ons weet nie of Jesus ʼn goeie meubelmaker of bouer was nie, want ons het nêrens in die een of ander museum iets wat Hyself gemaak het nie, maar dit maak ook nie saak nie.

Toe Hy 30 jaar oud was, het Jesus begin om, soos Hy dit gesê het, te doen wat Sy Hemelse Pa nog altyd mee besig was. Daarvoor het Hy ʼn bestuurspan aangestel wat Hy Sy dissipels genoem het. Hulle was 12 gewone manne, maar uiteindelik sou Hy net 11 oorhou en suksesvol kon oplei.

Vir die bestuurders van besighede onder julle, moet dit hoop gee, want ons slaag ook nie altyd in ons opleiding van leiers nie.

Maar toe kom daar ʼn dag... Is jy reg vir hierdie deel van hierdie vreemdste van vreemde stories?

Op hierdie dag is hierdie Man, wat uit die hemel aarde toe gekom en hier rondgeloop en geleef het as die beste van mense, aan ʼn kruis vasgespyker, om daar dood te gaan soos ʼn misdadiger destyds. Dit, terwyl die regters van destyds nie eers kon bewys dat Hy aan enige misdaad skuldig was nie. Tog het hulle Hom so laat doodmaak op die 9de April 32 n.C. So vertel baie geskiedenisboeke vir ons, ja, behalwe dit wat in die Bybel verder oor Hom staan.

Die Bybel vertel verder, en dit is seker die vreemdste deel van die verhaal, dat hierdie Man, hierdie Jesus, na drie dae in die graf waar hulle Hom begrawe het, opgestaan het soos wat Hy baie keer toe Hy nog gelewe het, gesê het gaan gebeur.

Vir die volgende 40 dae het Hy baie keer aan Sy span bestuurders verskyn en hulle geleer, maar ook aan honderde ander mense om vir hulle te wys dat dit waar is, Hy lewe.

Hy het vir hulle ook gehelp om te verstaan wat die implikasies daarvan is dat Hy die nuwe Koning van die hele aarde is. Hy het hulle ook opdrag gegee om dit vir ander mense te gaan vertel. Want, het Hy gesê, Hyself gaan eers terug hemel toe, maar dan kom Hy weer terug na hulle toe, wanneer die Heilige Gees ook aarde toe kom om in al die mense wat in Hom glo, se lywe te kom woon.

So sal Hy, en dus God, as Pa, die Seun en die Heilige Gees, vir altyd by hulle en in hulle woon, om hulle op hulle beurt te gebruik om vir die hele wêreld te vertel en te wys dat God elke mens op aarde baie, baie lief het.

So vreemd soos wat dit alles mag klink, glo ek dat dit alles die waarheid is.

Weet jy wat is die wonderlikste gedeelte van alles? Naamlik, as jy sou kies om hierdie vreemde verhaal wat ek jou oor Jesus vertel het, te glo en dit met jou mond vir Jesus sê, kom woon hierdie Jesus, ja, God self, ook in jou om vir altyd by jou te wees.

Jy gaan verder ook ʼn vrede hê wat jy nie vir mense sal kan verduidelik nie, ongeag wat ook al in jou lewe gebeur.

Ek wil afsluit deur vir jou te sê: Dit is vir jou om te kies of jy hierdie vreemde verhaal wil glo, of ten minste meer wil hoor van hierdie Jesus. Dit sal regtig vir my ʼn voorreg wees om vir jou meer van Hom te vertel, want Hy het my hele lewe verander. Vandat ek Hom leer ken het en Hy in my woon deur Sy Gees, het alles in my hele lewe verander.

Maar, daarvan vertel ek vir jou wanneer jy hieroor besluit het.

© Christo Nel 2017