Blog

Profetiese woord vir 2019 – Deel 7Die Here sê dat Hy ons mandjies tot oorlopens toe vol gaan vul met Sy seën en voorsiening.

Soos Ek jou oor die jare reeds belowe en bewys het, is Ek jou God wat in alles voorsien wat jy nodig het. Ek is jou Totale Voorsiener.

Ek is ook totaal in beheer.

Jy gaan Jes. 61 op ʼn nuwe manier voor jou oë en in jou eie lewe sien waar word.

Hier is die jaar waarin Ek in die besonder nuwe wyn aan julle gaan bedien, maar onthou, nuwe wyn hoort en pas net gemaklik in nuwe wynsakke. Ou wynsakke word daardeur vernietig en dan is die nuwe wyn ook sommer daarmee heen.

Dit is natuurlik nie net in 'n geestelike sin waar nie. Dit is ook waar in besigheid en in boerdery. Dit is net so waar in jou huwelik en in jou gesinsverhoudinge. As jy groei en meer seën verwag, moet jy bereid wees om te verander en dinge totaal anders te doen. Jy moet begin om jou "houers" of strukture aan te pas en te verander om groei en seën te kan akkommodeer.

Ek gaan vir julle nuwe liedere leer, met ʼn nuwe klank wat die nasies gaan genees.

Maak gereed, want Ek gaan vir jou wys wanneer om te beweeg, wanneer om weg te kruip, wanneer om te hardloop en wanneer om net te sweef.

Leiers, maak gereed om dinge op ʼn nuwe manier te doen. Ek roep intussen My mense om diegene te volg wat Ek gekies het as die pioniers om voor te stap op die nuwe paaie wat Ek vir nou gekies en voorberei het.

Onthou, Ek is besig om die hemel oral op aarde sigbaar te maak, maar op totaal nuwe maniere.

Ek stuur ook mense vooruit om dit wat nodig is vir die Koninkryk om te kom, bymekaar te maak.

Ek gee jou selfs nuwe idees en strategieë om nuwe kanale te skep waardeur My seën na die nasies en gemeenskappe kan vloei.

Ek breek ook elke blokkasie of vashouplek van die vyand wat verhoed het dat die werk wat Ek vir jou gegee het, kan gebeur. Nou is daar nie meer enige rede waarom jy nie kan klaarmaak wat Ek jou opdrag gegee het om te doen nie.

My Liggaam moet op ʼn nuwe manier leer om mekaar te vertrou en om saam te beweeg en saam ander te bedien as Een Liggaam. En nie meer as verskillende geloofgemeenskappe, elkeen met hulle eie naam en eie sisteem nie, maar as ʼn familie van families, waar almal besef hulle is deel van die Een Familie van My Seun, Jesus, Koning van alle konings en Here van alle here.

Tot nou toe het My Liggaam nie besef en beleef watter krag en dinamiek moontlik is as hulle in sinergie, as Een Liggaam, begin opereer nie.

Julle is My Een Familie, gekies en uitgehaal uit al die nasies, om deel te wees van hierdie Een Familie.

Onthou My belofte aan julle in Jer. 29:11-14: “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ʼn toekoms gee, ʼn verwagting! Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor. Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra. Julle sal My ontmoet, sê die Here...”

Wees dapper en wees sterk, want Ek die Here, is met julle. Ek sluimer en slaap nooit nie. Ek sal julle beskerm en bewaar.

Dit is die jaar, die jubilee-jaar waarvan Jes. 61 praat, waarin die vyand alles wat hy gesteel het by julle, selfs dit wat julle self veroorsaak het of laat gebeur het, sal moet teruggee aan My mense.

Ja, begin nou al daarvoor dankie sê, selfs al het dit nog nie gebeur nie.

Hou jou hande voor jou uit en vat dit by My.

Onthou, jy is nie meer alleen in hierdie geveg nie. Van nou af staan My Familie agter jou. Ek staan agter jou om te sorg dat alles wat Ek beveel het, en wat jy doen en sê in My Naam, sal gebeur.

Daarom gradeer Ek sommer ook nou al jou wapens vir hierdie geveg op. Maar wees sensitief vir My stem, want die wapens wat jy gedink het, wat geskik is vir die geveg, gaan nie meer die wapens wees waarmee Ek jou uitstuur nie.

Profetiese woord vir 2019 – Deel 6


Romeine 8 praat van die geboortepyne wat gaan begin gebeur.

Wanneer volwasse seuns en dogters, ʼn volwasse ekklesia van seuns en dogters, regtig verstaan wie Ek is, en begin opstaan, en begin om My Koninkryk hier op aarde te begin soek omdat hulle verstaan wat hulle rol en plek in My groter plan is, gaan julle dinge sien gebeur wat julle amper nie kan glo nie.

Omdat hulle verstaan dat dieselfde Gees, My Gees, wat daar in die begin van die skepping gehang en gesweef het oor die aarde, en wat in ʼn Abraham en Sara se liggame lewe kon bewerk, ook in hulle en deur hulle aan die werk is.

Daarom gaan hulle begin Woord spreek in hulle situasies. En net soos in Handelinge gebeur het, gaan geboue begin skud, tekens en wonders gaan begin gebeur, genesing gaan plaasvind en mense rondom hulle gaan begin vry word van armoede, siekte, misdaad.

My heerskappy gaan herstel word oor mense, gemeenskappe en nasies, soos wat destyds by die Berg Sion gebeur het toe Ek My wet en wil aan die volk, Israel openbaar het.

Daar waar dit gebeur, gaan die vyand die wyk neem en gaan daar heelmaking en verlossing plaasvind.

Ek wil die God en Koning in jou huis en besigheid wees.

Nie om jou My slaaf te maak nie, maar omdat Ek jou wil seën.

Natuurlik is My seën nie iets wat in die eerste plek finansieel gemeet kan word nie. Maar my seën is ook vir julle finansies en besigheid bedoel.

Daarom vertrou baie van julle My in julle besigheid of boerdery vir ʼn miljoen rand of dalk ʼn paar miljoen rand se besigheid.

Maar julle verstaan nie mooi nie. Ek wil nie net vir julle ʼn miljoen of ʼn paar miljoen rand gee nie. Nee, Ek wil julle soveel gee dat julle ʼn miljoen rand kan weggee vir die Koninkryk.

Wanneer My heerlikheid daar tussen julle sigbaar gaan word, gaan dit soos ʼn nuwe nasionale pad wees wat oopgemaak word voor My, waarop My Seun Jesus, die Koning van die koning, julle lewens kan binnery. En dan moet julle sien wat alles gaan gebeur!

Wat leeg en leweloos was, gaan skielik begin lewe. Blindes gaan begin sien en lammes gaan loop. Wonders gaan plaasvind en mense gaan vry word.

Dit is wat gaan gebeur as My heerlikheid tussen julle verskyn.

Verstaan jy?

As jy maar net soos die jong dogter, Maria, van ouds, jouself aanbied en gewillig is om deur My gebruik te word, gaan Ek jou gebruik om Myself, My teenwoordigheid, My heerlikheid, My wondermag en krag, My liefde, My genesende krag, My verlossing, deur jou te laat vloei.

Kom, gee jouself oor, prop by My in, en staan verwonder oor dit wat Ek deur jou kan doen.

Dan gaan jy ʼn verskrikking word vir die vyand.

Dan gaan jy ʼn wonder wees wat net ʼn plek soek om te gebeur.

Dan gaan jy verstaan dat waarheen Ek jou ook al stuur, jy die outoriteit het om dinge te maak gebeur daar.

Nee, dit is nie die vyand wat daar in beheer is nie. En jy het nie nodig om hom te vrees nie. Jy is in beheer. Jy het die outoriteit. In My Naam. Ek sal elke woord en daad wat jy spreek en doen in My Naam, bekragtig en ʼn werklikheid laat word.

Dit is wat dit beteken om deel te wees van My Ekklesia, My Liggaam. Ek, die lewende God, Pappa-Vader, Koning Jesus en Heilige Gees, woon self binne in jou.

Begin die Bybel te lees en glo dat dit alles die waarheid is, en My Woord is.

En begin dit proklameer oor jou en jou geliefdes se lewens.

Begin proklameer dat Ek, Pappa-Vader, Koning Jesus en Heilige Gees in jou is.

Proklameer dat My heerlikheid sigbaar word in jou lewe.

Ja, dat Ek wonders en genesings in jou lewe en deur jou in ander se lewens kan doen.

Proklameer dat die salwing en die krag van die Heilige Gees in en op jou lewe is, en dat Ek as God, jou enige tyd kan gebruik om dit te laat gebeur.

Die oomblik wat jy dit gaan begin doen, sonder om vroom of godsdienstig of “weird” te wees daaroor, gaan dit die begin wees van ʼn heel natuurlike, bonatuurlike manier van lewe in gehoorsaamheid aan die Woord van God, in die krag van die Gees, terwyl jy maar net doen wat Ek as God die Gees, jou opdrag gee om te doen.

Dan gaan jy Jesaja 61 sien en ervaar in jou lewe.

Dan gaan jy jou hande op mense lê en hulle gaan genees word.

Mense wat met selfdood-gedagtes of met vrees geworstel het vir jare, gaan in een oomblik genees en sal nooit weer daarmee worstel nie.

Fisiese siektes en geestessiektes gaan genees word. Lewens gaan verander.

ʼn Nuwe era lê voor waarin die wolk van God se heerlikheid sigbaar tussen ons en in ons lewens gaan wees.

Tot God se verheerliking en sodat Sy koninkryk ook hier tussen ons kan kom.

Profetiese woord vir 2019 – Deel 5


Ja, soos wat Smith Wigglesworth oor geprofeteer het, gaan ons ʼn beweging sien waarin dit wat God deur Sy Woord al vir solank vir ons sê, skielik deur die werking van God die Gees, en deur die gawes van die Gees, hier tussen ons en voor ons oë gebeur.

Saad wat jare gelede gesaai is, gaan begin reproduseer en lewe en oes voortbring.

My Woord gaan soos nog nooit van te vore nie, voor julle oë lewendig word en begin gebeur deur die werking van My Gees.

Julle gaan begin profeteer en Woord spreek. En daar waar julle dit doen, gaan dit wat leeg en dood was, skielik begin lewe. Sy dit in jou huisgesin of familie, of in jou besigheid, gemeenskap of nasie.

Julle gaan die grootste jaar van vermenigvuldiging nog ooit beleef.

Wonders en genesings gaan oral gebeur.

Ja, daardie wonder waarvoor jy so wag en bid, gaan gebeur.

Wees dus gereed om die verlore seuns wat gaan terugkeer na die Pappa-Vader se huis, terug te ontvang. Al die saad wat vir soveel jare in hulle lewens gesaai is, wat die vyand gedink het hy vernietig het, gaan skielik begin lewe voortbring. En hulle gaan terugkeer na Pappa-Vader, Koning Jesus en Heilige Gees.

Begin dus om te profeteer en Woord te spreek oor jou gesin, jou kinders, jou gesondheid, jou besigheid, jou gemeenskap en jou land.

Profeteer soos ʼn Esegiël van destyds moes doen: God die Gees, kom hang en sweef oor ons, en bring lewe, restourasie, vermenigvuldiging, gesondheid en oes! Kom breek en vernietig daardie siekte of verslawing se houvas in ons lewe!

Hierdie is die jaar wat Ek jou wil vrymaak en My heerlikheid in en oor jou lewe wil openbaar. Jy gaan nooit weer dieselfde wees nie.

As Ek jou uitgedaag het om uit die boot te klim, is dit nou die tyd om tot aksie oor te gaan.

Begin sê wat Ek oor jou huis, jou besigheid, jou land en die nasies sê.

Jy is nie op pad na vernietiging, ʼn siekbed, gebrek of armoede toe nie.

Jy is My kind, ʼn kind van die enigste ware God, en ʼn Ambassadeur van die Koninkryk van die Hemel hier op aarde.

Luister na My belofte daar in 1 Tess 5:23-24: “Mag God, wat vrede gee, julle volkome aan Hom toegewyd maak en julle geheel en al, na gees, siel en liggaam, so bewaar dat julle onberispelik sal wees wanneer ons Here Jesus Christus weer kom!

Hy sal dit ook doen, want Hy wat julle roep, is getrou.”

Onthou ook wat Ek gedoen het in Abraham en Sara se lewens. Deut. 32 beskryf hulle liggame as ʼn “woestyn of woesteny”, leeg, leweloos. Totdat Ek hulle liggame aangeraak het en daar lewe uitgekom het, Isak, ʼn seun van hulle eie.

Wanneer Ek deur My Gees oor dinge en mense begin hang of sweef, verander alles.

Besef jy regtig wat in Abraham en Sara se lewens gebeur het toe Ek met hulle besig begin raak het?

Nie net het hierdie 99-jarige man en sy 90-jarige vrou ouers geword vir die eerste keer nie. Nee, Abraham het meer kinders as net Isak gekry. Hulle liggame is verander, want die fontein van die jeug, My Gees, het by hulle ingeprop.

So het ʼn saadkorrel van My belofte, wat 25 jaar van te vore gesaai is, ʼn merkwaardige oes opgelewer. ʼn Nuwe seisoen het aangebreek en ʼn nuwe generasie en nasie is gebore.

Maar selfs meer as dit het gebeur. ʼn Nuwe nasie, die nasie van verlostes waarvan My Seun die Eerste Vrug was, is in hulle gebore waardeur Ek die hele mensdom wil red en verander.

In hierdie jaar bring Ek ook hierdie lewe en mantels van salwing wanneer My Gees oor mense en gemeenskappe begin hang, wat binne daardie gemeenskappe en nasies lewe en transformasie gaan bring.

Ja, Ek het al vir jare hierdie mense voorberei vir dit wat Ek in hierdie jaar deur hulle wil doen.

Daarom wil ek jou vra: Watter beloftes en profetiese woorde het God vir jou in die verlede gegee, wat nog nie gebeur en gemanifesteer het in jou lewe nie?

God se heerlikheid is op pad en uit daardie leegheid en leweloosheid gaan daar lewe kom.

Profetiese woord vir 2019 – Deel 4


Dit gaan wees soos wat daar oor die skepping daar in die begin, in Gen. 1, geskryf staan. “En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.”

Letterlik staan daar dat dit soos die “wildernis” was. Dit was dus steriel, kaal, leeg, leweloos. En dan kom die Skepper-God en Hy begin alles verander en bring lewe.

Dit is met dieselfde woord wat Abraham en Sara se liggame voor die geboorte van Isak beskryf word! En dit is dieselfde woord, “woestyn” of “wildernis”, waarvan ons in Jes. 35 en 40 van lees.

Miskien is daar dele van jou lewe wat ook steriel en leeg voorkom. Miskien is dit jou gesondheid, of inkomste, of voorsiening vir die toekoms, of vir jou oudag, wat opgedroog het.

Hierdie is die jaar waarin God bonatuurlike lewe daar gaan gee!

Die manier hoe Hy dit gaan doen, gaan presies dieselfde manier wees as wat Hy dit daar tydens die skepping laat gebeur het, naamlik deur Sy Gees, wat daaroor gaan hang en daaroor soos ʼn arend oor gaan sweef. Dan gaan dinge verander en gaan dit begin reproduseer, lewendig word, miskien vir die eerste keer ooit.

Dit is wat gebeur as God begin optree en begin skep.

Wanneer Hy, as God die Gees, daaroor begin sweef en daaroor “hover”, sê die Engelse woord, word God se heerlikheid daar openbaar. Dit is dan wat vermeerdering en reproduksie en skepping plaasvind en ons die deurbrake sien gebeur waarop ons so wag.

God se heerlike teenwoordigheid en die wolk wat Sy heerlike daar-wees simboliseer, gaan skielik net daar wees. 

Dit is wat ons moet verwag om te gebeur.

Hierdie ontploffing van bonatuurlike lewe en gebeure wat plaasvind, lê voor die deur.

En dit gaan nie net in die lewe van mense gebeur nie. Dit gaan ook op hierdie planeet van ons gebeur. Ja, hierdie nuwe lewe gaan selfs skielik daar, tussen die nasies gebeur, waar ons dit nooit verwag het nie.

Kaal, lewelose plekke gaan weer lewe toon. Hongersnood en armoede gaan omgedraai word. Vestings van ongeregtigheid gaan vernietig word, as God se heerlikheid skielik daaroor begin hang en draai.

Soveel so dat plekke en dinge totaal onherkenbaar oor tien jaar van nou af gaan wees as gevolg van wat God nou gaan doen deur Sy mense. Ja, dorpe en stede en die platteland gaan onherkenbaar begin verander oor wat God daar wil doen.

Tien jaar van nou af gaan hierdie herlewing en transformasie steeds verder en verder uitrol en geweldige implikasies hê.

Dit gaan gebeur soos wat ʼn paar gedeeltes in die Skrif vir ons teken hoe dit destyds gebeur het.

Soos daar in Gen. 1 tydens die skepping, gebeur het.

So gaan julle bewus word van God die Gees wat hier hang en sweef, en gaan julle weet Pappa-Vader en Koning Jesus is self hier, en is besig om met ons te praat.

Profetiese woord vir 2019 – Deel 3Die vier belangrike woorde vir hierdie nuwe seisoen is die volgende:

1. Dit is ʼn jaar van nuwe geboortes en nuwe dinge – Wees dus baie sensitief vir God se stem in die verband en wat Hy wil doen in hierdie nuwe seisoen.

2. Maar onthou egter ook die “slang” in die simbool van hierdie jaar – Die vyand is dus heeltyd besig om op allerlei wyses te probeer verhoed dat ons vorentoe beweeg. Daarom moet elkeen van ons oor ons eie lewe en besigheid proklameer dat in die Naam van Koning Jesus, sal alles wat probeer om ons te blokkeer, nou uit ons pad verwyder word.

3. Jy moet ook onthou dit is die Jaar van God se goedheid. Herinner jouself en ander kinders van God elke dag daaraan dat “God goed is”. Dit beteken ook dat God met al daardie dinge uit ons verlede gaan handel, wat die vyand wou gebruik om jou skade aan te doen, of jou selfs wou dood maak. Daarom gaan jy ook skielik ontdek dat God in al daardie traumatiese gebeure van die verlede teenwoordig was, en dat Hy getrou aan Sy woord, ook in jou lewe dit “ten goede sal laat meewerk”. Jy gaan verstom staan oor hoe “goed” God werklik in jou lewe is.

4. Hierdie jaar gaan bekend staan as die jaar waarin God vir ons bonatuurlik gehelp het om kreatief te oorleef. Soos nooit van te vore nie, gaan die Here groei gee en gaan Hy jou help om skuld af te betaal. Jy gaan uiteindelik net jou kop in alle verbasing daaroor skud. Daarom proklameer ek nou in die Naam van Koning Jesus profeties dat ons in die volheid van dit wat God vir ons bedoel het, in hierdie jaar sal beweeg.

Die Here wil ons nuwe wynsakke gee vir die nuwe wyn wat Hy self aan ons bedien het die afgelope paar seisoene. Nie deur mag of krag nie, maar deur U Gees, Here, gaan dit gebeur! Daarom vra ons: God die Gees, kom, en doen in ons lewe wat U as Pappa-Vader, Koning Jesus en Heilige Gees beplan het en wil doen! U is die Vuur, ons is die Tempel! U is die Stem, ons is ʼn Lied tot U eer! U is ons God, en ons is U mense!

Die Here sê, moenie aangejaag word nie, maar volg jy maar net My stem en bly onder die wolk van My beskerming die hele pad. En jy sal sien en ervaar hoe getrou Ek is aan my verbond met jou.

Jy gaan beleef hoe Ek self die realiteite van die hemel hier op aarde, daar rondom jou, gaan laat gebeur.

Jy gaan sien hoe die hemel oopstaan en hoe dit wat Ek in gedagte het vir hierdie jaar, gaan gebeur.

En wees getroos. Omdat Ek ʼn goeie God is, hoef jy nie perfek te wees of perfek alles te doen en te sê om te kan ontvang wat Ek belowe het om in hierdie jaar te doen nie. Selfs tussen jou foute deur, gaan jy My goedheid en getrouheid aan My woord beleef.

Jy hoef maar net op te daag en in geloof te aanvaar wat Ek vir jou sê en belowe, en dan gaan jy sien en beleef hoe Ek doen wat Ek belowe het om te doen.

Dit is die jaar waarin jy deurbrake gaan sien soos nog nooit van te vore nie. Dit is ʼn oesjaar hierdie!

Natuurlik gaan daar skuddings ook wees, maar uit die skuddings gaan My heerlikheid sigbaar word.

Profetiese woord vir 2019 – Deel 2


Die Here sê vir Sy mense:

Gaan lees ʼn bietjie weer My profetiese woord aan My mense in ballingskap daar in Jer. 29.

Gryp die beloftes daarin vir julle vas en vertrou My om dit ook in jou lewe, in hierdie tyd, waar jy jou ook al in die wêreld bevind, waar te maak.

Onthou egter, dit gaan nie oor selfverryking of ʼn soort voorspoed-teologie hier nie. Nee, dit gaan hier oor Ek wat julle toerus en seën met wat julle nodig het om My opdrag uit te voer.


Onthou Mat. 6:33

Onthou daarom deurentyd julle lewensroeping: “Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.”

Help My mense om weer te verstaan dat om “My Koninkryk te soek”, ʼn baie meer rewolusionêre opdrag is as wat die meeste van hulle tot nou toe verstaan het.

As My Seun, Jesus, werklik jou Koning is, is daar nie plek vir enige ander koning of enige ander iets waaraan jy jou lojaliteit kan belowe nie. Dan is daar nie plek vir ʼn ander agenda nie.

As jy My Seun, Jesus, gekies het as Verlosser en Koning, het jy trou aan Hom, en Hom alleen, gesweer. Dan kan jy nie die volk waaraan jy behoort, of politieke party, of daardie deel wat jy “jou kerk”, of “jou geloof” noem, bo My of My Woord stel nie.


Die boodskap oor die koms van die Koninkryk

Onthou verder ook dat die Boodskap oor die Koninkryk ʼn belydenis is dat My Seun, Jesus, die Gekruisigde en Opgestane Here en Koning, ook ʼn einde gaan maak aan armoede, ongeregtigheid, slawerny, onderdrukking en menslike lyding. Om daardie rede is dit goeie nuus vir die wat arm is en wat onderdruk is.

Dit profeteer ook van ʼn nuwe vorm van ekonomie wat moet geld in die Ekklesia, waar almal genoeg gaan hê en daar nie gebrek gaan wees nie.

Maar dit is uiters slegte nuus vir al daardie magte wat agter die skerms besig is om hulle self te verryk ten koste van ander.

Onthou ook My beloftes en profetiese woord dat Ek agter die skerms besig is om af te reken met die Babiloniese sisteem.

Kom daaruit! En maak gereed vir die val wat kom in die wêreld se geldmarkte, want Mammon is steeds daar in beheer.

Gaan kyk maar weer na My Skrif, hoe Ek My mense geleer het “om niks werklik te besit nie”.

Ek het hulle heeltyd geleer dat hulle net bankbestuurders en goeie rentmeesters moet wees van dit waarmee Ek hulle seën.

Daarom het Ek hulle geleer om rykdom te sirkuleer en vir mekaar daarmee te sorg, in plaas daarvan om net meer en meer daarvan bymekaar te maak vir hulle en hulle geliefdes.

(Kyk na die bedoeling van die Sabbat van ouds, en na gedeeltes soos Deut. 15:7; Kol. 3:5; Ef. 5:5; Luk. 12; Mat. 6:19-24; Luk. 16:1-13; maar ook na dit wat Ek aan die Ekklesia daar in die begin geleer het deur My Gees, soos in Mark. 10:29-30; Hand. 2 en Hand. 4; 2 Kor. 8 en 9; en Rom. 15).

Ek is immers julle Totale Versorger wie julle kan vertrou om vir julle van alles genoeg te gee as julle My Koninkryk soek en My wil gehoorsaam.

Ek is jou God en My wil is wet. Ek is totaal in beheer.

Ek is dus agter die skerms besig om My Plan in vervulling te bring en NIEMAND en NIKS GAAN DIT VERHOED NIE.

Vertrou My. Ek is jou goeie, liefdevolle God, wat dit met jou goed bedoel. Vir diegene wat Ek liefhet, sal alles ten goede meewerk.

Bly staan jy maar net op My Woord en My beloftes aan jou en jou kinders.

En moenie vrees en bekommerd wees nie.

Onthou dat die boodskap oor My Koninkryk wat moet kom, die waar-word is van Jes. 40 tot 55, en Eseg. 43.

Uiteindelik sal daar vrede, verlossing en geregtigheid op die hele aarde wees. Ek sal daarvoor sorg.

Profetiese woord vir 2019 – Deel 1

Die profetiese woord vir 2019 kom in 8 dele

Soos ek belowe het einde laasjaar, stuur ek van vandag af vir jou die 8 dele van wat ek glo, die Here se Woord is vir Sy mense vir 2019.

Maar soos ek altyd sê: Ek is maar net 'n mens, en daarom moet jy, soos die Here self vir ons leer hoe om met profesie te maak, dit nie sommer net ignoreer of minag nie, maar self gaan toets aan die Here se voete. (1 Tess. 5)

Om jou te help om nie oorweldig te word deur die profetiese woord in die 8 dele nie, gaan ek dit vir jou een deel op 'n slag, vir die volgende Maandae en Donderdae stuur totdat jy al die dele ontvang het.

Vandaar af ontvang jy my nuusbriefie met Woord, soos gewoonlik, eenkeer per week en op 'n Maandagoggend!

Mag hierdie Woord jou en jou geliefdes werklik seën!

En asseblief, as die Woord met dit wat jy hoor, resoneer, laat weet my dan,! En vertel my as die Woord, of dele van die Woord, rondom jou waar word!


Profetiese woord vir 2019 – Deel 1

Elke jaar wag ek met groot verwagting op die Here vir profetiese woord vir Sy mense vir die nuwe jaar. Weer ʼn keer was die Here so getrou. Sedert die aanbreek van die Joodse Nuwejaar in September laasjaar, praat die Here aanmekaar met my.

Kom ek deel met jou wat ek hoor.


Die Hebreeuse jaartelling van die jaar is 5779

Die Hebreeuse jaar vanjaar is jaartelling, 5779. As ons ʼn simbool in Hebreeuse letters van hierdie jaartelling moet saamstel, is dit die simbool wat jy aangeheg vind saam met hierdie eerste deel van ons profetiese woord.

Daarin vind jy dan die Hebreeuse letter, “tet”, wat lyk soos ʼn U.

Hebreeuse letters vertel altyd stories, en hierdie letter vertel vir ons van “nuwe wynsakke”. Die Here wys dan ook dat hierdie jaar ʼn jaar sal wees waarin God se Gees “nuwe wyn” aan ons gaan bedien. Verwag dus meer en meer bonatuurlike openbaringe en spesifiek, akkurate openbaringe, wat God se Gees self aan ons gaan gee.

“Jy gaan net skielik klarigheid hê oor dinge wat God vir jou lewe in gedagte het wat vir NOU bedoel is, maar ook oor watter êrens verder in die toekoms lê.”

Ons bevind ons ook volgens die Hebreeuse jaartal in die dekade van die 70’s, en die Hebreeuse letter wat dit voorstel is die letter “ayin”. “Sewentig” in die Skrif dui die einde van ʼn bepaalde tydperk aan, en spesifiek dat God deur Sy genade ʼn einde maak aan ʼn tydperk van gevangenskap en swaarkry, maar ook is dit die syfer wat verhoogde outoriteit of ʼn uitstuur met ʼn spesifieke opdrag of roeping voorstel (sien Jer. 29:10; Num. 11:16-17; Luk. 10:1).

Soos wat ons naderbeweeg aan hierdie dekade se einde, beweeg mense meer en meer in die roeping op hulle lewe.

Aan diegene sê die Here:

Ek is op die punt om jou na ʼn volgende vlak van outoriteit en verantwoordelikheid te neem. Baie daarvan word aan jou gegee omdat jy so getrou was met wat Ek reeds aan jou gee het. Ja, in die begin gaan jy voel dit is te veel om alles te hanteer, maar moenie bang wees nie, Ek is by jou om jou daarmee te help. Ek weet presies met hoeveel Ek jou kan vertrou.

Die letter “ayin” daar in die bakkie van die “tet”, dui ʼn paar dinge aan. Aan die eenkant skep dit hierdie opening daar in die middel, wat oop deure en nuwe geleenthede voorstel wat Ek in hierdie nuwe jaar op jou tafel voor jou gaan neersit, sê die Here. Wees jy maar net sensitief en vra van My geestelike oë en ore om te sien en te hoor wat Ek vir jou gereed gemaak het daar agter die skerms vir ʼn tyd soos nou.

Maar die “ayin” dui ook My engele aan wat Ek opdrag gegee het om jou by te staan en te beskerm, want die nuwe vlakke van outoriteit waarin julle nou gaan beweeg, maak julle ook meer die teiken vir demoniese aanvalle. Verwag dit, maar moenie bang wees nie. Staan jy maar net vas in geloof en vertrou My en My Woord.


Dit is 'n nuwe dag

Dit is dus ʼn nuwe dag, waarin baie sal inbeweeg in die geestelike erfenis wat Ek vir hulle bestem het.

Baie van julle het egter nie besef waarmee Ek die afgelope tyd in julle lewens besig was nie. Ek was besig om jou te verander en gereed te maak vir hierdie nuwe seisoen.

Jy gaan uiteindelik ontdek waarvoor Ek jou gereed gemaak het. Ja, sommige van julle gaan vir die eerste keer ʼn boek publiseer, of ʼn stuk musiek komponeer, of ʼn nuwe besigheid op die been bring, of ʼn nuwe projek aanpak waarvoor jy nooit voorheen kans sou sien nie.

Soos Sag. 4:10 sê: “Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie.”

Ja, julle gaan saam met Ps. 16:5-11 uiteindelik kan bely: “Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. ’n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het; selfs in die nag bly ek bewus van wat Hy my leer. Ek het die Here altyd by my: omdat Hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat u troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is.”


Herlewing

Dit is ook ʼn jaar waarin julle wêreldwyd “herlewing” en ʼn wêreldwye toename in mense wat My ontmoet en ontdek as Pappa Vader, Koning Jesus en Heilige Gees, van gaan hoor en gaan beleef.

Gaan lees wat daar in Amos 9:13 in die verband staan (soos in die New Living Translation): "'The time will come,' says the Lord, 'when the grain and grapes will grow faster than they can be harvested. Then the terraced vineyards on the hills of Israel will drip with sweet wine!'"

Baie van julle het deur ʼn seisoen van hewige sifting en skudding gekom, maar daar was ʼn rede voor in My groter plan. Ek was besig om julle gereed te maak vir wat voorlê.

Ek het julle geoefen en gedissiplineer vir ʼn tyd soos hierdie. Julle moet geestelike volwasse en in staat wees om die nuwe geslag wat tot bekering gaan kom, te versorg en toe te rus vir hulle bediening.

© Christo Nel 2017