Blog

Profetiese woord vir 2019 – Deel 4


Dit gaan wees soos wat daar oor die skepping daar in die begin, in Gen. 1, geskryf staan. “En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.”

Letterlik staan daar dat dit soos die “wildernis” was. Dit was dus steriel, kaal, leeg, leweloos. En dan kom die Skepper-God en Hy begin alles verander en bring lewe.

Dit is met dieselfde woord wat Abraham en Sara se liggame voor die geboorte van Isak beskryf word! En dit is dieselfde woord, “woestyn” of “wildernis”, waarvan ons in Jes. 35 en 40 van lees.

Miskien is daar dele van jou lewe wat ook steriel en leeg voorkom. Miskien is dit jou gesondheid, of inkomste, of voorsiening vir die toekoms, of vir jou oudag, wat opgedroog het.

Hierdie is die jaar waarin God bonatuurlike lewe daar gaan gee!

Die manier hoe Hy dit gaan doen, gaan presies dieselfde manier wees as wat Hy dit daar tydens die skepping laat gebeur het, naamlik deur Sy Gees, wat daaroor gaan hang en daaroor soos ʼn arend oor gaan sweef. Dan gaan dinge verander en gaan dit begin reproduseer, lewendig word, miskien vir die eerste keer ooit.

Dit is wat gebeur as God begin optree en begin skep.

Wanneer Hy, as God die Gees, daaroor begin sweef en daaroor “hover”, sê die Engelse woord, word God se heerlikheid daar openbaar. Dit is dan wat vermeerdering en reproduksie en skepping plaasvind en ons die deurbrake sien gebeur waarop ons so wag.

God se heerlike teenwoordigheid en die wolk wat Sy heerlike daar-wees simboliseer, gaan skielik net daar wees. 

Dit is wat ons moet verwag om te gebeur.

Hierdie ontploffing van bonatuurlike lewe en gebeure wat plaasvind, lê voor die deur.

En dit gaan nie net in die lewe van mense gebeur nie. Dit gaan ook op hierdie planeet van ons gebeur. Ja, hierdie nuwe lewe gaan selfs skielik daar, tussen die nasies gebeur, waar ons dit nooit verwag het nie.

Kaal, lewelose plekke gaan weer lewe toon. Hongersnood en armoede gaan omgedraai word. Vestings van ongeregtigheid gaan vernietig word, as God se heerlikheid skielik daaroor begin hang en draai.

Soveel so dat plekke en dinge totaal onherkenbaar oor tien jaar van nou af gaan wees as gevolg van wat God nou gaan doen deur Sy mense. Ja, dorpe en stede en die platteland gaan onherkenbaar begin verander oor wat God daar wil doen.

Tien jaar van nou af gaan hierdie herlewing en transformasie steeds verder en verder uitrol en geweldige implikasies hê.

Dit gaan gebeur soos wat ʼn paar gedeeltes in die Skrif vir ons teken hoe dit destyds gebeur het.

Soos daar in Gen. 1 tydens die skepping, gebeur het.

So gaan julle bewus word van God die Gees wat hier hang en sweef, en gaan julle weet Pappa-Vader en Koning Jesus is self hier, en is besig om met ons te praat.

Profetiese woord vir 2019 – Deel 3Die vier belangrike woorde vir hierdie nuwe seisoen is die volgende:

1. Dit is ʼn jaar van nuwe geboortes en nuwe dinge – Wees dus baie sensitief vir God se stem in die verband en wat Hy wil doen in hierdie nuwe seisoen.

2. Maar onthou egter ook die “slang” in die simbool van hierdie jaar – Die vyand is dus heeltyd besig om op allerlei wyses te probeer verhoed dat ons vorentoe beweeg. Daarom moet elkeen van ons oor ons eie lewe en besigheid proklameer dat in die Naam van Koning Jesus, sal alles wat probeer om ons te blokkeer, nou uit ons pad verwyder word.

3. Jy moet ook onthou dit is die Jaar van God se goedheid. Herinner jouself en ander kinders van God elke dag daaraan dat “God goed is”. Dit beteken ook dat God met al daardie dinge uit ons verlede gaan handel, wat die vyand wou gebruik om jou skade aan te doen, of jou selfs wou dood maak. Daarom gaan jy ook skielik ontdek dat God in al daardie traumatiese gebeure van die verlede teenwoordig was, en dat Hy getrou aan Sy woord, ook in jou lewe dit “ten goede sal laat meewerk”. Jy gaan verstom staan oor hoe “goed” God werklik in jou lewe is.

4. Hierdie jaar gaan bekend staan as die jaar waarin God vir ons bonatuurlik gehelp het om kreatief te oorleef. Soos nooit van te vore nie, gaan die Here groei gee en gaan Hy jou help om skuld af te betaal. Jy gaan uiteindelik net jou kop in alle verbasing daaroor skud. Daarom proklameer ek nou in die Naam van Koning Jesus profeties dat ons in die volheid van dit wat God vir ons bedoel het, in hierdie jaar sal beweeg.

Die Here wil ons nuwe wynsakke gee vir die nuwe wyn wat Hy self aan ons bedien het die afgelope paar seisoene. Nie deur mag of krag nie, maar deur U Gees, Here, gaan dit gebeur! Daarom vra ons: God die Gees, kom, en doen in ons lewe wat U as Pappa-Vader, Koning Jesus en Heilige Gees beplan het en wil doen! U is die Vuur, ons is die Tempel! U is die Stem, ons is ʼn Lied tot U eer! U is ons God, en ons is U mense!

Die Here sê, moenie aangejaag word nie, maar volg jy maar net My stem en bly onder die wolk van My beskerming die hele pad. En jy sal sien en ervaar hoe getrou Ek is aan my verbond met jou.

Jy gaan beleef hoe Ek self die realiteite van die hemel hier op aarde, daar rondom jou, gaan laat gebeur.

Jy gaan sien hoe die hemel oopstaan en hoe dit wat Ek in gedagte het vir hierdie jaar, gaan gebeur.

En wees getroos. Omdat Ek ʼn goeie God is, hoef jy nie perfek te wees of perfek alles te doen en te sê om te kan ontvang wat Ek belowe het om in hierdie jaar te doen nie. Selfs tussen jou foute deur, gaan jy My goedheid en getrouheid aan My woord beleef.

Jy hoef maar net op te daag en in geloof te aanvaar wat Ek vir jou sê en belowe, en dan gaan jy sien en beleef hoe Ek doen wat Ek belowe het om te doen.

Dit is die jaar waarin jy deurbrake gaan sien soos nog nooit van te vore nie. Dit is ʼn oesjaar hierdie!

Natuurlik gaan daar skuddings ook wees, maar uit die skuddings gaan My heerlikheid sigbaar word.

Profetiese woord vir 2019 – Deel 2


Die Here sê vir Sy mense:

Gaan lees ʼn bietjie weer My profetiese woord aan My mense in ballingskap daar in Jer. 29.

Gryp die beloftes daarin vir julle vas en vertrou My om dit ook in jou lewe, in hierdie tyd, waar jy jou ook al in die wêreld bevind, waar te maak.

Onthou egter, dit gaan nie oor selfverryking of ʼn soort voorspoed-teologie hier nie. Nee, dit gaan hier oor Ek wat julle toerus en seën met wat julle nodig het om My opdrag uit te voer.


Onthou Mat. 6:33

Onthou daarom deurentyd julle lewensroeping: “Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.”

Help My mense om weer te verstaan dat om “My Koninkryk te soek”, ʼn baie meer rewolusionêre opdrag is as wat die meeste van hulle tot nou toe verstaan het.

As My Seun, Jesus, werklik jou Koning is, is daar nie plek vir enige ander koning of enige ander iets waaraan jy jou lojaliteit kan belowe nie. Dan is daar nie plek vir ʼn ander agenda nie.

As jy My Seun, Jesus, gekies het as Verlosser en Koning, het jy trou aan Hom, en Hom alleen, gesweer. Dan kan jy nie die volk waaraan jy behoort, of politieke party, of daardie deel wat jy “jou kerk”, of “jou geloof” noem, bo My of My Woord stel nie.


Die boodskap oor die koms van die Koninkryk

Onthou verder ook dat die Boodskap oor die Koninkryk ʼn belydenis is dat My Seun, Jesus, die Gekruisigde en Opgestane Here en Koning, ook ʼn einde gaan maak aan armoede, ongeregtigheid, slawerny, onderdrukking en menslike lyding. Om daardie rede is dit goeie nuus vir die wat arm is en wat onderdruk is.

Dit profeteer ook van ʼn nuwe vorm van ekonomie wat moet geld in die Ekklesia, waar almal genoeg gaan hê en daar nie gebrek gaan wees nie.

Maar dit is uiters slegte nuus vir al daardie magte wat agter die skerms besig is om hulle self te verryk ten koste van ander.

Onthou ook My beloftes en profetiese woord dat Ek agter die skerms besig is om af te reken met die Babiloniese sisteem.

Kom daaruit! En maak gereed vir die val wat kom in die wêreld se geldmarkte, want Mammon is steeds daar in beheer.

Gaan kyk maar weer na My Skrif, hoe Ek My mense geleer het “om niks werklik te besit nie”.

Ek het hulle heeltyd geleer dat hulle net bankbestuurders en goeie rentmeesters moet wees van dit waarmee Ek hulle seën.

Daarom het Ek hulle geleer om rykdom te sirkuleer en vir mekaar daarmee te sorg, in plaas daarvan om net meer en meer daarvan bymekaar te maak vir hulle en hulle geliefdes.

(Kyk na die bedoeling van die Sabbat van ouds, en na gedeeltes soos Deut. 15:7; Kol. 3:5; Ef. 5:5; Luk. 12; Mat. 6:19-24; Luk. 16:1-13; maar ook na dit wat Ek aan die Ekklesia daar in die begin geleer het deur My Gees, soos in Mark. 10:29-30; Hand. 2 en Hand. 4; 2 Kor. 8 en 9; en Rom. 15).

Ek is immers julle Totale Versorger wie julle kan vertrou om vir julle van alles genoeg te gee as julle My Koninkryk soek en My wil gehoorsaam.

Ek is jou God en My wil is wet. Ek is totaal in beheer.

Ek is dus agter die skerms besig om My Plan in vervulling te bring en NIEMAND en NIKS GAAN DIT VERHOED NIE.

Vertrou My. Ek is jou goeie, liefdevolle God, wat dit met jou goed bedoel. Vir diegene wat Ek liefhet, sal alles ten goede meewerk.

Bly staan jy maar net op My Woord en My beloftes aan jou en jou kinders.

En moenie vrees en bekommerd wees nie.

Onthou dat die boodskap oor My Koninkryk wat moet kom, die waar-word is van Jes. 40 tot 55, en Eseg. 43.

Uiteindelik sal daar vrede, verlossing en geregtigheid op die hele aarde wees. Ek sal daarvoor sorg.

Profetiese woord vir 2019 – Deel 1

Die profetiese woord vir 2019 kom in 8 dele

Soos ek belowe het einde laasjaar, stuur ek van vandag af vir jou die 8 dele van wat ek glo, die Here se Woord is vir Sy mense vir 2019.

Maar soos ek altyd sê: Ek is maar net 'n mens, en daarom moet jy, soos die Here self vir ons leer hoe om met profesie te maak, dit nie sommer net ignoreer of minag nie, maar self gaan toets aan die Here se voete. (1 Tess. 5)

Om jou te help om nie oorweldig te word deur die profetiese woord in die 8 dele nie, gaan ek dit vir jou een deel op 'n slag, vir die volgende Maandae en Donderdae stuur totdat jy al die dele ontvang het.

Vandaar af ontvang jy my nuusbriefie met Woord, soos gewoonlik, eenkeer per week en op 'n Maandagoggend!

Mag hierdie Woord jou en jou geliefdes werklik seën!

En asseblief, as die Woord met dit wat jy hoor, resoneer, laat weet my dan,! En vertel my as die Woord, of dele van die Woord, rondom jou waar word!


Profetiese woord vir 2019 – Deel 1

Elke jaar wag ek met groot verwagting op die Here vir profetiese woord vir Sy mense vir die nuwe jaar. Weer ʼn keer was die Here so getrou. Sedert die aanbreek van die Joodse Nuwejaar in September laasjaar, praat die Here aanmekaar met my.

Kom ek deel met jou wat ek hoor.


Die Hebreeuse jaartelling van die jaar is 5779

Die Hebreeuse jaar vanjaar is jaartelling, 5779. As ons ʼn simbool in Hebreeuse letters van hierdie jaartelling moet saamstel, is dit die simbool wat jy aangeheg vind saam met hierdie eerste deel van ons profetiese woord.

Daarin vind jy dan die Hebreeuse letter, “tet”, wat lyk soos ʼn U.

Hebreeuse letters vertel altyd stories, en hierdie letter vertel vir ons van “nuwe wynsakke”. Die Here wys dan ook dat hierdie jaar ʼn jaar sal wees waarin God se Gees “nuwe wyn” aan ons gaan bedien. Verwag dus meer en meer bonatuurlike openbaringe en spesifiek, akkurate openbaringe, wat God se Gees self aan ons gaan gee.

“Jy gaan net skielik klarigheid hê oor dinge wat God vir jou lewe in gedagte het wat vir NOU bedoel is, maar ook oor watter êrens verder in die toekoms lê.”

Ons bevind ons ook volgens die Hebreeuse jaartal in die dekade van die 70’s, en die Hebreeuse letter wat dit voorstel is die letter “ayin”. “Sewentig” in die Skrif dui die einde van ʼn bepaalde tydperk aan, en spesifiek dat God deur Sy genade ʼn einde maak aan ʼn tydperk van gevangenskap en swaarkry, maar ook is dit die syfer wat verhoogde outoriteit of ʼn uitstuur met ʼn spesifieke opdrag of roeping voorstel (sien Jer. 29:10; Num. 11:16-17; Luk. 10:1).

Soos wat ons naderbeweeg aan hierdie dekade se einde, beweeg mense meer en meer in die roeping op hulle lewe.

Aan diegene sê die Here:

Ek is op die punt om jou na ʼn volgende vlak van outoriteit en verantwoordelikheid te neem. Baie daarvan word aan jou gegee omdat jy so getrou was met wat Ek reeds aan jou gee het. Ja, in die begin gaan jy voel dit is te veel om alles te hanteer, maar moenie bang wees nie, Ek is by jou om jou daarmee te help. Ek weet presies met hoeveel Ek jou kan vertrou.

Die letter “ayin” daar in die bakkie van die “tet”, dui ʼn paar dinge aan. Aan die eenkant skep dit hierdie opening daar in die middel, wat oop deure en nuwe geleenthede voorstel wat Ek in hierdie nuwe jaar op jou tafel voor jou gaan neersit, sê die Here. Wees jy maar net sensitief en vra van My geestelike oë en ore om te sien en te hoor wat Ek vir jou gereed gemaak het daar agter die skerms vir ʼn tyd soos nou.

Maar die “ayin” dui ook My engele aan wat Ek opdrag gegee het om jou by te staan en te beskerm, want die nuwe vlakke van outoriteit waarin julle nou gaan beweeg, maak julle ook meer die teiken vir demoniese aanvalle. Verwag dit, maar moenie bang wees nie. Staan jy maar net vas in geloof en vertrou My en My Woord.


Dit is 'n nuwe dag

Dit is dus ʼn nuwe dag, waarin baie sal inbeweeg in die geestelike erfenis wat Ek vir hulle bestem het.

Baie van julle het egter nie besef waarmee Ek die afgelope tyd in julle lewens besig was nie. Ek was besig om jou te verander en gereed te maak vir hierdie nuwe seisoen.

Jy gaan uiteindelik ontdek waarvoor Ek jou gereed gemaak het. Ja, sommige van julle gaan vir die eerste keer ʼn boek publiseer, of ʼn stuk musiek komponeer, of ʼn nuwe besigheid op die been bring, of ʼn nuwe projek aanpak waarvoor jy nooit voorheen kans sou sien nie.

Soos Sag. 4:10 sê: “Moenie die dag van klein dingetjies gering ag nie.”

Ja, julle gaan saam met Ps. 16:5-11 uiteindelik kan bely: “Here, U is my lewe, U sorg vir my. Wat ek ontvang, kom alles van U af. ’n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi. Ek sal die Here loof wat my tot die regte insig gebring het; selfs in die nag bly ek bewus van wat Hy my leer. Ek het die Here altyd by my: omdat Hy by my is, sal ek nie struikel nie. Daarom is ek bly en juig ek en voel ek my veilig. U gee my nie oor aan die dood nie. U laat u troue dienaar nie in die graf kom nie. U leer my hoe om te lewe. By U is daar oorvloedige blydskap. Uit u hand kom net wat mooi is.”


Herlewing

Dit is ook ʼn jaar waarin julle wêreldwyd “herlewing” en ʼn wêreldwye toename in mense wat My ontmoet en ontdek as Pappa Vader, Koning Jesus en Heilige Gees, van gaan hoor en gaan beleef.

Gaan lees wat daar in Amos 9:13 in die verband staan (soos in die New Living Translation): "'The time will come,' says the Lord, 'when the grain and grapes will grow faster than they can be harvested. Then the terraced vineyards on the hills of Israel will drip with sweet wine!'"

Baie van julle het deur ʼn seisoen van hewige sifting en skudding gekom, maar daar was ʼn rede voor in My groter plan. Ek was besig om julle gereed te maak vir wat voorlê.

Ek het julle geoefen en gedissiplineer vir ʼn tyd soos hierdie. Julle moet geestelike volwasse en in staat wees om die nuwe geslag wat tot bekering gaan kom, te versorg en toe te rus vir hulle bediening.

© Christo Nel 2017