Blog

Die goeie nuus van die Evangelie


Kom ons blaai weer daar na Heb. 9 en 10 toe. Gaan lees dit net weer ʼn keer.

Ek glo dit is tyd dat die Liggaam van Jesus vir eens en altyd deur wat hier staan, bevry moet word.

Ons moet snap dat die bloed van Jesus werklik alles gedoen het wat nodig was.

Hoeveel keer het ons al gesing oor die bloed van Jesus, maar dit nie werklik geglo nie.

Die bloed van Jesus bewerk vryheid, verlossing, vergifnis, lewe, genesing.

Kom ons bely dit net weer ʼn slag met ons mond deur daardie bekende Pinksterlied saam te sing:

“There is power, power, wonder working power 

in the blood of the Lamb.

There is power, power, wonder working power 

In the precious blood of the Lamb.”

Jesus Christus, Sy lewe, Sy kruis, Sy volkome versoeningswerk, Sy liggaam, word alles beliggaam in dit wat ons beskryf as “Sy bloed”, en is die hemel se antwoord op die mensdom en die aarde se sonde-probleem. Dit is die aller-oplossing!

Alles is en lê in Jesus en wat Hy vir ons gedoen het in Sy lewe op aarde, maar veral in dit wat gebeur het van die 9de tot die 12 April, in die jaar 32 n.C., toe Hy vir ons gekruisig, gesterf en opgestaan het.

Dit wat daar gebeur het toe Hy vir jou en my as die Sondelose, stukkend geslaan, beledig, skuldig en tot die dood toe veroordeel is, gekruisig is, plus Sy lyding aan die kruis, Sy sterwe, en dit wat daar in die 3 dae gebeur het in die hel, plus Sy opstanding uit die dood na Hy alles gedoen en volbring het wat die Vader Hom beveel het, dit is jou en my aller-oplossing.

Om in Hom te begin glo en om dit wat God belowe op grond van wat Jesus vir ons reeds gedoen het, is ons Woord uit die Hemel en is ons Goeie Nuus!

Om hierdie Woord oor Jesus ten volle te glo, is soos om opnuut gebore te word en te ontdek dat die lewende God self nou jou Pappa geword het.

Om die volle waarheid van die goeie nuus oor Jesus te ontdek, is om te ontdek dat jy ʼn lid geword het van ʼn nuwe volk, ʼn nuwe generasie, wat God self Sy Ekklesia en die Liggaam van Jesus hier op aarde noem.

En dit is alles as gevolg van die Bloed van Jesus wat vir en namens ons gevloei het.

Die dag toe ons Jesus in geloof aangeneem het as Verlosser, Here en Koning, daardie dag het daardie bloed alles in ons lewe kom bedien en verander.

Daardie dag het ons gesterf sodat Jesus in en deur ons kan lewe.

Die volle Evangelie is dat God ons daardie dag in en deur Jesus verlos, vergewe, bevry, nuut en lewend gemaak het.

Maar daardie dag het ook gebeur wat die profete oor geprofeteer het: Daardie dag het God aan jou Sy geregtigheid bedien, los en sonder die ou Tora of wet.

Gaan kou ʼn bietjie daaraan!

Loof die Here, Hy is goed! Aan Sy liefde is daar geen einde nie!

Dit het tyd geword dat ons weer die volle waarheid moet snap oor die Evangelie, oor God se goedheid en genade in Jesus wat aan ons bewys is.

Dit het tyd geword dat mense moet besef dat solank as wat hulle nog Ou Testamenties gaan bly dink, en bly vasklou aan die ou Tora en dit aan mekaar gaan voorhou as ons toets vir die nuwe lewe in Christus Jesus, is hulle kop onder ʼn doek, sê 2 Kor. 3. Dan verstaan hulle nie die evangelie nie!

Dan gaan hulle ook nooit die heerlikheid van God en die bevryding van die volle Evangelieboodskap oor Jesus wat ons ook kom vrymaak het van die ou Wet, snap en beleef nie.

Besef jy dat onder daardie Ou bedeling van die Ou Tora, kon die volk nooit, nooit, sommer net ingegaan het in die Allerheiligste om ʼn ontmoeting met die lewende God self te hê nie!

Selfs die Hoëpriester is net toegelaat om net eenmaal ʼn jaar daar in te gaan! En as hy dit gedoen het, moes hy so versigtig wees dat hy elke wet en reëling in die verband presies nakom, anders was hy dood!

Ek bedoel, hulle het hom met ʼn tou vasgemaak, net vir in geval daar iets met hom daar binne gebeur en hulle hom daar moes uitkry, want self kon niemand anders daar ingegaan het nie.

Kom ek vertel jou iets anders oor daardie tyd.

Besef jy, dat die bloed wat die hoëpriester gebruik het om versoening te doen vir die sondes wat die volk bewustelik, maar ook onbewustelik gepleeg het, op daardie een dag wat hy kon ingaan in die Allerheiligste, wel gemaak het dat God hulle sondes vergewe het, maar niks kon verander aan hulle gewete nie. (Heb. 9:6 tot 22)

Ons gewete is soos die binnekamer van ons hart. As dit nie ook aangeraak word deur die bloed nie, gaan jy vir altyd bly terugdink aan die dinge wat jy gedoen het.

Dit is nou hier wat die wonderlike, volle waarheid van die Evangelie weer opnuut ons uit volle bors laat sing!

Want vir ons wat glo in Jesus Christus, het Sy bloed wat gevloei het midde Sy lyding en kruisiging vir ons, nie net ons sondes vergewe nie, maar ook ons gewete gereinig, en verder, sê 1 Joh. 1:9, “ons van alle ongeregtigheid te reinig”.

Die genade wat ons sʼn is onder die Nuwe Bedeling en die Nuwe Verbond, is dus soveel beter, soveel meer, soveel wonderliker, soveel dieper en meer volledig as enigiets wat moontlik was onder die Ou Bedeling, onder die Ou Tora.

Gaan lees maar self wat openbaar God se Gees hieroor aan ons daar in Heb. 9 en 10.

Ja, dit het van daardie oomblik toe jy gekies het om dit te glo, met jou bekering en wedergeboorte, reeds van daardie eerste dag af, onmiddellik, alles met jou begin gebeur. Selfs al het jy nie eers daar in die begin, met jou bekering, geweet wat staan in die Bybel hieroor nie.

Daardie oomblik het jy ʼn nuwe mens geword. Daardie oomblik het God jou volkome vergewe. Daardie oomblik het Hy jou totaal vrygespreek, en ook jou gewete gereinig. En het jy God se kind geword.

Daarom glo ek, is dit hoog tyd dat alle volgelinge van Jesus, dit ten volle moet ontdek en dat hulle moet toelaat dat hierdie goeie nuus ook hulle gedagtes vernuwe.

Dit is tyd dat hulle die volle waarheid van die Evangelie oor die bloed van Jesus wat vir ons gestort is, in geloof moet vasgryp sodat hierdie waarheid enige doek wat daar nog oor hulle kop en verstand was, kan afruk en die waarheid hulle werklik volkome vry kan maak.

Weet jy hoekom wil God iemand soos jy gebruik?


Onthou jy wat Paulus vir ons vertel het daar in 1 Tim. 1:15 tot 17?

Ja, dat God juis die slegste van slegte mense, daardie een wat almal afgeskryf het, kies om ander mense aan te raak in Sy genade.

Weet jy wat het ek in die verband nog ontdek? Ek het ontdek dat dit juis die rede is waarom Hy my ook kan en wil gebruik.

Ja, eintlik val ons almal eintlik in hierdie kategorie. Ons is in die lig van God se heiligheid, almal een van die ergstes van die ergstes. By God is daar nie ʼn onderskeid nie. As jy skuldig is aan een sonde, is jy skuldig aan almal.

Ons kan dus na daardie boemelaar, of alkoholis, of bedrieër, kyk en sê: As dit nie vir die genade van God was in Christus Jesus, wat my lewe kom verander het nie, was dit ek daardie!

Ons is maar net wie ons nou is deur die onverstaanbare genade van God!

Dit is dié dat ek myself elke oggend in die spieël kyk en vir myself hardop sê: Jy is geseënd en uiters begenadig in Christus Jesus!

Dit het tyd geword dat baie van ons ontslae moet raak van hierdie selfregverdigende houding van ons, en moet ontdek hoe papvrot en totaal verlore ons was voordat God se genade in Christus Jesus ons uit genade en as gevolg van die goedheid en liefde van God gered het.

Dan sal ons begin liefhê soos Jesus. Want dit is hoe lief Jesus ons gehad het.

Gaan lees maar weer daardie verhaal oor daardie prostituut wat daar by Jesus se voete kom kniel het in Lukas 7.


Onthou jy daardie dag?

ʼn Fariseër het Jesus uitgenooi om by hom te kom eet. Maar omdat die man nie Jesus en die ander dissipels se stowwerige voete gewas het soos wat die wet hom beveel het nie, het Jesus daar langs die tafel met Sy stowwerige voete aangelê en begin eet.

Toe kom hierdie prostituut daar in en gaan al-huilende sit by daardie Sy stowwerige voete. En dan begin sy dit was met haar trane, en salf met ʼn kosbare reukolie wat sy saamgebring het. En dan begin sy dit afdroog met haar hare.

Jy ken die gesprek wat daarna gevolg het tussen Jesus en die Fariseër baie goed. (En indien jy dit nie ken nie, gaan lees dit weer ʼn slag daar in Luk. 7.)

As ons werklik besef wie ons was voordat God ons met ons bekering en wedergeboorte aangeraak en vergewe het, sal ons verstaan waarom die boodskap oor Jesus “Evangelie” en “goeie nuus” genoem word!

“By the gace of God you are who you are now in Christ Jesus!”

In die lig van God se profetiese woord vir 2018!


Ek vertrou dat jy die 5 dele van die profetiese woord vir 2018 self aan die voete van Jesus gaan toets het.

Maar omdat Jakobus 2:17 ons uitdaag met die woorde dat geloof sonder werke dood is, wil ek jou uitdaag om werk te maak met daardie woord van God vir hierdie jaar.

Jak. 2:14 sê: “Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so ‘n geloof ‘n mens red?”

Kom ek vertaal dit in Christo Nel se Afrikaans: Wat help dit om te sê jy glo dat dit God se profetiese woord vir 2018 is, maar jy doen self niks in die lig daarvan nie?

As jy glo dat die Here jou in hierdie jaar hierdie merkwaardige pianis wil maak, maar jy gaan nie vir klavierlesse by die beste van bestes nie, gaan dit nie gebeur nie!

Daarom wil ek jou uitdaag om dit wat jy glo deel is van God se Woord vir jou vir hierdie jaar, te gaan neerskryf. Gaan sit voor die Here en hoor presies wat Hy met jou in gedagte het vir hierdie jaar.

As jy, soos ek, hoor dat daar in die volgende drie/vier maande groot veranderinge in jou persoonlike lewe of werksituasie gaan plaasvind, begin jouself daarvoor posisioneer en gereed maak.

Begin jouself uitdaag! Vind uit by die Here waarvoor jy Hom moet begin vertrou en dan begin jy erns daarmee maak. Maar miskien weet nie jy presies wat die Here in gedagte het nie. Gaan sit dan by Hom en vra vir Hom ʼn bril, ʼn prentjie, wat jou kan help sien wat Hy vir jou en jou geliefdes in gedagte het.

En gaan skryf dit dan neer.

Doen soos wat daar in Hab. 2:2-4 staan.

Daag jouself uit deur dit wat jy aan God se voete begin “sien” het, daardie prentjie, daardie doelwitte, neer te skryf en begin dan Hom te vertrou om dit wat Hy gesê en gewys het, waar te maak.

Begin jy dan ook om te doen wat jy moet doen. Hou op verskonings maak, of redes te soek waarom dit nie kan gebeur nie. Kies om van nou af in geloof te dink, te sê en te doen wat jy glo God se hart vir jou en jou geliefdes is.

Deel 5 en laaste deel van ˜PROFETIESE WOORD VIR 2018"

Hierdie is die laaste en vyfde deel van die Profetiese woord vir 2018 wat ek gehoor het. My opdrag was om dit by elkeen van julle af te lewer. Jou opdrag word verwoord in 1 Tess. 5:19 e.v., wat maar net op die volgende neerkom: Moenie profesie minag nie, maar toets dit...


HIER IS DIE VYFDE DEEL 

In Ps. 78:19 staan die volgende profetiese woord vir 2018, naamlik: Kan God hier in die woestyn kos gee?

En dan antwoord die Here self hierdie vraag: Hou op om te vra: Kan die Here? Begin eerder om in hierdie nuwe seisoen in geloof profeties te verklaar: Ja, ons Here kan!


Dink ʼn bietjie na oor alles wat al in jou lewe en rondom jou gebeur het. Het jy al self ervaar hoe Ek in ʼn oomblik alles verander het? vra die Here jou.

Het jy al self met jou eie oë en ore, en met jou eie sintuie belewe dat Ek lewe en dat Ek ʼn verhoorder van gebed is?

As jy dit al self geproe het, dan kan jy My mos ook vir hierdie keer vertrou!

Begin om vir jou kinders en kleinkinders en almal rondom jou te vertel wat Ek al in jou lewe gedoen het. Vertel hulle van hoe My genade, My liefde en My goedheid jou lewe en jou situasie totaal verander het. Vertel hulle hoe Ek jou uit die kake van die dood en uit die hel gered het.

Wel, Ek wil weer daar wees vir jou en jou geliefdes. Ek wil weer die Een wees wat My mense se situasie in ʼn oomblik kan en wil verander.

Verstaan julle dan nog nie waartoe Ek in alles staat is nie? Besef julle nie dat julle ongeloof My kan verhoed om daar in julle situasie te doen wat Ek wil doen nie?

Gaan sit en wees ʼn slag eerlik met jouself. Glo jy werklik dat Ek julle situasie kan verander? Ja, Ek weet julle bid en vra dit, maar glo julle dit werklik?

Het dit nie tyd geword nie om op te staan en weer hardop in geloof te bely: “Dit is wat my God belowe en sê in hierdie tyd. En ek kies om dit te glo. Daarom gaan dit gebeur!”

As jy wil hê ʼn situasie moet verander, moet jy bereid wees om iets anders te doen as voorheen.

As jy wil hê iets buitengewoon moet gebeur, moet jy bereid wees om buitengewone saad, en nie die gewone nie, te saai.

Ja, jy sal bereid moet wees om uit die boot te klim en op die water te begin loop.


Daarom het Ek vir julle daar in Mat. 5:43-48 die volgende gesê:

“Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jou naaste moet jy liefhê en jou vyand moet jy haat.’

Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen.

As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag?

Maak die tollenaars nie ook maar net so nie?

En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie?

Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.”

Julle is soms so ingestel op die aanvaarding van ander rondom julle, dat julle so versigtig word om nie iets te doen wat dalk die boot sal skommel of omgooi nie.

Hierdie is nie ʼn seisoen waarin julle net kan doen wat ander van julle verwag nie.

Nee, hierdie is ʼn seisoen waarin julle My moet vertrou om julle te bevry van julle vrees vir mense en vir julle vrees vir wat hulle van julle gaan sê.

Hierdie is ʼn seisoen waarin julle tyd moet maak om by My te kom sit en toe te laat dat Ek julle verander en wys wat My wil is. En dan moet julle opstaan en dit gaan doen, ongeag die konsekwensies vir julle persoonlik.


Onthou julle daardie gebeure waarvan 2 Kon. 5 vertel? Van hoe Naäman genees is van sy melaatsheid?

Hy wou hê die profeet moes uitkom en moes sy God aanroep terwyl hy sy hande heen en weer oor die melaatsheid op sy vel beweeg totdat God dit genees.

Maar, nee, toe stuur die profeet ʼn boodskapper om vir hom te sê hy moet homself sewe keer in die vuil Jordaanrivier gaan was, dan sal hy gesond word.

Verstaan julle dan nog nie dit wat Ek deur My Gees vir Paulus daar in Ef. 3:20, 21 laat skryf het nie?

Daar bely hy: “Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.”

Kom sit hier by My voete, want Ek wil aan julle openbaar die groot dinge wat Ek nou gaan doen!

Daarom sê Ek in hierdie nuwe seisoen vir jou: Dit is tyd! Alles wat Ek belowe het en daar in jou gees aan jou geopenbaar het, gaan Ek nou waar maak!


Dink terug aan al die profetiese woorde en beloftes wat Ek aan jou gegee het die afgelope tyd! Dit is op die punt om te gebeur! Nou, en nie eers oor maande van nou af nie!

Alles wat oor al die jare en seisoene in jou lewe gebeur het, al daardie toetse, swaar tye, worstelinge, gebeure, omstandighede, was alles deur My genade die leer waarmee jy tot hier in hierdie seisoen kon klim.

Ja, jy het werklik die afgelope tyd met groot erns gesoek na My Koninkryk en My wil vir jou lewe.

En deur My genade het Ek dit alles ingewerk in die tapisserie oor My perfekte plan vir jou vir hierdie seisoen.

Die “Passion”-vertaling vertaal Ef. 6:10 soos volg: “Be supernaturally infused with strength through your life union with the Lord Jesus. Stand victorious with the force of His explosive power flowing in and through you”.


2018 gaan ‘n buitengewoon wonderlike jaar vir My mense wees.

‘n Belangrike deel daarvan gaan dit wees wat Ek aan julle nuut en vars gaan openbaar.

Die Here sê: Al dink jy weet presies wat Ek vir jou in gedagte en beplan het vir die volgende seisoen, het jy maar nog net die tippie daarvan raakgesien en verstaan.

Jy het nog nie die helfte gesien van wat Ek vir jou en My mense beplan het nie. Ek het dit doelbewus gedoen om vir jou tot nou toe nog net so ‘n kykie deur die gordyne te gee.

Ek gaan soveel van My mense lanseer in presies waartoe Ek hulle geroep het en waarvoor Ek hulle al die jare voor voorberei het.

Wanneer Ek dit aan jou gaan openbaar, gaan dit wees asof al daardie drome en al daardie profetiese woorde van soveel jare, saam met al die beloftes en seën daarvan, soos ‘n golf julle gaan tref dat julle letterlik snak na julle asem.

Dit sal wees asof julle in ‘n oomblik die bloudruk sien van alles wat Ek in die hemel die hele tyd vir julle beplan het, en julle sal alles hê wat dit vir julle moontlik maak om dit na te jaag en te doen in 2018.

Daarom gaan die eerste 120 dae/4maande van 2018 ‘n tyd van geweldige vinnige veranderinge wees vir die meeste van julle. Dit gaan so vinnig gebeur vir mense, dat dit baie keer vir hulle gaan voel hulle droom en maak dat hulle hulself moet knyp om seker te maak dit gebeur werklik.

Vir julle wat tot nou toe met alles wat julle gehad het, net moes vasbyt en bly glo dat God se woorde en beloftes gaan gebeur... vir julle wat getrou was daar in die woestyntye en in die donker tye die afgelope tyd... vir julle sê die Here: Dit wat julle op gehoop het, dit waarvoor julle My vertrou het die hele tyd, daardie dinge lê voor die deur en is op die punt om te gebeur!

Kom sit by My voete dat Ek jou hart kan voorberei vir dit wat vir julle voorlê.


Prakties:

Ek hoop en vertrou dat jy opnuut gekies het om in hierdie nuwe jaar gedissiplineerd op ʼn nuwe, vars manier, tyd saam met die Here elke dag te spandeer.

Miskien sal dit help om vroeg-oggend op te staan en dan met Hom tyd te spandeer voordat jy enigiemand anders in die oë kyk.

Dit kan ook help om met ʼn nuwe Bybellees-program ʼn slag die Bybel nuut en vars deur te lees in ʼn ander Bybelvertaling as gewoonlik. (As jy hulp hiermee nodig het, vra maar net, want ek het baie moontlikhede wat ek vir jou kan aanbied.)

© Christo Nel 2017