Blog

Miskien het dit tyd geword dat ons apologie moet aanteken oor hoe die Liggaam van Jesus optree


Dit is en bly vir my ʼn geweldige stelling wat God in Sy Woord maak as Hy my en jou, saam met al die ander gelowige volgelinge van Jesus, die “Liggaam van Jesus” hier op aarde noem.

Ek dink dat ons as werklik hiermee begin erns maak, gaan daar iets hierbinne in elkeen van ons begin gebeur.

Kom ek probeer op ʼn totaal ander manier verduidelik wat ek hier bedoel.


Hoe kommunikeer ek en jy met mense?

Nou die dag weer hoor ek dat 55% van wat ek en jy kommunikeer aan mense, deur ons liggaam as lyftaal gekommunikeer word, 38% deur ons stemtoon en net 7% deur wat ons met woorde sê. Dink net so vir ʼn oomblik na oor die geweldige implikasies hiervan vir jou en my lewe.


Kom ons pas dit op die Liggaam van Jesus toe

Kom ons pas dit nou toe op ons as Liggaam van Jesus, en dit wat die wêreld sien en hoor as hulle na ons kyk, en dit wat ons teenoor hulle kommunikeer of nie kommunikeer nie.

Kom ek illustreer dit met ʼn paar voorbeelde:

Besef jy dat die egskeidingsyfer in die Liggaam van Jesus bykans net so hoog is as wat dit daar buite in die wêreld is?

Besef jy dat ons gesondheid, fisies, geestelik en emosioneel, bykans net so sleg en ongesond is as wat dit in mense se lewens is wat nie gelowige volgelinge van Jesus is nie?

Dink jy nie dat dit tyd geword het vir gelowiges om in die sakewêreld, in die onderwys, in die politiek, op die sportveld, en noem maar verder op, te begin apologie aanteken vir die feit dat ons as gelowige volgelinge van Koning Jesus nie optree, lewe en praat soos ons behoort nie.

Kom ons dink verder in hierdie verband na oor ons as wêreldwye Liggaam van Jesus. Wat sien die wêreld?

Hulle sien ʼn verskeurde Liggaam wat teen haarself oorlog maak en in opstand is. Ek bedoel, ons is versnipper in ten minste 33 000 verskillende kerke of denominasies wat almal glo hulle en hulle alleen is reg en is dié ware Kerk van Jesus! Verder beswadder ons mekaar as ons nie 100% met mekaar saamstem nie!

Op min plekke kry mense so seer soos in gelowige binnekringe, waar hulle gedink het dat hulle veilig en beskerm is.

Maar kom ons kom terug na wat ons kommunikeer.

93% van alles wat ons kommunikeer, word deur ons korporatiewe Liggaam, deur ons Liggaamstaal en ons stemtoon as Liggaam gekommunikeer, en net 7% deur wat ons sê in ons lering en prediking.

Sê vir my dan eerlik: Sou jy, as jy ʼn ongelowige was, gehardloop het om êrens deel te word van hierdie Liggaam?

Natuurlik is die antwoord nee. Jammer, maar dit is die waarheid!

Natuurlik sê ek nie daarmee dat daar nie dele is van die Liggaam wat mense graag deel van wil word nie. Ek praat net heel in die algemeen hier.

Dink daaroor.


Wat sien en hoor die mense?

Besef jy dat ons verder geken word vir dit waarteen ons is, en nie vir dit waarvoor ons is nie.

Ons hang kruisies om ons nek en het Jesus as ʼn plakker op ons motor, maar ons skreeu net so hard op slegte Taxi-bestuurders as die res van die wêreld.

Baie van ons gaan nog Sondae na ʼn gesamentlike erediens saam met ander gelowiges toe, maar hoeveel van ons stry en baklei die hele pad met ons vrou/man en kinders? Om nie eers te praat oor hoe ons gedurende die week lyk nie! Ons lyk nie soos dit waarvan ons vir mense vertel en wat die Bybel sê nie.

Dit het tyd geword dat ons eerlik moet wees hieroor teenoor ongelowiges voordat ons dit waag om vir hulle iets oor Jesus, ons Koning, te vertel.

Maar dat ons dan vir hulle oor Hom moet vertel, lyk vir my noodsaaklik as ons klaar om verskoning gevra het.

Volgende keer vertel ek vir jou hoe om op ʼn anderse wyse vir hulle dan oor Jesus te vertel.

Ons is aangestel as eksekuteurs van God se nuwe en tweede testament

As gelowige, Nuwe Testamentiese volgelinge van Jesus, mag ons nooit vergeet dat ons aangestel is as “bedienaars” of eksekuteurs van God se nuwe en tweede testament nie.

God self herinner ons daaraan deur Sy Woord o.a. daar in 2 Kor. 3.


2 Kor. 3

Vat asb., self die Woord van God en lees en luister wat sê God self vir jou deur die Heilige Gees as jy hierdie hele hoofstuk stadig en aandagtig deurlees en oordink. Asseblief, doen dit terwille van jouself en terwille van die waarheid, want hierdie waarheid wat hier staan, gaan jou werklik vry maak!

Kom ek haal net ʼn paar verse vir jou hier aan: “Dit is tog duidelik dat julle ʼn brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op klip nie maar op die harte van mense.

Ons sê dit omdat ons deur Christus ten volle op God vertrou.

Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God, wat ons bekwaam gemaak het om bedienaars van ʼn nuwe verbond te wees, nie van die letter nie, maar van die Gees. Die letter maak dood, die Gees maak lewend.

Die wet wat in letters op klip gegraveer is, het in heerlikheid gekom. Hierdie heerlikheid, wat tog gou sou verdwyn, het op die gesig van Moses so geskitter dat die Israeliete nie na hom kon bly kyk nie. As die bediening wat tot die dood lei, met soveel heerlikheid gekom het, hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening wat deur die Gees geskied, dan nie wees nie?”


Ons is eksekuteurs van 'n nuwe testament se inhoud

Het jy mooi gehoor wat hier staan?

Ek en jy is nou “bedienaars”, in my woorde, “eksekuteurs”, van die nuwe, tweede testament van God! Dit is wat ons aan mense moet vertel en moet voorhou as die inhoud van die tweede en finale testament van die lewende God! Die inhoud van die eerste en ou testament is dus nie meer die finale inhoud en wil van die lewende God nie. Die tweede en nuwe testament se inhoud is nou die finale wil van die lewende God.

Dit is waarom God se Gees ons in 2 Kor. 3 herinner aan Moses wat daar van die berg af gekom het met die twee kliptafels in sy hande, en met ʼn gesig wat geblink het na die tyd wat hy in God se teenwoordigheid spandeer het.

Onthou dit wat op daardie twee kliptafels gestaan het, was wat ek en jy ken as die “Tien gebooie”, of as die hart van die eerste of ou testament of Tora, wat God self aan Sy volk destyds gegee het!

Omdat dit God se Woord en Sy eerste testament of wil was vir Sy volk van destyds, was daar ʼn bepaalde heerlikheid, in die sin van ʼn lieflike geur of teenwoordigheid van die lewende God self, elke keer teenwoordig as die woorde van hierdie ou en eerste testament aan die volk van God van destyds bedien is.

Maar nou, in die lig van die inhoud van die tweede en nuwe testament, wat met die dood van Jesus Christus in werking getree het, verstaan ons ook wat God se hart en bedoeling was met hierdie eerste en ou testament.


Die eerste, ou testament se inhoud was bedoel as 'n tugmeester na Christus toe

Sy hart en bedoeling daarmee was om, hoe staan dit daar in Galasiërs, om die inhoud daarvan te gebruik as “tugmeester” na Christus Jesus toe. Dit was dus bedoel om die volk van God van destyds, voor die koms van Jesus, bewus te maak van hulle sonde en totale verlorenheid, wat dit vir hulle onmoontlik maak om hulle self te regverdig in die oë van ʼn Heilige God. Dit was bedoel om hulle bewus te maak dat hulle ʼn Verlosser, Jesus Christus, die Messias wat sou kom, nodig het om hulle te red.

Dit is dus waarom Jesus Christus aarde toe moes kom as die Verlosser, want dit was wat die sondige, verlore mens nodig gehad het.

Daarom is Sy koms en dit wat ons nou erf as diegene wat glo dat Hy die Verlosser en Messias is, is die hart van die boodskap van die nuwe en tweede testament.

Dit is waarvan die Evangelie oor Jesus ons vertel, en waarvan ek en jy nou die bedienaars of eksekuteurs is. Ons het die voorreg om aan mense te vertel dat Jesus gekom het om “lewe en dit in oorvloed” aan elkeen te bedien wat Hom aanvaar in geloof.

Eers as die verlore mens Jesus Christus as Verlosser en Here in geloof aanvaar, of soos dit hier in 2 Kor. 3:16 staan, en “hulle bekeer”, word daar as’t ware ʼn doek wat oor hulle kop was, afgeruk en verstaan hulle dat die mens nooit in der ewigheid God deur wetsgehoorsaamheid kan tevrede stel of gered kan word en hierdie lewe en oorvloed kan beleef nie. Hierdie lewe en oorvloed is alleenlik die erfenis van elkeen wat ʼn erfgenaam word op grond van wat in die tweede, nuwe testament staan.

Daarom herinner die inhoud van die tweede, nuwe testament ons dat ons nie meer ʼn geskrewe wet op kliptafels as gelowige volgelinge van Jesus het om lewe en oorvloed te kan beleef nie. Nee, God self woon nou in ons as God die Heilige Gees. Hy het nou self ons Wet geword wat vir ons sê, lewe so, doen dit, hierdie kant toe, nie daardie kant toe nie!

Dit is letterlik soos ʼn doek wat van ons kop en verstand afgeruk is, wat maak dat ons nou werklik kan sien en hoor en verstaan!

Nou kan ons leef soos wat God wil hê ons moet lewe en begin ons lyk en “blink” soos mense van God. Omdat God self in ons woon en werk deur Sy Gees. Ons is dus, anders as Moses, nie net vir ʼn klompie dae in God se direkte teenwoordigheid wat ons kan verander en maak blink nie! Ons is nou permanent in God se teenwoordigheid!


2 Kor. 3:18

Daarom sê God self aan ons daar in vers 18 in 2 Kor. 3: “Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.”

Liewe broer en suster in die familie van Jesus, hoor wat God se Gees aan jou deur hierdie woord bedien!

Moet nooit weer toelaat dat iemand jou terugdwing na die inhoud van die ou en eerste testament van God, asof dit lewe en oorvloed aan jou kan bedien nie! Moenie weer toelaat dat iemand jou oortuig dat jy na Moses, of na die Tora moet luister om God se lewe en oorvloed, God se heerlikheid en heerlike teenwoordigheid, te beleef nie!

Wanneer jy voltyds in diens is van die Koning

Ons het reeds op grond van wat in die Woord van God staan, vir onsself uitgemaak dat ons as gelowige volgelinge van Jesus voltyds in bediening is. Daarom woon God se Gees in jou om jou self te leer.


Wat sê die Woord oor die Heilige Gees

Luister wat sê Jesus self vir ons in die verband daar in Joh. 14:26: “… wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.

Daar in Joh. 16:13,14 sê Jesus die volgende oor Hom: “Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. Hy sal My verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig.”

Dan staan daar ook in 1 Joh. 2:27 die volgende: “Wat júlle egter betref, die Gees waarmee Hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles, en wat Hy julle leer, is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos Hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly.”


Hoe leer die Heilige Gees ons?

Hoe leer die Heilige Gees ons alles wat ons nodig het?

Hy doen dit deur self met jou te praat vanuit die Woord, maar ook hier in jou gees wanneer jy met die Woord op jou skoot stil word en tyd met God te spandeer, of wanneer jy dwarsdeur die dag sensitief is vir Jesus se stem wat jou wil lei soos Hy daar in Joh. 10 belowe het om te doen.

Natuurlik lei en praat die Heilige Gees ook met jou deur die Liggaam, deur die Ware Kerk van Jesus Christus. Met ander woorde, Hy lei en bedien jou deur ander gelowiges wat jou bedien deur die gawes.

Dan bedien die Heilige Gees jou ook deur daardie mense na wie ons gewoonlik verwys as die “vyfvoudige bediening”, met ander woorde, deur mense wat God bonatuurlik toegerus het om op te tree as die leraars, herders, evangeliste, profete en apostels binne die Liggaam.

Gaan lees maar weer gedeeltes soos 1 Kor. 12 tot 14, Rom. 12, en Ef. 4:11 tot 16 in die verband.


Ons is nie "lone rangers nie

Niemand van ons as gelowige volgelinge van Jesus is bedoel om soos “lone rangers” alleen en op ons eie te wees nie. Daarom gaan die meeste van ons êrens deel wees van ʼn groep gelowiges wat soos naby-familie direk by jou en jou gesin betrokke is en waar jy op allerlei wyses die voorreg het om saam met hulle “byeen te kom” en geloofsgemeenskap te kan hê.

Dit kan gelowiges wees wat lokaal daar naby jou woon en werk, of dit kan selfs gelowiges wees met wie die Here jou op allerlei wyses laat paaie kruis of verbind het.

Dit is ook van lewensbelang om heeltyd te onthou dat jy verder deel is van die een ware Kerk van Jesus, oor die hele wêreld, wat bestaan uit alle gelowige volgelinge van Jesus wat Hom in Gees en in waarheid volg. Daarom mag ons nie toelaat dat allerlei menslike verdelinge soos kerkstrukture en gemeentestrukture, ons as gelowiges ooit van die res van die een Liggaam van Jesus vervreem nie.


Selfs die digitale media kan hiermee help

Ons mag ook nie toelaat dat ons deur die vyand geïsoleer word van ander gelowiges nie. Selfs al woon en werk ons in gebiede wat baie geïsoleer is en waar daar nie baie ander gelowiges in ons direkte omgewing is nie.

Daarom is ek so dankbaar vir die digitale media wat deesdae tot ons beskikking is om te sorg dat ons in kontak kan bly met gelowiges en met geleenthede waar God se mense byeen is of lering ontvang.

Ek glo ook dat elkeen van ons as volwasse volgelinge van Jesus, vir onsself en vir ons geliefdes, radikale verantwoordelikheid moet neem om te sorg dat ons ten minste mekaar sal bedien en dat ons versorg sal word soos God in Sy Woord ons beveel.

Daar is nie meer vandag goeie verskonings vir enige gelowige om geestelik agteruit te gaan nie.

Besef jy wat die implikasies is daarvan dat jy reeds voltyds in bediening is?

Kan ek hierdie gedeelte net weer begin met die stelling uit die Woord van God wat ek verlede keer gemaak het, naamlik dat as jy werklik Jesus Christus as jou Verlosser en Koning aanvaar het in geloof, gedoop is met water as gelowige en gedoop is met die Gees, is jy voltyds reeds in bediening.

Anders gesê, jy is in diens van die Koninkryk van God en aangestel as God se ambassadeur in die “ambassade” waar Hy jou geplaas het. Sy dit jou besigheid, jou maatskappy waar jy werk, die onderwys, die landbou, op die sportveld, die kunste, êrens in die regering, of noem maar verder op.

Besef jy wat dit prakties beteken?

Eerstens, behoort dit jou totale siening van jouself, wie jy in God se oë is, en wat jou rol en roeping op aarde is, ingrypend te beïnvloed. Want behalwe dat jy kind van die Koning van die aarde is, is jy deur Hom aangestel en geplaas waar jy tans is, om te doen wat jy moet doen in Sy Naam en in Sy diens.


1 Kor. 10:31

Kom ek haal net weer 1 Kor. 10:31 vir jou in die verband aan, waar daar staan: “Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.”

Kom ek gebruik my eie vrou, Hetta, as ʼn praktiese voorbeeld. Behalwe dat sy voltyds saam met my al vir 40 jaar in diens is van Jesus in Sy Ekklesia, waar ons Sy mense moet toerus vir bediening en hulle moet bedien met die Waarheid, is sy ook my vrou, asook my sekretaresse, maar ook tuisteskepper en Ouma van 3 kleinkinders.

Dit beteken dat sy elke dag omtrent moet kosmaak, en dit terwyl ek weet sy hou nie van elke dag se kosmaak nie. Sy is ʼn uitstekende kok, maar sy sou verkies om ʼn “butler” permanent in diens te wil hê en met ander dinge besig te wees as sy kon.

Ek verstaan haar frustrasie so goed, want sy het immers twee universiteitsgrade en was vir baie jare ʼn uitstekende dosent by van ons Tegniese Kolleges in die land.

Vir haar, soos vir ons elkeen, is dit dus elke dag ʼn keuse aan die voete van Jesus, om te kies om te glo jy moet vandag hier wees en dit doen wat jy moet doen, asof die Here self jou gas aan jou tafel of jou kliënt by die toonbank is.

Ek en jy moet alles wat ons doen, “excellent” doen, want ons werk nie in die eerste plek vir mense nie. Ons doen dit wat ons doen as ambassadeurs, in diens van die Koninkryk van die hemel hier op aarde, om iets van die Koninkryk van God, van Sy liefde, Sy goedheid, Sy genade, Sy verlossing, Sy genesing, Sy oorvloed en voorsiening, te illustreer en te bedien daar waar ek is.


Om voltyds in Sy diens te wees empower" 'n mens

Tweedens, behoort dit ook jou geweldig te bemagtig (“empower”) as mens.

Dink net oor wat die Here self oor jou sê: Jy is immers gesalf en toegerus met bonatuurlike, hemelse gawes en vermoëns, om so die hande, voete en mond te kan wees van Jesus Christus, die Koning, wat deur jou mense wil bedien.

Dit is Hy wat agter jou staan en alles bekragtig wat jy doen en sê in Sy Naam, binne Sy wil.

Maar dit is ook van Hom wat Fil. 4:19 sê: “En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.”

Of soos 2 Kor. 9:8 dit sê: “En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.”


Die Lewende God woon in jou

Behalwe dit, woon God die Vader, en Jesus die Seun, deur die Gees van God, self in jou lyf. Jy het dus 24 uur, 7 dae ʼn week, elke sekonde van die dag, toegang tot die beste Dokter wat daar is, die beste Pastorale Berader wat daar is, die beste Kliniese Sielkundige wat daar is, die beste Leraar en Kenner van die Waarheid wat daar is.

Hoor hoe Hy vir jou sê daar in die bekende Jer. 33:3: “Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie”.

En daar in Jer. 29:11 tot 14: “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ʼn toekoms gee, ʼn verwagting!

Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor.

Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra.

Julle sal My ontmoet, sê die Here…”

Gaan kou ʼn bietjie stadig hieraan daar aan die voete van Jesus, jou Koning, en hoor wat wil Hy vir jou verder in die verband sê.

Jy is reeds voltyds in bediening

Iemand vra my nou die dag uit oor die verskil tussen “gewoon gelowige te wees” en om “voltyds in die bediening te wees”.

Kom ek vertel vir jou wat ek aan hom gesê het, maar hou vas, want jy kan dalk geskok wees om te hoor wat ek te sê het hieroor.

Ek het gesê dat ek oortuig is dat ons oor die jare ʼn klomp nonsens hieroor begin praat het.

Weet jy, byvoorbeeld, dat daar nêrens in die Bybel enigiets van ʼn “gewone gelowige/lidmaat” gepraat word teenoor iemand wat dan nou kwansuis “voltyds in die bediening” sou wees nie! (M.a.w. die Engelse woord, “laymen”, bestaan glad nie vir die Bybel nie!)


1 Pet. 2:9 en 2 Kor. 5:20

Inteendeel, elke gelowige volgeling van Jesus word ʼn “Heilige” in die Bybel genoem. En luister net hoe beskryf God die Gees ons daar in 1 Pet. 2:9:

Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.

In 2 Kor. 5:20 word ons “gesante van Christus” genoem, wat die King James tereg vertaal met “ambassadeurs”.

Sien, ek sê jou mos, niemand van ons is sommer net “laymen” of “gewoon” nie!


Die 97% en die 3%

Wat verder belangrik is, is dat 97% van die Liggaam van Jesus hulle inkomste kry van ander bronne as wat die “tradisionele pastore of dominees” dit kry. En dit sluit ook die meeste tradisionele “sendelinge” en ander bedieningsleiers in.

M. a. w., slegs 3% van hierdie leiers kry hulle volle inkomste uit “hulle bediening as ʼn voltydse pastor/dominee”.

Ons het dus inderwaarheid gelowiges in die gemeentes totaal verkeerd geleer toe ons vir hulle laat verstaan het dat, miskien eendag, moet van hulle dalk hulle dag-tot-dag-werk bedank, teologiese skool toe gaan om dan ʼn pastor of leraar “voltyds” te word.

In die lig van die Bybel is dit absolute snert!


Jy is reeds voltyds in bediening

As jy werklik jouself begin sien soos God jou sien, in die lig van wat Hy oor jou in die Nuwe Testament openbaar, sal jy verstaan dat jy as ʼn gelowige volgeling van Jesus, klaar ʼn herder is. Jy is reeds voltyds in bediening as verteenwoordiger van die Koninkryk hier op aarde. En daarom is jy dus ook alreeds voltyds in bediening van Jesus in Sy Kerk.

Om terug te kom na die persoon se vraag aan my, verduidelik ek dit gewoonlik so:

Die korrekte vraag waaroor dit eintlik hier gaan, is die vraag: Waar kom jou inkomste vandaan as verteenwoordiger van die Koninkryk? Kom dit van ʼn werk of besigheid of beroep wat jy beoefen, of kom dit van ander gelowiges wat jy voltyds bedien of leer in die Ekklesia van Jesus?


Wie gaan deur ander gelowiges finansieel versorg word?

En die antwoord op hierdie belangrike vraag gaan dan bepaal word deur die volgende: Het jy enigsins tyd om ʼn ander beroep of werk of besigheid te hê waaruit jy vir jou en jou gesin finansieel self kan sorg, of is jy so besig binne die Liggaam van Jesus, of in die een of ander bediening waarin die Here jou geroep het, dat daar nie tyd is daarvoor nie?

In so ʼn geval, sê die Woord, gaan die Here gelowiges wat jy bedien, gebruik om in alles te voorsien wat jy en jou geliefdes nodig het.

Maar onthou weereens, ons praat nou van slegs 3% van die mense wat deel is van die Liggaam van Jesus.

In 97% van die tyd gaan God se Ambassadeurs hier op aarde, wat voltyds in Sy diens is, in allerlei ander beroepe staan waarmee die Here vir hulle alles gaan gee wat hulle finansieel nodig het.


Stuur hulle uit in bedening met God se seën

Daarom het dit tyd geword dat ons gelowige leiers in besigheid, in die regering, in die onderwys, en op ander terreine, moet begin erken, eer, hande op lê en uitstuur as voltydse herders, bedienaars, leraars, ens., wat voltyds in diens van Koning Jesus staan.

Dit het tyd geword om ook vir hulle te sê: Gaan doen dit waarvoor God jou geroep het. En doen dit op die manier wat Koning Jesus self vir jou deur Sy Gees sal leer om dit te doen. En asseblief, moenie dit doen soos sommige van die tradisionele “voltydse pastore of leraars” dit doen nie!


Leer hulle sommer ook wat "erediens" alles is

Leer hulle ook dan dat “erediens” asseblief tog nie net dit is wat ons tradisioneel op ‘n Sondagoggend doen nie!

Ja, gesamentlike “erediens” en “aanbidding” saam met ander gelowiges is Bybels en noodsaaklik, maar Bybelse “erediens en aanbidding” (in Engels “worship”) is baie meer en baie wyer as net dit.

Luister maar na Rom. 12:1 en 2 en 1 Kor. 10:31. (Waar daar staan: “Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.”)

My en jou “erediens en aanbidding” voltyds in diens van Jesus die Koning, behels dus dat ek die beste sakeman of -vrou, of onderwyser, of boer, of tuisteskepper, of student, of sportman of -vrou, moet wees wat moontlik is.

Dit beteken ook dat ‘n belangrike deel van elkeen van ons se “erediens en aanbidding”, my pa- of ma-wees is, of my kind- of tiener-wees is.

Alles (voltyds) wat ek en jy dus as gelowige volgelinge van Jesus die Koning doen, is dus “erediens en aanbidding”.

As jy dus ‘n taxi bestuur, doen dit so dat jou passasiers heeltyd die vrug van die Gees in jou lewe en bestuur sal sien.

Wat uiteindelik sal maak dat die regte persoon die regte vraag sal vra wat vir jou geleentheid sal gee om te getuig hoekom jy so anders is as al die ander taxi-bestuurders.

En wanneer hulle die vraag vra, lei hulle na Jesus toe.

© Christo Nel 2017