Blog

God het in Jesus 'n mens geword


ʼn Groot deel van die wêreld se bevolking vier oor plus-minus ʼn maand die herdenking van Jesus se geboorte as ʼn gewone mens-baba. Ja, ek weet dat Hy, volgens die beste navorsing, 11 September 3 v.C. gebore is in Betlehem. Maar baie mense vier die herdenking daarvan op 25 Desember om baie redes.

Ek wil nie oor die reg of verkeerd daarvan gesels nie. Kom ons gebruik die geleentheid om ʼn bietjie stil te word en na te dink oor hierdie onverstaanbare geheimenis van God wat in Jesus mens geword het.

Jesus moes Sy God-wees letterlik “eenkant sit” om volledige mens te word. (Gaan lees maar Skrifgedeeltes soos Fil. 2:1-11 of Kol. 1:15 e.v.)

Maar Hy moes ook mens word om die Ou Verbond met al Sy wette in detail na te kom en te kom vervul in ons plek en namens ons. Dit was immers iets wat geen mens as gevolg van die sonde in ons are ooit kon doen nie. (Gaan lees maar Mat. 5:17-19; die hele boek, Hebreërs; en Galasiërs).

Maar Hy moes ook mens word, om vir en namens ons te sterf, om so ʼn Nuwe Verbond en ʼn nuwe verhouding met God moontlik te maak en in werking te stel.

Die Bybel is mos in hierdie twee gedeeltes verdeel: die deel wat onder die bepalings van die Ou Testament val en die deel wat onder die bepalings van ʼn Nuwe, beter Testament val.

Jesus het nie die gedeelte wat onder die Ou Testament val tot niet kom verklaar nie. Nee, Hy het gekom om dit in totaliteit te vervul sodat elke deeltjie daarvan, elke jota en tittel daarvan, elkeen van die 613 wette van die Tora ook, hulle volle betekenis kan kry en in plek kan val in die groter prentjie waarmee God nog altyd en steeds mee besig was en is.

Daarom, eers nadat Jesus gesterf het, kon God die Vader se Nuwe Testament in werking tree.

Onder die bepalings van die Ou Testament moes mense op ʼn bepaalde manier lewe om so te bewys dat hulle deel is van God se volk. Hulle moes die hele wet, die hele Tora met al 613 wette, in detail gehoorsaam en nakom, elke een, om aan die heilige God se standaard te voldoen.

As hulle in een opsig gesondig het of een daarvan oortree het, was dit asof hulle al daardie wette oortree het in die Heilige God se oë. (Jak. 2:10) God se eis vir heiligheid het vereis dat hulle perfek moes wees en daarom moes hulle Sy wil en wet perfek gehoorsaam het.

Verstaan mooi, dit was nie God se oorspronklike plan in die begin nie. Onthou, Gen. 1 en 2. Hy, as die Koning, wou in ʼn liefdesverhouding wees met Sy spesiaal gemaakte mens. Die mens was immers bedoel om God se verteenwoordigers van die Hemel hier op aarde wees. Sy oorspronklike plan was dat Sy oorspronklike Eerste Adam en Eva, met die outoriteit, mag en krag wat Hy aan hulle gegee het, in Sy Naam hier geregeer en alles onder beheer sou bring en so sou hou. Hulle was immers bedoel om die konings en koninginne op aarde te wees oorspronklik.

Nou weet jy egter watter gemors hulle daarvan gemaak het.

Daarom moes God Sy verlossings- en restourasieplan in werking stel, op pad na ʼn nuwe, tweede skepping. Op pad na die Laaste Adam en sy nageslag, en God se herstelplan deur hulle.

Vir dit om te gebeur, moes die eerste Adam-mens eers ontdek dat hy nie meer in staat was om koning te wees hier op aarde nie.

Hy moes ontdek dat hy in sy wese siek en deurtrek was met sonde en die gevolge van sonde, sodat hy kon begin roep na God vir ʼn nuwe Verlosser.

Hy moes begin roep en hoop op ʼn nuwe, tweede Adam, sodat die nuwe skepping kon begin plaasvind.

En dit was wat die Tora en sy wette moes doen. Die bedoeling van die ou Tora en sy wette was wat 2 Kor. 3 beskryf as ʼn “ministry of condemnation” in die Engels.

Maar daaroor dink ons volgende keer verder.

Hy het ons uit ons skoene geseën

Kom ek haal vir jou so ʼn paar verse uit ʼn paar gedeeltes van God se Woord aan en dan hoor jy hoe die Gees van God jou herinner dat jou God en Koning jou geseën het met store en store vol van allerlei seëninge.

Soos daar uit Efesiërs 1, verse 3 tot 10.

“Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is.

So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees.

In sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees.

Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het.

Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat Hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het.

Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat Hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus.

Deur Christus het ons deel geword van die volk van God soos Hy dit vooruit al bestem het. So het Hy Hom dit voorgeneem, Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit.”

In 1 Joh. 4:4 herinner God se Gees ons dat die lewende God in ons woon... Sy DNA is in ons.

Gʼn wonder Ef. 2:10, daar in die Amplified Bible, vertaal dit iets soos die volgende – en ek vertaal sommer vinnig dit in Afrikaans: Lewe die goeie lewe wat God vooraf vir jou voorberei het.

Voor dit was jy soos ’n papie.

Skielik verander jy in hierdie skoenlapper. En dit was die Woord en Gees van God wat soos ’n sleutel ons lewens ontsluit het.

Daarom, omdat ons dit weet en verstaan, kan ons elke dag, in Heb. 10:19 se woorde, met vrymoedigheid hierdie God en Vader van ons se troonkamer binnegaan, en Sy Woord begin lees en hardop bely. Want daar in die troonkamer is Hy, wat daar in Jos. 1:8 gesê en belowe het:

Hierdie wetboek/woord moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê.

Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan.

Dan sal jy slaag in wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees.

Ons sukses en miljoene lê nie opgesluit in daardie groot tender of in net nog ’n besigheidstransaksie nie. Nee, ons sukses lê daarin dat ons begin om te glo wat hierdie God vir ons daar aan Sy tafel sê, daar waar ons alleen is. En waar ons dan gaan doen wat ons moet doen.

Daar aan tafel, gaan Hy vir jou die strategieë gee wat jy nodig het. Hy gaan daar aan jou geheimenisse openbaar wat niemand van weet nie.

Hy gaan bv., vir jou daar leer hoe om uit geldelike moeilikheid te kom op Sy manier.

Jy gaan bv., ontdek dat jy jou uit jou moeilikheid uit kan saai!

Al probeer die wêreld daarbuite jou oortuig om uit jou moeilikheid te kom deur nog skuld te maak.

Daar aan die tafel gaan jy weer Sy woorde daar uit Luk 6:38 hoor waar Hy sê:

“Gee, en vir julle sal gegee word: ‘n goeie maat, ingestamp, geskud en propvol, sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word."

Sien, as jy kies om met ’n telepel te gee, gaan God vir jou met ’n telepel teruggee.

Hoor wat staan daar in Deut. 29:29:

"Wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan die Here ons God, maar wat geopenbaar is, is vir altyd bekend aan ons en ons nageslag: ons moet lewe volgens al die woorde van hierdie wet.”

Daar aan Sy voete gaan jy leer dat al die geheimenisse van die aarde in Jesus gesetel is.

Daar gaan jy leer dat die fisiese wêreld rondom ons deur hierdie onsigbare geestelike ryk beheer word en nie andersom nie.

Daarom is dit mos net logies dat ons daar uit die geestelike ryk, daar aan die tafel van ons God en Vader, al die antwoorde en oplossings kan verwag wat ons hier nodig het.

Hoeveel keer stap ons nie by geleenthede verby nie, want ons is verblind deur die leuens wat die vyand uit sy ryk aan ons bedien het.

Die grootste wyshede is in hierdie Woord van God opgesluit.

Daar in Jer. 33:3 nooi hierdie God en Vader jou uit: Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie.

Gaan tafel toe en gaan vra vir God wat jy wil weet, want Hy weet dinge wat niemand anders weet nie.

“Bible” staan vir “basic instructions before leaving earth”

Alles in die Bybel gaan uiteindelik oor Jesus.

Die wonderlike goeie nuus oor Jesus loop as’t ware soos ʼn goue draad dwarsdeur die Ou en Nuwe Testament.

Jesus self het daar in Johannes 10:10b gesê: Ek het gekom sodat julle lewe kan hê en dit in oorvloed.

As Hy goed is, tap daarby in en sien hoe daardie goedheid deur jou begin vloei na ander toe.

Kol 2:9 sê: Die volheid van God leef in Jesus. En nou woon hierdie Jesus deur Sy Gees binne in jou.

Vader-God nooi jou deur Sy Woord na Sy tafel toe, vroeg in die oggend, om self by jou te kom hoor wat jy nodig het en om met jou oor die dag te gesels voordat al die gehardloop en besig-wees begin.

Dink ʼn bietjie: ’n Griepvirus wat jy nie eers kan sien nie, so klein is dit, het ’n geweldige effek op jou liggaam as dit daar grond vat.

Kan jy dan dink watter effek kan Jesus wat in jou woon, op jou hê as jy Hom werklik toelaat om die beheer oor te neem?

Watter effek sal God se teenwoordigheid deur Sy Gees hê daar waar jy woon en werk, as ons net oorgee en Hom toelaat om God te wees soos Hy dit wil doen!

In Ef. 5:18 staan daar die volgende: “Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul.”

Party van ons ken hierdie vers uit ons kop, maar ons het nog nooit in ons eie lewe beleef en ervaar hoe dit is as God se Gees werklik die beheer oorneem in ons lewe nie.

Sien, om met die Gees vervul te word, word nie verniet met dronk wees vergelyk nie.

Dink aan drank, dink aan brandewyn. Pappa, jy kan alles van daardie drank of brandewyn af weet, maar as jy dit drink en dit neem oor, dan word dit ’n totaal ander saak.

So is dit ook wanneer die Gees beheer oorneem.

Kom ek wees prakties.

Soek jy meer geduld, liefde, vrede en vriendelikheid in jou daaglikse lewe?

Gal. 5:22,23 sê: “Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.”

Met ander woorde, daar waar die Gees van God in beheer in iemand se lewe is, daar sien ons hoe daardie persoon meer geduldig, meer liefdevol, meer vredevol en vriendelik word.

En dit is nie iets waaraan hulle hard moet werk voor die gebeur nie.

Dit is net daar, omdat God se Gees in beheer in hulle lewens is.


Waar God se Gees in beheer is, is dit nie meer net “me, myself and I” nie

As jy groot wil wees in die Koninkryk van God, moet jy leer om plek te maak vir ander.

Dan moet jy leer om ’n bedienaar te word van ander rondom jou.

Dan word jy ’n “servant of all”.

Jy wag nie meer vir jou vrou om vir jou iets te doen nie. Jy doen dit vir haar. ’n Vrou wag nie meer vir die man om alles wat sy nodig het vir haar te gee nie. Sy begin om haar man te bedien met wat hy nodig het.

’n Bybelse huwelik is tog nie waar ek 50 persent gee en my vrou die ander 50 persent moet gee nie.

Nee, die Bybelse huwelik is ʼn verhouding waar ons verstaan dat dit God se wil is dat beide die man en vrou, onder die beheer van die Gees, bereid is om elkeen 100 persent te gee wat nodig is.

Dieselfde geld vir daar by die werk, in jou besigheid of op die plaas. Nou draai dit nie meer net om jou en jou behoeftes daar nie.

Dit is hoe dit lyk wanneer iets van die Koninkryk van God in ʼn huwelik, of ʼn besigheid of op ʼn plaas deurgebreek het.

Dit is dan wanneer ons ontdek hoeveel mense is daar buite wat Jesus nodig het.

Dit is dan wanneer iets in ons gebeur en wanneer ons dinge begin doen wat mense gaan verstom.

Soos, as jy in ʼn gebied woon waar daar ook Moslems woon, gaan stap ’n slag daar in en gaan druk hulle en gee hulle ’n soen in hulle nek.

Sê ʼn slag vir hulle: As jy vanaand gaan bid, bid dat die God van Abraham, Isak en Jakob aan jou sal verskyn.

En as Hy aan jou verskyn, kan jy maar kyk: Hy gaan gate in sy polse en voete hê.

Dit is wat tans oral in die Moslem-wêreld gebeur, want Jesus, die Koning, verskyn self aan hulle!

© Christo Nel 2017