Blog

'n Profetiese woord vir die Feesgety


Baie gelowiges wêreldwyd vier gedurende hierdie feestyd in Desembermaand die herdenking aan die Seun van God, Jesus Christus, wat, hoe ondenkbaar en onverstaanbaar dit ook al mag klink, ʼn gewone mens geword het.

Alles as deel van die merkwaardig wonderlike verlossings- en restourasie-plan wat Pappa-Vader, Koning Jesus en Heilige Gees reeds voor die skepping van hierdie heelal, op besluit het.

Dié van julle wat met my al vir jare ʼn pad deur die Skrif stap, weet dat volgens die historiese gegewens wat vir ons in die Evangelies gegee word, die werklike historiese geboorte van Jesus, as ʼn Joodse seuntjie in die dorpie Bethlehem, volgens die beste navorsing tot ons beskikking op 11 September 3 v.C. plaasgevind het.

Maar uiteindelik maak dit nie werklik saak wanneer jy hierdie gebeure wil vier en onthou nie. Solank jy onthou dat Sy koms, Sy lewe, sterwe en opstanding gebeur het sodat jy en ek kan weet daar is hoop en goeie nuus wat ook vir nou, vir vandag in Desember 2018, nog steeds geld.

Daarom het ek dit goed gedink om hierdie jaar se Woordbediening via hierdie nuusbriefies af te sluit met ʼn profetiese woord van hoop wat Pappa-Vader, Koning Jesus en Heilige Gees vir ons elkeen juis nou wil gee.


1 Kor. 2:9

In 1 Korintiërs 2:9 staan die volgende: “Maar soos daar geskrywe staan: 'Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie,’ en wat in die hart van ‘n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.”


Rom. 8:28

Rom. 8:28 beaam dit as daar verder staan: “Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet, dié wat volgens sy besluit geroep is.”

Het jy mooi gelees wat die Een wat totaal in beheer van ons lewens as Sy volgelinge en kinders is, hier vir ons belowe?

Dat, wat ook al in hierdie afgelope jaar gebeur het, gaan in die volgende paar weke en maande wat kom, uiteindelik uitloop op gebeure en uitkomste wat ons gaan verras!

God gaan ingryp en dinge omdraai en verander wat ons totaal stom gaan laat!


Ons winter

Ja, ek weet dat 2018 in die meeste van ons se lewens ʼn buitengewoon uitdagende en moeilike jaar was.

Uit baie van die briefies en gesprekke met soveel van julle, en uit my en Hetta se eie ervaringe die afgelope jaar, weet ek van die geweldige finansiële uitdagings, of die familie- en verhouding-krisisse, en ook van ʼn klomp van julle wat met hulle eie of ʼn geliefde se gesondheid male sonder tal voor God moes staan.

Ja, en dan was daar nog alles wat in die lande waar ons woon, ekonomies of polities gebeur het, wat soveel keer ons vrede gesteel het.

Kom ons noem dit sommer net ons almal se “winter”!

Ek glo die Here kom in hierdie tyd na ons toe en sê die volgende in Hooglied 2 profeties hieroor:


Hoogl. 2:11-13 (in die Message-vertaling)

“Look around you: Winter is over; the winter rains are over, gone!

Spring flowers are in blossom all over. The whole world’s a choir—and singing! Spring warblers are filling the forest with sweet arpeggios.

Lilacs are exuberantly purple and perfumed, and cherry trees fragrant with blossoms. Oh, get up, dear friend, my fair and beautiful lover—come to me!”


Jou winter is verby!

Hoor jy? Die Here belowe profeties vir jou: Jou bar en koue winter is verby!

ʼn Nuwe dag en nuwe seisoen lê vir jou voor! Die Here was hier agter die skerms besig om nuwe lewe en groei te bewerk, daar waar dit tans vir jou en jou geliefdes bar en dood gelyk het die afgelope tyd!

Die Here wil vir jou ʼn nuwe bril opsit om na dinge te kyk. Wat vir jou gaan help om met die oë van die gees ook die onsigbare te begin raaksien wat agter die skerms aan die gebeur is.

Weet jy hoe gaan dit gebeur? Dit gaan gebeur as jy, omdat jy hierdie profetiese woord werklik glo, elke dag aan die begin van elke dag vir die Here gaan begin dankie sê vir wat Hy besig is om agter die skerms in jou lewe te doen.

Die Here het my aangesê om elke oggend voor ek enigiets anders doen, te gaan stil word in Sy teenwoordigheid en terug te dink oor wat die vorige dag gebeur het. Dan moet ek drie dinge neerskryf waarvoor ek die Here kan dankie sê. (Sonder om elke dag vir dieselfde drie dinge dankie te sê.)

Daarna maak ek dan tyd om Sy Woord, die Bybel, te lees om te hoor wat sê my Pappa-Vader, Koning Jesus en Heilige Gees, vir my oor Homself, Sy planne en Sy wil vir my.

En dan staan ek op en begin onmiddellik gehoorsaam te doen wat ek moet doen.

Dit is dan wat ons transformerende krag van God in ons lewe sal sien en ervaar, presies soos Hy beloof het.

Mag dit jou en jou geliefdes se belewenis wees.

Besef wat julle alles in Jesus reeds het


Die hele Kolossense-brief is die Woord-agtergrond van hierdie geselsie van ons hierdie keer.

(As jy tyd het die week, gaan lees dit sommer so in een sitting ʼn slag weer deur in ʼn maklike leesbare Bybelvertaling.)

Ek het die voorreg gehad om so ʼn paar jaar gelede te kyk en te luister na Louie Giglio se indrukwekkende media-aanbiedings oor hoe groot die God is wat ons dien en aanbid! Wat my veral aangegryp het, was ʼn foto wat die Hubble-teleskoop geneem het van ʼn sterrestelsel in die hart van ʼn diep donker gat biljoene ligjare van ons af. Wat, kan jy glo, in ʼn duidelik sigbare kruis-vorm is!

Hy sluit toe sy aanbieding af met ʼn foto wat deur ʼn elektromagnetiese mikroskoop geneem is van die proteïen wat die 75 triljoen selle in ons liggaam aanmekaar hou. Die proteïen se naam is Laminin en kan jy glo, die struktuur van hierdie kleinste van kleinste boustene in die menslike liggaam is weer… ja, jy het reg geraai, ʼn kruis!

Absoluut merkwaardig!

Dit sluit so nou aan by wat God aan Paulus geopenbaar het om in sy brief aan die gelowiges in Kolosse destyds, in die jaar 61 na Christus, te skrywe.

Wie ooit getwyfel het oor die feit dat die briewe van Paulus “geïnspireer” is deur die lewende God self, kan dit ontdek en proe in die inhoud van hierdie brief aan die Kolossense.

Daar sê God self aan ons: Moenie verras wees om te ontdek dat Jesus Christus, My Seun, die Hoof en hart van die hele wêreld en skepping rondom julle is nie! (Kol. 1)

En, gaan Hy verder, daarom moet julle verstaan dat julle in Jesus, die mees volledige foto en prentjie het van wie Ek as Pappa-Vader, julle God, is.

As julle wil weet wie Ek is, wat in My hart aangaan en wat My wil is, vind julle dit alles in Jesus (Kol. 2).

Die Here gaan dan voort: Dit sal julle ook nie verbaas nie om te ontdek dat julle, as My gelowige familie oor die hele wêreld heen, soos een reuse liggaam is waarvan Jesus die Hoof, Opdraggewer en Lewe-gewer is (Kol. 3 en 4).


'n Paar aangrypende verse uit Kolossense

Om die inhoud van hierdie brief so op te som, klink miskien vir jou ʼn bietjie koud en tegnies. Kom ek haal eerder vir jou ʼn paar van die manjifieke teksverse uit hierdie brief aan om jou lus te maak om dit self van voor tot agter deur te lees.

“Wanneer ons tot God, die Vader van ons Here Jesus Christus, bid, dank ons Hom altyd vir julle omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges” (Kol. 1:3,4).

“Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy Seun wat Hy liefhet. Deur die Seun het ons die verlossing verkry, die vergewing van ons sondes” (Kol. 1:12-14).

“God het deur Hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is: alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur Hom en vir Hom geskep. Voor alles was Hy al daar, en deur Hom bly alles in stand” (Kol. 1:16,17).

“Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan, Hy is die Eerste, die Een wat uit die dood opgestaan het, sodat Hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in Hom te woon en om deur Hom alles met Homself te versoen. Deur die bloed van sy Seun aan die kruis het Hy die vrede herstel, deur Hom het Hy alles op die aarde en in die hemel met Homself versoen. Ook julle was voorheen ver van God af en vyandiggesind teenoor Hom, soos blyk uit julle sondige lewenswyse. Maar nou het Hy ook julle met Homself versoen deurdat sy Seun as mens gesterwe het om julle heilig, sonder smet en onberispelik voor Hom te stel” (Kol. 1:18-22).

“My doel daarmee is dat hulle bemoedig moet word. Hulle moet met liefde aan mekaar verbind wees en saam strewe na diep en volledige insig, sodat hulle God se geheimenis kan ken. Die geheimenis is Christus, en in Hom is al die verborge skatte van wysheid en kennis te vind. Ek beklemtoon dit, sodat niemand julle met vals redenasies mislei nie” (Kol. 2:2-4).

“Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van Hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense, op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In Hom is die volle wese van God beliggaam, en in verbondenheid met Hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor elke mag en gesag” (Kol. 2:6-10).

“Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat Hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem. Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet en drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of die nuwemaan fees of die Sabbatdag moet vier nie. Dit is alles maar net die skaduwee van wat sou kom; die werklikheid is Christus” (Kol. 2:13-17).

“Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat Hy belowe het. Christus is die Here in wie se diens julle staan” (Kol. 3:23,24).

Ek hoop van harte jy het daar in Kol. 2:6-10, en in vers 13 tot 17 raak gelees hoe God se Gees jou weer en weer herinner aan die uitnemende beloftes en inhoud van die nuwe testament of nuwe verbond, teenoor die ou testament of ou verbond se inhoud!

O, mag God gee dat ons as ʼn nuwe era-volgelinge van Jesus, nie sal toelaat dat dwaalleraars maar net weer die ou, muf-brood van ʼn wetties-gevulde godsdiens aan ons mense sal opdis nie!

Hoe kan ʼn mens daarmee tevrede wees as jy dag vir dag in die liefdevolle intiem-persoonlike geselskap van die enigste ware, lewende God, wat as ons Pappa-Vader, Koning Jesus, deur Sy Gees wat in elkeen van ons woon, kan wees!

Ons is bedienaars van ʼn nuwe verbondOns is bedienaars van ʼn nuwe verbond, noem Paulus ons daar in 2 Kor. 3:5.

Die woord vir “verbond” kan ook met “testament” vertaal word.

Ons is as’t ware prokureurs wat vir mense vertel wat in die nuwe testament wat Jesus Christus nagelaat het, staan,

Daarom is deel van ons taak as Jesus se getuies, om mense te help om te verstaan dat nou, na Christus Jesus se dood en opstanding, net die bepalinge van “die nuwe testament” geld en nie meer dié van die “ou testament” nie!

As jy nie die volle implikasies hiervan mooi verstaan nie, gaan lees weer Galasiërs, Kolossense en Hebreërs.

Dan sal jy verstaan hoekom Paulus die volgende kan sê: Hoe kan ʼn Christen wat Jesus Christus as die Verlosser, Here, Volkome Vervuller van die wet en die profete, en Salwer met die Gees leer ken het, weer teruggryp na die Tora en allerlei vorme van onderhouding van die ou testamentiese wet?!


2 Kor. 3:7-18

“Die wet wat in letters op klip gegraveer is, het in heerlikheid gekom. Hierdie heerlikheid, wat tog gou sou verdwyn, het op die gesig van Moses so geskitter dat die Israeliete nie na hom kon bly kyk nie.

As die bediening wat tot die dood lei, met soveel heerlikheid gekom het, hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening wat deur die Gees geskied, dan nie wees nie?

Die bediening waardeur die mense veroordeel word, het met heerlikheid gekom, maar die bediening waardeur die mense vrygespreek word, oortref dit verreweg in heerlikheid.

Ons kan sê dat die heerlikheid van vroeër nie te vergelyk is met die alles oortreffende heerlikheid van nou nie. As wat aan die verbygaan was, van heerlikheid gestraal het, veel meer nog sal die blywende van heerlikheid skitter.

Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op. Ons is nie soos Moses wat sy gesig met ʼn sluier toegemaak het nie. Dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel sou sien dat die ligglans aan die verdwyn was. Hulle verstand was ook toe, en vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak as hulle die Ou Testament lees, maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in Hom glo.

Maar vandag nog, elke keer as die wet van Moses voorgelees word, is daar ʼn sluier oor hulle verstand. Van Moses sê die Skrif egter: ‘Elke keer as hy hom na die Here wend, word die sluier weggeneem.’ Die ‘Here’ beteken hier ‘die Gees’ en waar die Gees van die Here is, is daar vryheid.” (2 Kor. 3:7-17)

Dan vervolg hy: “Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.” (2 Kor. 3:18)

Hoe merkwaardig is dit nie dat God self, as God die Heilige Gees, nou self in Sy mense woon nie!

Dit is immers wat die bepalinge en beloftes van die nuwe testament of nuwe verbond bepaal het.

So neem God wat deur Sy Heilige Gees in ons woon, self verantwoordelikheid vir ons geestelike groei as Sy mense.


Fil. 1:6

Geen wonder nie dat God daar in Fil. 1:6 die volgende aan ons belowe nie: “Ek is veral ook daarvan oortuig dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit end-uit sal voer en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom.”

Volgende keer gesels ek verder oor hierdie “goeie werk” waarmee God self in ons lewe besig is.

© Christo Nel 2017