As jy meer wil hê, dan moet jy gee wat God sê jy moet gee

Ons is steeds besig om te gesels oor Bybelse gee.

Daarom wil ek jou weer terugneem na dit wat daar in Luk. 6:38 verder staan: “Gee, en vir julle sal gegee word: ‘n goeie maat, ingestamp, geskud en propvol, sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word.”

Sjoe, het jy mooi gehoor wat hier staan?

God wil jou maatstaf waarmee jy gee, gebruik om te bepaal wat Hy vir jou wil teruggee.

As jy dus elke keer wanneer jy gee, wonder of jy nie dalk te veel gee nie, dan moet God ook sorg dat daar nie vir jou te veel gegee sal word nie.

Die anderkant is natuurlik net so waar. As jy bereid is om vir God en Sy Koninkryk alles te gee wat jy het, dink jy God sal toelaat dat jy doodgaan van die honger of dat jy êrens langs die pad sal krepeer van armoede?

So, ontspan maar en begin gee wat jy moet gee, met vrymoedigheid. Doen maar net wat die Here jou beveel het om te doen met dit wat Hy aan jou gegee het.

Daar in Mal. 1:8 word hierdie prentjie aan ons geteken om vir ons ʼn vraag te vra, naamlik dat as God dan werklik ons Pa is, waar is die eer wat ons vir Hom gee?

Daarom vra vers 13 verder, maar hoekom bring jy dan jou kleingeld, en siek en stukkende goed as jy vir die Here gee? 

Hoe is dit moontlik, as ons werklik God wil eer met alles wat ons het, en as ons werklik glo God is ons Vader vir wie ons liefhet en totaal wil gehoorsaam met alles wat ons het, dat ons nie vir God ons beste gee nie?

God het die hemel en aarde geskape en die gebruik daarvan elke liewe dag in soveel vorme en op soveel maniere aan ons gegee.

Al wat Hy van jou terugvra, is die vraag of jy dan bereid sal wees om aan Hom, daar waar Hy vir jou wys waar nood is, jou beste terug te gee?

In die Ou Testament het God dit bepaal dat Sy volk van destyds op verskillende tye van die jaar verskillende dele van wat hulle het, vir Hom en Sy diens gegee het.

So moes hulle van die eerste deel van hulle oes, en al hulle eerstelingdiere, en nog by dit alles gereeld ’n tiende van alles wat hulle het, gegee het.

Die ouens wat hierdie dinge uitwerk, sê dat dit so plus-minus uitgewerk het dat God se mense in die Ou Testamentiese tye, in opdrag aan die wetgewing in die Tora hieroor, so drie tiendes van alles wat hulle gehad het, gegee het aan God en Sy diens (sodat Sy werk kon aangaan hier op aarde).

Het jy mooi gelees? Nie een tiende soos die meeste pastore sê nie, maar drie tiendes! (Die mense wat so aangaan dat ons moet doen wat in die Tora staan, sluk seker hier hulle tonge in!)

Dit is vir my ʼn voorreg om in die verband, as ʼn draer van die goeie nuus van die Evangelie oor Jesus Christus, aan jou te sê dat ons nie meer leef onder hierdie Ou Testamentiese bedeling en sy wette nie. Ons leef nie meer onder die ou verbond en daardie wette en bepalings daarvan nie.

Ons, as volgelinge van Jesus, en as verteenwoordigers van die Koninkryk van God, leef nou onder ’n beter, ʼn nuwe verbond in Christus Jesus, waar God Sy beste, Sy enigste gegee het sodat jy lewe en dit in oorvloed kan hê.

Nou kom Hy na jou toe, as iemand wat Hy so in Sy genade verander het, en herinner Hy jou aan hierdie saai- en maai- beginsel en vra vir jou dit wat in 2 Kor. 9:6 en verder staan: “Dink daaraan: wie karig saai, sal karig oes; en wie volop saai, sal volop oes.

Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief.

En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.”

© Christo Nel 2017