Besef jy wat die implikasies is daarvan dat jy reeds voltyds in bediening is?

Kan ek hierdie gedeelte net weer begin met die stelling uit die Woord van God wat ek verlede keer gemaak het, naamlik dat as jy werklik Jesus Christus as jou Verlosser en Koning aanvaar het in geloof, gedoop is met water as gelowige en gedoop is met die Gees, is jy voltyds reeds in bediening.

Anders gesê, jy is in diens van die Koninkryk van God en aangestel as God se ambassadeur in die “ambassade” waar Hy jou geplaas het. Sy dit jou besigheid, jou maatskappy waar jy werk, die onderwys, die landbou, op die sportveld, die kunste, êrens in die regering, of noem maar verder op.

Besef jy wat dit prakties beteken?

Eerstens, behoort dit jou totale siening van jouself, wie jy in God se oë is, en wat jou rol en roeping op aarde is, ingrypend te beïnvloed. Want behalwe dat jy kind van die Koning van die aarde is, is jy deur Hom aangestel en geplaas waar jy tans is, om te doen wat jy moet doen in Sy Naam en in Sy diens.


1 Kor. 10:31

Kom ek haal net weer 1 Kor. 10:31 vir jou in die verband aan, waar daar staan: “Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.”

Kom ek gebruik my eie vrou, Hetta, as ʼn praktiese voorbeeld. Behalwe dat sy voltyds saam met my al vir 40 jaar in diens is van Jesus in Sy Ekklesia, waar ons Sy mense moet toerus vir bediening en hulle moet bedien met die Waarheid, is sy ook my vrou, asook my sekretaresse, maar ook tuisteskepper en Ouma van 3 kleinkinders.

Dit beteken dat sy elke dag omtrent moet kosmaak, en dit terwyl ek weet sy hou nie van elke dag se kosmaak nie. Sy is ʼn uitstekende kok, maar sy sou verkies om ʼn “butler” permanent in diens te wil hê en met ander dinge besig te wees as sy kon.

Ek verstaan haar frustrasie so goed, want sy het immers twee universiteitsgrade en was vir baie jare ʼn uitstekende dosent by van ons Tegniese Kolleges in die land.

Vir haar, soos vir ons elkeen, is dit dus elke dag ʼn keuse aan die voete van Jesus, om te kies om te glo jy moet vandag hier wees en dit doen wat jy moet doen, asof die Here self jou gas aan jou tafel of jou kliënt by die toonbank is.

Ek en jy moet alles wat ons doen, “excellent” doen, want ons werk nie in die eerste plek vir mense nie. Ons doen dit wat ons doen as ambassadeurs, in diens van die Koninkryk van die hemel hier op aarde, om iets van die Koninkryk van God, van Sy liefde, Sy goedheid, Sy genade, Sy verlossing, Sy genesing, Sy oorvloed en voorsiening, te illustreer en te bedien daar waar ek is.


Om voltyds in Sy diens te wees empower" 'n mens

Tweedens, behoort dit ook jou geweldig te bemagtig (“empower”) as mens.

Dink net oor wat die Here self oor jou sê: Jy is immers gesalf en toegerus met bonatuurlike, hemelse gawes en vermoëns, om so die hande, voete en mond te kan wees van Jesus Christus, die Koning, wat deur jou mense wil bedien.

Dit is Hy wat agter jou staan en alles bekragtig wat jy doen en sê in Sy Naam, binne Sy wil.

Maar dit is ook van Hom wat Fil. 4:19 sê: “En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.”

Of soos 2 Kor. 9:8 dit sê: “En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.”


Die Lewende God woon in jou

Behalwe dit, woon God die Vader, en Jesus die Seun, deur die Gees van God, self in jou lyf. Jy het dus 24 uur, 7 dae ʼn week, elke sekonde van die dag, toegang tot die beste Dokter wat daar is, die beste Pastorale Berader wat daar is, die beste Kliniese Sielkundige wat daar is, die beste Leraar en Kenner van die Waarheid wat daar is.

Hoor hoe Hy vir jou sê daar in die bekende Jer. 33:3: “Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie”.

En daar in Jer. 29:11 tot 14: “Ek weet wat Ek vir julle beplan, sê die Here: voorspoed en nie teenspoed nie; Ek wil vir julle ʼn toekoms gee, ʼn verwagting!

Dan sal julle My aanroep, tot My kom bid, en Ek sal julle gebede verhoor.

Julle sal vra na my wil en julle sal dan my wil ken as julle met julle hele hart daarna vra.

Julle sal My ontmoet, sê die Here…”

Gaan kou ʼn bietjie stadig hieraan daar aan die voete van Jesus, jou Koning, en hoor wat wil Hy vir jou verder in die verband sê.

© Christo Nel 2017