“Bible” staan vir “basic instructions before leaving earth”

Alles in die Bybel gaan uiteindelik oor Jesus.

Die wonderlike goeie nuus oor Jesus loop as’t ware soos ʼn goue draad dwarsdeur die Ou en Nuwe Testament.

Jesus self het daar in Johannes 10:10b gesê: Ek het gekom sodat julle lewe kan hê en dit in oorvloed.

As Hy goed is, tap daarby in en sien hoe daardie goedheid deur jou begin vloei na ander toe.

Kol 2:9 sê: Die volheid van God leef in Jesus. En nou woon hierdie Jesus deur Sy Gees binne in jou.

Vader-God nooi jou deur Sy Woord na Sy tafel toe, vroeg in die oggend, om self by jou te kom hoor wat jy nodig het en om met jou oor die dag te gesels voordat al die gehardloop en besig-wees begin.

Dink ʼn bietjie: ’n Griepvirus wat jy nie eers kan sien nie, so klein is dit, het ’n geweldige effek op jou liggaam as dit daar grond vat.

Kan jy dan dink watter effek kan Jesus wat in jou woon, op jou hê as jy Hom werklik toelaat om die beheer oor te neem?

Watter effek sal God se teenwoordigheid deur Sy Gees hê daar waar jy woon en werk, as ons net oorgee en Hom toelaat om God te wees soos Hy dit wil doen!

In Ef. 5:18 staan daar die volgende: “Moet julle nie aan drank te buite gaan nie; daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul.”

Party van ons ken hierdie vers uit ons kop, maar ons het nog nooit in ons eie lewe beleef en ervaar hoe dit is as God se Gees werklik die beheer oorneem in ons lewe nie.

Sien, om met die Gees vervul te word, word nie verniet met dronk wees vergelyk nie.

Dink aan drank, dink aan brandewyn. Pappa, jy kan alles van daardie drank of brandewyn af weet, maar as jy dit drink en dit neem oor, dan word dit ’n totaal ander saak.

So is dit ook wanneer die Gees beheer oorneem.

Kom ek wees prakties.

Soek jy meer geduld, liefde, vrede en vriendelikheid in jou daaglikse lewe?

Gal. 5:22,23 sê: “Die vrug van die Gees, daarteenoor, is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.”

Met ander woorde, daar waar die Gees van God in beheer in iemand se lewe is, daar sien ons hoe daardie persoon meer geduldig, meer liefdevol, meer vredevol en vriendelik word.

En dit is nie iets waaraan hulle hard moet werk voor die gebeur nie.

Dit is net daar, omdat God se Gees in beheer in hulle lewens is.


Waar God se Gees in beheer is, is dit nie meer net “me, myself and I” nie

As jy groot wil wees in die Koninkryk van God, moet jy leer om plek te maak vir ander.

Dan moet jy leer om ’n bedienaar te word van ander rondom jou.

Dan word jy ’n “servant of all”.

Jy wag nie meer vir jou vrou om vir jou iets te doen nie. Jy doen dit vir haar. ’n Vrou wag nie meer vir die man om alles wat sy nodig het vir haar te gee nie. Sy begin om haar man te bedien met wat hy nodig het.

’n Bybelse huwelik is tog nie waar ek 50 persent gee en my vrou die ander 50 persent moet gee nie.

Nee, die Bybelse huwelik is ʼn verhouding waar ons verstaan dat dit God se wil is dat beide die man en vrou, onder die beheer van die Gees, bereid is om elkeen 100 persent te gee wat nodig is.

Dieselfde geld vir daar by die werk, in jou besigheid of op die plaas. Nou draai dit nie meer net om jou en jou behoeftes daar nie.

Dit is hoe dit lyk wanneer iets van die Koninkryk van God in ʼn huwelik, of ʼn besigheid of op ʼn plaas deurgebreek het.

Dit is dan wanneer ons ontdek hoeveel mense is daar buite wat Jesus nodig het.

Dit is dan wanneer iets in ons gebeur en wanneer ons dinge begin doen wat mense gaan verstom.

Soos, as jy in ʼn gebied woon waar daar ook Moslems woon, gaan stap ’n slag daar in en gaan druk hulle en gee hulle ’n soen in hulle nek.

Sê ʼn slag vir hulle: As jy vanaand gaan bid, bid dat die God van Abraham, Isak en Jakob aan jou sal verskyn.

En as Hy aan jou verskyn, kan jy maar kyk: Hy gaan gate in sy polse en voete hê.

Dit is wat tans oral in die Moslem-wêreld gebeur, want Jesus, die Koning, verskyn self aan hulle!

© Christo Nel 2017