Deel 1 - Profetiese woord vir 2018

Opsoek na God se profetiese woord vir ʼn nuwe jaar, kyk ek gewoonlik eers na die Hebreeuse jaartal van die Joodse Nuwe Jaar, wat gewoonlik êrens in Septembermaand reeds aanbreek. 

Vanjaar se jaartelling is 5778, waar die getal 5 “genade” simboliseer, die getal 7 “afgerond, volledig voltooi, die geheel, totaliteit” simboliseer, en die getal 8 simbool is vir “n nuwe begin, ʼn nuwe seisoen”.

Ek sien dus hoe God in Sy genade ʼn klomp dinge en ʼn ou seisoen afhandel, om met ʼn nuwe seisoen in ons lewens te begin.

Ons kan dus verandering, verskuiwing, en selfs “uitklim uit die boot”-senarios verwag.

Met dit in gedagte, het ek verder gaan luister na wat die lewende God vir hierdie tyd, vir nou, sê en ek het die volgende gehoor, wat jy asb., maar weer soos 1 Tess. 5:19 sê, moet toets aan die voete van die lewende God:

Onthou wat Ek vir julle gesê het in Jes. 55:8-11: “My gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle optrede nie soos Myne nie, sê die Here; soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes.

Die reën en die sneeu kom uit die hemel uit en dit gaan nie daarheen terug nie maar deurweek die aarde en laat die plante bot en vrugte dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. 

So sal die woord wat uit my mond kom, ook wees: dit sal nie onverrigter sake na My toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat Ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor Ek dit gestuur het.”

As ʼn profetiese woord werklik van My af kom, sê die Here, kan julle maar aan daardie woord vashou, want dit sal tot vervulling kom.

Skep moed, want al My profesieë oor jou lewe sal waar word en presies gebeur soos Ek dit oorspronklik belowe het.

Gryp daardie woorde in geloof vas en vertrou My om daardie woord in vervulling te bring. Hierdie seisoen voor julle is die tyd waarin Ek dit gaan doen.

Onthou, My Woord geld vir ewig en altyd. Dit bly waar ongeag seisoene wat kom en gaan. Dit beteken dat ʼn deel van die profetiese woord wat Ek gee vir ʼn bepaalde seisoen, ook die agtergrondmusiek is vir alles wat daarna gaan gebeur.

Dit beteken dat My Woord, soos daar in Mat. 6, ook vir hierdie tyd en vir altyd geld.

Daarom hoef julle nie jul te bekommer nie, want Ek is in beheer. Ek is en bly julle God en Vader. 

Daarom kan julle in totale vrede en vertroue My Koninkryk en wat Ek in elke spesifieke situasie van julle vereis, “soek”, en ook beleef hoe Ek al die ander dinge wat julle nodig het, vir julle sal gee.

Dit beteken verder dat My Koninkryk, in die sin van soos dit in die hemel is en geld, midde al die chaos en al die donker rondom julle op aarde, aan die gebeur is.

Alles is dus nie net slegte nuus nie. Moenie toelaat dat die vyand julle so op die negatiewe laat fokus dat julle heeltyd daarmee besig is en in die lig daarvan reageer nie. Dit is hoe die ongelowige wêreld reageer.

Laat My toe om deur My Gees en My Lewe in julle, julle denke te vernuwe sodat julle kan onderskei wat My wil is. (Rom. 12:2)

Kom sit stil by My, in My troonkamer, en laat My toe om julle die ware toedrag van sake te wys.

Laat My eers toe om julle weer iets van My heerlikheid en wie Ek werklik is, te wys.

Dit is soos wat die Psalmdigter daar in Ps. 75:7 oor My sing: Dit is Ek wat verneder of verhef. Ek is die regter!

Of daar in vers 10: Ek is die Een wat die goddeloses verpletter en die regverdige optel en laat seëvier!

Dit geld steeds. Of dit nou in die markplek of op regeringsvlak is, Ek is totaal in beheer!

Soos Ek al hoeveel keer vir julle gesê: Vir diegene wat Ek liefhet, sal alles ten goede meewerk. (Rom. 8:28)

Hou dus op om heeltyd mekaar te vertel wat negatief is en waarmee die vyand besig is. As julle dit doen, fokus julle net op die donker kolle. Laat My toe om julle die lig te wys!

Dit sal julle uithaal uit vrees, negatiwiteit en daardie magteloosheid wat julle oorval het omdat julle die vyand se leuens en bedrog begin glo het.

Onthou wie Ek is.


Prakties: 

Wat beteken hierdie deel van die profetiese woord prakties vir jou en my?

• Haal uit daardie profesieë wat jy in die verlede ontvang het en waarvan jy oortuig is dat dit God se Woord vir jou en vir nou is. Lees dit weer ʼn keer en mediteer biddend daaroor. As ons ʼn woord of ʼn belofte van God het, en daarop fokus en dit vertrou om in vervulling te gaan, maak God dit wat Hy belowe het, waar; laat Hy dit realiseer en gebeur dit. (Spr. 23:7 in die Engels: “... as he thinks within himself, so he is”.)

© Christo Nel 2017