Deel 3 - Profetiese woord vir 2018

Die afgelope tyd het jy maar net gedoen wat jy glo en gehoor het God vir jou sê om te doen.

Maar ek hoor hoe God vir ʼn jaar of twee-drie reeds op baie maniere vir baie van ons begin sê het dat Sy opdrag verander het! Sy planne met jou, dit wat Hy wil hê jy moet nou spesifiek doen en waar Hy jou wil gebruik, het verander.

Baie van julle gaan dit selfs skielik en onverwags aan jou lyf begin beleef!

Van alle kante af is die Here besig om Sy mense opnuut bewus te maak van hulle outoriteit en krag as verteenwoordigers van die Koninkryk van die hemel hier op aarde. Soos destyds daar in die boek, Handelinge.

Daarom hoor ek hierdie "nuwe opdragte" uit die Hemel.

Sommige van ons gaan selfs uiters verbaas wees waarheen die Here julle roep en waar Hy julle gaan staan maak.

Wees gerus en weet dat dit alles deel van Sy ewige plan is.

Luister jy maar net baie mooi na Sy sagte stem daar diep binne-in jou. Luister na die "promptings of His Spirit".

Ja, en selfs daar waar jy maar net gedoen het wat jy "gevoel het" om te doen, gaan jy beleef hoe presies, in detail, dit deur God gebruik word om jou te kry waar jy moet wees en om jou besig te kry met dit waarmee Hy wil hê jy nou besig moet wees.

Steve Schulze van Elijah List praat nie verniet van ons wat "al struikelende", en "al dwalende" presies uitkom waar God ons wil gebruik nie!

In sommige van ons se lewens was die Here met die oog hierop, in die afgelope jare besig om ons te genees om werklik as Sy familie ander werklik lief te kan hê.

In sommige van ons se lewens het dit beteken dat Hy ons moes lossny uit ongesonde verhoudinge en van waar die vyand se tentakels soos wortels diep in sekere areas van ons lewe vastrapplek gekry het.

Sy hart is immers dat ons as Sy mense werklik vry moet wees. Ons moet vry wees om onbevange te kan liefhê en Hom te kan dien, maar ons moet ook vry wees om weer vrede en vreugde in ons lewe te kan beleef.

Hierdie lossny en snoei was en is natuurlik vir ons pynlik, maar dit is altyd tot ons beswil.

Deel hiervan was ook om ons te help loskom en uitkom uit "ou wynsakke", en uit sieklike verhoudings, sodat daar ruimte kan wees vir wat God nuut in ons en rondom ons wil doen.

Ja, soos wat daar geskryf is: die vyand kom regtig net in om te steel, dood te maak en te vernietig, maar God se hart is dat ons lewe en dit in oorvloed kan hê. (Joh. 10:10)

Moet dus nie die vyand glo wat vir jou vertel dat jy gestraf word nie. Selfs in daardie gevalle waar jy ook ʼn aandeel gehad het in die seer en in die stukkendheid, is God in Sy liefde en genade besig om te snoei, water te gee, op te bind en ons vas te maak aan nuwe mense waardeur Hy in die toekoms lewe aan ons wil bedien.

Laat God dus toe om jou te bevry van alles wat jou tot nou toe vergiftig het.

Laat Hom toe om jou gedagtes, emosies, woorde, motiewe, begeertes, planne en keuses te detoks en te vernuwe.

Laat Hom toe om Sy bevrydingswerk in jou te doen. Bely die sondes wat God se Gees jou van bewus maak, vergewe die mense waar nodig, kies teen daardie gevoelens van bitterheid en wraak, en doen restitusie waar en wat nodig is.

Dit is belangrik in hierdie seisoen om God te vra vir ʼn nuwe bril om na dinge in en rondom jou te kyk.

Moet asseblief nie op jou eie insigte en verstaan staat maak nie.

Maak ʼn keuse om God volkome te vertrou dat Hy wat met ʼn goeie werk in jou lewe begin het, dit sal klaarmaak. (Fil. 1:6) Ja, en in die proses moet sekere dinge afgebreek word, sodat Hy nuut en oor kan bou. (Job. 12:14; Jes. 61:4)

Weet net, wat daar in 1 Kor. 2:9 staan, is ook hier waar: "Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet."


Prakties:

Gaan raak stil aan Jesus se voete en laat die Gees van God jou oortuig van God se perfekte wil vir jou lewe in die lig van die profetiese woord.

En begin dan te doen wat Hy jou "prompt" om te doen.

© Christo Nel 2017