Deel 4 - Profetiese woord vir 2018

Dink ʼn oomblik na oor hoe dit voel om gebore te word en op te groei in ʼn donker grot. En dan een dag, word jy uit daardie grot uitgelei net om in volle sonskyn daar buite te staan.

Dink hoe dramaties sal dit wees en hoe jou oë sal moet aanpas om gewoond te raak aan die lig.

Dit is presies wat met julle gebeur het toe julle My kinders geword het, sê die Here.

Soos daar in Kol. 1:13 in die Amplified vertaling staan: "The Father has delivered and drawn us to Himself, out of the control and dominion of darkness and has transferred and transitioned us into the Kingdom of the Son of His love."

As My kinders en as verteenwoordigers van die Koninkryk, moet julle My toelaat om julle te help om anders na dinge te kyk en anders daaroor te dink.

Julle moet gewoond daaraan word om te sien hoe Ek skare begin genees as julle jul hande op hulle lê en vir hulle bid.

En dit gaan nie net gebeur met enkeles van julle nie. Nee, Ek wil almal van julle gebruik wat deel is van My familie.

Julle moet My toelaat om hierdie verwagting in julle te skep om vir mense te begin bid en dan voor julle oë te sien hoe Ek mense vry maak van die houvas van demone in hulle lewe en genees van soveel seer en pyn in hulle lewens.


2018 gaan “die jaar wees van onvoorwaardelike liefde”.

Eintlik is elke jaar in die lewe van My mense bedoel om so ʼn jaar te wees, ê die Here, maar hierdie jaar en die jare wat kom, gaan in die besonder sulke jare wees.

Maar, vir dit om werklik te gebeur, moet julle My toelaat om julle lewens te beheer en te verander deur My Gees wat in julle woon. Hy moet julle My hart gee.

Julle is reeds nuut, vry en My kinders. In die Naam van My Seun het julle outoriteit en krag om demone en siekte te laat wegvlug. Maar julle kort My hart en daardie onvoorwaardelike liefde en hartpassie van My Seun tydens Sy lewe hier op aarde.

Soos wat My liefde vir julle meer en meer ’n werklikheid word en dit julle verander, sal My liefde deur die werking van My Gees, in en deur julle lewe, die mense en die wêreld om julle begin verander.

Al wat mense en die wêreld om julle kan verander, is wanneer hulle hierdie liefde van My proe en so My leer ken.

Dit is wat Ek bedoel het toe Ek vir julle gesê het daar in Joh. 13:34 en 35: “Ek gee julle ‘n nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.”

As dit in julle lewens gebeur, kan en sal My Koninkryk in en rondom julle meer en meer ’n beleefbare werklikheid word.

Daarom het julle mekaar as Familie in Jesus so brood nodig.

Daarom gaan 2018 die jaar wees waarin die Here weer vir ons gaan leer dat die Ekklesia/ware Nuwe Testamentiese gemeente/kerk in die eerste plek FAMILIE is, familie van mekaar en FAMILIE VAN JESUS, DIE KONING VAN ALLE KONINGS.

Jesus en die Gees het reeds vir ons geleer dat alles oor verhoudings gaan. Dit is immers wat Joh. 13:34 en 35 reeds vir ons gesê het.

Gaan lees dan 1 Kor. 13, 1 Joh., en al 5 hoofstukke van Jakobus in hierdie lig.

Daarom is die Here God besig om al die mure en skeidings tussen Sy familie hier op aarde te verwyder, met of sonder hulle toestemming.

Hy is weer besig om Bybelse liefde, soos ons daar in die vroeg-Christelike gemeentes dit gesien en ervaar het, te herstel.

Ons het immers wegbeweeg van ons “eerste liefde” af, en gedink dat hierdie onafhanklikheid van die een-wees met die res van die Liggaam en met ander gelowiges, “normaal” en Bybels is.

Daarom nooi die Here Sy ware Bruid terug na haar plek binne die “vlees van My vlees, en been van My gebeente”. 

In die eerste plek geld dit natuurlik vir ons intimiteit met en liefde vir Hom as die Hoof van die Liggaam.

Maar dan ook met en vir mekaar.

Hierdie ware intimiteit en liefde vir mekaar, begin in die eerste plek daar in die normale bloedfamilie tussen Sy kinders, en kring dan uit na al Sy ander kinders, tot by die uithoeke van die aarde.

Die een prentjie wat die hart van die Koninkryk van die hemel hier op aarde verteenwoordig en uitbeeld, is dit van ʼn Familie van Jesus wat mekaar so liefhet dat mense ons herken as Familie van Jesus aan die manier en omvang van hoe ons mekaar liefhet. (1 Kor. 13:1-3)

Ons is in ’n seisoen wat die vyand daarop uit is om God se familie uitmekaar te ruk en te verdeel.

In die proses is hy besig om gelowige volgelinge van Jesus te isoleer van ander lede van hulle familie in Jesus.

Op allerlei wyses kry die vyand dit ook reg om die persone wat bedoel was as die “normale bloedomloopstelsel” van die Liggaam van Jesus en die rol van die volledige vyfvoudige bedieningspan hierin, totaal omver te gooi en te vernietig, strydig met die plan van die Hoof van die Liggaam hiermee, soos Ef. 4:11 tot 16 vir ons treffend uitspel:

“En dít is die ‘gawes’ wat Hy ‘gegee het’: apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars.

Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.

So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos ‘n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.

Dan sal ons nie meer kinders wees nie; ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie.

Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ‘n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.”

Daarom is dit so noodsaaklik dat jy jou naby-familie in Jesus so gou moontlik moet ontdek.

En as jy dit nog nie gedoen het nie, om dan hard en met erns te werk om daardie verhoudinge te verdiep en te laat ontwikkel.

Hoe sê Heb. 10:24 en 25: “Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade.

Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.”

Vriende, ons is in ʼn oorlog en ons mag nie toelaat dat die vyand ons ooit alleen en onbeskerm in hierdie oorlog enige tyd kry nie.

Ons is nooit bedoel om “lone rangers” te wees nie, en ons is gedoem as ons alleen hierdie oorlog probeer veg!

Waarom dink jy staan daar in Spr. 11:14: “Sonder oorwoë leiding val ‘n volk; die redding lê in baie raadgewers.”

Of soos die KJ21 dit vertaal: “Where no counsel is, the people fall; but in the multitude of counselors there is safety.”

Of soos die Message-vertaling dit vertaal: “Without good direction, people lose their way; the more wise counsel you follow, the better your chances.”


Prakties:

Weet jy presies wie deel is van jou naby-familie in Jesus en op wie se knoppie jy 24/7 kan druk?

Weet hulle jy is daar vir hulle dag of nag?

Maak jy elke week tyd om saam met hulle tyd te spandeer aan die voete van Jesus?

© Christo Nel 2017