Deel 5 en laaste deel van ˜PROFETIESE WOORD VIR 2018"

Hierdie is die laaste en vyfde deel van die Profetiese woord vir 2018 wat ek gehoor het. My opdrag was om dit by elkeen van julle af te lewer. Jou opdrag word verwoord in 1 Tess. 5:19 e.v., wat maar net op die volgende neerkom: Moenie profesie minag nie, maar toets dit...


HIER IS DIE VYFDE DEEL 

In Ps. 78:19 staan die volgende profetiese woord vir 2018, naamlik: Kan God hier in die woestyn kos gee?

En dan antwoord die Here self hierdie vraag: Hou op om te vra: Kan die Here? Begin eerder om in hierdie nuwe seisoen in geloof profeties te verklaar: Ja, ons Here kan!


Dink ʼn bietjie na oor alles wat al in jou lewe en rondom jou gebeur het. Het jy al self ervaar hoe Ek in ʼn oomblik alles verander het? vra die Here jou.

Het jy al self met jou eie oë en ore, en met jou eie sintuie belewe dat Ek lewe en dat Ek ʼn verhoorder van gebed is?

As jy dit al self geproe het, dan kan jy My mos ook vir hierdie keer vertrou!

Begin om vir jou kinders en kleinkinders en almal rondom jou te vertel wat Ek al in jou lewe gedoen het. Vertel hulle van hoe My genade, My liefde en My goedheid jou lewe en jou situasie totaal verander het. Vertel hulle hoe Ek jou uit die kake van die dood en uit die hel gered het.

Wel, Ek wil weer daar wees vir jou en jou geliefdes. Ek wil weer die Een wees wat My mense se situasie in ʼn oomblik kan en wil verander.

Verstaan julle dan nog nie waartoe Ek in alles staat is nie? Besef julle nie dat julle ongeloof My kan verhoed om daar in julle situasie te doen wat Ek wil doen nie?

Gaan sit en wees ʼn slag eerlik met jouself. Glo jy werklik dat Ek julle situasie kan verander? Ja, Ek weet julle bid en vra dit, maar glo julle dit werklik?

Het dit nie tyd geword nie om op te staan en weer hardop in geloof te bely: “Dit is wat my God belowe en sê in hierdie tyd. En ek kies om dit te glo. Daarom gaan dit gebeur!”

As jy wil hê ʼn situasie moet verander, moet jy bereid wees om iets anders te doen as voorheen.

As jy wil hê iets buitengewoon moet gebeur, moet jy bereid wees om buitengewone saad, en nie die gewone nie, te saai.

Ja, jy sal bereid moet wees om uit die boot te klim en op die water te begin loop.


Daarom het Ek vir julle daar in Mat. 5:43-48 die volgende gesê:

“Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jou naaste moet jy liefhê en jou vyand moet jy haat.’

Maar Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê, en julle moet bid vir dié wat vir julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en Hy laat reën oor dié wat reg doen en oor dié wat verkeerd doen.

As julle net dié liefhet wat vir julle liefhet, watter loon kan julle dan nog verwag?

Maak die tollenaars nie ook maar net so nie?

En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie?

Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is.”

Julle is soms so ingestel op die aanvaarding van ander rondom julle, dat julle so versigtig word om nie iets te doen wat dalk die boot sal skommel of omgooi nie.

Hierdie is nie ʼn seisoen waarin julle net kan doen wat ander van julle verwag nie.

Nee, hierdie is ʼn seisoen waarin julle My moet vertrou om julle te bevry van julle vrees vir mense en vir julle vrees vir wat hulle van julle gaan sê.

Hierdie is ʼn seisoen waarin julle tyd moet maak om by My te kom sit en toe te laat dat Ek julle verander en wys wat My wil is. En dan moet julle opstaan en dit gaan doen, ongeag die konsekwensies vir julle persoonlik.


Onthou julle daardie gebeure waarvan 2 Kon. 5 vertel? Van hoe Naäman genees is van sy melaatsheid?

Hy wou hê die profeet moes uitkom en moes sy God aanroep terwyl hy sy hande heen en weer oor die melaatsheid op sy vel beweeg totdat God dit genees.

Maar, nee, toe stuur die profeet ʼn boodskapper om vir hom te sê hy moet homself sewe keer in die vuil Jordaanrivier gaan was, dan sal hy gesond word.

Verstaan julle dan nog nie dit wat Ek deur My Gees vir Paulus daar in Ef. 3:20, 21 laat skryf het nie?

Daar bely hy: “Aan Hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink, aan Hom kom die eer toe, in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in alle ewigheid. Amen.”

Kom sit hier by My voete, want Ek wil aan julle openbaar die groot dinge wat Ek nou gaan doen!

Daarom sê Ek in hierdie nuwe seisoen vir jou: Dit is tyd! Alles wat Ek belowe het en daar in jou gees aan jou geopenbaar het, gaan Ek nou waar maak!


Dink terug aan al die profetiese woorde en beloftes wat Ek aan jou gegee het die afgelope tyd! Dit is op die punt om te gebeur! Nou, en nie eers oor maande van nou af nie!

Alles wat oor al die jare en seisoene in jou lewe gebeur het, al daardie toetse, swaar tye, worstelinge, gebeure, omstandighede, was alles deur My genade die leer waarmee jy tot hier in hierdie seisoen kon klim.

Ja, jy het werklik die afgelope tyd met groot erns gesoek na My Koninkryk en My wil vir jou lewe.

En deur My genade het Ek dit alles ingewerk in die tapisserie oor My perfekte plan vir jou vir hierdie seisoen.

Die “Passion”-vertaling vertaal Ef. 6:10 soos volg: “Be supernaturally infused with strength through your life union with the Lord Jesus. Stand victorious with the force of His explosive power flowing in and through you”.


2018 gaan ‘n buitengewoon wonderlike jaar vir My mense wees.

‘n Belangrike deel daarvan gaan dit wees wat Ek aan julle nuut en vars gaan openbaar.

Die Here sê: Al dink jy weet presies wat Ek vir jou in gedagte en beplan het vir die volgende seisoen, het jy maar nog net die tippie daarvan raakgesien en verstaan.

Jy het nog nie die helfte gesien van wat Ek vir jou en My mense beplan het nie. Ek het dit doelbewus gedoen om vir jou tot nou toe nog net so ‘n kykie deur die gordyne te gee.

Ek gaan soveel van My mense lanseer in presies waartoe Ek hulle geroep het en waarvoor Ek hulle al die jare voor voorberei het.

Wanneer Ek dit aan jou gaan openbaar, gaan dit wees asof al daardie drome en al daardie profetiese woorde van soveel jare, saam met al die beloftes en seën daarvan, soos ‘n golf julle gaan tref dat julle letterlik snak na julle asem.

Dit sal wees asof julle in ‘n oomblik die bloudruk sien van alles wat Ek in die hemel die hele tyd vir julle beplan het, en julle sal alles hê wat dit vir julle moontlik maak om dit na te jaag en te doen in 2018.

Daarom gaan die eerste 120 dae/4maande van 2018 ‘n tyd van geweldige vinnige veranderinge wees vir die meeste van julle. Dit gaan so vinnig gebeur vir mense, dat dit baie keer vir hulle gaan voel hulle droom en maak dat hulle hulself moet knyp om seker te maak dit gebeur werklik.

Vir julle wat tot nou toe met alles wat julle gehad het, net moes vasbyt en bly glo dat God se woorde en beloftes gaan gebeur... vir julle wat getrou was daar in die woestyntye en in die donker tye die afgelope tyd... vir julle sê die Here: Dit wat julle op gehoop het, dit waarvoor julle My vertrou het die hele tyd, daardie dinge lê voor die deur en is op die punt om te gebeur!

Kom sit by My voete dat Ek jou hart kan voorberei vir dit wat vir julle voorlê.


Prakties:

Ek hoop en vertrou dat jy opnuut gekies het om in hierdie nuwe jaar gedissiplineerd op ʼn nuwe, vars manier, tyd saam met die Here elke dag te spandeer.

Miskien sal dit help om vroeg-oggend op te staan en dan met Hom tyd te spandeer voordat jy enigiemand anders in die oë kyk.

Dit kan ook help om met ʼn nuwe Bybellees-program ʼn slag die Bybel nuut en vars deur te lees in ʼn ander Bybelvertaling as gewoonlik. (As jy hulp hiermee nodig het, vra maar net, want ek het baie moontlikhede wat ek vir jou kan aanbied.)

© Christo Nel 2017