Die bedoeling van die Tora vanouds was om “a ministry of condemnation” te wees


Ons is steds besig om na te dink wat presies het gebeur toe God se Seun in Jesus, die Christus, ʼn mens geword het. Maar selfs belangriker as dit: Wat het werklik gebeur toe Hy, die Onskuldige, Sy lewe vir ons sondes gegee het.

Gaan lees ʼn slag mooi wat daar in 2 Kor. 3 staan.

Daar staan dat die bediening wat God aan Moses gegee het (toe Hy die ou Tora aan hom gegee het om aan die ou volk te bedien), ʼn bediening was waardeur die mense moes ontdek dat hulle as gevolg van hulle sondigheid en sonde, eintlik in God se oë totaal veroordeel en verlore was (vers 9).

Die Engelse Bybelvertalings vertaal dit as “a ministry of condemnation”!

Met ander woorde, toe God aan Moses die Tora, die Ou Wet met sy 613 wette, gegee het met die opdrag dat hulle dit perfek moes gehoorsaam, was Sy bedoeling daarmee juis om die mens te oortuig dat hy verlore was.

Die mens moes deur sy onvermoë om die Tora te gehoorsaam, ontdek dat hy in sy wese papvrot was en God se ingrype en verlossing nodig gehad het. Op sy eie sou hy dit nooit kon maak nie.

Wow, wat ʼn skok moet dit nie wees vir die mense wat vandag nog so vasklou aan die ou Tora en sy wette, om te ontdek wat hier in 2 Kor. 3 werklik staan nie!

Ek dink nie hulle het hierdie vers al ooit mooi gelees nie!

As jy verder lees daar in 2 Kor. 3, dan sal jy sien dat daardie ou bediening selfs ook tog ʼn stuk heerlikheid ingehad het. Want, het jy gelees, toe Moses teen daardie berg alleen opgegaan het (want die volk was te bang om met hom saam te gaan en het hom maar alleen gestuur om namens hulle te gaan), het iets met Moses gebeur! Sy gesig het na daardie tyd in God se heerlike teenwoordigheid begin blink, en het bly blink tot ʼn hele tydjie daarna.

Daarom lees ons, het hy ʼn doek oor sy kop te sit, nie net sodat die blink nie die mense daar onder die berg sou verblind nie, maar sodat hulle ook nie kon sien wanneer sy gesig ophou blink het nie.

Dan begin 2 Kor. 3 praat oor die bediening wat God nou aan ons na Jesus se dood en opstanding, as Sy Nuwe Testamentiese volk, as die Liggaam van Jesus, gegee het.

Daardie bediening word die bediening van die geregtigheid van God genoem. Dit is ʼn bediening wat deur die Gees wat in ons woon, gebeur en bedien word aan mense. Wat vêr heerliker en wonderliker is as daardie ou bediening onder die ou wet.

Hoe staan hier in vers 9?

As daardie ou bediening heerlik was, kan dit nie eers vergelyk word met die bediening waarin die geregtigheid van God nou in Christus Jesus aan mense bedien word wat dit glo nie.

Daarom oortref hierdie nuwe bediening die oue by verre.


Ons geregtigheid in Jesus

Sien, hierdie geregtigheid wat in en deur Jesus Christus vir ons bewerk is, word deur God aan ons geskenk om nou vanuit te lewe en te opereer.

Dit is dus nie meer, soos onder die Ou Testament en die bedeling van die Ou Tora, iets wat ons vir onsself moet probeer verwerf nie.

Vandat ons gered en verlos is deur Jesus, kan ek en jy glo dat ons totaal deur God vrygespreek is en in ʼn regte verhouding met God is.

Daar is niks meer wat ek en jy hoef te doen om reg te maak en in ʼn regte verhouding met God te wees nie.

Ek en jy hoef dus nie meer heeltyd veroordeel en skuldig te voel as ons naby God kom nie.

Natuurlik beteken dit ook dat ons nou in geloof en in dankbaarheid kies om niks te doen wat kan veroorsaak dat die vyand die reg het om my van vooraf oor te beskuldig en skuldig te laat voel nie.

Daarom kies ons om voortaan, as mense van die lig, as volgelinge van Jesus, te handel en te lewe vanuit ons geloofoortuigings.

Selfs, as ons dan tog soms iets doen wat teen God se wil is, selfs dan sal die Heilige Gees my daarvan oortuig, maar dan nie om my veroordeel te laat voel nie.

Eerder om my onmiddellik na God toe te laat gaan en te laat belydenis doen van daardie sonde en my God dan te dank vir Sy totale vergifnis en bevryding.

Daar is nie dus nie meer sprake in my lewe van uitgestelde gehoorsaamheid nie. Uitgestelde gehoorsaamheid is ongehoorsaamheid in God se oë.

My begeerte is om God en die Gees te gehoorsaam, onmiddellik, onvoorwaardelik.

© Christo Nel 2017