Die dag toe my paaie met Jesus gekruis het

Ek kan my voorstel hoe Paulus vir mense van sy bekering vertel het.

Ek hoor hoe hy vertel hoe daar skielik hierdie lig was… Toe die donker… Toe die stem wat sê: " ‘Saul, Saul, waarom vervolg jy My?’

‘Wie is U, Here?’ vra hy toe.

‘Ek is Jesus’ antwoord Hy. ‘Dit is vir My wat jy vervolg.’”

Sy vriende moes hom daarna Damaskus toe lei, waar hy vir drie dae blind was en net gesit en bid het sonder om te eet of te drink.

Verslae het hy net gesit en wag het, want Jesus het immers vir hom gesê dat daar sou iemand kom om aan hom te vertel wat God se plan verder vir die res van sy lewe was.

Ek weet nie van jou nie, maar ek kan my so assosieer met hoe hy moes gevoel het. Al die jare was hy so seker van homself en ten volle in beheer. Alles in sy lewe was netjies en rasioneel georden in logiese kassies.

Binne ʼn oomblik ontdek hy egter dit was bloot ʼn kaartehuis en gebou op sand! Skielik was alles wat hy al die jare geglo het, deurmekaar en onseker.

So kry Ananias hom.

Ook maar net omdat hierdie selfde Jesus hom, wat Ananias was, oortuig het dit is veilig naby hierdie man!

Saulus, of Paulus, was immers dieselfde man wat nog, tot ʼn paar dae tevore, die bloed van Christengelowiges gesoek het!

Jesus het hom na hierdie Saulus toe gestuur met die woorde: “Gaan daarheen, want Ek het hom gekies as my werktuig om my Naam uit te dra onder die heidennasies en hulle konings en ook onder Israel.”

Ons lees: “Ananias het toe gegaan en in daardie huis gekom. Hy het Saulus die hande opgelê en gesê: ‘Saul, broer, die Here Jesus wat aan jou verskyn het toe jy op pad hierheen was, het my na jou toe gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word.’”

Soos sy opdrag van God was, gaan hy dan en lê vir die gelowige Saulus hande op sodat hy met die Heilige Gees en Sy gawes bonatuurlik toegerus kon word vir sy verdere lewenstaak. Daar het immers werk gewag waarvoor Paulus bonatuurlike, hemelse krag en gawes van die Gees nodig gehad het om die lewende Jesus se getuie te kon wees.

Volgende keer vertel ek verder.

Kan ek net ten slotte vir jou vra: Wil jy nie gaan en op ʼn A4-bladsy jou eie geloofstorie gaan neerskryf nie?

Gaan skryf ʼn paragraaf of drie oor elkeen van hierdie drie dele waaruit ʼn geloofstorie bestaan, vir daardie dag wat jy vinnig aan iemand van jou ontmoeting met ʼn lewende Jesus moet vertel!

© Christo Nel 2017