Die Gees sal julle self in die volle waarheid lei


Gaan lees ʼn bietjie Gal. 1:11-18 self, want dit is ʼn bietjie te lank om hier aan te haal.

God het ʼn plan vir en met elkeen van ons. Om daardie plan te ontdek, lyk vir my, werk baie soos om deur ʼn outomatiese skuifdeur te stap: Jy moet maar net in die rigting en al nader aan daardie skuifdeur stap vir daardie deur om te begin oopskuif. Daar is immers geen ander manier hoe jy self daardie deur kan oop forseer nie.

God het baie maniere hoe Hy vir jou en my begin wys in watter rigting die “skuifdeure” na Sy plan vir ons lewe is.

Natuurlik is God al van voor ons geboorte af met elkeen van ons besig. So was dit ook in Paulus se lewe die geval. Tog kan ʼn mens egter sê dat God se planne met ons lewens begin momentum kry met ons geestelike geboorte.


Profesie in Hand. 9:15,16

In Paulus se geval het dit verder momentum gekry toe die Here profeties in sy lewe ingespreek het deur Ananias wat vir hom kom sê het: “… Ek het hom (jou, Paulus) gekies as my werktuig om my Naam uit te dra onder die heidennasies en hulle konings en ook onder Israel. Ek self sal vir hom (vir jou, Paulus) wys hoeveel hy (jy) vir my Naam moet ly." (Hand. 9:15 en 16)

Na die vervulling met die Heilige Gees en sy doop met water, lees ons hoe Paulus “nog nader stap aan daardie skuifdeure” deur onmiddellik te begin doen wat God hom beveel het om te doen.

Dan gebeur ʼn baie insiggewende gebeure in Paulus se lewe waarvan die Handelinge-verhaal nie eintlik vir ons iets vertel nie, maar wat êrens inpas tussen die verse in Hand. 9:26 tot 29.


Paulus in Arabië

Gelukkig vir ons, vertel Paulus self vir ons hierdie “storie agter die storie” daar in sy brief aan die Galasiërs, in Gal 1:11-18, van die sowat drie jaar kort na sy bekering, waarin hy as’t ware “verdwyn het” Arabië toe om deur God self geleer te word.

Hoor hoe vertel hy self die storie: “Dit moet julle goed besef, broers: die evangelie wat ek verkondig, is nie deur ʼn mens uitgedink nie. Ek het dit ook nie van ʼn mens ontvang of by ʼn mens geleer nie. Inteendeel, Jesus Christus het dit in ʼn openbaring aan my gegee.

Julle het immers gehoor van my optrede toe ek destyds nog ʼn aanhanger van die Joodse leer was. Ek het die kerk van God tot die uiterste vervolg en dit probeer uitroei. En in die Joodse leer het ek onder my volksgenote bo baie van my leeftyd uitgestyg, want ek was ʼn fanatieke yweraar vir die oorgelewerde leer van my voorvaders.

Maar God het my al voor my geboorte vir Hom afgesonder, en Hy het my in sy genade geroep. Toe Hy in sy goedheid besluit het om sy Seun aan my te openbaar sodat ek die evangelie oor Hom onder die heidennasies sou verkondig, het ek nie dadelik daarna mense geraadpleeg of Jerusalem toe gegaan na dié wat voor my al apostels was nie.

Nee, ek is Arabië toe, en daarvandaan het ek teruggekom Damaskus toe. Eers drie jaar later het ek Jerusalem toe gegaan om met Sefas kennis te maak, en ek het twee weke by hom gebly. Van die ander apostels het ek niemand ontmoet nie behalwe Jakobus die broer van die Here. Wat ek aan julle skrywe, is nie leuens nie – God is my getuie.”

Daar in Arabië het God Paulus self, deur Sy Gees in hom, geleer.

Daar het die Here vir Paulus die Ou Testamentiese skrifte (wat hy so goed geken het as Fariseër) laat oopgaan en het hy by die voete van Jesus self gesit en luister na Sy stem.

En daar het hy meer en meer die genade-boodskap van die evangelie begin verstaan.

Om dit jare later, in sy briewe, soos dié aan die Christene in Rome, en ook in van die ander briewe, aan ander gelowiges uit te spel.

Dit was die wyse waarop God besluit het, in Sy plan vir Paulus se lewe, om Paulus te gebruik in mense se lewens.


So stap God met ons elkeen 'n unieke pad

So stap God met ons elkeen ʼn pad. Uniek uitgelê en beplan, om elkeen van ons te skool met ervaringe en leringe wat ons nodig het om ons unieke roeping hier op aarde te vervul.

Die een basiese ding bly dieselfde: God doen dit deur Sy Gees wat in elkeen van ons se lewens woon en aan die werk is.

Soms leer God ons waar dit net Hy en ons alleen is. Ander tye leer Hy ons weer deur gelowiges in die Liggaam van Jesus en in die byeenkomste van gelowiges.

Dink ʼn bietjie hieroor na. Kou stadig hieraan. Rol dit in jou gees rond. Sodat iets van die wonder van hierdie stuk openbaring ook vir jou verder kan oopbreek.

En jy, saam met die Psalmdigter kan sing: Loof die Here, want Hy is goed. Aan Sy liefde is daar gee einde nie!

© Christo Nel 2017