Die goeie nuus van die Evangelie


Kom ons blaai weer daar na Heb. 9 en 10 toe. Gaan lees dit net weer ʼn keer.

Ek glo dit is tyd dat die Liggaam van Jesus vir eens en altyd deur wat hier staan, bevry moet word.

Ons moet snap dat die bloed van Jesus werklik alles gedoen het wat nodig was.

Hoeveel keer het ons al gesing oor die bloed van Jesus, maar dit nie werklik geglo nie.

Die bloed van Jesus bewerk vryheid, verlossing, vergifnis, lewe, genesing.

Kom ons bely dit net weer ʼn slag met ons mond deur daardie bekende Pinksterlied saam te sing:

“There is power, power, wonder working power 

in the blood of the Lamb.

There is power, power, wonder working power 

In the precious blood of the Lamb.”

Jesus Christus, Sy lewe, Sy kruis, Sy volkome versoeningswerk, Sy liggaam, word alles beliggaam in dit wat ons beskryf as “Sy bloed”, en is die hemel se antwoord op die mensdom en die aarde se sonde-probleem. Dit is die aller-oplossing!

Alles is en lê in Jesus en wat Hy vir ons gedoen het in Sy lewe op aarde, maar veral in dit wat gebeur het van die 9de tot die 12 April, in die jaar 32 n.C., toe Hy vir ons gekruisig, gesterf en opgestaan het.

Dit wat daar gebeur het toe Hy vir jou en my as die Sondelose, stukkend geslaan, beledig, skuldig en tot die dood toe veroordeel is, gekruisig is, plus Sy lyding aan die kruis, Sy sterwe, en dit wat daar in die 3 dae gebeur het in die hel, plus Sy opstanding uit die dood na Hy alles gedoen en volbring het wat die Vader Hom beveel het, dit is jou en my aller-oplossing.

Om in Hom te begin glo en om dit wat God belowe op grond van wat Jesus vir ons reeds gedoen het, is ons Woord uit die Hemel en is ons Goeie Nuus!

Om hierdie Woord oor Jesus ten volle te glo, is soos om opnuut gebore te word en te ontdek dat die lewende God self nou jou Pappa geword het.

Om die volle waarheid van die goeie nuus oor Jesus te ontdek, is om te ontdek dat jy ʼn lid geword het van ʼn nuwe volk, ʼn nuwe generasie, wat God self Sy Ekklesia en die Liggaam van Jesus hier op aarde noem.

En dit is alles as gevolg van die Bloed van Jesus wat vir en namens ons gevloei het.

Die dag toe ons Jesus in geloof aangeneem het as Verlosser, Here en Koning, daardie dag het daardie bloed alles in ons lewe kom bedien en verander.

Daardie dag het ons gesterf sodat Jesus in en deur ons kan lewe.

Die volle Evangelie is dat God ons daardie dag in en deur Jesus verlos, vergewe, bevry, nuut en lewend gemaak het.

Maar daardie dag het ook gebeur wat die profete oor geprofeteer het: Daardie dag het God aan jou Sy geregtigheid bedien, los en sonder die ou Tora of wet.

Gaan kou ʼn bietjie daaraan!

© Christo Nel 2017