Die invloed wat die Gees op ons vlees-lewe het

Jesus het gekom om ons “lewe en dit in oorvloed” aan ons te bedien, sê Hyself daar in Joh. 10:10b vir ons.

In Joh. 14 en 16 en Gal. 5, leer die Here ons dat hierdie lewe in oorvloed alleen ʼn werklikheid in ons lewe word daar waar God se Gees, wat woon in Sy kinders, in beheer is in ons lewe.

Ek sien dit as hierdie prentjie.

Rondom ons en in ons, is daar allerlei stemme, of kom ons noem dit “radiokanale”, waarby ons kan inskakel en waarna ons kan luister.

Luister ons na enige ander kanaal of stem as die stem van die Heilige Gees, beteken dit net pyn, lyding en uiteindelik dood vir ons.

Maar luister ons na die Gees van God, bring dit oorvloed en dit wat Fil. 4 van praat as “wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is - watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees”, waarop ons dan ons gedagtes moet rig en wat ons dan moet kies om te bedink.

Die Bybel is God se kode vir die mens om ’n gelukkige en oorvloedige lewe op aarde te hê.

Anders as die res van die skepping (waar leeus geprogrammeer word deur God om ’n leeu te wees, en ’n kat geprogrammeer word om vir hulle hele lewe ’n kat te wees), het God vir die mens hierdie vrye keuse-meganisme ingebou om hom of haarself te programmeer.

Ons kan besluit wie en wat ons wil wees. Ons kan kies watter stemme ons na wil luister en waarop ons wil fokus.

Dit is waarom Fil. 2:12 sê wat dit sê. Luister wat staan hier.

“My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontsag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer.”

Die DNA van die mens is werklik iets uiters merkwaardig.

As ons daardie sisteem moet uitskryf en beskryf, sê geleerdes ons, sal ons boeke vol skryf wat as ons dit langs mekaar neersit, van die aarde af toe by die Maan en nog 500 km verder sou strek.

Boonop, herstel hierdie DNA van ons liggaam homself en programmeer selfs homself.

Jy kan dus deur jou brein en die manier wat jy dink, begin om jouself gesond te dink, net soos wat jy jouself kan siek dink.

1 Kor. 10:31 praat daarvan dat ons moet leer om alles wat ons doen, tot verheerliking van God te doen.

Dit geld natuurlik vir alle terreine van ons lewens en elke ding wat ons doen.

Ook dus wat die finansiële en rykdom betref.

Prakties beteken dit dat voordat ek na enige van hierdie terreine kan kyk en wil kies wat ek daar wil doen of hoe ek daar wil optree of daaroor wil dink, moet ons eers by God se voete gaan sit.

Daar by Sy voete leer ons watter manier van dink of doen gaan lewe of dood aan ons bedien.

As ek op enige ander punt begin, dan dink ek daaroor vanuit my vlees, en dan loop alles skeef.

Die oomblik wanneer ek dus vanuit die vlees-realm oor geld, besigheid en rykdom (wealth) begin dink, gaan dit net oor “ek, my en myne”.

Rom. 8:9 sê dat die toets vir wie volgelinge van Jesus is en wie nie, is die volgende:

“Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. As iemand die Gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan Christus nie.”

Iemand wat onder die beheer van die Gees is, word gemotiveer deur dit wat hy/sy daar aan die voete van Jesus geleer het.

In so iemand se lewe word hulle geld, besigheid en rykdom (“wealth”) dan net nog ʼn wonderlike instrument en bron waarmee ons God se Koninkryk kan soek en so ander mense en selfs gemeenskappe om ons kan bedien en kan beïnvloed in Sy diens en in Sy Naam.

© Christo Nel 2017