Die rol van die Gees in ons verstaan van die Evangelie


Jesus het gesê die Heilige Gees wat in ons kom woon, gaan ons help om die Een wat gesterf en opgestaan het, se heerlikheid nog beter te sien.

Hoor hoe sê Hy dit daar in Joh. 16:14: “Hy sal My verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig.”

Oral oor die wêreld is God se Gees besig om meer en meer van die heerlike implikasies van die verlossing in Christus Jesus vir gelowiges oop te breek.

Help Hy ons om in die proses die heerlikheid van die Opgestane Een, Jesus Christus, en Sy Vader te sien.

Soos 2 Kor. 3:17en 18 sê: “Die Here" beteken hier "die Gees", en waar die Gees van die Here is, is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.”

Die Vader het Homself aan ons geopenbaar deur Sy Seun, en Jesus self word meer en meer aan ons bekend gestel deur die Heilige Gees in ons.

So leer ons Sy liefde en die krag van Sy opstanding ken. En dit maak ons meer en meer vry om te verstaan hoe vry ons eintlik in Jesus reeds is.

Soos wat ons leer om in hierdie vryheid te wandel, sien mense om ons meer en meer van Jesus en van Sy heerlikheid, Sy krag en Sy genesende werk in ons.

Dit alles is die werk van die Heilige Gees, wat as God die “Prokureur en Advokaat”, beskryf kan word, wat nou in ons woon.

Gee daarom ruimte aan Sy Gees in jou! Hy wil jou heeltyd herinner aan Jesus en wat Hy gesê het.

Hy wil jou help om jou erfenis en die implikasies daarvan te begryp.

Waar Hy jou lewe beheer, in die sin daarvan dat jy luister na Sy stem en jy doen wat Hy sê, gebeur hierdie merkwaardige wonderwerk: jou lewe en optrede vertoon al hoe meer die karaktertrekke en eienskappe wat ons in Jesus en Sy lewe gesien het (Gal. 5:16-25).

Daarom beskryf Paulus Hom daar in Ef. 1:12-14 as die “waarborg” van daardie dele van die erfenis wat nog kom.

Luister ‘n bietjie hoe sê Paulus dit daar: “Daarom moet ons, die eerstes wat ons hoop op Christus gestel het, die grootheid van God prys. Deur Christus het ook julle deel geword van die volk van God toe julle die waarheid wat aan julle verkondig is, die evangelie van julle verlossing, gehoor en tot geloof gekom het. In Christus het die Heilige Gees wat deur God belowe is, julle as die eiendom van God beseël. Die Heilige Gees is die waarborg dat ons ook verder sal ontvang wat God belowe het, wanneer Hy almal wat aan Hom behoort, volkome sal verlos. Daarom moet ons sy grootheid prys.”

Daar in Ps. 124 het Totius dit so verwoord: “Die getroue Heer het self ons vrygemaak: die strik is los en ons het vrygeraak, vry soos ‘n voël wat vind sy vryheid weer. Die eewge God, van alle dinge Heer, Hy is ons hulp, Hy het ons vrygemaak.”

Dit is die boodskap van mense wat die hart van die Evangelie verstaan.

Wat verstaan dit wat ons glo, is meer as net nog ‘n godsdiens, want Jesus het waarlik opgestaan.

Ons het immers ‘n lewende verhouding met Hom elke dag deur die werking van Sy Gees in ons geërf.

Hy self leer ons hoe om te lewe as mense wat waarlik vry en nuut geword het.

© Christo Nel 2017