God het in Jesus 'n mens geword


ʼn Groot deel van die wêreld se bevolking vier oor plus-minus ʼn maand die herdenking van Jesus se geboorte as ʼn gewone mens-baba. Ja, ek weet dat Hy, volgens die beste navorsing, 11 September 3 v.C. gebore is in Betlehem. Maar baie mense vier die herdenking daarvan op 25 Desember om baie redes.

Ek wil nie oor die reg of verkeerd daarvan gesels nie. Kom ons gebruik die geleentheid om ʼn bietjie stil te word en na te dink oor hierdie onverstaanbare geheimenis van God wat in Jesus mens geword het.

Jesus moes Sy God-wees letterlik “eenkant sit” om volledige mens te word. (Gaan lees maar Skrifgedeeltes soos Fil. 2:1-11 of Kol. 1:15 e.v.)

Maar Hy moes ook mens word om die Ou Verbond met al Sy wette in detail na te kom en te kom vervul in ons plek en namens ons. Dit was immers iets wat geen mens as gevolg van die sonde in ons are ooit kon doen nie. (Gaan lees maar Mat. 5:17-19; die hele boek, Hebreërs; en Galasiërs).

Maar Hy moes ook mens word, om vir en namens ons te sterf, om so ʼn Nuwe Verbond en ʼn nuwe verhouding met God moontlik te maak en in werking te stel.

Die Bybel is mos in hierdie twee gedeeltes verdeel: die deel wat onder die bepalings van die Ou Testament val en die deel wat onder die bepalings van ʼn Nuwe, beter Testament val.

Jesus het nie die gedeelte wat onder die Ou Testament val tot niet kom verklaar nie. Nee, Hy het gekom om dit in totaliteit te vervul sodat elke deeltjie daarvan, elke jota en tittel daarvan, elkeen van die 613 wette van die Tora ook, hulle volle betekenis kan kry en in plek kan val in die groter prentjie waarmee God nog altyd en steeds mee besig was en is.

Daarom, eers nadat Jesus gesterf het, kon God die Vader se Nuwe Testament in werking tree.

Onder die bepalings van die Ou Testament moes mense op ʼn bepaalde manier lewe om so te bewys dat hulle deel is van God se volk. Hulle moes die hele wet, die hele Tora met al 613 wette, in detail gehoorsaam en nakom, elke een, om aan die heilige God se standaard te voldoen.

As hulle in een opsig gesondig het of een daarvan oortree het, was dit asof hulle al daardie wette oortree het in die Heilige God se oë. (Jak. 2:10) God se eis vir heiligheid het vereis dat hulle perfek moes wees en daarom moes hulle Sy wil en wet perfek gehoorsaam het.

Verstaan mooi, dit was nie God se oorspronklike plan in die begin nie. Onthou, Gen. 1 en 2. Hy, as die Koning, wou in ʼn liefdesverhouding wees met Sy spesiaal gemaakte mens. Die mens was immers bedoel om God se verteenwoordigers van die Hemel hier op aarde wees. Sy oorspronklike plan was dat Sy oorspronklike Eerste Adam en Eva, met die outoriteit, mag en krag wat Hy aan hulle gegee het, in Sy Naam hier geregeer en alles onder beheer sou bring en so sou hou. Hulle was immers bedoel om die konings en koninginne op aarde te wees oorspronklik.

Nou weet jy egter watter gemors hulle daarvan gemaak het.

Daarom moes God Sy verlossings- en restourasieplan in werking stel, op pad na ʼn nuwe, tweede skepping. Op pad na die Laaste Adam en sy nageslag, en God se herstelplan deur hulle.

Vir dit om te gebeur, moes die eerste Adam-mens eers ontdek dat hy nie meer in staat was om koning te wees hier op aarde nie.

Hy moes ontdek dat hy in sy wese siek en deurtrek was met sonde en die gevolge van sonde, sodat hy kon begin roep na God vir ʼn nuwe Verlosser.

Hy moes begin roep en hoop op ʼn nuwe, tweede Adam, sodat die nuwe skepping kon begin plaasvind.

En dit was wat die Tora en sy wette moes doen. Die bedoeling van die ou Tora en sy wette was wat 2 Kor. 3 beskryf as ʼn “ministry of condemnation” in die Engels.

Maar daaroor dink ons volgende keer verder.

© Christo Nel 2017