Hy het ons uit ons skoene geseën

Kom ek haal vir jou so ʼn paar verse uit ʼn paar gedeeltes van God se Woord aan en dan hoor jy hoe die Gees van God jou herinner dat jou God en Koning jou geseën het met store en store vol van allerlei seëninge.

Soos daar uit Efesiërs 1, verse 3 tot 10.

“Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is.

So het Hy, nog voordat die wêreld geskep is, ons in Christus uitverkies om heilig en onberispelik voor Hom te wees.

In sy liefde het Hy ons, volgens sy genadige beskikking, toe ook al daarvoor bestem om deur Jesus Christus sy kinders te wees.

Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het.

Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God wat Hy in al sy wysheid en insig so oorvloedig aan ons geskenk het.

Hy het kragtens sy besluit en voorneme die geheimenis van sy wil aan ons bekend gemaak en dit deur Christus tot uitvoering gebring op die tyd wat Hy daarvoor bepaal het. Sy bedoeling was om alles wat in die hemel en alles wat op die aarde is, onder een hoof te verenig, naamlik onder Christus.

Deur Christus het ons deel geword van die volk van God soos Hy dit vooruit al bestem het. So het Hy Hom dit voorgeneem, Hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit.”

In 1 Joh. 4:4 herinner God se Gees ons dat die lewende God in ons woon... Sy DNA is in ons.

Gʼn wonder Ef. 2:10, daar in die Amplified Bible, vertaal dit iets soos die volgende – en ek vertaal sommer vinnig dit in Afrikaans: Lewe die goeie lewe wat God vooraf vir jou voorberei het.

Voor dit was jy soos ’n papie.

Skielik verander jy in hierdie skoenlapper. En dit was die Woord en Gees van God wat soos ’n sleutel ons lewens ontsluit het.

Daarom, omdat ons dit weet en verstaan, kan ons elke dag, in Heb. 10:19 se woorde, met vrymoedigheid hierdie God en Vader van ons se troonkamer binnegaan, en Sy Woord begin lees en hardop bely. Want daar in die troonkamer is Hy, wat daar in Jos. 1:8 gesê en belowe het:

Hierdie wetboek/woord moet die rigsnoer wees vir alles wat jy sê.

Oordink dit dag en nag en sorg dat jy alles uitvoer wat daarin geskryf staan.

Dan sal jy slaag in wat jy moet doen, jy sal voorspoedig wees.

Ons sukses en miljoene lê nie opgesluit in daardie groot tender of in net nog ’n besigheidstransaksie nie. Nee, ons sukses lê daarin dat ons begin om te glo wat hierdie God vir ons daar aan Sy tafel sê, daar waar ons alleen is. En waar ons dan gaan doen wat ons moet doen.

Daar aan tafel, gaan Hy vir jou die strategieë gee wat jy nodig het. Hy gaan daar aan jou geheimenisse openbaar wat niemand van weet nie.

Hy gaan bv., vir jou daar leer hoe om uit geldelike moeilikheid te kom op Sy manier.

Jy gaan bv., ontdek dat jy jou uit jou moeilikheid uit kan saai!

Al probeer die wêreld daarbuite jou oortuig om uit jou moeilikheid te kom deur nog skuld te maak.

Daar aan die tafel gaan jy weer Sy woorde daar uit Luk 6:38 hoor waar Hy sê:

“Gee, en vir julle sal gegee word: ‘n goeie maat, ingestamp, geskud en propvol, sal hulle in julle hande gee. Met die maat waarmee julle meet, sal ook vir julle gemeet word."

Sien, as jy kies om met ’n telepel te gee, gaan God vir jou met ’n telepel teruggee.

Hoor wat staan daar in Deut. 29:29:

"Wat nie geopenbaar is nie, is bekend aan die Here ons God, maar wat geopenbaar is, is vir altyd bekend aan ons en ons nageslag: ons moet lewe volgens al die woorde van hierdie wet.”

Daar aan Sy voete gaan jy leer dat al die geheimenisse van die aarde in Jesus gesetel is.

Daar gaan jy leer dat die fisiese wêreld rondom ons deur hierdie onsigbare geestelike ryk beheer word en nie andersom nie.

Daarom is dit mos net logies dat ons daar uit die geestelike ryk, daar aan die tafel van ons God en Vader, al die antwoorde en oplossings kan verwag wat ons hier nodig het.

Hoeveel keer stap ons nie by geleenthede verby nie, want ons is verblind deur die leuens wat die vyand uit sy ryk aan ons bedien het.

Die grootste wyshede is in hierdie Woord van God opgesluit.

Daar in Jer. 33:3 nooi hierdie God en Vader jou uit: Roep My aan, Ek sal jou antwoord en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge waarvan jy nie weet nie.

Gaan tafel toe en gaan vra vir God wat jy wil weet, want Hy weet dinge wat niemand anders weet nie.

© Christo Nel 2017