In die lig van God se profetiese woord vir 2018!


Ek vertrou dat jy die 5 dele van die profetiese woord vir 2018 self aan die voete van Jesus gaan toets het.

Maar omdat Jakobus 2:17 ons uitdaag met die woorde dat geloof sonder werke dood is, wil ek jou uitdaag om werk te maak met daardie woord van God vir hierdie jaar.

Jak. 2:14 sê: “Wat help dit, my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so ‘n geloof ‘n mens red?”

Kom ek vertaal dit in Christo Nel se Afrikaans: Wat help dit om te sê jy glo dat dit God se profetiese woord vir 2018 is, maar jy doen self niks in die lig daarvan nie?

As jy glo dat die Here jou in hierdie jaar hierdie merkwaardige pianis wil maak, maar jy gaan nie vir klavierlesse by die beste van bestes nie, gaan dit nie gebeur nie!

Daarom wil ek jou uitdaag om dit wat jy glo deel is van God se Woord vir jou vir hierdie jaar, te gaan neerskryf. Gaan sit voor die Here en hoor presies wat Hy met jou in gedagte het vir hierdie jaar.

As jy, soos ek, hoor dat daar in die volgende drie/vier maande groot veranderinge in jou persoonlike lewe of werksituasie gaan plaasvind, begin jouself daarvoor posisioneer en gereed maak.

Begin jouself uitdaag! Vind uit by die Here waarvoor jy Hom moet begin vertrou en dan begin jy erns daarmee maak. Maar miskien weet nie jy presies wat die Here in gedagte het nie. Gaan sit dan by Hom en vra vir Hom ʼn bril, ʼn prentjie, wat jou kan help sien wat Hy vir jou en jou geliefdes in gedagte het.

En gaan skryf dit dan neer.

Doen soos wat daar in Hab. 2:2-4 staan.

Daag jouself uit deur dit wat jy aan God se voete begin “sien” het, daardie prentjie, daardie doelwitte, neer te skryf en begin dan Hom te vertrou om dit wat Hy gesê en gewys het, waar te maak.

Begin jy dan ook om te doen wat jy moet doen. Hou op verskonings maak, of redes te soek waarom dit nie kan gebeur nie. Kies om van nou af in geloof te dink, te sê en te doen wat jy glo God se hart vir jou en jou geliefdes is.

© Christo Nel 2017