My BLOG

Ek het reeds ’n gevestigde BLOG op WORDPRESS. 

Gaan lees ’n bietjie van die artikels wat ek daar geskryf het deur die volgende skakel te druk:


NUWEWYN.WORDPRESS


Elke week se nuusbrief, "Slukkie Nuwe Wyn” 

Hieronder sal jy die stukkies Woord vind wat ek aan sowat 3000 gelowiges week vir week per epos stuur. As jy dit ook graag wil ontvang, kliek net hierop:   Stuur asb. vir my die Nuusbrief elke week


Hierdie week, en vorige weke, se Woord:


Jesus het die Ekklesia in die voorportaal van die hel neergesitHoe goed onthou ek nie hoe my oorlede vriend, Dewet Brits, wat saam met sy vrou, MES-aksie begin het in die hart van Hillbrow in die jare 80, tot die NG Kerk se ontsteltenis, begin het om duiwels uit te dryf en bevryding te bedien aan die prostitute en verslaafdes wat hulle daar begin bedien het met die Evangelie nie!

Vir die meeste “gereformeerdes” was die duiwel en demoniese magte wat mense se lewens kan beheer, en selfs beset, iets lewens-vreemd! Om die waarheid te praat, die meeste van hulle het nie eers geglo dat satan en demoniese magte vandag in ons moderne wêreld bestaan of ʼn faktor is waarmee ons moet rekening hou nie.

Soveel van ons staan selfs vandag nog met hulle hande in hulle hare as dit by hierdie “onsigbare dimensie” kom. Ons sou dit baie eerder wou ontken as om dit te hanteer.

Maar as daar een ding verseker is, is dit dat as ons begin om “nasies te dissipel” soos Jesus ons beveel het, en ontdek dat dit beteken dat ons die markplein en stede moet “wen vir Christus”, gaan ons teen onsigbare magte en kragte vasloop, of ons dit nou wil weet of nie!

Ja, al wil professore en ander teologies geleerdes in die NG Kerk byvoorbeeld, hierdie dimensie ontken en toeskryf aan die wêreldbeeld van die mense destyds in die Bybel se tyd, gaan ware Bybelse transformasie en die koms van die Koninkryk op baie plekke en in baie mense se lewens ʼn “worstelstryd teen die onsigbare magte in die lug” beteken.

Jesus het dit baie uitdruklik vir ons as Sy Ekklesia gesê in een van die twee plekke waar Hy pertinent na Sy Kerk of Ekklesia verwys het. Luister net hierna (en ek gaan dit doelbewus in Engels aanhaal uit die ESV):

“Simon Peter replied, ‘You are the Christ, the Son of the living God.’

And Jesus answered him, “Blessed are you, Simon Bar-Jonah! For flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven.

And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it.

I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven.”

“The gates of hell/Hades” was in die tyd van Jesus natuurlik ʼn fisiese plek wat almal baie goed geken het daar in Caeserea Philippi, waar hierdie gesprek tussen Jesus en Sy dissipels plaasgevind het. Hierdie Romeinse stad was een van die groot sentrums vir sataniese aanbidding, wat veral op drie plekke in die stad plaasgevind het, naamlik in die Tempel van Caeser en dan ook in die tempel vir die god, Pan, en dan ook in hierdie grot wat bekend gestaan het as “the gates of Hades”, waar gereeld menslike en dierlike offerhandes aan die onsigbare magte uit die hel geoffer is.

Dit is ook nie toevallig dat Jesus juis hier, in een van die geestelik donkerste plekke in Israel, kies om twee van die belangrikste openbaringe oor Homself te onthul nie. Eerstens, dat Hy werklik die langverwagte Messias/Christus was, God die Seun wat mens geword het. En tweedens, openbaar Hy Sy Ekklesia, die Kerk, neergesit het “at the gates of Hades” om ʼn verskil te maak.

Daar het Hy ons geroep om die onsigbare magte in die lug, wat hierdie skepping en wêreld gevange gehou het tot hier, aan te vat. Ja, letterlik daar op hulle drumpel, waar hulle magte en kragte so gekonsentreerd aan die werk is dat niemand wat ʼn bietjie insig het, dit kan ontken nie, nl., daar in die hart van die Romeinse regering van Caeser, of rondom die afgodsdiens van die god, Pan, of selfs daar “at the gates of Hades” waar Satan en sy magte sigbaar aan die werk was.

Die oomblik wat die ware Kerk/Ekklesia van Jesus werklik op ʼn diepgaande wyse met die boodskap van die Evangelie van die Koninkryk van God hier op aarde wil inbreek, gaan ons ontdek dat ons letterlik op die voorstoep van die hel moet besig raak, daar in die “Hillbrow’s” van die stede en die markplein.

Dit is immers daar waar 80% van die nasies van die wêreld hulle bevind.

Ons sal dus, soos Jesus se dissipels, moet leer om ons geestelike ongemag en skynbare magteloosheid teenoor hierdie onsigbare dimensie te oorkom, en mag en krag en outoriteit in Christus ontdek, wat Jesus ons reeds in hierdie verse in Mat. 16 belowe het.

Ons gaan ontdek dat hierdie onsigbare magte eintlik magteloos teenoor ons staan in die lig van Jesus se oorwinning aan die kruis!

Spandeer tyd in die Woord

Kom ek haal vir jou aan wat God se Gees die psalmdigter geïnspireer het om te skryf oor die Bybel wat daar op jou tafel lê.

Ps. 119;9, 130 sê: “Hoe kan ‘n jongmens sy lewe skoon hou? Deur hom te hou aan u woord!...

Wanneer u woord vir mense oopgaan, bring dit lig; dit gee insig aan dié wat nog onervare is.”

Die uitdagings aan jou en my is dus, as jy verstandig wil wees, dat jy meer tyd in die Woord begin spandeer.

Begin Woord gedissiplineerd eet en memoriseer. Maak dit deel van jou manier van dink.

Kom ons raak selfs ʼn bietjie meer prakties. Kan ek vra: Wie van ons ken ten minste ’n 100 Skrifte?

As jy weet geloof skuif berge, dan kort jy die stootskraper wat dit kan doen. Lyk vir my dit is wat die Woord van God en spesifiek God se beloftes in jou lewe kan doen.

Daarom, kry daardie Woord in jou “chassie”!

As jy universiteit toe gaan om ’n ingenieur te word, dan swot jy vir 4 jaar ’n magdom boeke en doen ʼn magdom praktiese oefeninge totdat die professore voel jy het dit nou bemeester, en dan gee hulle jou ’n graad wat sê jy is nou ’n ingenieur.

Hoekom dink ons dan dat dit anders sou werk om ’n suksesvolle Christen-sakeman te wees? Of om meer effektief mense lief te hê of reg te praat? Of reg te dink.

Heb. 5:12 en 13 praat van geoefen-wees deur ervaring en Hos. 4:6 praat van God se volk wat vergaan a.g.v. ’n gebrek aan kennis.

Natuurlik gaan dit nie net hieroor nie.

Die hart hiervan is ’n intieme liefdes- en geloofsverhouding met Jesus Christus, die Verlosser en Koning, en die nuwe lewe wat jy in Hom ontvang het.

Omdat ons Hom ken en Hy ons ken en Hy met ons elke dag besig is, word ook dit waaroor ons hier praat, elke dag vir ons net belangriker en belangriker.

Juis omdat ons Hom liefhet, word dit vir ons erns om ook die oorvloed te beleef wat Hy belowe het (Joh. 10:10b)

Een van die verse wat ons baie gereeld aanhaal, is 1 Kor. 2:16 waar gepraat word oor die feit dat ons “the mind of Christ” het.

Besef jy dat dit beteken dat jy God se gedagtes en gevoelens oor jou sal ken en verstaan en elke dag jouself daarin kan oefen om dit gedissiplineerd te bedink?

As jy dit in jou hart het, kan jy daardie liedjie sing: “It is well with my soul”.

As jy die Woord en verse soos 1 Kor. 10:13 ken, kan jy, as daar versoeking of probleme in jou besigheid kom, begin om te ontspan en te lag, want jy weet God is daar en Hy gaan jou nie los nie. Hy is daar om jou te help.

Raak daarom stil en hoor by God wat die uitkoms en oplossing vir die uitdaging is wat tans in jou lewe is.

Kom ons bou 'n beter fondasie vir 'n gesonde lewensuitkyk

In Spr. 24:3 en 4 in die Amplified Bybel staan die volgende:

“Through [skillful and godly] wisdom a house [a life, a home, a family] is built, 

And by understanding it is established [on a sound and good foundation], 

And by knowledge its rooms are filled 

With all precious and pleasant riches.”

Lyk vir my, ’n armoede-mentaliteit is gebou op ’n swak en verkeerde fondasie.

As korrekte informasie die fondasie vorm van jou manier van dink, sal elke area in jou huis en lewe mooi dinge en dinge van waarde in hê.

Daarom wil ek in hierdie gedeelte baie prakties wees om jou ʼn bietjie te help met daardie fondasie. En die klem is hier op “baie prakties”!

Ek het reeds gesê dat God se Woord ons leer om elke dag genoeg tyd met God en Sy Woord te spandeer. Daarom gaan ek nie veel verder daarop uitbrei in hierdie gedeelte nie. Ons gesels in die volgende deel daaroor.

Ek wil in die deel eerder ʼn paar ander dinge noem wat ons kan help om op hierdie goeie fondasie ons lewe te bou.

Dinge soos, om te beplan om ten minste een goeie boek per maand deur te lees (dit is nou behalwe die tyd wat jy in en met die Woord gaan spandeer). Ons het immers soms ekstra insig nodig om te verstaan hoe werk positiewe, korrekte denke en ʼn goeie boek is ʼn manier hoe iemand anders jou dit kan leer.

As jy ’n vrou is en jy kan nie kook nie, is die vermoeë om goeie en smaaklike kos te kan kook, een kursus weg.

Dit is nie ’n kwessie van “jy kan nie kook” vir die res van jou lewe nie. Jy kort net kennis en ’n bietjie vaardigheid.

Dit is natuurlik ook waar van die meeste areas in ons lewe waar ons nie suksesvol is nie. Ons is nie suksesvol nie, omdat ons net nog nooit geleer is hoe werk dit nie.

Dieselfde geld natuurlik ook vir finansies en hoe om goeie en suksesvolle besigheid te doen in jou lewe.

As jy bv., kontantvloei-probleme in jou besigheid het, kort jy net ’n korrekte plan wat dit kan verander en kan herstel. As jy negatiewe denke het, sit ’n plan in aksie om dit te verander en te vernuwe.

Daarom is dit ook nodig om die tyd wat jy net voor die TV sit en niks doen nie, minder te maak en beter te beplan hoe jy daardie tyd meer sinvol kan benut.

ʼn Goeie plan is ook om te begin om goeie, positiewe musiek aan te koop wat jy in jou huis en motor kan speel waarin Jesus Christus geloof en geprys word.

ʼn Ander plan is om selfs wanneer jy bestuur of vlieg of op die trein sit op pad werk toe, ʼn goeie toep op jou slimfoon te gebruik waarmee jy die Bybel kan lees of selfs kan reël dat die Bybel saggies vir jou in die agtergrond gelees word. Een van my vriende gebruik dit selfs wanneer hy gaan slaap.

So “charge” jy jouself as’t ware op.

Dit is soos ’n ou wat al die jare te min van die regte vitamiene en aanvullings gebruik het en nie gesond geëet het nie. Maar nou weet hy wat hy nodig het om gesond te wees en doen hy wat nodig is vir beter gesondheid.

Die goed in ons lewe weerspieël iets oor die God wat ons aanbid

In 1 Pet. 1:10-16 staan daar iets soos die volgende, naamlik dat die profete aangekondig het dat ’n nuwe bedeling gaan aanbreek wanneer Jesus kom.

Nou is die vraag: Het Hy gekom?

Die antwoord is: Natuurlik, ja, Hy het gekom!

Daarom praat ons van ’n Nuwe Testamentiese bedeling waarvan die profete vertel het.

’n Testament werk mos so: As ’n ou dood is, lees die prokureur sy testament en gaan daardie testament in vervulling. Dan erf die mense betrokke wat in die testament staan.

In 1 Kor. 11:25 praat Jesus van ’n nuwe verbond en ʼn nuwe bedeling wat aangebreek het met Sy koms na hierdie wêreld.

Nou ja, as die ou verbond Abraham so ryk gemaak het en vir Dawid en Salomo die prominente mense gemaak het wat hulle was, kan dit dan wees dat Jesus se nuwe verbond slegter is as daardie ou verbond?

Nou, hoe is dit dan moontlik dat jy, as ʼn kind van God, wie jou lewe inrig volgens die bepalings en riglyne van hierdie nuwe verbond, se lewe slegter daaraan toe kan wees as daardie mense onder die ou verbond?

Kom ek haal vir jou daar uit 1 Tim. 4:1-16 aan waar presies dit staan waaroor ons hier praat.

“Die Gees sê uitdruklik dat in die eindtyd sommige afvallig sal word van die geloof. Hulle sal misleidende geeste navolg en die leerstellings van bose geeste aanhang.

Hierdie dwaalleraars is skynheilige leuenaars wie se gewete toegeskroei is.

Hulle verbied mense om te trou en om bepaalde soorte kos te eet. Maar God het die voedsel gemaak, sodat dié wat glo en tot die kennis van die waarheid gekom het, dit met danksegging kan gebruik.

Alles wat God gemaak het, is immers goed. Niks wat met danksegging ontvang word, is verwerplik nie, want dit word deur die woord van God en deur die gebed geheilig.

As jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy ‘n goeie dienaar van Christus Jesus wees wat jouself voed met die woorde van die geloof en die goeie leer waarvan jy ‘n aanhanger geword het.

Maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe.

Om jou liggaam te oefen, het wel ‘n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe, het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat ‘n belofte van lewe, vir nou en die toekoms.

Dit is ‘n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word.

Met hierdie vooruitsig span ons ons kragte in en stry ons, want ons het ons hoop op die lewende God gevestig, wat die Verlosser is van alle mense, van almal wat glo.

Hierdie dinge moet jy die mense beveel en leer.

Niemand mag op jou neersien omdat jy jonk is nie, maar wees jy vir die gelowiges ‘n voorbeeld in woord en gedrag, in liefde, geloof en reinheid.

Totdat ek kom, moet jy jou daarop toelê om uit die Skrif voor te lees, te preek en onderrig te gee.

Moenie die genadegawe wat jy het, verwaarloos nie. Dit is aan jou gegee deur die profesieë toe die raad van ouderlinge jou die hande opgelê het.

Lê jou op hierdie dinge toe, leef daarin, sodat almal jou vordering kan sien.

Let goed op jou lewe en jou leer, volhard daarin, want deur dit te doen, sal jy jouself red sowel as dié wat na jou luister.”

Bedink hierdie dinge en begin dit toepas in jou praktiese dag-vir-dag lewe, sodat jou vooruitgang sigbaar kan word vir ander mense.

Wat in my eie hart aangaan, gaan my en ander om my se lewens dramaties beïnvloed

In Spr. 4:23 staan hierdie baie aangrypende vers: “Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe.”

Niks kan verander voor jy nie verander nie. Jy moet begin reg dink en reg praat in jou huis. Jy moet begin om die regte dinge te doen. Jy moet begin saai. Jy moet begin glo wat God vir jou sê.

Eers dan gaan jou eie lewe begin verander en eers dan kan jy iets anders as die gewone aan die mense rondom jou begin bedien.

Daarom is dit so tragies dat soveel van ons eerder kies om alles wat die wêreld vir ons vertel te glo. Ons glo wat banke, aandelemakelaars, versekeringsmaatskappye en al hierdie self-help-finansiële kursusse, aan ons vertel.

Sommige van ons glo selfs wat die casino’s en die Lotto en die Sterre hulle vertel, maar hulle glo nie die God van hemel en aarde nie.

Daarom wil ek ons vandag uitdaag om te kies om van vandag af ons Pa in die hemel en Sy Woord aan ons te glo.

Besluit om jou lewe volgens dit wat jy by jou Pa leer, in te rig.

Ek weet nie of jy weet waarvoor die anagram van die Engelse woord “Bible” staan nie?

Dit staan vir “Basic Instructions before leaving Earth”.

Daarom is my vraag aan elkeen van ons: Het ons al hierdie instruksies in hierdie Boek onder die knie?

Soos Spr. 4:23 aan ons sê: Ons kan net ’n koek bak met die bestanddele wat ons het. Ons kan net aan ander gee en uitleef wat hier in ons hart aan die gebeur is.

Ek kan net liefde aan ander gee, as hier liefde in my is.

Soos Lukas 6:45 sê: Uit die oorvloed van ons hart, praat en bedien ons.

Waar God werklik gedien word, sien ons dit in elke deel van mense se lewens

Luister net na die volgende belofte van God aan Sy volk in Deut. 33:28 en 29:

“Daarom woon Israel rustig, woon die nasate van Jakob eenkant in ‘n land van koring en wyn en drup die hemel dou.

Dit gaan goed met jou, Israel! Wie is soos jy? Jy is ‘n volk wat deur die Here verlos is! Hy beskerm en help jou. Hy gee mag aan jou, jou vyande kruip voor jou, en jy sal oor hulle offerplekke stap.”

Wat hier staan is dat toe God die vyand uit hulle land uitgedryf, het alles in daardie land begin verander en was daar selfs wyn en koring en alles wat hulle nodig gehad het.

Daarom is dit so merkwaardig om op te let dat op ʼn kontinent soos Afrika, in daardie dele waar die inwoners afgode dien, die grootste armoede heers, maar daar waar God gedien word, is daar voorspoed.

Gaan lees ook maar stories oor herlewing. Die oomblik wanneer God en Sy teenwoordigheid ’n realiteit word onder mense, verander mense en alles rondom hulle. Skielik is daar oorvloed en voorspoed in soveel dele van die mense se lewens.

Dit bevestig net wat in God se Woord op baie plekke staan. Die teenwoordigheid van God bring voorsiening, genesing en polisiestasies maak toe, want daar is nie misdaad nie.

Kan jy dink wat kan gebeur as ons hierdie kant van die Evangelie ook aan mense begin vertel!

Dit kan mense en hulle gemeenskap verander!

Dit is egter moeilik om mense van iets te vertel as jyself nie daarvan oortuig is nie.

Baie mense wil sendelinge wees, maar hulle self is nog eintlik “arm”, want hulle worstel nog met hierdie gees van armoede in hulleself.

Hulle het nog nie self die evangelie van genoeg, oorvloed en oorwinning in hulle eie lewens beleef nie. Hulle het nog nie eers self God se krag en teenwoordigheid in hulle eie lewens beleef nie.

Jy moet eers self daardeur vernuwe word, sodat jy dit kan demonstreer aan ander.

In 1 Kor. 2:9 staan daar dat God dit wat nog nie eers in die hart van ’n mens opgekom het nie, gereedhou vir die mens wat Hom onmiddellik, sonder om vrae te vra, gehoorsaam.

Lyk vir my, dit beteken dat as jy vroeg in die oggend opstaan en tyd met God spandeer en toelaat dat Sy Gees jou met hierdie Woord van God oortuig en deursuur, gaan jy baie beter dae hê.

Die Here gaan jou daar aan Sy voete leer om positief te dink, te praat en positief te lewe. Hy gaan daar vir jou leer om in die lig van Sy Woord aan jou, waarheid te dink, te praat en te lewe.

Sien, die Here gaan ons invat in dimensies waarvan die meeste mense nog nie eers van gedroom het nie.

Dit is soos wat 1 Kor. 3 sê. Die meeste van ons moet nog met melk gevoer word, want ons kan nog nie geestelike vaste spyse eet en verteer nie.

Gʼn wonder groot dele van die kerk van Jesus vertoon so min van die wonders en krag wat ons in Jesus se lewe en bediening gesien het!

Om nie eers te praat van die bonatuurlike lewe van voorsiening wat ons in Jesus en Sy dissipels se lewens en bediening, asook in die lewe van die vroeg Christelike gemeentes, gesien het nie!

Dit, terwyl Jesus self aan ons daar in Joh. 14:12 belowe het: “Dít verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan.”

Jesus wil dus hê dat ek en jy dit nog verder as Hy in ons eie lewe sal vat.

Ons moet egter self besluit of ons dit wil hê en of ons dit soek.

Vir wie dink jy is God se seëninge in die eerste plek bedoel?

Lyk vir my, as ek die Bybel reg verstaan, is God se seëninge in die eersteplek vir Sy kinders bedoel.

Joh. 1:12 sê: “Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.”

Is jy “kind van God”?

Dan is al die seën wat God in Sy Woord belowe, ook vir jou bedoel!

Dit laat my dink aan hierdie kindjie wat uit ʼn kinderhuis in China geneem is en wat aangeneem is deur ʼn Christen biljoenêr-gesin uit Amerika.

Terug in Amerika, kom hulle agter dat hierdie kindjie se kamer elke dag eksie-perfeksie is, eintlik te perfek en te netjies is vir ʼn kind van daardie ouderdom.

Daarom kom die pa op ʼn dag by die kindjie sit, met sy arm om die kindjie se skouers, en vra hy vir hom saggies: Is jy bang ons stuur jou terug China toe?

Waarop die seun toe ja antwoord.

Ons is baie keer ook so.

Ons weet aan die eenkant dat ons kinders van die lewende God is, maar tog bly ons so gestres en bekommerd oor alles.

Het dit nie tyd geword dat ons ʼn slag begin ontspan in die wete en sekerheid dat ons werklik kinders is van die lewende God nie?

Ja, dat ons werklik, soos wat Hyself aan ons belowe het, in Jesus die lewe en dit in oorvloed het!

Daarom moet ons leer om elke dag met onsself te praat en vir onsself te sê: Ontspan, God is in beheer!

Dit is ook die rede waarom Rom. 12:2 aan ons sê dat ons moet toelaat dat God ons gedagtes deur die werking van Sy Gees op ʼn daaglikse basis moet vernuwe.

Dit is ook waarom die vroeg-Christengemeentes elke nuwe bekeerling daardie eerste dag van hulle bekering, gedoop het in water en sommer daar in die water, bevryding aan hulle bedien het indien nodig.

Met ander woorde, op die manier is elke nuwe bekeerling geleer dat die ou jy, die ou manier van dink en lewe, eindig hier. Daardie jy is nou dood. Hier, by jou doop in water, het ’n nuwe jy opgestaan in Christus Jesus, deur Sy Gees.

Dan het hulle sommer net daar vir die nuwe bekeerling gebid vir die vervulling met hierdie Gees.

Kan jy dink watter verandering sal daar in die ware Kerk van Jesus vandag kom as ons dit in elke gemeente oor die wêreld so begin verstaan en glo, en ook so begin doen!

Mense sal verstom staan oor hoe vinnig ons dan begin verander.

Ons gaan verander van nors mense na liefdevolle mense. Van angstige, negatiewe mense, na borrelende, lewenslustige, positiewe mense.

Dit is mos wat Gal. 5:22, 23 in werklikheid sê.

Waar die Heilige Gees in beheer van mense se lewens is, daar sal ons die vrug van Sy werk sien: Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing.

Glo wat God oor jou in Sy Woord sê

Kan ek vir jou vra, wat dink jy oor jouself? Hoe sien jy jou lewe en dit waarmee jy elke dag besig is?

Luister net ʼn bietjie wat sê die lewende God oor jou.

Daar in Ef. 2:10 in die Amplified Bybel staan dit so: “For we are His workmanship [His own master work, a work of art], created in Christ Jesus [reborn from above—spiritually transformed, renewed, ready to be used] for good works, which God prepared [for us] beforehand [taking paths which He set], so that we would walk in them [living the good life which He prearranged and made ready for us].”

Hoor jy?

Jy is herskep in Christus Jesus, oorgemaak, van jou kop tot jou tone.

Ja, jou gees, elke deeltjie van jou siel en jou fisiese liggaam is en word deur God oorgemaak, totdat jy ook uiteindelik self ʼn splinternuwe, totaal andersoortige liggaam gaan ontvang, soos wat Jesus gehad het na Sy opstanding uit die dood.

Gedurende hierdie herskeppingsproses wat in jou aan die gang is, wil God ook Sy Woord gebruik om jou so vol te maak en so met jou te praat, dat elke orgaan daar binne-in jou sal begin luister en gehoor gee.

Jy weet immers self dat as jou kop heeldag met probleme en negatiewe self-praat besig is, is al die organe van jou liggaam ook daardie hele dag onder stres.

Dit is waarom jou bloeddruk en suiker so hoog is, en waarom jy net nie tot rus kan kom in die nag nie.

Gaan lees weer ʼn slag wat God daar in Ef. 2:10 in die Amplified Bybel aan jou belowe, en kies dan om dit vir jouself en jou eie lewe te glo.

Begin ook om dit met jou mond te bely deur jouself hardop te begin seën met die Woord en belofte wat hier staan.

Elke dag is dit ʼn keuse tussen lewe en dood

As jy op pad is na ’n lewe van oorvloed en oorwinning en jy kom negatiewe dinge langs die pad teë, sê ʼn slag nee vir hulle!

Al die jare het die wêreld rondom ons soveel gemors en gif aan ons opgedis asof dit kos, voorsiening en ware sekuritei vir ons kan bied. In werklikheid was dit gemors, leuens en gif vir ons wat stadig maar seker ons slawe gemaak het en wat ons hierbinne siek en doodgemaak het.

Nou kom Jesus, deur Sy Woord, en bedien waarheid aan jou. Om jou vry te maak. Om lewe aan jou te bedien en dit in oorvloed. Sodat jy blydskap kan hê, en liefde, vrede en oorwinning.

Ja, totdat jy werklik totale voorsiening in jou lewe beleef en glo dat daar werklik meer as genoeg kan wees vir elke dag.

Daar kan ook genesing vir jou deurbreek.

Al hierdie dinge kan met jou gebeur en deel wees van jou ervaring. Al wat jy moet begin doen, is om dit te begin glo dat dit ook vir jou is.

Begin vat dit in geloof ook vir jou!

Wil jy nie ook sommer opgewonde daaroor raak nie? Begin ’n dansie uitpak terwyl jy hierdie dinge met jou mond begin bely!

As God begin praat, moet ons luister

Dink net vir ʼn oomblik wat gebeur as die lewende God werklik met jou begin praat, ongeag op watter manier Hy kies om met jou te praat.

Besef jy dat dit die Skepper van hemel en aarde is wat daar besig is om met jou te praat?

Sê nou maar ʼn koning van ʼn spesifieke land nooi jou uit om met hom ’n oudiënsie te hê?!

Natuurlik sal dit vir almal van ons ʼn onvergeetlike gebeure wees.

Tog waag ons dit soms om met die Koning van alle konings te wil redeneer oor of dit nou die regte tyd is en of jy tyd het om juis op daardie oomblik met Hom te kan gesels!

Vriende, dit gebeur net omdat ons nie mooi weet en verstaan wie God in werklikheid is nie.

God is nie jou maatjie nie. Hy is heilig en almagtig. Hy is boonop skatryk, want alles, alles op aarde behoort aan Hom. Hy kan vir jou in ’n millisekonde gee wat jy nodig het en wat jy, in terme van geld, in ’n miljoen leeftye nie kan verdien nie.

Dit is wie God is.

En as ons Hom aanbid of met Hom praat, aanbid en praat ons met die “Center-core” van alles wat lewe.

By Sy voete is voorsiening, is genesing, is oorwinning.

Ons moet dit hoor, en hoor, en weer hoor.

Tot ons dit werklik glo. Tot daardie geloof stadig maar seker ons begin vernuwe en verander.

Jou verstand en jou brein, en elke orgaan in jou liggaam, moet dit hoor en as jy dit werklik glo, sal elke deel van jou daardeur vernuwe word.

Neuroloë, soos dr. Caroline Leaf, vertel vir ons dat werklike lewensverandering in ons lewens van 21 dae tot 63 dae kan neem om plaas te vind en deur te werk tot daar waar dit ʼn werklike verskil kan maak.

Ek wil baie prakties wees en vir jou illustreer hoe dit ook in jou lewe kan gebeur as dit nog nie daar gebeur het nie.

Kom ons neem ʼn vers soos Spr. 10:22 waar daar staan: “Dit is die seën van die Here wat rykdom bring; jou geswoeg laat dit nie meer word nie.”

Hoe kan hierdie belofte ook in jou lewe ʼn werklikheid word?

Lyk vir my, in die lig van Rom. 10, begin dit by dit wat God sê en belowe en wat ons dan met ons mond moet begin bely, omdat ons dit waaragtig glo met ons hart.

In Jes. 55:16 belowe die lewende God self aan ons: “So sal die woord wat uit my mond kom, ook wees: dit sal nie onverrigter sake na My toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat Ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor Ek dit gestuur het.”

Dit beteken dat, as jy glo wat daar in Spr. 10:22 staan, en jy begin om jouself, jou gesin en jou besigheid hardop te seën met die seën waarvan hier gepraat word, kan jy binnekort totaal verwonderd staan oor wat daar in jou lewe, en in jou gesin en besigheid se lewe, kan begin gebeur!

Het dit nie tyd geword dat jy by God se voete gaan sit en by Hom presies gaan hoor hoe en met wat Hy jou en jou geliefdes wil seën nie?

Begin dan om jouself en hulle sommer vroegdag elke dag daarmee te seën.

Seën jouself met dit wat jy nodig het, daardie geld, of werk, of ’n goeie huweliksmaat, wat jy glo God vir jou in Sy hart het.

Begin dan om jou lewe daarvolgens in te rig.


© Christo 2016