Jy is reeds voltyds in bediening

Iemand vra my nou die dag uit oor die verskil tussen “gewoon gelowige te wees” en om “voltyds in die bediening te wees”.

Kom ek vertel vir jou wat ek aan hom gesê het, maar hou vas, want jy kan dalk geskok wees om te hoor wat ek te sê het hieroor.

Ek het gesê dat ek oortuig is dat ons oor die jare ʼn klomp nonsens hieroor begin praat het.

Weet jy, byvoorbeeld, dat daar nêrens in die Bybel enigiets van ʼn “gewone gelowige/lidmaat” gepraat word teenoor iemand wat dan nou kwansuis “voltyds in die bediening” sou wees nie! (M.a.w. die Engelse woord, “laymen”, bestaan glad nie vir die Bybel nie!)


1 Pet. 2:9 en 2 Kor. 5:20

Inteendeel, elke gelowige volgeling van Jesus word ʼn “Heilige” in die Bybel genoem. En luister net hoe beskryf God die Gees ons daar in 1 Pet. 2:9:

Julle, daarenteen, is ‘n uitverkore volk, ‘n koninklike priesterdom, ‘n nasie wat vir God afgesonder is, die eiendomsvolk van God, die volk wat die verlossingsdade moet verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig.

In 2 Kor. 5:20 word ons “gesante van Christus” genoem, wat die King James tereg vertaal met “ambassadeurs”.

Sien, ek sê jou mos, niemand van ons is sommer net “laymen” of “gewoon” nie!


Die 97% en die 3%

Wat verder belangrik is, is dat 97% van die Liggaam van Jesus hulle inkomste kry van ander bronne as wat die “tradisionele pastore of dominees” dit kry. En dit sluit ook die meeste tradisionele “sendelinge” en ander bedieningsleiers in.

M. a. w., slegs 3% van hierdie leiers kry hulle volle inkomste uit “hulle bediening as ʼn voltydse pastor/dominee”.

Ons het dus inderwaarheid gelowiges in die gemeentes totaal verkeerd geleer toe ons vir hulle laat verstaan het dat, miskien eendag, moet van hulle dalk hulle dag-tot-dag-werk bedank, teologiese skool toe gaan om dan ʼn pastor of leraar “voltyds” te word.

In die lig van die Bybel is dit absolute snert!


Jy is reeds voltyds in bediening

As jy werklik jouself begin sien soos God jou sien, in die lig van wat Hy oor jou in die Nuwe Testament openbaar, sal jy verstaan dat jy as ʼn gelowige volgeling van Jesus, klaar ʼn herder is. Jy is reeds voltyds in bediening as verteenwoordiger van die Koninkryk hier op aarde. En daarom is jy dus ook alreeds voltyds in bediening van Jesus in Sy Kerk.

Om terug te kom na die persoon se vraag aan my, verduidelik ek dit gewoonlik so:

Die korrekte vraag waaroor dit eintlik hier gaan, is die vraag: Waar kom jou inkomste vandaan as verteenwoordiger van die Koninkryk? Kom dit van ʼn werk of besigheid of beroep wat jy beoefen, of kom dit van ander gelowiges wat jy voltyds bedien of leer in die Ekklesia van Jesus?


Wie gaan deur ander gelowiges finansieel versorg word?

En die antwoord op hierdie belangrike vraag gaan dan bepaal word deur die volgende: Het jy enigsins tyd om ʼn ander beroep of werk of besigheid te hê waaruit jy vir jou en jou gesin finansieel self kan sorg, of is jy so besig binne die Liggaam van Jesus, of in die een of ander bediening waarin die Here jou geroep het, dat daar nie tyd is daarvoor nie?

In so ʼn geval, sê die Woord, gaan die Here gelowiges wat jy bedien, gebruik om in alles te voorsien wat jy en jou geliefdes nodig het.

Maar onthou weereens, ons praat nou van slegs 3% van die mense wat deel is van die Liggaam van Jesus.

In 97% van die tyd gaan God se Ambassadeurs hier op aarde, wat voltyds in Sy diens is, in allerlei ander beroepe staan waarmee die Here vir hulle alles gaan gee wat hulle finansieel nodig het.


Stuur hulle uit in bedening met God se seën

Daarom het dit tyd geword dat ons gelowige leiers in besigheid, in die regering, in die onderwys, en op ander terreine, moet begin erken, eer, hande op lê en uitstuur as voltydse herders, bedienaars, leraars, ens., wat voltyds in diens van Koning Jesus staan.

Dit het tyd geword om ook vir hulle te sê: Gaan doen dit waarvoor God jou geroep het. En doen dit op die manier wat Koning Jesus self vir jou deur Sy Gees sal leer om dit te doen. En asseblief, moenie dit doen soos sommige van die tradisionele “voltydse pastore of leraars” dit doen nie!


Leer hulle sommer ook wat "erediens" alles is

Leer hulle ook dan dat “erediens” asseblief tog nie net dit is wat ons tradisioneel op ‘n Sondagoggend doen nie!

Ja, gesamentlike “erediens” en “aanbidding” saam met ander gelowiges is Bybels en noodsaaklik, maar Bybelse “erediens en aanbidding” (in Engels “worship”) is baie meer en baie wyer as net dit.

Luister maar na Rom. 12:1 en 2 en 1 Kor. 10:31. (Waar daar staan: “Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.”)

My en jou “erediens en aanbidding” voltyds in diens van Jesus die Koning, behels dus dat ek die beste sakeman of -vrou, of onderwyser, of boer, of tuisteskepper, of student, of sportman of -vrou, moet wees wat moontlik is.

Dit beteken ook dat ‘n belangrike deel van elkeen van ons se “erediens en aanbidding”, my pa- of ma-wees is, of my kind- of tiener-wees is.

Alles (voltyds) wat ek en jy dus as gelowige volgelinge van Jesus die Koning doen, is dus “erediens en aanbidding”.

As jy dus ‘n taxi bestuur, doen dit so dat jou passasiers heeltyd die vrug van die Gees in jou lewe en bestuur sal sien.

Wat uiteindelik sal maak dat die regte persoon die regte vraag sal vra wat vir jou geleentheid sal gee om te getuig hoekom jy so anders is as al die ander taxi-bestuurders.

En wanneer hulle die vraag vra, lei hulle na Jesus toe.

© Christo Nel 2017