Jy kan nie dink hoe jou lewe kan verander as God se Gees dit beheer nie

In Jer. 20:9 vertel die profeet, Jeremia, die volgende: “En wanneer ek dink ek sal my aan Hom nie steur nie en nie meer in sy Naam praat nie, dan word dit in my soos ‘n vuur wat brand en waarvan ek nie kan loskom nie.”

Sien, wanneer God in ons is, kan jy en ander nie meer jou mond stil kry nie.

God se Gees gee jou toegang gee tot dimensies en kennis wat jy jou nie eers kan indink nie.

Dan word jy ’n “trailblaser” en ’n leier in jou veld.

Oral waar jy kom, manifesteer dit. Want waar God is, is daar wonderwerke. Waar God is, is daar deurbrake.

As jy vir die Here God vandag toelaat om in elke gebied in jou lewe, deur Sy Gees, alles oor te neem en te beheer, wat kan nie vandag alles verander in jou lewe nie!

Hoor net wat sê Ef. 5:1 en 2 in die verband:

“Omdat julle kinders van God is en Hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg.

Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as ‘n offergawe gegee het, ja, ‘n offer wat vir God aanneemlik was.”

In Luk. 12:31-34 spel Jesus verder uit wat dit beteken:

“Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal Hy julle ook hierdie dinge gee.

Moenie bang wees nie, klein kuddetjie, want dit was die wil van julle Vader om die koninkryk aan julle te gee.

Verkoop julle besittings en gee bydraes vir die armes. Skaf vir julle ‘n beurs aan wat nie leeg raak nie, ‘n onuitputlike rykdom in die hemel, waar geen dief dit kan bykom en geen mot dit kan verniel nie.

Waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.”

Maar vir dit om te gebeur, moet ons oorgee aan Sy Gees wat in ons kom woon het, om deur ons te werk.

Daarom het Jesus die volgende vir Sy dissipels, daar voor Pinksterdag, toe dit met hulle gebeur het, gesê in Hand. 1:5, 8:

“Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne ‘n paar dae met die Heilige Gees gedoop word.

... Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.”

Jesus sê dus vir hulle dat Hy, wanneer Sy Gees gekom het, deur hierdie Gees wat in en op ons as Sy volgelinge is, ons wil gebruik om iets van Sy heerlikheid met ander te deel.

Maar dit kan net gebeur as ons toelaat dat God se Gees ten volle in beheer is van dit wat ons doen en sê.

Want net as die Gees van God in beheer is, en as ons sê wat Hy ons voorsê om te sê, sal dit wat ons sê, nie net woorde bly nie, maar sal dit werklik God wees wat self met mense praat, sodat hulle kan hoor wat Hy vir hulle sê.

Wanneer ons begin doen wat God se Gees vir ons sê wat God in en deur ons wil doen, sê byvoorbeeld dat Hy iemand wil gesond maak, of dalk ʼn storm tot bedaring wil bring, of iets wil heelmaak wat tans stukkend is, kan daardie bonatuurlik wonderlike ding gebeur.

Uit eie ervaring kan ek vir jou vertel van hoe dit wat ek hier bo vir jou gesê het, van my lewe as ʼn baie “vaal, oninteressante “nerd”, ʼn avontuur gemaak het waaroor ek al meer as 28 boeke vol geskryf het!

© Christo Nel 2017