Kom ek vertel jou van 'n ander tafel

Kom ek vertel vir jou eers van ’n ander tafel hier op aarde.

Dit is die tafel waar ’n paar groot koppe sit.

Dit is die tafel waar die olieprys bepaal word, waar die goudprys bepaal word, waar besluit word watter geldeenheid gaan vandag val en watter een gaan vandag styg sodat dit hulle kan baat. Hulle bepaal daar as’t ware die gang van die mensdom op aarde, of so dink hulle.

Dit is die demonise gees, Mammon, se manne.

Nou kom God se Woord en sê vir ons as kinders van God en as gelowige volgelinge van Jesus: Julle is God se familie.

Julle sit aan die tafel van die Koning van alle konings.

Julle is die verteenwoordigers van Sy Koninkryk wat besig is om hier op aarde te kom.

Julle beheer daardie manne van Mammon. Hulle beheer nie vir julle nie!

Die Here sê in Sy Woord dat Hy niks op aarde doen voordat Hy dit nie vir Sy familie deur die profete sê nie.

As jy 1 Kor. 12 tot 14 gaan lees, sal jy hoor dat jy toegang het tot al die gawes van die Gees, waarvan die belangrikste gawe, wat God vir elkeen van Sy kinders wil gee, profesie is.

Jy kan dus na Hom toe kom en vra dat Hy ook aan jou hierdie dinge waarmee Hy besig is, sal kom openbaar. Sodat jy dit ook aan ander van Sy kinders kan openbaar tot hulle geloofsversterking en bemoediging.

Maar dit is jou keuse, as jy wil.

In Ef. 2:4-8 staan dieselfde. Daar staan dat in Jesus, sit jy in hemelse plekke, aan die tafel van die Koning in die hemel.

Die vraag is dan: hoekom weet ons dan nie wat aangaan nie?

Joh. 16:13 sê dat die Heilige Gees alles aan jou gaan openbaar wat gaan gebeur.

As jy wil weet waarheen die ekonomie oppad is, gaan vra die Heilige Gees.

Gaan vra Hom wat jy nodig het om te weet en wat jy moet doen om voor te wees. En gaan sit en luister wat Hy sê.

Dit vra tyd saam met God. Dit is nie ’n quick -fix dié nie. God is besig om aan ons te werk en dit vat tyd.

Dit is soos 1 Pet 2 dit vir ons teken. As ons tot bekering kom, is ons geestelike babas. Daarom moet ons die Woord begin drink soos melk om te groei en volwasse te word, om dit wat God eintlik aan ons wil openbaar, te kan absorbeer en te kan verteer.

Daardie Woord moet deel word van jou, van jou denke, van jou manier van doen.

En so word jy opgerig om as verteenwoordiger van God en Sy Koninkryk hier op aarde te kan optree.

En dit is nie ʼn verantwoordelikheid wat God aan ʼn klomp babas kan toevertrou nie!

© Christo Nel 2017