Loof die Here, Hy is goed! Aan Sy liefde is daar geen einde nie!

Dit het tyd geword dat ons weer die volle waarheid moet snap oor die Evangelie, oor God se goedheid en genade in Jesus wat aan ons bewys is.

Dit het tyd geword dat mense moet besef dat solank as wat hulle nog Ou Testamenties gaan bly dink, en bly vasklou aan die ou Tora en dit aan mekaar gaan voorhou as ons toets vir die nuwe lewe in Christus Jesus, is hulle kop onder ʼn doek, sê 2 Kor. 3. Dan verstaan hulle nie die evangelie nie!

Dan gaan hulle ook nooit die heerlikheid van God en die bevryding van die volle Evangelieboodskap oor Jesus wat ons ook kom vrymaak het van die ou Wet, snap en beleef nie.

Besef jy dat onder daardie Ou bedeling van die Ou Tora, kon die volk nooit, nooit, sommer net ingegaan het in die Allerheiligste om ʼn ontmoeting met die lewende God self te hê nie!

Selfs die Hoëpriester is net toegelaat om net eenmaal ʼn jaar daar in te gaan! En as hy dit gedoen het, moes hy so versigtig wees dat hy elke wet en reëling in die verband presies nakom, anders was hy dood!

Ek bedoel, hulle het hom met ʼn tou vasgemaak, net vir in geval daar iets met hom daar binne gebeur en hulle hom daar moes uitkry, want self kon niemand anders daar ingegaan het nie.

Kom ek vertel jou iets anders oor daardie tyd.

Besef jy, dat die bloed wat die hoëpriester gebruik het om versoening te doen vir die sondes wat die volk bewustelik, maar ook onbewustelik gepleeg het, op daardie een dag wat hy kon ingaan in die Allerheiligste, wel gemaak het dat God hulle sondes vergewe het, maar niks kon verander aan hulle gewete nie. (Heb. 9:6 tot 22)

Ons gewete is soos die binnekamer van ons hart. As dit nie ook aangeraak word deur die bloed nie, gaan jy vir altyd bly terugdink aan die dinge wat jy gedoen het.

Dit is nou hier wat die wonderlike, volle waarheid van die Evangelie weer opnuut ons uit volle bors laat sing!

Want vir ons wat glo in Jesus Christus, het Sy bloed wat gevloei het midde Sy lyding en kruisiging vir ons, nie net ons sondes vergewe nie, maar ook ons gewete gereinig, en verder, sê 1 Joh. 1:9, “ons van alle ongeregtigheid te reinig”.

Die genade wat ons sʼn is onder die Nuwe Bedeling en die Nuwe Verbond, is dus soveel beter, soveel meer, soveel wonderliker, soveel dieper en meer volledig as enigiets wat moontlik was onder die Ou Bedeling, onder die Ou Tora.

Gaan lees maar self wat openbaar God se Gees hieroor aan ons daar in Heb. 9 en 10.

Ja, dit het van daardie oomblik toe jy gekies het om dit te glo, met jou bekering en wedergeboorte, reeds van daardie eerste dag af, onmiddellik, alles met jou begin gebeur. Selfs al het jy nie eers daar in die begin, met jou bekering, geweet wat staan in die Bybel hieroor nie.

Daardie oomblik het jy ʼn nuwe mens geword. Daardie oomblik het God jou volkome vergewe. Daardie oomblik het Hy jou totaal vrygespreek, en ook jou gewete gereinig. En het jy God se kind geword.

Daarom glo ek, is dit hoog tyd dat alle volgelinge van Jesus, dit ten volle moet ontdek en dat hulle moet toelaat dat hierdie goeie nuus ook hulle gedagtes vernuwe.

Dit is tyd dat hulle die volle waarheid van die Evangelie oor die bloed van Jesus wat vir ons gestort is, in geloof moet vasgryp sodat hierdie waarheid enige doek wat daar nog oor hulle kop en verstand was, kan afruk en die waarheid hulle werklik volkome vry kan maak.

© Christo Nel 2017