Miskien het dit tyd geword dat ons apologie moet aanteken oor hoe die Liggaam van Jesus optree


Dit is en bly vir my ʼn geweldige stelling wat God in Sy Woord maak as Hy my en jou, saam met al die ander gelowige volgelinge van Jesus, die “Liggaam van Jesus” hier op aarde noem.

Ek dink dat ons as werklik hiermee begin erns maak, gaan daar iets hierbinne in elkeen van ons begin gebeur.

Kom ek probeer op ʼn totaal ander manier verduidelik wat ek hier bedoel.


Hoe kommunikeer ek en jy met mense?

Nou die dag weer hoor ek dat 55% van wat ek en jy kommunikeer aan mense, deur ons liggaam as lyftaal gekommunikeer word, 38% deur ons stemtoon en net 7% deur wat ons met woorde sê. Dink net so vir ʼn oomblik na oor die geweldige implikasies hiervan vir jou en my lewe.


Kom ons pas dit op die Liggaam van Jesus toe

Kom ons pas dit nou toe op ons as Liggaam van Jesus, en dit wat die wêreld sien en hoor as hulle na ons kyk, en dit wat ons teenoor hulle kommunikeer of nie kommunikeer nie.

Kom ek illustreer dit met ʼn paar voorbeelde:

Besef jy dat die egskeidingsyfer in die Liggaam van Jesus bykans net so hoog is as wat dit daar buite in die wêreld is?

Besef jy dat ons gesondheid, fisies, geestelik en emosioneel, bykans net so sleg en ongesond is as wat dit in mense se lewens is wat nie gelowige volgelinge van Jesus is nie?

Dink jy nie dat dit tyd geword het vir gelowiges om in die sakewêreld, in die onderwys, in die politiek, op die sportveld, en noem maar verder op, te begin apologie aanteken vir die feit dat ons as gelowige volgelinge van Koning Jesus nie optree, lewe en praat soos ons behoort nie.

Kom ons dink verder in hierdie verband na oor ons as wêreldwye Liggaam van Jesus. Wat sien die wêreld?

Hulle sien ʼn verskeurde Liggaam wat teen haarself oorlog maak en in opstand is. Ek bedoel, ons is versnipper in ten minste 33 000 verskillende kerke of denominasies wat almal glo hulle en hulle alleen is reg en is dié ware Kerk van Jesus! Verder beswadder ons mekaar as ons nie 100% met mekaar saamstem nie!

Op min plekke kry mense so seer soos in gelowige binnekringe, waar hulle gedink het dat hulle veilig en beskerm is.

Maar kom ons kom terug na wat ons kommunikeer.

93% van alles wat ons kommunikeer, word deur ons korporatiewe Liggaam, deur ons Liggaamstaal en ons stemtoon as Liggaam gekommunikeer, en net 7% deur wat ons sê in ons lering en prediking.

Sê vir my dan eerlik: Sou jy, as jy ʼn ongelowige was, gehardloop het om êrens deel te word van hierdie Liggaam?

Natuurlik is die antwoord nee. Jammer, maar dit is die waarheid!

Natuurlik sê ek nie daarmee dat daar nie dele is van die Liggaam wat mense graag deel van wil word nie. Ek praat net heel in die algemeen hier.

Dink daaroor.


Wat sien en hoor die mense?

Besef jy dat ons verder geken word vir dit waarteen ons is, en nie vir dit waarvoor ons is nie.

Ons hang kruisies om ons nek en het Jesus as ʼn plakker op ons motor, maar ons skreeu net so hard op slegte Taxi-bestuurders as die res van die wêreld.

Baie van ons gaan nog Sondae na ʼn gesamentlike erediens saam met ander gelowiges toe, maar hoeveel van ons stry en baklei die hele pad met ons vrou/man en kinders? Om nie eers te praat oor hoe ons gedurende die week lyk nie! Ons lyk nie soos dit waarvan ons vir mense vertel en wat die Bybel sê nie.

Dit het tyd geword dat ons eerlik moet wees hieroor teenoor ongelowiges voordat ons dit waag om vir hulle iets oor Jesus, ons Koning, te vertel.

Maar dat ons dan vir hulle oor Hom moet vertel, lyk vir my noodsaaklik as ons klaar om verskoning gevra het.

Volgende keer vertel ek vir jou hoe om op ʼn anderse wyse vir hulle dan oor Jesus te vertel.

© Christo Nel 2017