Nog Bybelse riglyne vir as jy gee

Kom ek deel met jou ʼn paar ander Skrifte wat ʼn mens kan help in jou gee.

Spr. 3:9 en 10 sê die volgende in die verband: “Vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes, dan sal jou skure oorvol wees en jou parskuipe oorloop van die wyn.”

As God werklik eerste is in jou lewe, begin eerste vir Hom, vir Sy diens en vir die koms van Sy Koninkryk gee wanneer Hy jou seën en vir jou gee.

Deut. 26:1 e.v., sê die volgende: "Wanneer jy in die land kom wat die Here jou God aan jou gee as jou eiendom en jy dit besit en jy daarin woon, moet jy van elke eerste oes wat jy insamel in die land wat die Here jou God aan jou gee, ‘n deel vat en dit in ‘n mandjie sit en daarmee na die plek toe gaan wat die Here jou God sal kies om sy Naam daar te laat woon.

Jy moet na die priester toe gaan wat in daardie tyd daar sal wees, en vir hom sê: ‘Ek verklaar vandag voor die Here u God dat ek gekom het in die land wat die Here met ‘n eed aan ons voorvaders beloof het om aan ons te gee.’

Dan moet die priester die mandjie by jou vat en dit neersit voor die altaar van die Here jou God.

Jy moet dan in die teenwoordigheid van die Here jou God sê...”

Dit is vir my aangrypend dat die Here ons as Nuwe Testamentiese gelowiges herinner aan die noodsaak om teenoor mekaar te getuig oor God se goedheid en ingrype in jou lewe waarvoor jy ook vir Hom, ook deur wat jy kies om te gee vir Sy Koninkryk, wil dankie sê.

Jes. 58, vanaf vers 6 en verder, vertel vir jou hoe gelukkig dit God maak as jy jou kragte en jou finansies begin gee sodat reg en geregtigheid kan geskied, en sodat mense wat nie genoeg het nie, ook genoeg kan hê.

Kan ek jou net weer herinner aan die groepe waarvoor God wil hê ons moet gee?

Heel eerste moet ons saai in die mense se lewens wat God gebruik om ons en ander gelowiges toe te rus en te bedien in diens van Sy Koninkryk, (kom ons noem hulle sommer God se vyfvoudige bedieninge, waarvan ons lees in Ef. 4:11-16).

Daarna wil die Here ons ook gebruik om aan gelowiges wat nood en tekort het, te gee.

En dan, heel laaste, aan mense wat arm is, wat Hom nog nie ken nie.

Dit is baie duidelik uit die Woord dat God belowe om ons uit ons skoene te seën as ons vir die armes en mense in nood begin gee.

Onthou jy daardie vroutjie wat twee oortjies in die offerkis in die sinagoge gegooi het?

Toe sê Jesus, wat God is wat mens geword het, dat sy inderwaarheid baie meer gegee het as enigiemand anders, omdat sy alles gegee het wat sy gehad het.

Dit gaan dus nie vir God oor hoeveel jy gee nie. Dit gaan altyd oor waarom jy gee.


Geld en goed in Jesus se lewe en bediening

Daar in Luk 8:1-3 lees ons van ʼn klompie mense wat in hulle lewe deur Jesus gehelp en verlos is, wat gekies het om Jesus te volg en te dien deur Hom en Sy dissipels met hulle besittings te dien.

Hulle het baie prakties gesorg dat Hy en Sy dissipels elke dag tydens hulle bediening genoeg gehad het van wat hulle mag nodig hê.

Onthou jy ook dat Jesus selfs ’n beurs vol geld gehad het waarmee dit wat Hy en die dissipels nodig mag kry, gekoop en betaal is? (Judas was mos in beheer daarvan).

Met ander woorde, geld het beslis in Jesus se lewe en bediening ʼn baie noodsaaklike plek gehad, en as daar nie mense was wat dit aan Hom gegee het nie, kon Hy nie elke dag gedoen het wat Hy moes doen nie.

Vandag nog geld dieselfde beginsel.

Ook in Paulus se lewe en bediening was daar ’n hele gemeente wat na hom gekyk het en wat gesorg het dat hy genoeg gehad het, sodat hy kon doen wat die Here wou hê hy moet doen.

(En onthou, destyds kon hulle nie gou die geld na sy rekening EFT nie. Nee, hulle moes hom gaan soek waar hy in die wêreld was, om dit vir hom te gee.)

Ons liefde vir mekaar moet dus baie prakties raak. Ons moet begin dink wat die ander dalk mag nodig hê, of waarmee die Here dalk daardie een wil “bless” deur jou.

Is jou hart in die “gee”-modus? Of is jy heeltyd ingestel op hoeveel jy kan ontvang?

Jesus sê: Dit is meer geseënd om te gee as om te ontvang.

As jy dus geseënd wil wees in elke area van jou lewe, moet jy begin gee, begin saai, in elke area van jou lewe.

© Christo Nel 2017