Onder die beheer van Sy Gees

Die oomblik wat ek en jy werklik begin glo wat God oor ons in Jesus Christus sê omdat ons in Hom glo, neem God se Gees oor en begin Hy ons lewe en gedagtes in lyn kry met hierdie nuwe lewe wat nou ons sʼn is in Christus Jesus.

Ek sê altyd vir mense: God het ons so lief dat Hy ons nie kan los soos ons is nie.

Dit is waarom Hy aan ons, saam met die nuwe lewe in Jesus wat nou in ons aan die werk is, ook Sy Gees gegee om hierdie nuwe lewe na elke sel en kleinste deeltjie van ons lewe te laat deursuur.

Ons kan natuurlik Sy werk teëstaan en maar weer toelaat dat ons ou manier van lewe, en dink, en praat, en voel, en keuses maak, maar weer oorneem. Die Bybel noem dit die “ou vlees”, of “ons ou natuur”.

Dit is waarom Efes.. 4:22-24 die volgende sê: “Hou dan op om te lewe soos julle vroeër gelewe het; breek met die ou, sondige mens in julle wat deur sondige begeertes verteer word. Julle gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig.”

En waarom Gal. 5:16 tot 24 sê: “Wat ek bedoel, is dít: Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie.”

Daar waar jy onder die beheer van Sy Gees is, gaan Hy jou dadelik bewus maak van enige sondes in jou lewe, wat Goddelike berou by jou gaan bewerk. Dit gaan maak dat jy dadelik jou sondes gaan bely (1 Joh. 1:9), en God se vergifnis gaan soek en net weer vasgryp in geloof.

Dan kan jy opstaan en omdraai van daardie ou sondige manier van lewe en weer opnuut kies om voortaan te lewe en te doen soos die Gees jou lei.

Dit is waarvan Rom. 12:2 praat, naamlik om toe te laat dat God jou gedagtes vernuwe, onmiddellik.

Dit is om na dinge te kyk en oor dinge te dink vanuit God se perspektief.


God se hart en genade kom in beweging in en deur ons

Vriende, ek het begin verstaan dat ons as die Liggaam van Jesus, onder die beheer van God se Gees, God se hart, liefde, genade, krag en heerlikheid in beweging in hierdie wêreld is.

Die oomblik wat ons dit verstaan, gaan ons ontdek dat dinge baie eenvoudiger is as wat ons al die jare daaroor gedink het.

Ek weet nie van jou nie, maar dit was vir my tot nou toe baie ingewikkeld om te besluit vir wie ek moet bid vir genesing en bevryding en vir wie nie.

Omdat ek weet ek kan nie mense gesond maak of bevry nie, het ek heeltyd hierdie vrees dat ek dalk vir iemand gaan bid vir genesing wat God nie wil genees nie, en dan gebeur daar niks nie en word God se Naam skade aangedoen.

Maar ek is besig om te ontdek dat ek my nie daaroor hoef te bekommer nie. Ek is maar net een van God se tuinslange wat Hy gebruik, soos en hoe Hy wil, om Sy goedheid en liefde aan almal wat ek teëkom, wil bedien.

Hoe sê die Bybel: Dit is God se goedheid wat mense tot berou en bekering sal lei.

Wanneer God mense aanraak wat dit nie verdien het nie, uit genade en uit Sy goedheid, is dit daardie aanraking van die goedheid en genade van God wat daardie mense tot berou en bekering lei.

Dink aan iemand soos Paulus. Hy het volgelinge van Jesus laat doodmaak. Tog kom Jesus en openbaar Homself daar op die Damaskuspad en daar in Damaskus aan hom.

Is dit nie merkwaardig nie!

Jesus maak hom eers blind vir drie dae, voordat Hy hom gesond maak en aanraak deur Ananias, en hom laat sien dat hy voortaan God se gekose instrument gaan wees in soveel derduisende ander mense se lewens.

Jare daarna het Paulus self hieroor verstom gestaan dat God in Sy goedheid, selfs hom kan gebruik.

Hoor maar net wat sê hyself daaroor in 1 Tim. 1:15-17: “Dit is ‘n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word: Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Maar juis daarom was God my genadig sodat Christus Jesus aan my, as die grootste sondaar, al sy verdraagsaamheid sou betoon en ek ‘n voorbeeld kon wees vir almal wat in die toekoms in Hom sou glo om die ewige lewe te verkry. Aan Hom wat vir ewig Koning is, die onverganklike, onsienlike, enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid! Amen.”

© Christo Nel 2017