Ons is aangestel as eksekuteurs van God se nuwe en tweede testament

As gelowige, Nuwe Testamentiese volgelinge van Jesus, mag ons nooit vergeet dat ons aangestel is as “bedienaars” of eksekuteurs van God se nuwe en tweede testament nie.

God self herinner ons daaraan deur Sy Woord o.a. daar in 2 Kor. 3.


2 Kor. 3

Vat asb., self die Woord van God en lees en luister wat sê God self vir jou deur die Heilige Gees as jy hierdie hele hoofstuk stadig en aandagtig deurlees en oordink. Asseblief, doen dit terwille van jouself en terwille van die waarheid, want hierdie waarheid wat hier staan, gaan jou werklik vry maak!

Kom ek haal net ʼn paar verse vir jou hier aan: “Dit is tog duidelik dat julle ʼn brief van Christus is, deur ons diens geskrywe, nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op klip nie maar op die harte van mense.

Ons sê dit omdat ons deur Christus ten volle op God vertrou.

Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God, wat ons bekwaam gemaak het om bedienaars van ʼn nuwe verbond te wees, nie van die letter nie, maar van die Gees. Die letter maak dood, die Gees maak lewend.

Die wet wat in letters op klip gegraveer is, het in heerlikheid gekom. Hierdie heerlikheid, wat tog gou sou verdwyn, het op die gesig van Moses so geskitter dat die Israeliete nie na hom kon bly kyk nie. As die bediening wat tot die dood lei, met soveel heerlikheid gekom het, hoeveel groter sal die heerlikheid van die bediening wat deur die Gees geskied, dan nie wees nie?”


Ons is eksekuteurs van 'n nuwe testament se inhoud

Het jy mooi gehoor wat hier staan?

Ek en jy is nou “bedienaars”, in my woorde, “eksekuteurs”, van die nuwe, tweede testament van God! Dit is wat ons aan mense moet vertel en moet voorhou as die inhoud van die tweede en finale testament van die lewende God! Die inhoud van die eerste en ou testament is dus nie meer die finale inhoud en wil van die lewende God nie. Die tweede en nuwe testament se inhoud is nou die finale wil van die lewende God.

Dit is waarom God se Gees ons in 2 Kor. 3 herinner aan Moses wat daar van die berg af gekom het met die twee kliptafels in sy hande, en met ʼn gesig wat geblink het na die tyd wat hy in God se teenwoordigheid spandeer het.

Onthou dit wat op daardie twee kliptafels gestaan het, was wat ek en jy ken as die “Tien gebooie”, of as die hart van die eerste of ou testament of Tora, wat God self aan Sy volk destyds gegee het!

Omdat dit God se Woord en Sy eerste testament of wil was vir Sy volk van destyds, was daar ʼn bepaalde heerlikheid, in die sin van ʼn lieflike geur of teenwoordigheid van die lewende God self, elke keer teenwoordig as die woorde van hierdie ou en eerste testament aan die volk van God van destyds bedien is.

Maar nou, in die lig van die inhoud van die tweede en nuwe testament, wat met die dood van Jesus Christus in werking getree het, verstaan ons ook wat God se hart en bedoeling was met hierdie eerste en ou testament.


Die eerste, ou testament se inhoud was bedoel as 'n tugmeester na Christus toe

Sy hart en bedoeling daarmee was om, hoe staan dit daar in Galasiërs, om die inhoud daarvan te gebruik as “tugmeester” na Christus Jesus toe. Dit was dus bedoel om die volk van God van destyds, voor die koms van Jesus, bewus te maak van hulle sonde en totale verlorenheid, wat dit vir hulle onmoontlik maak om hulle self te regverdig in die oë van ʼn Heilige God. Dit was bedoel om hulle bewus te maak dat hulle ʼn Verlosser, Jesus Christus, die Messias wat sou kom, nodig het om hulle te red.

Dit is dus waarom Jesus Christus aarde toe moes kom as die Verlosser, want dit was wat die sondige, verlore mens nodig gehad het.

Daarom is Sy koms en dit wat ons nou erf as diegene wat glo dat Hy die Verlosser en Messias is, is die hart van die boodskap van die nuwe en tweede testament.

Dit is waarvan die Evangelie oor Jesus ons vertel, en waarvan ek en jy nou die bedienaars of eksekuteurs is. Ons het die voorreg om aan mense te vertel dat Jesus gekom het om “lewe en dit in oorvloed” aan elkeen te bedien wat Hom aanvaar in geloof.

Eers as die verlore mens Jesus Christus as Verlosser en Here in geloof aanvaar, of soos dit hier in 2 Kor. 3:16 staan, en “hulle bekeer”, word daar as’t ware ʼn doek wat oor hulle kop was, afgeruk en verstaan hulle dat die mens nooit in der ewigheid God deur wetsgehoorsaamheid kan tevrede stel of gered kan word en hierdie lewe en oorvloed kan beleef nie. Hierdie lewe en oorvloed is alleenlik die erfenis van elkeen wat ʼn erfgenaam word op grond van wat in die tweede, nuwe testament staan.

Daarom herinner die inhoud van die tweede, nuwe testament ons dat ons nie meer ʼn geskrewe wet op kliptafels as gelowige volgelinge van Jesus het om lewe en oorvloed te kan beleef nie. Nee, God self woon nou in ons as God die Heilige Gees. Hy het nou self ons Wet geword wat vir ons sê, lewe so, doen dit, hierdie kant toe, nie daardie kant toe nie!

Dit is letterlik soos ʼn doek wat van ons kop en verstand afgeruk is, wat maak dat ons nou werklik kan sien en hoor en verstaan!

Nou kan ons leef soos wat God wil hê ons moet lewe en begin ons lyk en “blink” soos mense van God. Omdat God self in ons woon en werk deur Sy Gees. Ons is dus, anders as Moses, nie net vir ʼn klompie dae in God se direkte teenwoordigheid wat ons kan verander en maak blink nie! Ons is nou permanent in God se teenwoordigheid!


2 Kor. 3:18

Daarom sê God self aan ons daar in vers 18 in 2 Kor. 3: “Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is.”

Liewe broer en suster in die familie van Jesus, hoor wat God se Gees aan jou deur hierdie woord bedien!

Moet nooit weer toelaat dat iemand jou terugdwing na die inhoud van die ou en eerste testament van God, asof dit lewe en oorvloed aan jou kan bedien nie! Moenie weer toelaat dat iemand jou oortuig dat jy na Moses, of na die Tora moet luister om God se lewe en oorvloed, God se heerlikheid en heerlike teenwoordigheid, te beleef nie!

© Christo Nel 2017