So lyk dit om daagliks as God se kind te lewe


Ek wil baie prakties wees in hierdie gedeelte.

Kyk na Paulus net na sy bekering

Ek dink altyd oor iemand soos Paulus van wie ons daar in Hand. 9 lees, hoe hy die een oomblik nog hierdie fanatiese vervolger van die volgelinge van Jesus was, en letterlik binne dae, verander in hierdie passievolle, charismatiese getuie van Jesus as die Verlosser, Here en die nuwe Koning op aarde.

Hiermee saam sien ons hierdie salwing en geesteskrag in sy lewe en bediening en die mees merkwaardige wonderwerke wat deur sy lewe gebeur.

Niks hiervan het enigiets te make met die een of ander teologiese kursus of opleiding wat hy ontvang het nie.

Dit was wat ons in die bekeerlinge in die NT- gemeentes se lewens gesien het

Dit is wat ons deurgaans deur die Nuwe Testament in die vroeë gemeentes sien gebeur. So het ʼn daaglikse, normale lewe van ʼn wedergebore kind van God en volgeling van Jesus se lewe gelyk.

Dit lyk vir my dit gaan oor ʼn vasgryp in geloof van jou identiteit as kind van God en jou identiteit in Christus Jesus, en dan ook ʼn opstaan in geloof om dan in die krag en onder die daaglikse leiding van die Heilige Gees in jou, in gehoorsaamheid maar net te begin doen wat Hy vir jou sê om te doen.

Daar is soveel stemme wat elke dag ons aandag vra, maar God se stem, Sy Gees se stem, sal die Nr. 1-stem in ons lewe moet wees as ons werklik iets wil beleef van Jesus Christus as opgestane Here wat in en deur ons lewe elke dag.

Alleen dan sal ons beleef dat ons nie net praat oor Jesus, oor God en oor die Evangelie nie, maar sal ons en ander om ons, ook iets beleef van die krag van ʼn lewende God wat in en deur ons aan die werk is.

Mense sal bewus word van ʼn lewende God, ʼn lewende Jesus, wat in en deur ons praat en die wonderlike dinge wat daar waar ons is gebeur.

Hulle sal dit letterlik aan hulle bas kan voel en persoonlik in hulle eie lewe beleef.

1 Tess. 1:5

Dit is al manier hoe dit wat daar in 1 Tess. 1:5 kan gebeur: “want die evangelie wat ons aan julle verkondig het, het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Julle weet trouens hoe ons by julle opgetree het, en dít om julle ontwil.”

Dit is al hoe ons praktiese Nuwe Testamentiese lewe as ʼn volgeling van Jesus, in ons gewone daaglikse lewe daar waar ons is en beweeg, sal beleef.

Dan sal ons sien hoe mense genees word na gees, siel en liggaam, omdat die Evangelie nie net in woorde bly vassteek nie.

Nee, dit sal skielik ʼn lewende dinamiese krag word wat mense werklik aanraak en vrymaak.

My roeping en begeerte

Deel van my roeping en begeerte is om jou en elkeen met wie ek te doen kry, hierin te begelei en verder toe te rus.

My hart is om God se mense te help om daagliks te lewe vanuit hulle identiteit en die wete dat hulle kind van die lewende God en verteenwoordiger van Jesus, die nuwe Koning, hier op aarde is.

Hulle moet ontdek dat hulle, onder die beheer van God se Gees, ʼn voorbeeld gaan wees van hoe dit lyk waar God ʼn gewone mens se lewe nuut aangeraak en as’t ware oor en nuut gemaak het.

Hierdie woord is vir jou

Daarom wil ek vandag vir jou net weer op grond van God se beloftes aan jou in Sy Woord aan die volgende herinner:

Jy, ja, jy, kan daagliks, elke dag, ʼn lewe vry van sonde en totaal vry van al daardie dinge uit jou verlede en jou lewe wat jou vir so lank gebind het, beleef.

Jy hoef nooit weer enige vrees of paniekaanvalle te beleef nie.

Jy hoef nooit weer daardie dieptes van depressie te beleef nie.

Jy hoef nooit weer ja te sê vir daardie derde of vierde glas whisky of wyn of bier nie. Jy weet immers dit is nie goed vir jou nie.

Jy hoef nooit weer toe te gee aan daardie begeerte of lus wat jou agterna so skaam en skuldig laat voel nie.

Jesus Christus, deur die werking van Sy Gees, kan jou totaal verlos hiervan en jou genees. Sodat jy werklik vry kan wees om teenoor ander te kan getuig van jou nuutgevonde vryheid. Ja, sodat Jesus Christus deur jou ander wat met iets soortgelyks worstel, ook werklik kan vrymaak.

Jy kan die tuinslang in God se hand wees waardeur Hyself deur Sy Gees en Sy Woord met ander mense rondom jou wil praat.

Hoe sê Jesus: Mense sal weet dat jy ʼn volgeling van Hom is aan die manier hoe jy môre en oormôre mense om jou behandel en prakties liefhet.

Jy sal een van daardie mense wees wat sonder om te skroom van dit waarmee God jou seën, met ander te deel en uit te deel aan ander.

Maar die een ding wat bo alles gaan uitstaan, is dat jy nie daarvoor nodig het om na die een of ander verre land te vertrek om daar ʼn sendeling te word nie.

Nee, jy kan bloot daar waar jy is, waar God jou nou neergesit het, verteenwoordiger van die Koninkryk van die hemel hier op aarde wees.

Daarom gaan jou huis, besigheid, lessenaar of toonbank by die werk, ʼn ambassade wees waar elke mens wat daar instap of daar is, skielik, onverwags, iets van die teenwoordigheid van die lewende God, hulle Pa in die hemel, gaan beleef!

© Christo Nel 2017