Van waar kom hierdie gevoelens van veroordeling en skuld dan?

Hoeveel diep, ernstige gelowige volgelinge van Jesus loop nie met al hierdie skaamte en gevoelens van totale mislukking rond nie! Hulle voel heeltyd dat hulle net nie goed genoeg in God se oë is of kan wees nie.

Aan die eenkant glo ek dat dit deels die gevolg is van al die jare wat ons onder verkeerde lering gesit het waar ons Sondag na Sondag “in die lig van die Tien Gebooie” moes ontdek hoe groot sondaars ons in werklikheid is!

Nooit is daar vir hierdie gelowige volgelinge van Jesus die wonderlike Goeie Nuus van die Evangelie verkondig dat ons as gelowige volgelinge, “in Jesus” nuwe en verloste mense is, wat bedek en skoongewas is deur die bloed van Jesus, en wat gevolglik in God se oë, voor Hom in ʼn posisie van “geregtigheid” staan!

Ons is nie meer “verlore sondaars” nie! Ons is nou verloste mense, kinders van die lewende God, met die lewe en Gees van Jesus in ons!

Daarom sê God se Gees daar in Rom. 8:1,3,4: "Daar is dus nou geen veroordeling vir dié wat in Christus Jesus is nie... Wat die wet nie by magte was om te doen nie, omdat dit weens ons sondige natuur te swak was, dit het God gedoen. Hy het met die sonde afgereken deur sy eie Seun in dieselfde gestalte as die sondige mens te stuur; so het Hy die sonde in die sondige bestaan van die mens veroordeel.

Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, óns wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees.”

Hierdie gevoel van veroordeling en skuld in die Liggaam van Jesus in gelowiges se lewens, is dus in werklikheid die gevolg daarvan dat ons eerder luister na die leuens en bedrog wat die vyand aan ons bedien en waarvan hy ons beskuldig.

Dit is dan ook bloot ongeloof omdat ons nie werklik wil glo dat God ons volkome vergewe, vrygespreek en bevry het nie.

Ja, soos die Skrif sê, God het aan ons wat glo, die volkome geregtigheid van Jesus Christus geskenk.

Met ander woorde, as God die Vader na ons kyk, sien Hy Sy vlekkelose, sondelose Seun, voor ons, in ons plek voor Hom, staan. Daarom noem die Bybel ons “heilig”, “verlostes”, “geregverdig”.

Waar ʼn gelowige steeds vasgevang sit in die leuens, bly jy heeltyd in vrees en angstigheid lewe.

Daarom sal jy ook nooit vry genoeg voel en nooit genoeg vrymoedigheid hê om toe te laat dat God se Gees, ook deur jou as deel van Jesus se Liggaam op aarde, Sy liefde, genade en genesing aan mense kan bedien nie.

My bekende prentjie hiervan is waar ek en jy, gekoppel in geloof aan Jesus en dus aan God die Vader, as’t ware “tuinslange word”, waardeur Sy liefde, Sy genade, Sy goedheid, Sy krag, ens., na mense om ons kan vloei.

Mag God ons weer op daardie plek van rus bring waarvan Rom. 8:31 e.v. getuig! Waar ons met vrymoedigheid in geloof kan bely: As God daar is vir ons, wat maak dit dan saak wie teen ons is!

As jy egter nie werklik glo dat God daar is vir jou nie… is jy ʼn oop teiken vir die vyand en gaan hy jou heeltyd bedien met sy leuens wat jou heeltyd veroordeel en skuldig gaan laat voel.

© Christo Nel 2017