Waar ʼn mens hom/haar vasloop teen die lewende God, ʼn lewende Jesus, verander alles!

Gee vir my so ʼn minuut of twee om vir jou te wys wat gebeur as mense ’n ontmoeting met God gehad het.

Daar in Eks. 3 lees ons, stap ʼn bejaarde Moses nuuskierig nader as hy ʼn doringbos sien brand, maar ook sien dat dit nie uitbrand nie.

Skielik ontdek hy in die vuur dat die lewende God self daar staan.

In die woestyn, vir veertig jaar lank, ervaar God se volk, die ou Israel, God se teenwoordigheid as ʼn wolk wat hulle in die dag beskerm teen die skroeiende warm son, en snags is dit ʼn kolom van vuur wat oor hulle hang, wat vir hulle lig maak in die donker van ʼn woestyn-nag. (Eks. 13:21,22; 40:38)

In Lev. 6:9 lees ons van die vuur van God wat op die altaar gebrand het van Moses se tyd af, wat altyd deur die priesters permanent aan die gang gehou moes word.

In 2 Kron. 7:1-3, in die tempel wat Salomo vir God gebou het, steek God weer hierdie vuur aan die brand, wat niks anders was as ’n sigbaarwording van Sy teenwoordigheid nie.

Vuur transformeer, verander, brand skoon, reinig en maak lig.

Daarom kies God om vuur en die rook of wolke te gebruik as simbool vir ʼn sigbaarwording van Hom as ʼn “onsigbare” God.

In Mat. 3:11 sê Johannes dat Jesus die Doper met die Gees is, want “Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur”.

Dit help ons om te verstaan dat die Ou Testamentiese simbool van die vuur wat in daardie bos gebrand het in Moses se tyd, of die vuur daar op die altaar in die tempel, alles simbole was wat heengewys het na Jesus, die Een wat bekend sou staan as die Doper met die Gees.

Dit is Hy wat elkeen van Sy volgelinge met Sy Gees gaan doop.

In Hand 2:3, toe die Heilige Gees uitgestort is, het tonge van vuur op elke gelowige wat Hom ontvang het, kom sit.

Dit was asof God se goedkeuring op elkeen van Sy Seuns kom rus het.

Vandag nog, is dit Sy Gees in en op ons, wat soos vuur daardie ou vlees-mens in ons wil uitbrand, sodat die Heilige God van Israel permanent in jou kan woon en in beheer kan wees, om daar in jou lewe lig te verskaf.

Waar God is, is Hy alleen die Koning en daar geld Sy Koninkryksbeginsels en grondwet. Daar geld Sy outoriteit. Daar is niks onmoontlik nie.

Dan is dit nie meer jy wat lewe nie, maar Jesus wat in jou lewe.

Daarom, sê Rom. 8:9, is kenmerkend van ware gelowiges se lewens dat hulle nie meer lewe volgens die ou vlees-mens en sy begeertes nie. Hulle leef nou ʼn lewe wat gedrewe en beheer word deur die Gees van God self.


Ons is soos God se handskoene

1 Kor. 3:16, 17 sê dat omdat God se Gees in ons woon, is ons die tempel van God. Ons is Sy woonplek hier op aarde.

Het jy mooi gehoor? Die lewende God woon in jou lyf deur Sy Gees.

Verder, sê die Bybel, deur die doping of salwing met die Gees, het hierdie God jou toegerus om deur die bonatuurlike gawes en vermoëns van Sy Gees, deur jou, bonatuurlike dinge te doen.

Hy wil deur jou as Sy kind hier op aarde, bonatuurlik mense genees, bonatuurlik mense vrymaak van demoniese magte en verslawing wat hulle tot nou toe gebind het.

Hy wil deur jou met mense praat. Hy wil selfs vir jou profeties dinge openbaar om aan hulle te sê wat jyself vooraf niks van geweet het nie.

Dit is waarom die Bybel hierdie beeld gebruik dat ek en jy, as volgelinge van Jesus en as gelowige kinders van God, deel is van die Liggaam van Jesus.

In hierdie Liggaam is Jesus self die Hoof, want Hy neem die besluite en gee die opdragte wat die verskillende ledemate van hierdie liggaam moet doen.

Dit laat my hierdie prentjie sien, naamlik dat ons soos hierdie handskoene is wat God self “aantrek” en dinge mee doen hier op aarde.

’n Handskoen kan net klavier speel as die hande in die handskoen kan klavier speel.

Ons kan dus nou dinge doen wat ons nooit voorheen kon doen nie.

Ons kan ons hand op mense sit en hulle genees.

Ons kan ’n woord spreek en mense kan hoor hoe God self met hulle praat.

Dit is waarvan ʼn Sag. 4:6 praat as daar gepraat word van dat dinge "nie deur krag en geweld nie, maar deur God se Gees” gebeur.

Alles wat die vlees bedink en doen, is dood en bedien dood aan mense. Maar waar God se Gees se hande in die handskoene is, word lewe en oorvloed aan mense bedien.

© Christo Nel 2017