Wanneer jy voltyds in diens is van die Koning

Ons het reeds op grond van wat in die Woord van God staan, vir onsself uitgemaak dat ons as gelowige volgelinge van Jesus voltyds in bediening is. Daarom woon God se Gees in jou om jou self te leer.


Wat sê die Woord oor die Heilige Gees

Luister wat sê Jesus self vir ons in die verband daar in Joh. 14:26: “… wanneer die Vader in my Naam die Voorspraak, die Heilige Gees, stuur, sal Hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.

Daar in Joh. 16:13,14 sê Jesus die volgende oor Hom: “Wanneer Hy kom, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei. Wat Hy sal sê, sal nie van Homself kom nie: Hy sal net sê wat Hy hoor, en Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle verkondig. Hy sal My verheerlik, want wat Hy van My ontvang, sal Hy aan julle verkondig.”

Dan staan daar ook in 1 Joh. 2:27 die volgende: “Wat júlle egter betref, die Gees waarmee Hy julle gesalf het, bly in julle, en julle het niemand anders nodig om julle te leer nie. Sy Gees leer julle alles, en wat Hy julle leer, is die waarheid en geen leuen nie. Ja, soos Hy julle geleer het, moet julle in die Seun bly.”


Hoe leer die Heilige Gees ons?

Hoe leer die Heilige Gees ons alles wat ons nodig het?

Hy doen dit deur self met jou te praat vanuit die Woord, maar ook hier in jou gees wanneer jy met die Woord op jou skoot stil word en tyd met God te spandeer, of wanneer jy dwarsdeur die dag sensitief is vir Jesus se stem wat jou wil lei soos Hy daar in Joh. 10 belowe het om te doen.

Natuurlik lei en praat die Heilige Gees ook met jou deur die Liggaam, deur die Ware Kerk van Jesus Christus. Met ander woorde, Hy lei en bedien jou deur ander gelowiges wat jou bedien deur die gawes.

Dan bedien die Heilige Gees jou ook deur daardie mense na wie ons gewoonlik verwys as die “vyfvoudige bediening”, met ander woorde, deur mense wat God bonatuurlik toegerus het om op te tree as die leraars, herders, evangeliste, profete en apostels binne die Liggaam.

Gaan lees maar weer gedeeltes soos 1 Kor. 12 tot 14, Rom. 12, en Ef. 4:11 tot 16 in die verband.


Ons is nie "lone rangers nie

Niemand van ons as gelowige volgelinge van Jesus is bedoel om soos “lone rangers” alleen en op ons eie te wees nie. Daarom gaan die meeste van ons êrens deel wees van ʼn groep gelowiges wat soos naby-familie direk by jou en jou gesin betrokke is en waar jy op allerlei wyses die voorreg het om saam met hulle “byeen te kom” en geloofsgemeenskap te kan hê.

Dit kan gelowiges wees wat lokaal daar naby jou woon en werk, of dit kan selfs gelowiges wees met wie die Here jou op allerlei wyses laat paaie kruis of verbind het.

Dit is ook van lewensbelang om heeltyd te onthou dat jy verder deel is van die een ware Kerk van Jesus, oor die hele wêreld, wat bestaan uit alle gelowige volgelinge van Jesus wat Hom in Gees en in waarheid volg. Daarom mag ons nie toelaat dat allerlei menslike verdelinge soos kerkstrukture en gemeentestrukture, ons as gelowiges ooit van die res van die een Liggaam van Jesus vervreem nie.


Selfs die digitale media kan hiermee help

Ons mag ook nie toelaat dat ons deur die vyand geïsoleer word van ander gelowiges nie. Selfs al woon en werk ons in gebiede wat baie geïsoleer is en waar daar nie baie ander gelowiges in ons direkte omgewing is nie.

Daarom is ek so dankbaar vir die digitale media wat deesdae tot ons beskikking is om te sorg dat ons in kontak kan bly met gelowiges en met geleenthede waar God se mense byeen is of lering ontvang.

Ek glo ook dat elkeen van ons as volwasse volgelinge van Jesus, vir onsself en vir ons geliefdes, radikale verantwoordelikheid moet neem om te sorg dat ons ten minste mekaar sal bedien en dat ons versorg sal word soos God in Sy Woord ons beveel.

Daar is nie meer vandag goeie verskonings vir enige gelowige om geestelik agteruit te gaan nie.

© Christo Nel 2017