Wat erf ons presies?

Dit is wonderlik om te sien watter beelde of metafore die Bybel gebruik om ons te help om presies te verstaan wat ons erf in terme van die bepalings van die nuwe testament of nuwe verbond.

Een van hierdie beelde is dié van “verlossing”, of “bevryding”, of “genesing”.

(In die Grieks kan die Griekse woord wat die mees algemeenste in hierdie verband gebruik word met al hierdie woorde vertaal word, afhangende van die konteks.)

Ons was gevangenes, in ʼn tronk en totaal magteloos teenoor die een wat in beheer was, maar nou erf ons as gelowige volgelinge van Jesus die merkwaardige wete dat ons verlos, bevry en genees is.

Ons was bankrot, maar nou is ons skuld te volle betaal.

Ons was dodelik siek, eintlik reeds dood, maar nou is ons genees.

Christus Jesus het immers gesterf en opgestaan. Nou erf ons LEWE.

Kom ek probeer dit op nog ‘n paar ander maniere sê.

Die magte wat die mensegeslag deur die eeue na die sondeval gebind het, se mag is gebreek in ons lewens as gelowiges. Sonde, die duiwel en die dood se houvas oor ons is gebreek.

Ons is bevry, los, om vir die eerste keer in hoofletters te kan leef.

Hoor hoe sê Paulus dit daar in Ef. 1:6: ”Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het. Deur die bloed van sy Seun is ons verlos en is ons oortredinge vergewe kragtens die ryke genade van God”.

Watter goeie nuus is dit nie!

Hoe goed ken ons nie die mag van sonde nie!

• Die verwoestende gevolge daarvan besmet immers elke dag elkeen van ons se lewe, elke verhouding waarin ons is, elke gemeenskap waarin ons woon, en die totale skepping rondom ons. Sonde het alles tot in die DNA daarvan siek gemaak en ‘n karikatuur van gemaak in vergelyking met wat God eens daarmee bedoel het. 

• Dan ken ons ook die krag van satan en sy demoniese magte, maar ook sy verleiding en die houvas wat hy op mense en dinge het.

• Ons ken almal die bitter finaliteit van die dood. Die meeste van ons worstel die een of ander tyd in ons lewe met vrees vir sy donkerte. En almal van ons het gerou en trane gestort wanneer sy spore deur ons familie en vriendekring se lewens geloop het.

Al hierdie gesigte en gestaltes van sonde, en die mag en krag van sonde, ken ons maar te goed. Maar nou kan ons as Christelike gelowiges wat hulle erfenis in die lig van die nuwe testament verstaan, bely:

“Hoe julle ons ook al wil bind en skade berokken, julle houvas is verbreek!

Ons skuld is betaal.

Vir die sonde-siekte in ons are is ‘n teëmiddel ontdek.

Die tronkdeure is oopgesluit en selfs die dood het nou vir ons net ‘n deur geword na ‘n ander stuk van die ewige lewe wat ons deel geword het in Jesus.

Ons is nou in Jesus Christus vry.

Om selfs nog meer vry te word.

Ons is genees, om selfs nog verder gesond te word.

Ons skuld is betaal, sodat ons nou kan leer om nie weer skuld te maak nie.

Daarvoor het God Sy Gees gegee om in ons te woon.

Om ons hierin verder te begelei en te leer.”

Volgende keer gesels ons verder oor die rol van die Heilige Gees in ons verstaan van die inhoud van die nuwe testament.

© Christo Nel 2017