DEEL 1 - PROFETIESE WOORD VIR 2022 EN VOLGENDE JARE

2022 2022

 

Die Here sê: Roep die Hemel aarde toe!

Die Here het my die afgelope tyd bemoedig toe Hy die volgende vir my gesê het: Mense beleef tans situasies op aarde, wat hulle werklik nie kan hanteer sonder My hulp nie! Daarom wil Ek hulle daaraan herinner dat Ek juis hulle geleer het om die volgende te bid: Laat U Koninkryk kom. Laat U wil op aarde geskied, soos in die hemel.Onthou, sê die Here, moenie wees soos die mense rondom julle nie, want Ek as julle Vader weet reeds wat julle nodig het, nog voordat julle dit vir My gevra het.Daarom het Ek julle geleer om so te bid:“Ons Vader in die Hemel,
Laat U Naam geheilig word.
Laat U Koninkryk kom.
Laat U wil op aarde geskied, soos in die hemel.” (Mat. 6:8-10)Bid hierdie gebed soos mense wat weet wat dit beteken en bedoel wat hulle bid!Begin om uit te roep dat die Hemel ook daar waar jy is en leef en werk hier op aarde, sal kom!

Rom. 12:2

“Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die wil van God is – wat goed en aanneemlik en volmaak is.”Om anders te dink en te doen en te praat as die mense om hulle, moet My mense, sê die Here, leer om tyd by My te kom spandeer. Hier moet hulle kom sit met net My Woord, die Bybel, op hulle skoot, sodat hulle uit My mond kan hoor hoe dit regtig in die Hemel lyk, en wat My wil in elke saak en situasie is, sodat hulle presies kan weet wat daar rondom hulle hier op aarde moet gebeur.Wees egter vooraf gewaarsku: Julle besef nie hoe julle reeds beïnvloed en gebreinspoel is deur die propaganda-masjien uit die hel nie!Dit is eers as julle lank genoeg tyd spandeer het in My teenwoordigheid en My Gees ten volle beheer gegee het om julle te lei in die volle waarheid, dat julle weer My vrede sal beleef en letterlik My goedheid sal proe!Julle sal weer duidelike prentjies hê van hoe dit lyk as My Koninkryk kom en die geluide van die Hemel weer hoor!

Ps. 24:3-10

“Wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan?Dié een wie se hande rein en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie.So iemand sal van die Here seën ontvang, en God, sy Redder, sal reg aan hom laat geskied.Die mense wat na Sy wil vra en Hom dien, is die geslag van Jakob. SelaVerbly julle, poorte, wees bly, eeue-oue deure, want die magtige Koning wil ingaan!Wie is hierdie magtige Koning? Die Here, sterk en geweldig, die Here, oorwinnaar in elke stryd.Verbly julle, poorte, wees bly, eeue-oue deure, want die magtige Koning wil ingaan!Wie is Hy, hierdie magtige Koning? Die Here, die Almagtige, Hy is die magtige Koning. Sela”Daar in My teenwoordigheid sal julle sien en hoor presies wat My wil is en hoe dit moet lyk as My Koninkryk kom.Eers as julle die detail hiervan gesien het, kan julle as ambassadeurs van die Koninkryk van die hemel, hier op aarde ʼn uitdruklike verskil maak! Anders gaan julle maar net soos skape dit wat julle hoor en sien, agterna praat en net soos al die ander doen en dink.Wat geen oog tot nou nog gesien het nie, en wat geen oor tot nou toe nog gehoor het nie, is die dinge wat Ek beplan het vir diegene wat begin opkyk boontoe en begin uitroep dat die Hemel tog op aarde sal kom!Vra dit en dit sal vir julle gegee word.Glo, en soos Ek belowe het, is alles moontlik vir diegene wat glo wat Ek sê en belowe!