Hoe lyk dit waar ons die Koninkryk prakties begin soek, byvoorbeeld deur die oë van ʼn besigheidsman?

Berigte van goeie nuus Berigte van goeie nuus

 

Kom ek vertel vir jou wat ʼn besigheidsman my vertel het toe hy die Bybel deur die bril van besigheid begin lees het en hoe dit sy hele lewe omgedop het.

Hy vertel hoe hy homself gaan afsonder het en begin het om in die teenwoordigheid van God, met net die Bybel op sy skoot, die Bybel begin lees het.

Hy het besluit om terug te gaan na die begin en om die Bybel van Genesis 1 af te lees deur die bril van ʼn besigheidsman en in die lig van wat daar in daardie tyd in terme van besigheid gebeur het.

Soos ek, het hierdie sakeman geworstel daarmee oor hoe om die goeie nuus oor die koms van die Koninkryk van die hemel hier op aarde, op so ʼn manier op die markplein prakties uit te leef dat dit die aandag van ongelowige sakemanne en vroue om hom te trek.

Daar staan immers in Matteus 24:14 die volgende: “En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom.”

Met ander woorde, ons sal vir die nasies van die wêreld, soos in ʼn hof, feitelike getuienis kan lewer van die werklikheid dat die Koninkryk van die hemel hier en hier en hier op aarde deurgebreek en ʼn duidelike verskil gemaak het wat werklik “goeie nuus” vir almal, gelowiges en ongelowiges, gaan wees!

Hy het geworstel met die feit dat dit wat ons uit die Bybel vir mekaar leer, nie altyd gemanifesteer word in die lewens, huwelike, gesinne en besighede van volgelinge van Jesus nie. Ons lyk net soos die wêreld om ons.

Verder het hy oral rondom hom gelowiges gesien en gehoor wat bid vir deurbrake, maar dit nie altyd kry nie. En dit ten spyte van wat tog baie duidelik in God se Woord gesê en belowe word!

Net so het hy ook duisende gesien wat gesaai en gesaai het, maar tog nie werklik enige oes of bitter min oes op die saad wat hulle gesaai het, gesien en ervaar het nie. Dit het hom ernstig gekwel, want die God van die Bybel kan tog nie lieg nie, en Sy Woord en beloftes is tog altyd waar.

Daarom het dit hom ook laat huiwer om ongelowiges uit te nooi na byeenkomste van gelowiges, omdat daar so min getuienis was dat die Woord en die beginsels van die Woord werklik effektief en waar is in die lewens van die gelowige mense om hom.

Daarom het hy self in die Woord begin delf om uit te vind hoekom dit dan so is, en hoekom hy in sy eie lewe nie altyd genoeg vertroue het dat sy eie geloof werklik ʼn verskil kan maak in die markplek op ʼn Maandagoggend nie.

Hy het besluit om letterlik alles wat hy geleer het in die kerk eenkant toe te skuif en om net vas te gryp aan wat hy by God hoor terwyl hy die Bybel lees.

Hy het ook verder moeite gedoen om presies agter te kom wat in God se hart was en waarom Hy sekere dinge vir ons in Sy Woord laat opteken het en wat Hy daarmee vir ons wou sê.

Natuurlik moes hy ook in die proses rekening hou met presies wat die omstandighede was toe daardie Skrifgedeelte neergeskryf is, en wat deur die skrywers se kop gegaan het wat God se Gees gebruik en geïnspireer het om daardie gedeeltes neer te skryf.

Terwyl hy hiermee besig was, getuig die sakeman, het hy merkwaardig wonderlike dinge ontdek!

So het hy byvoorbeeld ontdek dat daar nie soseer fout was met wat die kerk geleer het oor hierdie gedeeltes nie, maar hy het wel ontdek dat dit geleer en gepredik is vanuit ʼn moreel-etiese hoek, naamlik wat ons moet of nie moet doen nie. Maar dit het nie werklik die realiteite waarmee elke gelowige daar in die markplek geworstel het, aangespreek nie. Dit was asof die kerk in Engels met die gelowiges gepraat het oor wat reg en verkeerd is, terwyl almal daar in die modder en gemors op die markplein in Russies praat en leef.

Hoe hou ʼn mens van Maandag tot Vrydag kop bo water? Wat nog te sê daarvan om die lewe te leef en die seën te beleef waarvan God in Sy Woord ons belowe.

In die loopgrawe van die besigheidswêreld word ons geleer dat daar net een manier is om te oorleef en dit is om alles moontlik te doen om so gou moontlik ryk te word en soveel moontlik soveel geld te maak, al kos dit wat! Alles is aanvaarbaar, solank jy net nie uitgevang word terwyl jy die verkeerde doen nie. Al beteken dit dat jy op ʼn paar mense moet trap in die proses.

Luister ʼn mens mooi na wat ons mekaar leer oor goeie besigheid, gaan dit uiteindelik net oor jouself en wat jy bymekaar kan maak, en vir hoe lank moontlik jy dit kan vashou sonder om dit uit te gee.

Hoe sê ons dit in Engels: “It was all about greed and hoarding and maximizing self-interest at the expense of others.”

Wat in die kerk meestal geleer en verkondig word, spreek nie hierdie dinge werklik aan nie. Ons word nie geleer hoe om daar in die loopgrawe prakties anders te wees, prakties anders te dink en anders te doen nie. Ons word nie geleer om ʼn blywende verskil daar te begin maak nie.