Kom ons kyk na hoe Jesus die realiteite van die Koninkryk bedien en aangespreek het

Jesus op die markplein Jesus op die markplein

 

Reeds met Sy openingsrede ter aanvang van Sy drie-jaarlange verskyning op die openbare verhoog, in die jare 28/29 tot 32 nC, maak Koning Jesus Sy agenda en beleid bekend.

Luister hoe staan dit daar in Mat. 4:17: “Van toe af het Jesus begin preek en gesê: ‘Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.’"

Onthou, tot op hierdie oomblik was Satan en sy magte in beheer van planeet aarde. Sonde het gefloreer in sovele vorms, en armoede, siekte, agteruitgang en verslawing in vele vorms was van die gevolge.

Aan die wortel van alles het gierigheid en selfsug gelê. Wat alles maar net simptome was van die liefde en dien van ʼn ander god in jou lewe, naamlik die demoniese gees, Mammon!

Sommer gou-gou het Koning Jesus juis hierdie wortel aangevat om so al die korrupsie, ellende en onreg aan te spreek.

Daarom hoor ons hoe Jesus oor hierdie gees praat en hoe hierdie gees byvoorbeeld geld as sy instrument gebruik.

Luister byvoorbeeld na die volgende:

In Mat. 6:24 sê Jesus: “Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal óf die een minder ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie.”

In Luk. 16:9 sê Hy: “En Ek sê vir julle: Gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige wonings sal ontvang.”

En in Luk. 16, vers 11 en 13 dan: “As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou?” En: “Geen huisbediende kan vir twee base tegelyk werk nie, want hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie.”

As ʼn mens dan in die Evangelies begin rondblaai en begin kyk na wat Jesus alles hier op aarde in daardie drie jaar gedoen het, ontdek jy die volgende:
Jesus was baie doelgerig en strategies in die manier hoe Hy die korrupte ekonomie van Sy tyd aangespreek en hanteer het. En ek glo, dit is hierdie selfde strategie wat ons vandag nog kan volg as ons werklik ʼn verskil wil maak.

Om werklik ʼn verskil te maak het ons meer nodig as om net mense morele en etiese waardes te leer. Ja, natuurlik is dit ook van belang, maar om werklik ʼn verskil te maak moet ons iets op die tafel sit wat alreeds bewys het dat dit werk. En watter beter voorbeeld om vir mense te wys hoe Jesus dit self in die stukkende wêreld van Sy tyd in Israel gedoen het!

Die realiteit rondom ons, in 2022, is ʼn markplein wat gedryf en gemanipuleer word deur ʼn ekonomie waar gulsigheid/gierigheid en self-gerigtheid die dryfkrag en wortel in feitelik elke besigheidstransaksie is. Kyk maar net rondom jou in ons tipiese Westerse kapitalistiese ekonomie waar alles maar net oor wins gaan.

Wat het Jesus dan fisies en prakties daar op die grond gedoen om ʼn verskil te maak? Wat het Hom gedryf en gemotiveer?

Om jou te help om dit te ontdek, hoef ons maar net terug te gaan na bv., Matteus 4:17 toe, want dit was die hart van alles wat Hy vir die leiers van Israel gaan sê het, naamlik, bekeer julle, verander wat julle doen, want ʼn nuwe Koning is nou hier op aarde aan bewind! Daarom kon dinge nie maar net voortgaan soos altyd nie. Daarom was die status quo op die markplein en in die gewone lewe nie meer goed genoeg nie. Dinge moes verander, want ʼn nuwe Koning is nou aan bewind!

Die Koninkryk van die hemel het hier op aarde ingebreek en aangebreek. Daarom, bekeer julle en begin dinge anders doen as in die verlede!

As die koninkryk van die hemel regtig hier op aarde aangebreek het, kan ons nie meer dinge doen soos wat die besigheidskole, ekonomie-klasse, banke en ander finansiële strukture al die jare ons geleer het nie!

Dan kan ons ook nie deur dieselfde dinge as die res van die besigheidswêreld en besigheidsmanne en -vroue gemotiveer en gedryf word in ons besighede nie. Daar moet nou ander redes wees en ander motiewe agter alles wees in wat ons daar doen.

Volgende keer gesels ons verder.