Hoe klink dit as ons op die markplein getuig oor die koms van die Koninkryk

Maak geld Maak geld

Ek wil jou net weer herinner aan die woorde van Jesus daar in Matteus 24:14 waar Jesus die volgende sê: “En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom.”

Met ander woorde, sê Jesus, as julle met die nasies of ongelowige wêreld gesels, soos daar op die markplein waar julle besig is om besigheid te doen en dienste te lewer, gaan julle nie die een teks na die ander vir hulle aanhaal nie. Nee, wat daar ʼn impak gaan maak, is wanneer julle prakties aan hulle kan illustreer – in die manier hoe julle besigheid doen en hoe julle as My volgelinge ʼn verskil maak in hierdie wêreld – hoe anders dit lyk waar ons praktiese dinge begin doen soos ons by Jesus as die Koning geleer het om dinge te doen.

Daar waar ons Sy strategie begin volg en by die wortel van al die onreg, korrupsie, misdaad en armoedesake begin uitkom en dit begin aanspreek en daar dinge anders begin doen as die res van die wêreld om ons, breek iets anders deur en sien mense iets anders.

Daar begin hulle iets prakties en sigbaar sien van hoe lyk dit werklik as hemel hier op aarde en spesifiek in besigheid begin deurbreek.

Kom ek probeer hierdie andersheid ʼn bietjie prakties vir jou te teken.

Rondom jou in die sakewêreld, is die meeste besigheidsmanne en vroue, in plaas van om God te dien en lief te hê, doodgewoon slawe van Mammon. Sonder dat hulle dit eers besef, volg en dien hulle hierdie demoniese gees en word elke besigheidsbesluit of -aksie daardeur beïnvloed of gemanipuleer.
Natuurlik gaan dit nou nie help om vir hulle dit in hierdie Bybelse taal te sê of te vertel nie. Nee, ons sal dit in ʼn ander, meer verstaanbare taal moet vertaal vir die sakewêreld om dit daar enigsins ʼn impak te laat hê.

Ons moet vir hulle help om raak te sien dat daar beter en meer suksesvolle maniere is om besigheid te doen as die soort besigheid wat die tipiese Westerse kapitalisme vir besigheidsmanne en vroue op universiteite en in besigheidskole, en deur die finansiële instellings, vir hulle leer. Want hierdie soort kapitalisme wat alles en uitsluitlik deur wins en ʼn winsmotief gedryf word, is net nie volhoubaar nie en is juis die rede vir soveel van die uitwasse en vrot vrugte wat ons rondom ons sien, en wat die meeste van ons naar maak!

Soos wat ons laas in Engels dit vir mekaar gesê het: “It was all about greed and hoarding and maximizing self-interest at the expense of others.”

As ons dus ander vrugte en uitkomste wil sien, kan dit nie net oor wins alleenlik in goeie besigheid gaan nie. Dan moet ten minste drie dinge, as ewe belangrik gereken word in elke stukkie besigheid wat ons doen, naamlik:

Eerstens moet dit altyd oor die mense betrokke gaan. Daar moet in elke besigheidsbesluit rekening gehou word met almal betrokke se behoeftes en belange, en hoe om dit op die beste manier te dien.

Daar moet heeltyd gevra word hoe ons vir almal betrokke op die beste wyse kan sorg, na hulle behoeftes kan omsien en kan sorg dat alles so gedoen word dat almal betrokke wen en deel in wat hier op die tafel is.

Tweedens, ja, moet dit gaan oor wins en hoe ons waarde kan toevoeg. Daarsonder is daar tog nie sprake van werklike besigheid nie!

En derdens, moet dit vir ons almal gaan oor hoe om in dit waarmee ons hier besigheid gaan doen, op die beste manier om te sien na planeet aarde, haar ekosisteme en bronne wat geraak word deur dit wat hier op die tafel is.

Sien, die oomblik wat ons hierdie soort taal begin praat, is ons werklik besig om Koninkrykswaardes en koninkrykbeginsels te vertaal in ʼn taal wat die gelowige en ongelowige wêreld op die markplein kan verstaan en dit vir hulle, besigheidsgewys, ook begin sin maak.