Hoe lyk en werk genade hier op aarde

Genade Genade

 

Mat. 6:33 sê hierdie ding so:

“Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.”

Met ander woorde, elkeen van ons wat kan getuig dat ons Here God in Jesus Christus ons met Sy genade toegevou en totaal verander het, moet met hierdie selfde genade uit die hemel, soos ons Jesus dit destyds gesien doen het in Sy openbare bediening in die jare 28/29 tot 32 n.C., daar in Israel, maar ook omdat Hy ons aangeraak en bedien het met hierdie selfde genade, nou gaan en dieselfde doen soos Hy ons geleer het.

Waar ons dit doen, gaan ons nog meer genade en seën dag vir dag, daar waar dit saak maak en ʼn verskil kan maak, belewe! God belowe dit self aan ons, en Hy kan nie lieg nie!

'n Bediening van genade

Kom ek probeer om op twee maniere oor hierdie “bediening van genade” met jou te gesels. Ek gaan eers, hier tussen ons as gelowige volgelinge van Jesus, dit vir jou sê soos wat ons dit in die Bybel lees. Dan gaan ek dit probeer “vertaal” in ʼn taal waarmee ons daar in die markplein daaroor kan praat met almal daar.

Kom ons begin dan met die eerste. Omdat dit vir niemand van ons onbekende materiaal hierdie is nie, gaan ek vinnig en baie kursories hieroor praat.

Gen. 1:28

Daar is baie Bybelse voorbeelde en gedeeltes wat handel oor wat God se oorspronklike opdrag aan ons as mensdom is. Soos daar in Gen. 1:28:

"Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip."

“Be fruitful” en “multiply” sê die Engels dit. In elke sin van die woord. Of ons nou besig is om te boer of nuwe produkte of patente moet uitdink. Of dit nou die vermenigvuldiging is wat gesien kan word op ʼn balansstaat, en of dit nou gesien kan word in ʼn pasiënt se lewe wat nie vir ewig op ʼn depressant hoef te wees nie, maar dit eerder vir solank nodig gebruik as ʼn kruk om aan al die nodige aandag te gee, en dan die gebruik daarvan stelselmatig kan verminder.

Dit is immers wenslik dat dit so gebeur, want die hormone en biochemie van die brein en die liggaam is in die proses so verbeter en vermeerder dat daardie mens weer kan funksioneer soos wat God dit normaal bedoel het.

Ja, ons oorspronklike opdrag is en bly om as God se ambassadeurs op aarde daardie realiteite en werklikhede soos wat dit in die hemel is (en volgens God se wil dus is), elke dag hier op aarde moet laat gebeur en ʼn werklikheid te laat word.

Rom. 6:16

Ja, ons weet hierdie oorspronklike plan het ontspoor toe die mens sy heersersposisie op aarde prys gegee het en ʼn slaaf geword het van die vyand. Paulus skryf immers daar in Rom. 6:16: “Julle weet tog: as julle julle aan iemand onderwerp om hom as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van dié een aan wie julle gehoorsaam is.”

Maar God het reeds voor die skepping ʼn plan van verlossing en restourasie in plek gehad. Jesus sou kom as die nuwe Koning en alles kom terugeis wat in die proses verlore geraak het. God het dit sommer daar in die begin vir die vyand gesê in Gen. 3:15: “Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt.”

Jesus het ons oorspronklike bedoeling hier op aarde kom herstel

Toe die profesie vervul is in die dood en opstanding van Jesus Christus, het God die outoriteit wat die mens weggegee het, teruggeneem en so ons bedoeling op aarde finaal in die bloed van Jesus weer neergeskryf. Nou het ons weer ʼn oop baan om te kan hardloop na die oorspronklike wenpaal met alle mag. Ons, as Sy Ekklesia, is geroep en bedoel om Sy heerskappy en koninkryk op aarde stelselmatig uit te brei soos wat Adam oorspronklik bedoel was om te doen.

Ons sien dan ook hoe Jesus dit eers aan die eerste 12 van Sy dissipels leer, dan aan nog 70 en aan die 72, en uiteindelik aan elkeen van Sy volgelinge oor alle tye en in alle dele van die wêreld.

Hy sê dit immers in Mat. 28:19 en in Hand. 1:8 baie pertinent sodat daar geen onduidelikheid hieroor kan wees nie.

Telkens gee Hy hierdie selfde opdrag, al sê Hy dit soms net met ander woorde: “Gaan, maak die siekes gesond; vertel aan die mense die goeie nuus; demonstreer aan hulle wie Ek werklik is en wat werklik in My hart vir elkeen van hulle is. Vergroot My Koninkryk hier op aarde.”

Maar om baie redes volg min van Sy volgelinge Sy opdrag uit elke dag van hulle lewens. Hulle val vir die vyand se leuens en glo dat as hulle nie vir hulleself sorg nie, gaan daar nooit genoeg wees nie. Hulle raak betrokke in allerlei argumente oor onbelangrike en irrelevante dinge, en laat hulle gelei word deur hulle emosies, gevoelens en begeertes, eerder as om gelei word deur God se Gees. Hulle dink dat hulle bedoeling hier op aarde is om hulle gawes en talente uit te leef soos hulle goeddink. Maar hulle besef nie dat dit die rede is waarom niks werklik bevredig nie en hulle net nooit vergenoegd voel nie.

Want as ons nie “die koninkryk en die wil van God” eerstens en aktief elke dag “soek nie”, gaan ons nie “totale en al-genoegsame versorging” beleef nie!

Daarom is dit so nodig om na ons Al-Voorbeeld, Jesus Christus, te kyk en te luister na wat God die Gees self vir ons in die Woord, die Bybel, hieroor sê.

1 Joh. 3:8 sê dat deur ʼn intieme liefdesverhouding met God en met Jesus as die Koning, deur 24/7 elke oomblik net te doen wat Hy sê, gaan ons stelselmatig die vernietigingswerk van die vyand afbreek en gaan iets nuuts tot stand kan kom; ʼn nuwe realiteit; iets van die werklikheid soos wat dit in die hemel reeds is.

“En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak.” (1 Joh. 3:8b)

Dit was Jesus, as die Finale Adam, se opdrag soos wat dit die Eerste Adam se opdrag was. En nou is dit ons opdrag.

Kom ek sluit hierdie gedeelte af.

God se bedoeling toe Hy jou gered het uit genade in Christus Jesus was nie net dat jy intussen net moet besig bly tot Hy jou eendag hemel toe gaan vat nie. Sy plan en bedoeling met jou is baie meer en baie wonderliker as dit: Hy het bedoel dat jy God se wil moet demonstreer hier op aarde, soos dit reeds in die hemel is! Jy is bedoel om hierdie planeet aarde, en spesifiek daar wat God jou neergesit het, tussen die mense daar, Sy tuinslang te wees wat Sy hemelse genade, Sy krag, Sy teenwoordigheid en Sy liefde daar laat instroom. Of dit nou is deur ʼn diens wat jy lewer, of ʼn woord wat jy sê, of ʼn transaksie is wat jy daar doen.