Die groot prentjie moet altyd die belangrikste prentjie bly

dissipel die nasies dissipel die nasies

In ons tipiese Westerse samelewing draai soveel dinge net om die individu, sy behoeftes en sy begeertes.

Ongelukkig is dit ook baie keer waar in die wyse hoe die Evangelie verkondig word in die Westerse wêreld.

Nie dat dit totaal verkeerd is nie; dit is net ʼn uiters onvolledige Evangelie, en selfs ʼn baie gevaarlike Evangelie wat so klink!

Lees ʼn mens God se Woord, luister jy mooi na wat Jesus gesê het en kyk jy mooi na wat Jesus gedoen het, ontdek jy baie gou dat daar waar ek en jy soek na God se wil vir ons eie lewe, het God se wil vir jou lewe altyd iets te doen met die mense om jou en hoe jy inpas in ʼn baie groter prentjie of legkaart.

Daarom is dit belangrik om te hoor dat wanneer Sy dissipels Hom vra dat Hy hulle moet leer om reg te bid, dan begin daardie gebed nie met “My Vader wat in die hemel is” nie. Nee, ons Koning leer ons om altyd te bid: “Ons Vader wat in die hemel is”!

God se Woord leer ons dat die Ekklesia ʼn “tempel” is, of ʼn volk, of ʼn familie. Ja, Jesus kom om ʼn Bruid te kom haal, en nie ʼn individu nie!

Ons opdrag is om dissipels te gaan maak van “al die nasies”! Ja, natuurlik begin dit daar waar ons die Evangelie aan een of twee verkondig, maar God se oog en plan is dat families, en later dorpe en stede, en uiteindelik nasies Hom sal volg en dien as die Koning van alle konings.

Ja, alhoewel God ons uitdaag om Hom toe te laat om by ons te begin en om by ons as individu se verstand en manier van dink te begin om dinge te verander (soos in Romeine 12:2 staan), sodat Hy ons as individue kan begin verander, is Sy plan altyd groter as dat net ek en jy sal verander.

Ja, Hy weet dinge begin by daardie een of twee wat gehoorsaam gaan toelaat dat Hy hulle kan verander deur Sy Woord en Gees. Ja, dat Hy hulle kan leer wat Sy wil vir hulle lewe is. Maar dan wil Hy hulle gebruik om dit ook vir ander om hulle te leer wat Hy hulle geleer het.

ʼn Verstand en denke wat verander word, verander ʼn individu, maar ʼn individu kan weer ʼn familie verander, en so kan ʼn gemeenskap begin verander sodat ʼn dorp of ʼn stad en later ʼn hele nasie kan verander.

Dit is die hart van God.

Daarom is dit vir my so verskriklik om te hoor hoe negatief God se kinders is oor wat rondom hulle in hulle dorp of stad, of gemeenskap, of selfs in hulle land aan die gang is!

Want dan laat klink ons dit asof die Evangelie van Jesus Christus nie hier rondom ons ʼn verskil kan maak nie.

Om op te gee of moedeloos hulpeloos terug te staan in die lig van al die korrupsie of geweld of misdaad rondom ons, en nie ʼn verwagting te hê dat dinge kan verander nie, is ʼn uiterse belediging en ʼn miskenning teenoor dit wat Jesus aan die kruis gedoen het!

Dit misken en ontken die krag van die kruis!

Mag dit nooit in ons dag gebeur nie!

Jesus het immers nie alles wat Hy deurgegaan het, net deurgegaan sodat ek en jy “kerk kan hou en kerk kan wees” totdat Hy terugkom nie!

As Hy iemand wat siek was of selfs dood was, kan gesond maak of lewendig laat word, kan Hy ook nasies gesond of lewendig maak!

Voel jy nie ook dat dit hoog tyd is dat dit gebeur nie!