Is jy ook sinies, ongelowig en selfs sku vir profesie?

5784 5784

Kom ons gesels gou oor die olifant in die vertrek sodra iemand praat van “profesie” of ’n “profetiese woord”.

Ek weet nie of jy ook een van diegene is wat dadelik sinies of selfs ongelowig word die oomblik wat iemand sê of skryf dat hy of sy ’n profetiese woord vir jou het nie.

Natuurlik verstaan ek dit, want daar is baie snert daarbuite wat as profesie of as ’n profetiese woord opgedis word.

Dit mag egter nooit Bybelse gelowiges vooraf negatief of sinies maak teenoor enige profesie of profetiese woord nie.

Vat jou Bybel en gaan lees maar net weer ’n slag 1 Kor. 12 tot 14, ja, al drie hierdie hele hoofstukke, en hoor presies wat God self in Sy Woord sê oor die gawe van profesie en hoe Hy elke gelowige (as hulle gewillig is) juis in hierdie gawe van die Gees wil gebruik in ander mense se lewens!!!

Ware profesie en egte profetiese woorde is dus volgens God se Woord, een van die belangrikste gawes van die Gees waardeur God self met mense wil praat en hulle wil bedien.

1 Kor. 14:3 sê verder vir ons wat God se bedoeling met profesie en profetiese woorde is. Daar staan, en ek haal uit die Ampified Bible aan terwille van ’n beter verstaan:

“But [on the other hand] the one who prophesies speaks to people for edification [to promote their spiritual growth] and [speaks words of] encouragement [to uphold and advise them concerning the matters of God] and [speaks words of] consolation [to compassionately comfort them].”

Tog is die Here baie bewus van hoe die vyand juis om hierdie rede, baie keer juis deur valse profesie en valse profetiese woorde, as ʼn leuenaar gaan kom om mense te bedrieg en te belieg. Daarom gee die Here self aan ons ook 1 Tess. 5:19-23 in die verband:

“Do not quench [subdue, or be unresponsive to the working and guidance of] the [Holy] Spirit.

Do not scorn or reject gifts of prophecy or prophecies [spoken revelations—words of instruction or exhortation or warning].

But test all things carefully [so you can recognize what is good]. Hold firmly to that which is good.

Abstain from every form of evil [withdraw and keep away from it].

Now may the God of peace Himself sanctify you through and through [that is, separate you from profane and vulgar things, make you pure and whole and undamaged—consecrated to Him—set apart for His purpose]; and may your spirit and soul and body be kept complete and [be found] blameless at the coming of our Lord Jesus Christ.

Faithful and absolutely trustworthy is He who is calling you [to Himself for your salvation], and He will do it [He will fulfill His call by making you holy, guarding you, watching over you, and protecting you as His own].”

Daarom, deur die ware Bybelse gawe van profesie, kom die Here dus soewerein en fokus ons aandag op spesifieke Skrifgedeeltes en Skrifwaarhede, wat om die een of ander rede vir daardie seisoen belangrik vir ons as gelowiges is om mee erns te maak in ons nadenke en ons rol in die Here se groter plan in ’n tyd soos dié.

Daarom sluit ek af met ...

Spesifieke Skrifgedeeltes wat baie relevant is vir 2024 en daarna

Gaan lees asseblief hierdie Skrifgedeeltes en vra die Here om self eers met jou uit hierdie gedeeltes te praat.

Mat. 4:17
Joh. 1:11-14
Rigt. 6 en 7
Dan. 3 en 4
Op. 4 en 5
Jes. 6
Op. 20 en 21 en 22
Mat. 28:19
Hand. 1:8
2 Kor. 5:18-21
2 Kor. 6:1-3

Ek wil hierdie eerste deel van die profetiese woord afsluit met hierdie woord:

Alles wat rondom ons en in ons eie lewe afspeel in hierdie seisoen, moet deur die bril en in die lig van hierdie Skrifwoorde verstaan en gesien word.

Dit is van lewensbelang dat ons in hierdie seisoen oral waar ons kom en met wie ons praat en waarmee ons besig is, sal beklemtoon dat die hart van die Evangelieboodskap of Goeie Nuus wat ons het om aan die wêreld om ons te vertel, in die eerste plek ‘n Boodskap is dat Jesus die Koning ook op planeet Aarde is.

Ja, natuurlik is Hy die Verlosser wat Sy lewe gegee het as versoening vir ons sonde! Maar bo alles is Hy die Here en die Koning.

Johannes beklemtoon die merkwaardige waarheid dat daar vir elke mens wat dit waag om na Hom toe te kom, oorvloedige genade en onvoorwaardelike liefde sal wees!

Maar ook Waarheid en niks anders as die volle waarheid nie!

Kou ’n bietjie hieraan!