Deel 4 – Dit is tyd om op te staan en te doen wat jy moet doen!

5784 5784

 

Die Here fokus ons aandag op daardie woord in Jes. 60:1 tot 5. Ek haal dit vir jou uit die Amplified vertaling aan:

Arise [from spiritual depression to a new life], shine [be radiant with the glory and brilliance of the Lord]; for your light has come, _
And the glory and brilliance of the Lord has risen upon you.
For in fact, darkness will cover the earth
And deep darkness will cover the peoples;
But the Lord will rise upon you [Jerusalem]
And His glory and brilliance will be seen on you.
Nations will come to your light,
And kings to the brightness of your rising.
Lift up your eyes around you and see;
They all gather together, they come to you.
Your sons will come from far away,
And your daughters will be looked after at their side.
Then you will see and be radiant,
And your heart will tremble [with joy] and rejoice
Because the abundant wealth of the seas will be brought to you,
The wealth of the nations will come to you.”_

Maar dan ook op daardie woord in Deut. 34:8 en 9 waar die volgende in die NIV staan:

_“The Israelites grieved for Moses in the plains of Moab thirty days, until the time of weeping and mourning was over. _

Now Joshua son of Nun was filled with the spirit of wisdom because Moses had laid his hands on him. So the Israelites listened to him and did what the Lord had commanded Moses.”

Sien jy wat staan hier?

Hoor jy wat die Here vir ons in hierdie 2 verse sê?

Moses is dood.

En die mense van God het daarom gehuil en getreur vir 30 dae!

Toe kom God en sê: Dit is nou Tyd om op te staan en om Josua te volg in die nuwe seisoen in; in die Beloofde Land in!

Dit is ook wat ek hoor God vir elkeen van ons kom sê in hierdie nuwe seisoen. Veral in daardie tye wat ons Moses, ons leier, ons droom, dit wat ons gedink het die antwoord is, skielik sterf en stomp eindig!

Ek hoor hoe die Here vir my en jou hierdeur sê: Ja, daar gebeur in almal van ons se lewens hierdie slegte en tragiese dinge. Daarom is dit ook vir ons nodig, as ’n noodsaaklike deel van ons gesond-word, om daaroor te huil en te treur. En die tyd wat ons elkeen nodig het hiervoor, mag verskil.

Maar dan, vir ons lewe om te verander en vir ons om aan te gaan en om die rol te speel binne God se groter prentjie, het ons ’n nuwe perspektief en ’n nuwe Woord van God in ons lewe nodig.

Ja, ons het nodig vir die Lewende God, vir die Koning van alle konings, om vir ons te wys en te sê waarom Hy nou, in hierdie seisoen, besig is ons lewens!

Daarom, hoor die Woord van die Here vir jou en jou lewe, maar ook vir die mense om jou; ja, selfs vir jou dorp of stad, of vir die area en land waar jy tans woon! Hoor hoe God sê: Dit is nou tyd om op te staan!

Ja, heelwaarskynlik voel jy nog nie gereed daarvoor nie. Dit is gewoonlik so. Maar God is nie hier besig om met jou te praat oor wat en hoe jy voel nie; of waarvoor jy gereed voel nie. Nee, God is besig om vir jou dinge te wys van Sy kant af; met Sy perspektief! Hy is besig om met jou hier oor geloof en oor ’n nuwe manier hoe jy daarna kan kyk, te praat. Sodat jy weer hoop kan kry en nuwe hoop kan hê.

God sê vir jou: Dit is tyd… Dit is tyd om op te staan. Dit is tyd om op te hou huil en te treur en te kla oor wat weg is, of wat verkeerd is.

Ja, natuurlik gaan jy nog nie hierbinne voel dat jy reg is om op te staan en of om op te hou treur en kla nie.

Onthou altyd hoe God my en jou verander. Onthou Rom. 12:2.

“... Be transformed and progressively changed [as you mature spiritually] by the renewing of your mind [focusing on godly values and ethical attitudes], so that you may prove [for yourselves] what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect [in His plan and purpose for you].”

Vir jou om te verander, en om op te kan staan om te kan doen wat jy moet doen, het dit weer tyd geword dat jy mooi moet hoor wat God besig is om te sê in hierdie seisoen.

Jy het nodig om weer ʼn slag al Sy beloftes aan jou oor die jare te gaan afstof en om daarmee te begin erns maak.

Ja, jy het nodig om op te staan en om daardie vyf sentimeter domino in jou lewe ʼn stoot te gee; of daardie klein tree te gee in die regte rigting!

Ja, dit is jou manier om op te staan en om te begin ingaan in die Beloofde Land wat God aan jou belowe het! Ja, dit het weer tyd geword om God se beloftes in geloof vas te gryp en om in geloof te kies om te glo dat God in die detail van jou situasie betrokke is en dat Hy reeds alles gereed gesit het wat jy mag nodig hê op jou pad vorentoe. Ja, dat Hy ook in jou lewe en vir ons almal in hierdie seisoen, al die Josua’s wat ons mag nodig hê klaar opgerig het en klaar gereed gemaak het vir ʼn seisoen soos hierdie! God het reeds alles gereed gemaak wat nodig is om Sy beloftes te laat realiseer vir jou, jou familie, en hierdie generasie!