Nuusbrief

Nuusbrief (147)

 

Kom ek vertel vir jou wat ʼn besigheidsman my vertel het toe hy die Bybel deur die bril van besigheid begin lees het en hoe dit sy hele lewe omgedop het.

Hy vertel hoe hy homself gaan afsonder het en begin het om in die teenwoordigheid van God, met net die Bybel op sy skoot, die Bybel begin lees het.

Hy het besluit om terug te gaan na die begin en om die Bybel van Genesis 1 af te lees deur die bril van ʼn besigheidsman en in die lig van wat daar in daardie tyd in terme van besigheid gebeur het.

Soos ek, het hierdie sakeman geworstel daarmee oor hoe om die goeie nuus oor die koms van die Koninkryk van die hemel hier op aarde, op so ʼn manier op die markplein prakties uit te leef dat dit die aandag van ongelowige sakemanne en vroue om hom te trek.

Daar staan immers in Matteus 24:14 die volgende: “En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom.”

Met ander woorde, ons sal vir die nasies van die wêreld, soos in ʼn hof, feitelike getuienis kan lewer van die werklikheid dat die Koninkryk van die hemel hier en hier en hier op aarde deurgebreek en ʼn duidelike verskil gemaak het wat werklik “goeie nuus” vir almal, gelowiges en ongelowiges, gaan wees!

Hy het geworstel met die feit dat dit wat ons uit die Bybel vir mekaar leer, nie altyd gemanifesteer word in die lewens, huwelike, gesinne en besighede van volgelinge van Jesus nie. Ons lyk net soos die wêreld om ons.

Verder het hy oral rondom hom gelowiges gesien en gehoor wat bid vir deurbrake, maar dit nie altyd kry nie. En dit ten spyte van wat tog baie duidelik in God se Woord gesê en belowe word!

Net so het hy ook duisende gesien wat gesaai en gesaai het, maar tog nie werklik enige oes of bitter min oes op die saad wat hulle gesaai het, gesien en ervaar het nie. Dit het hom ernstig gekwel, want die God van die Bybel kan tog nie lieg nie, en Sy Woord en beloftes is tog altyd waar.

Daarom het dit hom ook laat huiwer om ongelowiges uit te nooi na byeenkomste van gelowiges, omdat daar so min getuienis was dat die Woord en die beginsels van die Woord werklik effektief en waar is in die lewens van die gelowige mense om hom.

Daarom het hy self in die Woord begin delf om uit te vind hoekom dit dan so is, en hoekom hy in sy eie lewe nie altyd genoeg vertroue het dat sy eie geloof werklik ʼn verskil kan maak in die markplek op ʼn Maandagoggend nie.

Hy het besluit om letterlik alles wat hy geleer het in die kerk eenkant toe te skuif en om net vas te gryp aan wat hy by God hoor terwyl hy die Bybel lees.

Hy het ook verder moeite gedoen om presies agter te kom wat in God se hart was en waarom Hy sekere dinge vir ons in Sy Woord laat opteken het en wat Hy daarmee vir ons wou sê.

Natuurlik moes hy ook in die proses rekening hou met presies wat die omstandighede was toe daardie Skrifgedeelte neergeskryf is, en wat deur die skrywers se kop gegaan het wat God se Gees gebruik en geïnspireer het om daardie gedeeltes neer te skryf.

Terwyl hy hiermee besig was, getuig die sakeman, het hy merkwaardig wonderlike dinge ontdek!

So het hy byvoorbeeld ontdek dat daar nie soseer fout was met wat die kerk geleer het oor hierdie gedeeltes nie, maar hy het wel ontdek dat dit geleer en gepredik is vanuit ʼn moreel-etiese hoek, naamlik wat ons moet of nie moet doen nie. Maar dit het nie werklik die realiteite waarmee elke gelowige daar in die markplek geworstel het, aangespreek nie. Dit was asof die kerk in Engels met die gelowiges gepraat het oor wat reg en verkeerd is, terwyl almal daar in die modder en gemors op die markplein in Russies praat en leef.

Hoe hou ʼn mens van Maandag tot Vrydag kop bo water? Wat nog te sê daarvan om die lewe te leef en die seën te beleef waarvan God in Sy Woord ons belowe.

In die loopgrawe van die besigheidswêreld word ons geleer dat daar net een manier is om te oorleef en dit is om alles moontlik te doen om so gou moontlik ryk te word en soveel moontlik soveel geld te maak, al kos dit wat! Alles is aanvaarbaar, solank jy net nie uitgevang word terwyl jy die verkeerde doen nie. Al beteken dit dat jy op ʼn paar mense moet trap in die proses.

Luister ʼn mens mooi na wat ons mekaar leer oor goeie besigheid, gaan dit uiteindelik net oor jouself en wat jy bymekaar kan maak, en vir hoe lank moontlik jy dit kan vashou sonder om dit uit te gee.

Hoe sê ons dit in Engels: “It was all about greed and hoarding and maximizing self-interest at the expense of others.”

Wat in die kerk meestal geleer en verkondig word, spreek nie hierdie dinge werklik aan nie. Ons word nie geleer hoe om daar in die loopgrawe prakties anders te wees, prakties anders te dink en anders te doen nie. Ons word nie geleer om ʼn blywende verskil daar te begin maak nie.

 

Ons is besig om met mekaar te gesels oor hoe dit prakties hier tussen ons op aarde lyk of moet lyk wanneer iets van die Koninkryk van die hemel hier op aarde begin deurbreek.

Heel aan die einde van Sy drie-jaar bediening op aarde, net voor Sy kruisiging, sterwe en opstanding, kry ons twee merkwaardige vertellinge oor Jesus se lering oor daardie gebeure aan die einde, net voor en tydens die wederkoms.

Ons kry die vertellinge in Matteus 24 en 25.

Kom ek probeer ʼn bietjie om op ʼn ander manier veral die laaste gedeelte van hoofstuk 25, se inhoud te beskryf.

Hier gee Jesus as die nuwe Koning van planeet aarde, as’t ware vir die mensdom insae in wat die vrae gaan wees in die laaste Eksamenvraestel wat God as die Finale Regter en Eksaminator op ons tafel gaan neersit om te bepaal wie deel is van die “skape”, wat die hemele gaan beërwe, en wie hel toe gestuur gaan word as deel van die ”bokke”.

Net voor hierdie deel van Sy boodskap, profeteer Hy dan die volgende in Mat. 24:12-14:

“Omdat die minagting van die wet van God sal toeneem, sal die liefde by baie verkoel.

Maar wie tot die einde volhard, sal gered word.

En hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis kan hoor. Eers dan sal die einde kom.”

Het jy gehoor wat sê die Koning? Die Evangelie van die Koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word, sodat al die nasies die getuienis daaroor kan hoor! Eers dan sal die einde kom.

Met ander woorde, die een ding wat gaan bepaal wanneer die finale einde en wederkoms van Christus gaan gebeur, gaan juis dit wees: Wanneer al die nasies die kans gehad het om oral rondom hulle bewyse en getuienis te hoor en te sien van die goeie nuus dat die Koninkryk van die hemel hier tussen ons deurgebreek het!

My vraag is net: Aan watter bewyse en goeie nuus-stories kan jy dink wat jy kan gebruik om teenoor die ongelowige wêreld te getuig dat daar sedert Jesus se koms iets van die Koninkryk van die hemel hier op aarde begin deurbreek het?

Ek hoop hierdie laaste twee paragrawe het jou ʼn bietjie laat dink, want ek het dit aspris vir die rede so probeer formuleer dat hierdie waarheid ook vir jou, soos vir my die afgelope tyd, ʼn bietjie sal skud.

Kom ek wees ʼn slag eerlik hieroor.

Ek word by die dag meer en meer gefrustreerd en geskok oor hoe maklik ons as Bybel-gelowige mense oor die koms van die Koninkryk van die hemel hier op aarde kan praat asof dit hierdie fantasie-verhaal is, wat eers eendag, na die wederkoms van Christus Jesus, hierdie tussen ons ʼn werklikheid gaan begin word.

Terwyl dit vir my meer en meer duidelik word dat dit nie vir Jesus self hier gegaan het oor goeie nuus wat eers na Sy wederkoms gaan waar word nie.

Hoe meer ek die Bybel en veral die Nuwe Testament lees en sien wat Jesus hier op aarde kom sê en doen het, besef ek dat ons hantering van die hele boodskap oor die koms van die Koninkryk eintlik hiervan ʼn bespotting maak.

Dit is asof ons dit nie werklik ernstig opneem nie!

Daarom maak dit natuurlik ook geen indruk op die ongelowige wêreld daar buite nie, want hulle kan nêrens enige bewyse of voorbeelde sien van die verskil wat hierdie “goeie nuus oor die koms van die Koninkryk” hier op aarde maak nie.

Die ding wat my aan die hart gegryp het, was om te ontdek dat God as die Finale Regter en Eksaminator, elkeen van ons in die finale eksamen aan die volgende gaan toets, volgens Mat. 25:32-37:

“Al die volke sal voor Hom bymekaar gebring word, en Hy sal die mense van mekaar skei soos ʼn wagter die skape van die bokke skei.

Die skape sal Hy regs en die bokke links van Hom laat staan.

Dan sal die Koning vir dié aan sy regterkant sê: ‘Kom, julle wat deur my Vader geseën is! Die koninkryk is van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Neem dit as erfenis in besit, want Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ʼn vreemdeling, en julle het My gehuisves; Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek.’

Dan sal dié wat die wil van God gedoen het, Hom vra: ‘Here, wanneer het ons…”

Om die Koninkryk van God en Sy wil te soek (volgens Mat. 6:33), is om jou lewe daaraan te wy om ʼn verskil te maak. Met ander woorde, om nood te bedien sal so ʼn deel wees van jou daaglikse asemhaling en lewe as kind van die Koning wees dat jy nie eers altyd bewus daarvan gaan wees nie!

Volgende keer begin gesels ons ʼn bietjie hieroor: oor hoe lyk dit dan waar ons hierdie nood prakties begin bedien.

 

As ons mooi kyk wat Jesus tydens Sy bediening op aarde gedoen het, sien ons hoe om die Babiloniese kultuur waarin Mammon aanbid en gedien word te verwyder en hoe om dit te vervang met ʼn iets van die kultuur en waardes van die Koninkryk van die hemel weerspieël.

Hoor wat sê ons Koning self oor Mammon.

Mat. 6:24 "Niemand kan vir twee base tegelyk werk nie. Hy sal óf die een minder ag en die ander een hoër, óf vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie."

Luk. 16:9 "En Ek sê vir julle: Gebruik die oneerlike mammon om vir julle vriende te maak sodat wanneer die geld nie meer kan help nie, hulle julle in die ewige wonings sal ontvang.

Luk. 16:11 As julle dan nie betroubaar is in die hantering van die oneerlike mammon nie, wie sal die ware rykdom aan julle toevertrou?

Luk. 16:13 "Geen huisbediende kan vir twee base tegelyk werk nie, want hy sal of die een minder ag en die ander een hoër, of vir die een meer oorhê en die ander een afskeep. Julle kan nie God én Mammon dien nie."

Mammon word dus ʼn god in mense se lewens wat alles begin beheer. Alles wat hulle doen, alles wat hulle dink en sê, gaan net oor geld. Ja, natuurlik is daar nooit ʼn punt wat hulle genoeg daarvan kan hê nie. Maar so ook kan die armste van arm mense ook gedryf en gemanipuleer word deur hierdie demoniese gees, Mammon.

Hoe herken ʼn mens dit in iemand se lewens?

Daar waar mense heeltyd bekommerd is en praat en dink oor geld, is van die duidelike simptome van hierdie “siekte”.

Hierteenoor wys Jesus ons hoe om duisende mense te voed as deel van ʼn nuwe Koninkryks-kultuur, maar om dit te doen sonder om een of ander leë en goedkoop voorspoed-preek vir hulle te preek!

Inteendeel, Jesus leer ons wat gebeur as ons die bietjie wat ons het, vrygewig en vrywillig saai as die Koning daarvoor vra. Want dan sien ons hoe God nie net die gewer ook seën nie maar hoe Hy voor ons oë vermenigvuldiging laat plaasvind sodat ons selfs daarna nog meer verniet weg kan gee!

Dit is immers hoe dit in God se Koninkryk werk.

Dit is wanneer ons besef dat ʼn boodskap dat die Koninkryk van die hemel besig is om hier rondom ons op aarde deur te breek en te realiseer, moet beklemtoon dat dit nie sommer alles eensklaps nou dadelik gebeur nie, maar eerder stukkie vir stukkie deurbreek, om eers aan die einde, met Jesus se wederkoms, finaal en volkome in vervulling te kom!

Daarom moet ons beklemtoon dat die Koms van die Koninkryk ʼn beweging is op grondvlak waar dit gaan wees soos duisende klein, selfs onbeduidende, vuurtjies wat begin saamkom en spontaan groei tot hierdie magtige openbaring van die heerlikheid van God daar in ons dorp of stad.

Oraloor in die wêreld het ons al honderde sulke bewegings of “herlewings” gesien. Maar tot nou toe het ons nog nie die voorreg gehad om te sien dat dit net aanhou en aanhou nie. Miskien is dit omdat iemand elke keer probeer het om dit op een of ander manier in een of ander struktuur of metode of ʼn kerk of denominasie of herlewingsdienste van een of ander aard vas te vang.

Ek glo dat in hierdie “laaste dae” waarin die Here besig is om vir ons ʼn nuwe prentjie van die “kerk” of Ekklesia te wys, gaan ons ʼn beweging van die heerlikheid van God sien vloei uit die hart en lewens van gelowiges, deur huisgesinne, deur families en familie-besighede.

Hierdie beweging gaan herken word aan mense wie se lewens en lewenswandel gekenmerk word deur eenvoud, voorsiening, eenheid, liefde, lewe, waarheid, nederigheid, gebed, herstelde verhoudinge, dissipelskap en baie wonderwerke!

Gelowiges se “opleiding” om deel van hierdie beweging van die eindtyd te wees, gaan nie teologiese studie in ʼn kweekskool of bybelskool van die een of ander aard wees nie. Nee, jy gaan leer wat jy moet leer in die “skool van die lewe” wanneer jy gaan toelaat dat God se Gees totaal die beheer oorneem en Hy self jou leer wat gewone dinge soos eenvoud, voorsiening, eenheid, liefde, lewe, waarheid, nederigheid, gebed, herstelde verhoudinge, dissipelskap en wonderwerke regtig beteken!

Niemand in hierdie beweging sal wil baas speel oor ander nie. Alle gelowiges gaan net een dinge natuurlikgewys najaag, naamlik om ander te dien soos wat Jesus in Sy Woord ons geleer het om te dien.

Dit gaan glad nie gaan om nog “nuwe kerke”, of nog nuwe “lidmate”, of nog groter en langer eredienste of byeenkomste te hou en nog ʼn klomp nuwe programme te organiseer nie.

Nee, hierdie beweging van die Koninkryk gaan letterlik ʼn self-onderhoudende vloei van lewe wees wat van die een hart na die ander vloei.

In die proses gaan ons leer dat waar die koms van die Koninkryk nie elke gelowige insluit en vir elkeen geleentheid gee om daarvan deel te wees nie, gaan die Goeie Nuus van die Evangelie nooit ʼn hele wêreld kan bereik nie!
Volgende keer gesels ek verder hieroor.

 

Om hierdie vraag prakties te probeer beantwoord, gaan ek vandag leen wat ek by ʼn gewone sakeman, Dave Hodgins, uit Australië geleer het.

Hy het vir my ʼn “nuwe wynsak” uit die sakewêreld gegee om die “nuwe wyn”-waarhede te akkommodeer van die goeie nuus oor die Koninkryk van die hemel wat hier op aarde in die markplek deurbreek.

Hy begin by Jesus as 13-jarige seun, wat in die Joodse wêreld gereken is as ʼn “volwasse man”.

Onthou jy hoe Hy vir sy aardse Ma, Maria, wat na ʼn paar dae se soek na Hom, Hom uiteindelik tussen die priesters, Fariseërs en ander tempelpersoneel kry.
Sy vra Hom toe hoe Hy sommer net so kon wegraak terwyl Hy goed weet dat hulle op pad huis toe was.

Dan hoor ons Jesus antwoord: Maar Ma, Ek moet met My Vader se dinge van nou af besig wees! (En dit is nou my taal dié.)

Met ander woorde, sê Jesus vir Maria: Dit waarmee My Vader in die Hemel nou, op hierdie stadium, besig is, dit is die dinge waarmee Ek ook nou moet begin besig raak as ʼn volwasse man!

Jesus het geweet dat met Sy koms na planeet aarde, as die nuwe Koning, het die Koninkryk van die Hemel hier op aarde begin deurbreek.

Daarom is alles wat Jesus doen, alles wat Hy sê en alles wat Hy bedien aan mense, ʼn stukkie van die deurbreek of ʼn waar-word van hierdie dinamiese, bonatuurlike, nuwe skeppingsgebeure wat hier aan die gebeur is. Elke ding wat Hy doen en alles wat Hy sê, pas êrens in hierdie waar-word, hierdie deurbreek van hierdie nuwe werklikheid in.

Hy was 24/7 in diens van Sy Vader se besigheid, wat ons sommer “Koninkryk Onbeperk” kan noem.

Kom ek illustreer dit met ʼn gebeure uit Jesus se lewe.

Ek sê dat Jesus besig was met waarmee Sy Vader besig was, naamlik die deurbreek van “Koninkryk Onbeperk”. En Hy was hiermee besig op die voorstoep van die Hel, daar in Palestina, waar die vyand besig was om mense te besteel en dood te maak.

Onthou, die wêreld waarin Jesus gebore is, was hierdie wrede en gewelddadige wêreld. Negentig persent van die Jode in Sy tyd is letterlik beroof deur die priesters en daarom, geweldig arm. Kinders was honger en sterwend. En verder, was daar hierdie jarelange droogte wat geheers het, want God kon nie seën wat aan die gebeur was nie.

Mense kon nie eers hulle tempel-taks meer betaal nie. Al wat hulle kon doen, was om geld te leen by die priesters om die voorgeskrewe Bybelse offers te kan koop, maar teen geweldige pryse.

Dan het die priesters boonop, as sekuriteit, hulle plase en ander eiendom gevat, sodat, as hulle volgende jaar nie hulle lening kon terugbetaal nie, het dit die priesters s’n geword het.

Daarna het die priesters hulle gedwing om hulle eie lande te bewerk teen ʼn minimum loon. Hulle het verder vir hulle die minimum kos gegee om te eet, maar nie genoeg om ook vir hulle kinders te gee nie. Daarom moes party ouers hulle kinders verkoop sodat hulle iets te ete kon hê. Die eindresultaat was hierdie kultuur van seks-handel wat hande uitgeruk het in daardie dae. (Dit is dan ook een van die redes waarom Jesus so gefokus het op kinders in Sy bediening van God se Koninkryk).

Hier het jy dus ʼn hele nasie gehad wat slawe was van die priesters.

Dan was daar nog boonop die Romeine en die Romeinse owerheid, met al hulle onderdrukking en geweld! G’n wonder nie dat opposisie-faksies oral ontstaan en teenstand oral uitgebreek het. Met, as gevolg hiervan, die Romeinse owerheid wat met tipiese geweld oral mense verbrand, gekruisig en doodgemaak het.

So, in 7 n.C., moes Jesus heelwaarskynlik staan en toekyk (want die Romeine het al die inwoners van Nasaret en omgewing gedwing om te kyk hoe dit gebeur), hoe hulle 2000 volwasse manne, as gevolg van so ʼn opstand, gevat het en net daar voor almal gekruisig het!

Natuurlik het al hierdie dinge Jesus en Sy lewe beïnvloed.

Daarom het Hy, in Sy bediening, net soos Johannes die Doper, as deel van die koms van die Koninkryk hier op aarde, ook die politieke leiers en owerheid van Sy tyd aangespreek. En het Hy ook begin om hierdie houvas wat hulle gehad het op mense, te breek.

Maar nie met die tipiese geweld van Sy tyd nie. Maar deur ʼn ander kultuur en ʼn ander werklikheid met ʼn ander boodskap te bedien aan mense.

Daarom hoor ons Hom sê: Bekeer julle, julle slange! Verander julle manier van dinge doen en julle lewens! Stop met die korrupsie! Stop met die doodmaak van julle eie mense!

Daarom het Hy ook Hom toegespits op die belastinggaarders!

Nadat Hy die kettings van korrupsie daar begin breek het, het Hy begin om mense VERNIET gesond te maak.

Dit was ʼn geweldige ding in Sy tyd, want as jy wou gesond word of gesond verklaar word, moes jy na die tempel toe gaan. Daar het hulle jou laat betaal! Omdat niemand geld gehad het nie, was ʼn hele nasie siek, fisies en geestelik. En hier was Jesus besig om mense gesond te maak na gees en liggaam. Daarna stuur Hy hulle tempel toe, om daar vir die priesters te gaan wys dat hulle gesond was.

Ja, Hy het selfs hulle sondes vergewe, VERNIET, en hulle gedoop as teken hiervan.

Toe begin Hy om die duisende te voed; weereens, alles VERNIET!

Vir dié wat nog ʼn bietjie kos gehad het, soos ʼn paar broodjies en ʼn paar vissies, leer Hy hoe God se ekonomie en vrygewigheid werk!

Nadat almal daar gevoed was, was selfs dit wat oorgebly het, honderde persente meer as dit wat aanvanklik “bestee” en gegee is!

Toe gaan Jesus, in die laaste week van Sy aardse lewe op aarde, en begin die “tempelsisteem” af te breek, wat die hart was van hierdie hele korrupte stelsel, waar mense eenvoudig van alles beroof is.

Deur wat Hy daardie dag daar gedoen het, het Jesus daardie korrupte “banksisteem” met die omgooi van die tafels (wat letterlik “banke” genoem is), bankrot verklaar! (Dit is wat Lukas daar in hoofstuk 19 oor hierdie gebeure sê!)

En dan, as Sy finale aksie, sien ons Sy kruisiging, begrafnis, en dan Sy opstanding wat die deurbreek van die Koninkryk van die hemel soos ʼn geboorte uitbeeld.

Hierna begin die mense (die dissipels) hieroor opgewonde praat, want skielik het hulle verstaan: Hulle het die eerste tekens van die nuwe skepping, met al die geboortepyne wat daarmee gepaard gaan, gesien en beleef!

In die hart van hierdie gebeure, vertel Mat. 27 vir ons, hoor ons, finaal, die gordyn tussen die Heilige en Allerheilige in die Tempel van bo na onder skeur!

Skielik was die priesters sonder werk!

Hiermee is die finale ketting gebreek! Nou was daar nie meer rede waarom enigiemand na die tempel toe hoef te gaan nie. Omdat daar nie meer ʼn gordyn tussen die Heilige en Allerheiligste was nie, kon enigiemand nou direk na die Hemelse Vader toe gaan!

Verstaan jy nou waarom ons nie, as deel van ʼn boodskap oor die Koninkryk, mense kan verander deur van hulle godsdienstige, Christelike “kerk-gangers” te maak nie!

Nee, ons moet hulle dieselfde boodskap van die Koninkryk gee wat ons by Jesus geleer het en dan moet ons hulle terugstuur na die markplein. Daar moet hulle dan gaan doen wat Jesus ons geleer het, want net dit verander ʼn gemeenskap en net dit verander ʼn kultuur en manier van doen.

Dit is waarom Jesus se boodskap was: Gaan en maak mense My dissipels, doop hulle… en leer hulle om alles gehoorsaam te doen wat Ek vir julle geleer het om te gaan doen. Ek is by julle, om julle te seën, en om My seën deur julle oral te bedien! En asseblief, heeltyd, hou aan om te lewe onder die skaduwee en beskerming van daardie seën en genade, en moet nie daaronder uit weg stap nie!

Ons bid elke dag vir die koms van die Koninkryk van die hemel om hier op aarde ook volledig te kom as ons in die Ons Vader-gebed bid: ”Laat U Koninkryk kom!”.

Ons Koning het ons belowe dat as ons dinge “in Sy Naam” bid, of anders gesê, “wat Hy vir ons geleer en gesê het ons moet voor vra”, dan gebeur daardie dinge!

Met ander woorde: as ons bid dat Sy Naam geheilig sal word; of dat Sy Koninkryk sal kom; of dat Sy wil sal geskied… hier op aarde soos in die hemel… dan gaan en sal dit gebeur!

Die Koninkryk van God is dus reeds besig om hier op aarde stelselmatig te gebeur! Dit is nou reeds besig om in te beweeg en dinge en mense te verander rondom ons! Ons moet net met die regte bril op rondom ons begin kyk. Dan gaan ons dit verseker sien gebeur!

Dit is ook een van die redes waarom God die Heilige Gees self hier op aarde nou besig is.

Soos daar reg aan die begin, soos jy in Genesis 1 kan lees, “sit God die Gees as’t ware op hierdie “eier”, “hierdie nuwe skepping-realiteit”, of anders gesê: die Koninkryk van die hemel wat nou ook hier op aarde gekom het, om dit “uit te broei” en oral te laat deurbreek!

Soos daar in die begin, gebeur “hierdie nuwe skepping”, hierdie dinamiese, bonatuurlike deurbreek van die Koninkryk van die hemel hier op aarde deur die bonatuurlike werk van die Heilige Gees!

God self is die Outeur, die Inisiatiefnemer, die Dryfveer, die Skepper en Waar-maker daarvan!

Niks gaan dit stuit nie! Daarom is daar oral in God se Woord beloftes en toekoms-gerigte uitsprake dat dit besig is om te gebeur en dat dit op die een of ander tydstip klaar en afgehandel gaan wees.

Kom ek haal ten slotte vir jou  een van die belangrikste van hierdie beloftes vir jou hier aan.

Kom ek sê net eers waarom ek dit wil doen. Ek is so bewus van ʼn negatiwiteit en ʼn amper-magteloosheid wat by baie gelowiges hulle denke en hulle daaglikse doen en late beheer. Al waaroor hulle kan praat is oor die gerugte van oorloë, die negatiewe tekens van die eindtyd, en ook die sogenaamde “tekens van ʼn wegraping van gelowiges uit hierdie wêreld uit” wat hulle handel en wandel en hulle denke totaal oorheers.

Daar is by die meeste van hulle geen verwagting om iets positiefs, iets van ʼn deurbreek van God se Koninkryk van die hemel en die positiewe realiteite daarvan in hulle eie lewe en rondom hulle te sien nie! Wat hulle betref, is hulle op pad hemel toe! Hulle tasse is gepak en hulle staan gereed op die stasie om hierdie trein te vat wat hulle uit hierdie verskriklik stukkende wêreld gaan wegruk na die hemel en hulle hemelse tuiste met sy strate van goud!

Nou ja, ek gaan nie weer iets sê oor hierdie teologie van die wegraping nie.

Ek wil jou net sê dat as ons met hierdie negatiewe bril kyk na wat rondom ons aan die gebeur is dag vir dag, kan ons nie met erns elke dag bid en dit bedoel nie, “Ons Vader, Laat U Naam geheilig word! Laat U koninkryk kom, en laat U wil geskied!”

Daarom, kom luister wat belowe ons Koning en Here vir ons hieroor! Luister na wat Hy sê en kies weer opnuut om dit te glo.

Een van die meer volledige beloftes en gedeeltes hieroor vind ons daar in 1 Kor. 15. Kom ek haal so ʼn paar verse hieroor daar van vers 19 af aan:

“As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammerenswaardigste van alle mense.

Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit dié wat gesterf het.

Aangesien die dood deur ʼn mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur ʼn mens gekom.

Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word.

Maar daar is ʼn volgorde: die eersteling is Christus, daarna, by Christus se koms, dié wat aan Hom behoort.

Daarna kom die einde, wanneer Hy die koningskap aan God die Vader oordra, nadat Hy elke mag, elke gesag en krag vernietig het.

Hy moet as koning heers totdat die Vader al sy vyande aan Hom onderwerp het.

Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood.

Daar staan immers geskrywe: "Alles het Hy aan Hom onderwerp." Maar as die Skrif sê dat alles aan Christus onderwerp is, is dit duidelik dat die Vader wat alles aan Hom onderwerp het, uitgesonder is.

Wanneer alles dan aan die Seun onderwerp is, sal Hy Hom ook self onderwerp aan die Vader wat alles aan Hom onderwerp het. So sal God alles wees vir alles.”

Wie ore het, laat hom hoor wat die Gees deur hierdie Woord aan God se mense sê!

 

Luister hoe sê God dit self deur Sy Gees in Sy Woord vir ons daar in 2 Kor. 5: 18-6:2 (en ek haal ʼn slag uit die Engels dit aan):

“All this is from God, who through Christ reconciled us to himself and gave us the ministry of reconciliation; that is, in Christ God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation.

Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God.

For our sake he made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God.

Working together with him, then, we appeal to you not to receive the grace of God in vain.

For he says, “In a favorable time I listened to you, and in a day of salvation I have helped you.” Behold, now is the favorable time; behold, now is the day of salvation.”

Ja, soos wat elke nasie ambassadeurs aanstel en uitplaas oral op aarde om daardie nasie en sy kultuur en waardes te verteenwoordig in daardie land met al sy kultuurgroepe, so het die nuwe Koning van die aarde, Koning Jesus, Sy mense, Sy koningskinders, bonatuurlik toegerus en uitgeplaas op aarde om die Koninkryk van die hemel, met sy realiteite, kultuur en waardes oral op aarde te verteenwoordig, maar dit ook daar te bedien aan almal wat oop en ontvanklik is daarvoor.

Deur ons kommunikeer God hierdie bevrydende, goeie nuus van die Koninkryk van die hemel wat in Christus Jesus aarde toe gekom het.

Omdat dit so ʼn lewensbelangrike en verantwoordelike roeping en taak is, moet ons miskien net weer mekaar herinner aan die volgende:

ʼn Ambassadeur is ʼn politieke amptenaar wie se lewenstaak en roeping dit is om sy of haar tuis-regering daar in die vreemde voor konings en ander nasies, te gaan verteenwoordig.

Daarom maak jou persoonlike mening of opinie, of persoonlike belange of regte nie saak nie en is dit nooit op die tafel daar waar jy ambassadeur is nie.
Soos God deur Sy Gees in 2 Kor. 5:20 sê, jy is Christus (en dus Sy Koninkryk) se ambassadeur!

As jy praat of iets sê, is dit jou verantwoordelikheid om jou hart en gees so naby Sy mond te hê dat dit letterlik ʼn geval is as jy jou mond oopmaak en praat, asof Hyself daar is (en Hy is daar!), sodat Hy deur jou kan praat!

Laat ek ʼn paar van die verantwoordelikhede en kwaliteite van ʼn ambassadeur van die Koninkryk van die hemel hier probeer opnoem:

Jy is aangestel deur die Koning, en nie verkies tot jou posisie nie.

Jy verteenwoordig hier die Koninkryk, al sy realiteite, waardes, kultuur, boodskap, belange.

Jy het toegang tot al die rykdom en bronne van die Koninkryk waar jy in die Naam van die Koning optree.

Daarom hoef jy nie bekommerd te wees oor dinge wat jy daar in die vreemde mag nodig kry nie, want solank jou fokus primêr daar sal wees om ambassadeur van die Koninkryk daar te wees en om in die Naam van die Koning 24/7 daar op te tree, maak die Koning dit Sy verantwoordelikheid om na jou en jou geliefdes daar om te sien.

Hy sal self sorg vir alles wat julle daar mag nodig kry! En as daar iets is wat jy moet doen in die verband, gaan Hy dit ook vir jou sê!

 

Kom ek herhaal net weer Ef. 4:11 tot 16 hier vir jou, maar in plaas daarvan om hierdie keer te fokus op wat hier gesê word oor die opdrag en roeping van die vyfvoudige bediening, wil ek hê jy moet raaklees wat hier gesê word oor dit wat in elke gelowige volgeling se lewe moet plaasvind met die oog op sy of haar rol en bediening as deel van die Ekklesia:

Ef. 4:11 tot 16 sê dit baie duidelik:

“En dít is die "gawes" wat Hy "gegee het": apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars.

Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.

So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos ʼn volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.

Dan sal ons nie meer kinders wees nie; ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie.

Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ʼn eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.”

Sien jy wat hier staan oor elke gelowige in die Ekklesia?

Elkeen van hulle het ʼn “diens”” of bediening in die Ekklesia en in die mate wat hulle dit verrig, word die Liggaam opgebou.

En soos wat elkeen van hulle begin snap wat die ware inhoud is van hulle geloof, in daardie mate leer hulle werklik Jesus Christus ken en hoe om in ʼn meer intieme liefdesverhouding met Hom te leef.

Uiteindelik is dit die hart van geestelike volwassenheid, want gelowiges leer om meer en meer net te fokus op Christus en wat Hy vir en namens hulle gedoen en afgehandel het deur Sy lewe, Sy lyding, Sy kruisiging en Sy opstanding en dit wat Hy besig is om steeds in hulle lewens te doen deur die werking van die Heilige Gees.

In plaas van dat ʼn gelowige geloofsgemeenskap net bestaan uit geestelike babas wat glad nie kan onderskei tussen wat grate is en wat vis is wat aan hulle opgedis word as waarheid nie, sal hulle ʼn volwasse aanvoeling hê vir die Ware Woord en nie maklik op sleeptou geneem kan word deur valse lering nie.

Nee, omdat hulle die Woord ken en geleer het hoe om Koning Jesus se stem en leiding deur Sy Gees en deur die Woord te herken uit al die stemme wat hulle hoor, het hulle gekies om oor te gee aan die beheer van Sy Gees en hoe om te luister na Sy leiding en dit alleen te gehoorsaam.

So het hulle geleer dat Jesus, hulle Verlosser, ook hulle Here en Koning is wat ook die Hoof is van die Liggaam. Sy Woord en wil is wet en ons toets vir waarheid.

In die mate wat ons laag aan Sy voete bly en in totale afhanklikheid wag op Sy genade en krag, groei hulle geloof en dra hulle die vrug van die Gees.

Hulle ontdek hoe belangrik dit is om aktief deel te wees en in verhouding te wees met ander gelowiges in ʼn plaaslike geloofsfamilie. In hierdie proses ontdek gelowiges hulle SHAPE, naamlik hulle Gees-gawes, hulle plek in God se groter prentjie en hart vir hulle, maar ook hoe om hulle vermoëns, persoonlikheid en ervarings langs die pad te gebruik as deel van hulle bediening teenoor ander gelowiges maar ook as deel van hulle getuienis teenoor ʼn ongelowige wêreld rondom hulle.

Omdat Jesus se hart is dat dit alles in elke gelowige se lewe moet gebeur, het Hy die vyfvoudige bediening oral in die Liggaam geposisioneer en toegerus om soos ʼn gesonde bloedsomloopstelsel by elke gelowige, waar hulle ook al hulle bevind, uit te kom en om hulle daar te bedien.

Verstaan jy nou dat die vyfvoudige bediening belangrik is omdat hulle hierdie belangrike rol het in die lewe van elke gelowige!

 

Kom ons lees net weer die gedeelte waarin Koning Jesus, wat ook die Hoof van die Liggaam, die Ekklesia is, self verduidelik wat die rol van die vyfvoudige bediening is.

Ef. 4:11 tot 16 sê dit baie duidelik:

“En dít is die "gawes" wat Hy "gegee het": apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars.

Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.

So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos ʼn volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.

Dan sal ons nie meer kinders wees nie; ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie.

Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ʼn eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.”

Om myself te help om te probeer verstaan wat Jesus as die Hoof van die Liggaam, presies bedoel het die rol moet wees van die Vyfvoudige Bediening, sien ek hierdie bedieninge wat soos die bloedsomloopstelsel van die liggaam bedoel is om elke deeltjie van die Liggaam van Jesus te besoek om so elke sel of persoon in die Liggaam van Jesus op die een of ander wyse te besoek en te bedien met wat hulle by Jesus ontvang het om te bedien.

So sien ek die apostels as hierdie visiedraers en pioniers deur wie Jesus deur die werking van Sy Gees oral nuwe werk begin en vestig sodat kan gebeur wat Jesus as die Hoof daar wil hê moet gebeur.

So sien ek ook die profete oral rondbeweeg om letterlik as God se mond en spreekbuise te sê en te proklameer wat in Koning Jesus se hart is, vir strukture, gemeenskappe, familie gelowiges en vir individue. Ek sien ook hoe hierdie profete gereeld profeteskole het om ander gelowiges toe te rus in die profetiese bediening, waarin, volgens 1 Kor. 14, Jesus as die Hoof elke gelowige tog wil gebruik.

Dan sien ek ook die herders en leraars wat besig is om oral in die Liggaam vrylik tussen die verskillende geloofsfamilies beweeg en gelowiges herdelik ondersteun en bedien, terwyl die leraars weer die waarhede en leer van die Evangelie en die Skrif op ʼn merkwaardig verstaanbare wyse bedien aan gelowiges. Ek sien ook groepe en selfs skole waar hulle besig is om ander gesalfdes (vir die vyfvoudige bediening) toe te rus om die Liggaam as geheel herderlik en met die waarheid van die Woord te bedien.

Dan sien ek ook die finale groep van die evangeliste wat veral op twee wyses besig is: Van hulle is besig om baie gefokus ongelowiges te bedien met die Evangelie en die bevryding wat deel is van ons verlossing in Jesus Christus.
Maar ek sien ook ʼn ander groep van hulle wat weer in die Liggaam besig is om gelowiges toe te rus om baie effektief uit te reik na ongelowiges rondom hulle, en om hulle dan effektief te bedien met die kernboodskap van die Evangelie.
Dit kan ook wees dat van hierdie persone in die vyfvoudige bediening, as apostels, herders, leraars, profete en evangeliste, ook êrens in die Liggaam, permanent vir ʼn tyd gevestig is om daar in daardie omgewing die Liggaam van Jesus te bedien.

Maar kan jy nou die dilemma besef as die vyfvoudige bediening nie oral by al die gelowiges in die Liggaam uitkom om hulle te bedien soos Jesus as die Hoof dit bedoel het nie!

Kan jy dink hoe gebrekkig, onvolwasse, honger en dors daardie gelowiges daarna sal uitsien!

As ek baie keer rondom my kyk in die Liggaam van Jesus en die geestelike verval, gebrekkige groei en kinderagtigheid onder gelowiges sien wat al baie jare vir Jesus as Verlosser ken, dan glo ek dat baie hiervan verhoed kon wees as die vyfvoudige bediening hulle rol en bediening in die Liggaam normaal kon vervul.

 

Ja, ek weet ons is gewoond in die verflenterde, stukkende prentjie wat ons rondom ons van die Ekklesia het, dat gemeentes (en “kerke”) elkeen “sy eie” herder of leraar, of selfs meer as een herders of leraars het.

Hierdie leiers word dan name soos “dominee” of “pastoor” genoem. Hulle word dan ook voltyds in diens geneem deur hierdie gemeentes en maandeliks selfs met ʼn salaris betaal. Die meeste van die tyd moet hierdie persone, om te “kan kwalifiseer om op hierdie wyse in gemeentes te kan dien”, ʼn sekere hoeveelheid teologiese en of Bybelse opleiding hê. En, baie belangrik, hulle moet ʼn amptelike “lidmaat” van daardie betrokke gemeente of kerk of denominasie of deel van die Ekklesia wees!

Afhangende van, of in watter deel van die Liggaam so ʼn gemeente of kerk dan val, word daar sekere vereistes of vaardighede van so ʼn persoon vereis om te kan kwalifiseer om op hierdie wyse voltyds in hierdie gemeentes of kerke te kan dien. In die Gereformeerde gedeelte van die Ekklesia, byvoorbeeld, klink dit amper asof so ʼn “dominee” (want dit is wat hulle daar genoem word), letterlik die Bybelse vyfvoudige bediening “in een persoon” moet wees om te kan kwalifiseer om beroep te word na hierdie NG-gemeentes!

Wat natuurlik, tussen ons gesê, ʼn totaal onbybelse verwagting is, en heelwaarskynlik die rede is waarom tot 60% van alle dominees en hulle gades in die NG Kerk, byvoorbeeld, een of ander vorm van antidepressant gebruik.

Hoe kan dit anders? ʼn Normale persoon sal totaal uitbrand in die midde van sulke onmenslike verwagtings van ʼn gemeente!

Kyk ʼn mens egter na ook van die ander gedeeltes van die Liggaam, sien jy hoe die leiers en pastore van gemeentes, baie beskermend is oor wie hulle “toelaat” op die verhoog of kansel! Dit is amper asof hulle bedreig voel teenoor enigiemand van buite wat dalk lyk of hy of sy die betaalde leier van daardie gemeente of kerk se posisie in die gemeente in gedrang kan bring!

Al hierdie bogenoemde “ekstra” vereistes, plus die versnippering van die Liggaam van Jesus in tot 30 000 verskillende kerke en denominasies net in Suid-Afrika, veroorsaak dat Jesus se bedoeling met die Vyfvoudige bediening as “die normale geestelike bloedsomloopstelsel van die Liggaam”, glad nie sy normale rol kan speel nie.

Daar is eenvoudig te veel hoë mure en te min “vensters” en “deure” in normale gemeentes of kerke oop wat alles verhoed dat die lede van die vyfvoudige bediening vrylik in en uit gemeentes kan beweeg om te kan doen wat Jesus bedoel het hulle moet doen.

Daarom kom daar ook nie die nodige bonatuurlike voeding en hemelse suurstof by elke gedeelte in die Ekklesia uit nie.

Daar is egter ook ander dinge wat verder hierdie normale bediening van die vyfvoudige bediening verhoed en belemmer.

Dit bring ons terug na wat ek aan jou in die vorige twee stukkies Skrifoordenkinge bedien het.

Omdat die vyfvoudige bediening nie finansieel bedien word deur die Ekklesia soos Jesus dit bedoel en geleer het in Sy Woord nie, naamlik met die grootste gedeelte van “God se deel” nie, kan bediening deur lede van die vyfvoudige bediening nie normaal plaasvind nie.

Onthou, die meeste lede van die vyfvoudige bediening woon in die meeste gevalle buite die grense van gemeentes en kerke, en moet dus genooi word na daardie gemeentes en kerke. Dit kan dan gesien word as ʼn groot finansiële las vir so ʼn gemeente of kerk, want nou moet hulle geld wegvat om vir daardie persoon uit die vyfvoudige bediening te kan gee, wat hulle eerder vir “hulle eie pastoor of dominee” sou wou gee!

Maar, sê nou die vyfvoudige bediening was reeds volledig versorg finansieel soos God dit bedoel het, dan kon daardie persoon in die vyfvoudige bediening eenvoudig aan so ʼn gemeente net sê: Dankie, maar nee dankie! Versorg julle geestelike leiers met daardie geld wat julle nou aan my wou gee! Die Here het immers reeds my volledig finansieel versorg soos wat Hy dit aan ons in Sy Woord geleer het!

 

Jy verstaan wat ek bedoel met die term “vyfvoudige bediening”, nè?

Ef. 4:11-16

Dit verwys na wat God self vir ons hieroor leer daar in Ef. 4:11 tot 16. Kom ek haal dit vir jou aan:

“En dít is die "gawes" wat Hy (bedoelende Jesus Christus, die Hoof van die Ekklesia) gegee het: apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars.

Sy doel daarmee was om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus.

So sal ons uiteindelik almal kom tot die werklike eenheid in ons geloof en in ons kennis van die Seun van God. Dan sal ons, sy kerk, soos ʼn volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus.

Dan sal ons nie meer kinders wees nie; ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer as vals leraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie.

Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam ʼn eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde.”

Kom ons kry net eers die geheelprentjie korrek.

Jesus Christus, die Doper met die Gees, se hart en bedoeling (volgens Hand. 2:37-39; Hand. 8; Hand. 19; Rom. 12; en 1 Kor. 12) is om elkeen van Sy gelowige volgelinge bonatuurlik toe te rus met die gawes van die Gees wat hulle nie voorheen gehad het nie, sodat Hy hulle bonatuurlik kan gebruik om ander om hulle te bedien.

'n Normale geestelike geboorte

As jy onthou, sal jy weet dat dit ook die rede is waarom die normale geestelike geboorteproses uit vier dele bestaan wat normaalweg, volgens God se Woord, alles op Dag 1 van ʼn nuwe gelowige en bekeerling se lewe moet plaasvind.

Die vier dele wat deel is van hierdie geestelike geboorte is: Eerstens, dat so ʼn persoon moet besef dat hy of sy totaal sondig, verlore en op pad hel toe is. Tweedens, daarom gryp hierdie mens vas aan Jesus as Verlosser en Here en glo dat Hy die volle straf vir hulle sonde gedra het en dit weggewas het deur Sy bloed. Derdens, daarom neem die ander gelowiges wat hoor (Rom. 10,9) hoe hierdie nuwe bekeerling met sy of haar mond bely dat hulle glo, hulle onmiddellik doopwater toe en doop hulle in water (Rom. 6:1-11). En vierdens, daar in die water, lê hulle vir die nuwe bekeerling hande op (kyk weer na Hand. 8 en 19) en bid dat Jesus as die Doper met die Gees, hierdie persoon sal doop met Sy Gees om hulle so bonatuurlik toe te rus met die gawes van die Gees sodat Hy hulle kan gebruik om ander te bedien met daardie gawes.

God rus self mense toe wat in die Vyfvoudige bediening moet staan

Met dit in gedagte, kom Ef. 4 dan en sê dat Jesus as die Hoof van Sy Ekklesia, self sekere van hierdie reeds toegeruste gelowiges uitkies en verder bonatuurlik toerus om voltyds in staat te wees om die gelowiges in die Ekklesia voltyds te kan bedien en toe te rus vir hulle bediening in diens van die Koning.

Sommige word bonatuurlik toegerus om apostels in die groter Ekklesia te wees. Ons kan hulle ook die pioniers, inisieerders en groter visiedraers noem in die Ekklesia, wat Koninkrykswerk oral moet inisieer).

Dan is daar ander wat profete genoem word. Net ter verduideliking: Al is profesie die gawe, volgens 1 Kor. 14, waarin die Here elke gelowige wil gebruik, is hierdie groep mense deur Jesus self bonatuurlik toegerus en gesalf om voltyds deur die Here gebruik word in die gawe van profesie.

Dan is daar ook ʼn derde groep wat herders genoem word, wat die ander gelowiges voltyds met hulle besondere herderlike hart bedien en versorg.

Dan is daar ook leraars, wat ʼn bonatuurlike gawe het om die ander gelowiges met die waarheid en leer van die Woord te bedien.

Laastens is daar ʼn groep wat evangeliste genoem word wat voltyds in hierdie gawe opereer. Hulle is persone wat herken kan word aan hierdie bonatuurlike hart en begeerte dat niemand verlore sal gaan nie. Daarom gebruik Jesus as die Hoof van die Ekklesia, hulle voltyds om hiermee besig te wees buite die grense van die Ekklesia, maar ook om te sorg dat gelowiges in die gemeentes toegerus word sodat elke mens op aarde ten minste eenmaal die Goeie Nuus van die Evangelie sal hoor.

So word hulle versorg om dit voltyds te kan doen

Om hierdie vyfvoudige bediening in staat te stel om onder normale omstandighede al hulle tyd te spandeer om gelowiges in die Liggaam toe te rus vir hulle spesifieke bediening, waar dit ook al sou wees, of in die geledere van die ekklesia, of in die markplein, wil Jesus deur die Bybelse gee van “God se deel” hiervoor volledig voorsiening maak.

Daarom het God self in Sy Woord die riglyne neergelê dat die groter gedeelte van “God se deel” na die persone in die vyfvoudige bediening gaan sodat hulle nie nodig het om op ander wyses vir hulle en hulle geliefdes finansieel te sorg nie.

Page 1 of 11