Nuusbrief

Nuusbrief (154)

 

“Show Me the goodies!”

Dit is so maklik vir julle om te sê dat julle hierdie vier kardinale waarhede glo: Dat Ek, julle God, werklik ʼn goeie God is; dat niks onmoontlik is nie; dat die Bloed van My Seun, Jesus, werklik reeds vir alles betaal het; en dat elke mens en hulle lewe betekenisvol is.

Maar dit is eers as hierdie lewensveranderde waarhede so deel geword het van wat jy dink en wat vir jou waardevol is, dat dit jou gedrag begin bepaal. Dit is nou nie net deel van jou aksies en wat uit jou mond kom nie; dit is ook nou deel van jou reaksies; van daardie aksies, optrede en sê-goed wanneer jy nie dink nie, maar net reageer!

1. As God werklik goed is; droom groot!

Ja, ek weet julle is al so gewoond om, as iemand sê: “God is good”, dan antwoord almal: “All the time!”

Maar as julle werklik glo dat Ek as julle God goed is, dan sal dit vir almal duidelik word in julle vermoë om groot te droom.

As ambassadeur van die hemel hier op aarde, is dit immers julle uitdaging en roeping in diens van die Koning om daar waar jy lewe en werk, God-grootte drome te droom wat net Ek as ʼn lewende God kan waar maak.

Daardie soort drome word daar in jou intieme tye met My as jou Vader en Vriend gebore, sê Johannes in vier gedeeltes (14:12-14; 15:7,16; 16:23-24).

As ʼn mens met ʼn vrye wil en keuse, nooi Ek as jou Vader, jou in in ʼn daaglikse liefdesverhouding met My, waarin Ek My hart en drome aan jou bekend kan maak sodat dit ook jou drome en hart word.

As jy daar My daar leer ken en ontdek dat Ek werklik net so goed is soos wat jy My ken as ʼn heilige God, dan het jy geen verskoning meer om God-grootte drome te droom nie.

Dan word jy ʼn gewillige tuinslang waardeur My goedheid as ʼn Vader deur jou kan stroom na mense rondom jou.

2. Niks is onmoontlik nie – begin waag!

Wanneer jy werklik glo wat Ek vir jou gesê en belowe het in My Woord en dat niks vir My ontmoontlik is om te doen nie vir die wat glo, sal julle begin verstaan wat Ek bedoel het met die woorde van My Seun, Jesus, daar in Johannes 14:12-14, naamlik: “Dít verseker Ek julle: Wie in My glo, sal ook die dinge doen wat Ek doen; en hy sal nog groter dinge as dit doen, omdat Ek na die Vader toe gaan.

Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word.

As julle My iets in my Naam vra, sal Ek dit doen.”

Besef julle dat dit beteken dat julle My oplossing is vir dood, verlies en vernietiging wat die mensdom so teister! Verstaan julle dat dit ook beteken dat Ek julle wil gebruik as antwoorde vir COVID en soortgelyke ander situasies!

As julle dit begin glo, sal julle begin waag om in My Naam op te staan en te doen wat nodig is sodat daardie situasies begin verander en sodat mense voor hulle oë iets van die realiteit van My Koninkryk sien sigbaar word.

Dit is immers waarvoor My Seun Sy lewe gegee het, in jou lewe en in ander se lewens rondom jou.

Geloof is om vir My plek en ruimte te maak om die Buitengewone en die Onmoontlike te doen.

Maak vir My plek om in te kom en om te kom doen wat Ek wil doen waar mense My Woord glo en vertrou en dit begin gehoorsaam, en julle sal sien hoe My wil en My Koninkryk kom “soos in die hemel”!

3. Jesus se Bloed het reeds vir alles betaal – Jy moet dit net werklik begin glo en vertrou

Julle hele lewe, hoe julle oor dinge dink en voel, daaroor praat en wat julle doen, sal radikaal verander as julle werklik glo en vertrou dat My Seun Sy lewe aan die kruis vir julle gegee het en so alles gedoen het wat nodig was.

As julle My toelaat om deur My Gees julle oë vir die diepte en implikasies hiervan oop te maak, sal dit julle neem na ʼn nuwe dimensie van liefde en geloofsvertroue wat julle tot nou toe nie geken het nie.

Julle sal begin verstaan wat Ek werklik daar in 1 Kor. 13:13 bedoel het met:
“Die grootste hiervan is die liefde!”

Maar ook met Heb. 11:6 se woorde: “Sonder geloof is dit onmoontlik om Hom te behaag!”

Onthou julle wat Ek vir julle daar in Rom. 8:32 gesê het? “ Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom ter wille van ons almal oorgelewer het - sal Hy nie alles aan ons skenk nie?”

Hierdie woord kan julle vrymaak en julle lewens verander!

4. Julle lewens het unieke betekenis – Maak dat dit tel elke dag!

Daarom is dit so nodig vir My kinders om hulle ware identiteit in Christus te ontdek! Niks verander ʼn mens se lewe soveel as wanneer jy werklik ontdek het wie jy in Jesus Christus is en dat jy werklik kind is van die Hemelse Vader en Almagtige God nie.

Ja, dat Ek jou aangestel het en wil toerus om ʼn ambassadeur en verteenwoordiger van die Koninkryk van die hemel hier op aarde te wees, daar waar jy woon, leef, werk en beweeg.

Dit is wie julle is. Van die oomblik wat julle jul oë in die oggend oopmaak, tot julle vannag gaan slaap, maar ook wanneer julle niks doen nie, of net sit en ontspan of slaap.

Dit is wie julle is.

Die dag wat julle dit werklik ontdek het, verander alles. Dan kan julle verstaan wat daar in Joh. 13 gebeur het toe My Seun, Jesus, Sy volgelinge se voete gewas het. Onthou jy hoe dit beskryf word?

“Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat Hy van God gekom het en na God teruggaan.

Toe het Hy van die tafel af opgestaan, sy bokleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om Hom vasgemaak.

Daarna het Hy water in 'n wasskottel gegooi en begin om sy dissipels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat Hy omgehad het.”

Besef jy dat My Seun dit kon doen omdat Hy presies geweet het wie Hy in My oë was en dat Ek alles, alle mag, in Sy hande oorgegee het?

Hy, as God die Seun, was bereid om alles prys te gee om ʼn mens te word om Ons Plan tot vervulling te laat kom. Maar, hier aan die einde van Sy aardse lewe, in hierdie laaste week net voor Sy kruisiging, het Hy ook geweet dat Ek as die Vader, alles in Sy hande teruggegee het. Ja, sodat Hy dit, ʼn ewige erfenis, weer kon gee vir elkeen wat Hom volg en in Hom glo.

Wanneer een van julle werklik verstaan wie julle is in My oë, kind van die Koning, ambassadeur van die hemel hier op aarde, maar ook besef dat julle erfgename is van hierdie oorvloedige hemelse erfenis, is niks te onbelangrik of te gering om te doen nie.

Wanneer hierdie vier Bybelse waarhede die fondasie geword het van julle geloofslewe en wie julle is, kan Ek julle gebruik om daar waar julle is en lewe, iets van My hart aan mense te openbaar.

Dan kan Ek julle gebruik om daar tussen julle ʼn atmosfeer en ʼn kultuur te skep waarin mense bewus kan raak van My teenwoordigheid, My hand en My heerlikheid.

Daar sien mense met gewone oë raak wie Ek is. Daar hoor mense met gewone ore My stem met hulle praat.

 

Bekeer julle want die Koninkryk van die hemel het gekom…

As jy werklik glo dat My Koninkryk met die koms van My Seun as mens hier op aarde gekom het, sal alles wat jy dink, voel, sê en doen, radikaal verander het!

Ja, dit sal jou radikaal tot bekering gebring het en 180 grade laat omdraai en maak dat jy anders lewe elke dag.

Ten minste vier fundamentele waarhede sou jou hart en gees vasgegryp het as jy dit werklik begin glo het, sê die Here.

1. Ek, die Here jou God en Vader, is 'n Goeie God en Vader!

Jy sou onder alle omstandighede en in alle situasies geglo het dit wat Ek jou en elke mens op aarde meer as 20 keer in My Woord van verseker, naamlik: Ek, die Here, is goed! Ek is ʼn goeie God wat elke ding in jou lewe kan laat meewerk tot jou beswil. (bv. Ps. 25:8; 100:5; 135:3; Jer. 33:11; Nahum 1:7)

As ʼn pa in julle wêreld vandag aangekla word van die dinge wat jy en ander aan My soms toedig en My voor verantwoordelik hou, sou julle hom opgesluit het en die sleutel weggegooi het.

As julle werklik My hart wil verstaan en wil raaksien vir hoe dit regtig lyk en wat My werklike bedoeling is, kyk na die lewe van My Seun terwyl Hy hier op aarde tussen julle was.

Hy is perfekte teologie. Hy illustreer My in elke sin van die woord. Hy het nooit iemand weggewys nie ongeag hoe diep hulle vasgevang was in sonde en of hulle baie of min geloof gehad het. My Seun het altyd hulle situasie verander tot hulle beswil en sodat iets van My Koninkryk ook daar kon deurbreek.

Jesus het storms stil gemaak en siektes genees. Ja, Hy het selfs mense wat dood was, lewendig gemaak. Dink net vir ʼn oomblik hieroor na: As Ek werklik daardie storm of siekte veroorsaak het, of mense dood gemaak het, dan was Ek as Vader, en dit wat Jesus daar gedoen het, mos in stryd met mekaar.

Verstaan jy nou dat Jesus het gedoen wat Hy gedoen het omdat Hy geweet het dat satan en sy bose magte hier agter was.

Het My Seun dan nie self gesê dat Hy niks doen nie wat Hy nie Sy Vader sien doen nie?!

Daarom het My Seun, Jesus, nooit siekte toegelaat om te bly nie. In elke geval van waar iemand na Hom toe gekom het met hulle nood of siekte, was daar by Hom ʼn gewilligheid om te help en om dit te verander. Daarom het almal wat na Hom toe gekom het met hulle nood, genees weggestap. Daarom is Jesus en wat Hy gedoen het, vir julle die perfekte prentjie van wat gebeur as Ek as ʼn goeie God, werklik totaal beheer oorneem en heers as Koning in ʼn situasie. Waar My Koninkryk kom, moet siekte en demone, ja, selfs die dood, pad gee.

2. Julle sou elke dag en elke minuut van die dag julleself en ander herinner het, dat niks onmoontlik is nie.

Luister maar net na die volgende verse waar Ek hierdie waarheid aan julle harte vasgemaak het, sê die Vader:

Mat. 17:20 – En Jesus antwoord hulle: Deur julle ongeloof; want, voorwaar Ek sê vir julle, as julle geloof het soos ’n mosterdsaad sal julle vir hierdie berg sê: Gaan weg hiervandaan daarnatoe! en hy sal weggaan, en niks sal vir julle onmoontlik wees nie.

Mrk. 10:27 – Maar Jesus het hulle aangekyk en geantwoord: By mense is dit onmoontlik, maar nie by God nie; want by God is alle dinge moontlik.

Luk. 1:37 – Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie.

Luk. 18:27 – Maar Hy antwoord: Die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik.

Job 42:2 – Nou weet ek dat U tot alles in staat is en dat U kan uitvoer wat U besluit.

Fil. 4:13 – Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee.

Mense sê so maklik dat hulle glo dat Ek hulle kan genees of hulle situasie kan verander.Dit is natuurlik die waarheid en ʼn goeie plek om te begin. Hulle besef egter nie dat die vyand en elke demoon dit ook weet en glo nie.

Geloof is maar een van die sleutels wat die deure en die vensters oopmaak sodat My Koninkryk met My genesende genade kan deurbreek.

Begin ten minste daar. Bou, versterk en beoefen ten minste julle geloof tot die mate wat dit aan julle gegee is.

3. My Seun, Jesus, se Bloed het reeds vir alles betaal

Toe Jesus 9 April 32 n.C. daar aan die kruis gehang het, het Hy 15h00 daardie middag, in Grieks, net een woord gesê: Tetelestai! Dit is gedoen! Dit is afgehandel! (Joh. 19:30)

Alles wat nodig was, wat Ek as God, daar aan die begin, voor tyd en voor die skepping reeds beplan het, is daardie moment alles afgehandel en voltooi.

Niks was meer nodig nie. Enigiets wat julle as mens ooit mag nodig hê, selfs in ʼn honderd miljoen jaar van nou af, is reeds daar aan die kruis afgehandel.

Luister hoe sê Ek dit deur My Gees self daar in Ef. 2:7 vir julle: “… sodat Hy in die tye wat voorlê bewys kan lewer van die allesoortreffende rykdom van sy genade deur sy goedheid aan ons in Christus Jesus.”

Die allesoortreffende rykdom van God se genade, deur Sy goedheid aan ons, het alles daar aan die kruis gebeur en alles is daar afgehandel en voltooi. Alles het daar deur die lyding en dood van Christus Jesus, God die Seun, wat mens geword het, gebeur.

Daar is niks wat ooit êrens in die toekoms op enige stadium kan gebeur wat dit vir My nodig sal maak om enigiets verder te doen as dit wat Jesus reeds daar aan die kruis gedoen en afgehandel het nie.

4. Elke mens is van waarde en pas uniek êrens in My plan in, sê die Here

Ja, ek weet dit is maklik om dit te glo oor mense oor wie jy positief voel en wat al iets in hierdie lewe bereik het. Maar die volle waarheid is dat Ek as God so oor elke mens voel.

Daarom is dit belangrik om daardie dag en daardie presiese oomblik te onthou wat elke mens gebore is. Daardie dag was daar iemand daar wat na daardie baba gekyk in totale verwondering en met ʼn dankbaarheid, al was dit dan net dat daardie kindjie lewendig gebore is.

Weet jy wat verander die manier hoe ʼn mens na jouself en ander kyk?
Wanneer jy uit My mond as God hoor wie Ek bedoel het jy moet wees en waar jy inpas in My prentjie en hoe Ek na jou kyk. Daardie oomblik verander ʼn mens se lewe en daarna wil jy nooit weer iemand anders wees nie.

Een van die belangrikste dinge vir julle om in die verband om te onthou is dat Ek mense lank voordat hulle enigiets iets gedoen het om My guns en genade te verdien, gekies het.

Ek sê dit immers vir julle daar in Jes. 61.

Onthou jy, dit is die gedeelte wat Jesus daar in Lukas 4, aan die begin van Sy bediening aangehaal het.

“Die Gees van die Here is op My omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het My gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig.” (Luk. 4:18-19)

Maar dan volg ʼn merkwaardige slotsom daar in daardie profetiese gedeelte in Jesaja.

Dit is juis hierdie mense wat Ek in My genade eers moes bedien, wat treur en hartseer is; wat stukkend en siek is; wat bevryding eers nodig het; wie se lewens en verhoudinge eers gerestoureer moet word... dit is hulle van wie daar in Jes. 61:3 en 4 verder staan:

“Hulle sal genoem word: Bome van Redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder.

Hulle sal die eeue-oue puinhope opbou, plekke herbou wat lankal verlate lê, hulle sal verwoeste stede weer opbou, plekke wat geslagte lank verlate lê.”

Dink ʼn bietjie hieroor na.

Juis daardie mense in die samelewing wat die stukkendste is, op wie goeie “kerkmense” neerkyk en wat vermy word deur die meeste mense… Dit is daardie mense wat Ek as God gekies het en wil salf en toerus om die bouers te word en herstellers van ʼn klomp nuwe stede; ʼn klomp “cities of light”!

 

Die boodskap van die Koninkryk red ons

Die meeste van ons besef nie eers meer hoe ons belieg en bedrieg en besteel is die afgelope jaar of twee nie.

Sien, ons het geleer om te oorleef midde dit. Ons het geleer om dit te aanvaar as “die nuwe normaal”! Ons het selfs begin om vir ons ʼn nuwe sisteem te ontwikkel sodat ons midde dit kan oorleef.

Die Here wil vandag met jou uit ten minste twee gedeeltes praat.

Vat jou Bybel en gaan luister wat Hy self vir jou wil sê uit 2 Kon. 4:8-37 (veral vers 16).

Gaan lees dan ook Hand 3:1-10 (veral vers 4,5).

Asseblief, doen dit eers en hoor wat die Here self uit Sy Woord vir jou wil sê.

Kom dan en lees verder wat Hy vir my in die verband gesê het om vir jou te sê.

Sien veral raak hoe hierdie bedelaar so gewoond geraak het aan “handouts” en om te bedel, dat hy daar langs die tempel nie eers meer opgekyk het nie.
Om regtig arm te wees en te glo dat jy niks het en nooit genoeg sal hê nie, leer jou om ʼn sisteem te ontwikkel wat jou kan help om net van dag tot dag te oorleef.

Dit leer jou dinge wat ryk en welgestelde mense nooit sal weet nie.

Soos: Waar om gehelp te word. Waar om te kry wat jy nodig het. Hoe om te kry wat jy nodig het.

Dit maak ook dat jy kan verval in hierdie totale magtelose negatiwiteit en sinisme. Jy verloor alle hoop dat dit dalk môre kan beter gaan. Dat daar dalk môre ʼn wonderwerk kan gebeur.

Dit maak ook dat sommige van ons verval in ʼn negatiewe radikalisme of ekstremisme. Veral as iemand jou kon oortuig dat dit wat nou hier tussen ons gebeur, reeds hier en hier in die Woord van God, in die Bybel, staan! Dit maak dan van hierdie mense gevaarlike mense, want ʼn mens wat alle hoop verloor het en nog boonop glo dit moet so wees, ja, dat God gesê het dit moet so wees, is soos ʼn tierkat in ʼn hoek, met sy rug teen die muur.

Weet jy wie is die mense met wie ek empatie het?

Dit is daardie mense wat jare en jare geswoeg en gesweet het aan wat hulle glo God vir hulle gesê het, en nou, na soveel jare, nog nie dit gesien realiseer het nie. Ja, wat in die proses ook al hulle hoop verloor het en voel hulle het alles verloor in die proses.

Daarom het hulle, in ʼn poging om net te oorleef, vir hulleself ʼn sisteem ontwikkel.

Die tragedie is egter dat hulle nie besef dat hulle belieg en bedrieg en besteel is nie!

Daarom het hulle radikale Bybelse vernuwing nodig.

Hulle het nodig om uit God se eie mond, by Hom self, te hoor wat werklik die waarheid is.

Hulle het nodig om dit wat hulle dink, voel, glo en begin doen het, weer krities, in die lig van die waarheid van die Woord, in die lig van die waarheid van die boodskap oor die Koninkryk, weer nuut te ondersoek en te re-evalueer.

Hulle moet, soos dele van die gereformeerde kerkfamilie hier in Suid-Afrika tans, en soos alle dele van die pinkster en charismatiese “kerke” tans, na jare van breinspoeling met leuens en onwaarhede, weer terug reformeer en terugkeer na die waarheid van God se Woord.

Daarom mag en kan ek en jy nie die mikrofoon nou al neersit nie! Daarom moet ons die tyd uitkoop om die waarheid wat die Here aan ons geleer het, ook aan ons kinders en die volgende geslagte te leer.

Ons mag nie toelaat dat hulle vasgevang word in ʼn fantasie-wêreld en ʼn wêreld van euforia nie.

Ons moet hulle leer dat daar dae gaan wees wat ons voel ons is in Disneyland, maar dan gaan daar ook dae wees wat ons nie uit die bed wil opstaan nie.

Ons mag nie vir ons kinders alles probeer gee wat ons nie gehad het as kinders nie, want dan leer hulle nie dat sekere dinge net kom en gebeur as ons aanhou en aanhou, vasbyt, hard werk en swaarkry nie.

Ons mag nie toelaat dat hulle helde net die Koreaanse sanggroepe soos BTG en andere is nie.

Vir die wat nie weet nie, die meerderheid van die Koreaanse en Japanese populasie het ʼn genetiese mutasie wat meebring dat hulle nie bakterië vorm onder hulle arms nie en dus ook minder het van die sweetklier wat die tipiese sweet reuk by ander van ons veroorsaak. Daarom dra hulle ook nie reukweerders soos die meeste van ons nie.

Nee, ons kinders en kleinkinders, en die sogenaamde “benadeeldes”, moet leer dat sekere dinge, goeie dinge, nie sommer net uit die hemel gaan val of vir hulle gegee gaan word nie. Nee, dit gaan sweet en harde werk kos.

Daarom het die mense van ons tyd weer geloofshelde soos die van Heb. 11 nodig.

Wat vasgebyt het tot die einde, maar nooit gekry het waarvoor hulle gestrewe en vasgebyt het nie.

Tog het hulle nooit opgehou vasbyt nie, want in hulle was daar ʼn geloof, ʼn verwagting, wat nooit opgehou het nie. Hulle het geweet dat die dinge waarop hulle hoop, gaan gebeur, want God het dit gesê en belowe! Met ander woorde, al gebeur dit nie in hulle lewe nie, gaan dit een of ander tyd daarna gebeur, want God het dit gesê!

Daarom, leer jou kinders en kleinkinders, en die sogenaamde “benadeeldes” rondom jou, gehoorsaamheid!

Leer hulle dat daar sekere reëls is! (Ag, en maak tog seker dat dit sinvolle reëls is; maak of breek-, lewe of dood-reëls is.)

Leer hulle dat daar reg en verkeerd is.

Leer hulle tog ook wat ons finale toets vir reg of verkeerd is.

Ja, dat dit nie is wat hulle op Google lees of wat die een of ander TV- of popster gesê het nie!

Nee, dit is wat die Lewende God sê wat waar of wat leuen is.

Asseblief, liewe gelowige broer of suster, reg of verkeerd is ook beslis nie wat hierdie of daardie prediker of profeet of kerk sê nie!

Asseblief, leer jou kinders om die Bybel vir hulle self te begin lees. Die lewende God wil self met hulle praat. Hulle moet leer om die Bybel met ʼn verwagting te lees en om self God se stem te hoor.

Leer hulle om te onderskei tussen wat blote godsdienstigheid is en wat bloot rituele of tradisie is. Leer hulle dat tradisie bloot maar net ʼn manier is hoe ons dinge doen. Daarom moet hulle leer om uit God se mond te hoor en om te leer onderskei wat werklik is wat die lewende God self vir ons leer die waarheid en reg en lewe is.

Leer vir hulle om net tevrede te wees met bonatuurlike openbaring! Leer hulle om self by God te hoor en Sy stem te hoor.

Niks anders moet hulle tevrede stel nie. Hulle mag nie nooit ophou voor hulle by Hom self gehoor het nie.

Sien, as mense so gewoond geraak het aan aalmoese en net genoeg om te kan oorleef, dan dink hulle dat as jy genoeg geld het of genoeg brood het, of genoeg geld in die bank het, dat jy genoeg het.

Sien, as mense kruipel, of siek, of werklik arm is, dan weet hulle nie eers dat daar meer kan wees in die lewe as net geld of brood nie.

Dan weet hulle nie eers dat ʼn mens God kan vertrou vir meer as dit nie. (Soos daardie bedelaar in Hand. 5)

Sien, daardie jong vrou en daardie jong man moet leer dat geen ander mens (al is hulle ook hoe aantreklik of wonderlik!) ooit die stukkendheid en die armoede en negatiwiteit in jou gees kan heelmaak of vul nie.

Mense moet leer dat geen verhouding of huwelik ooit dit kan reg maak nie.
Nee, jy moet leer om God vir meer as dit te vertrou!

Gemeentes en kerke moet leer dat om net groter en groter te word en groter en groter geboue te bou, of beter musiekgroepe te kan hê, of die beste predikers te kan hê, nie werklik in God se oë sukses is nie.

Nee, Hy gaan eerder vir julle vra: Het julle van die nasies My dissipels gemaak? En, het julle vir hulle geleer om alles onvoorwaardelik te gehoorsaam wat Ek julle geleer het? Het julle mekaar lief soos wat Ek julle liefhet?

Jy moet sakemanne en vroue leer dat die lewe nie net werk-en-werk is nie.
Dat sukses meer is as ʼn bloeiende, groeiende en suksesvolle besigheid wat genoeg geld maak en wins oplewer.

Ja, dat wat God beskryf as sukses in die besigheid, baie meer is as dit.

Ja, as jy steeds op die mense wat vir jou werk, trap en hulle soos slawe behandel, dan moet jy leer dat daar nog soveel meer is wat in jou en jou besigheid moet gebeur, voor God dit gaan beskryf as suksesvol.

Regerings moet leer dat jy nie kan dink dat as jy vir almal huise gegee het en genoeg toelaes gegee het, en as almal ewe veel geld het, of werk het, dat jy werklik armoede uitgewis het en dat jy ʼn suksesvolle regering is nie.

Daar is soveel meer as dit.

Sien, as jy werklik die boodskap van die Koninkryk van God begin verstaan, en begin verstaan wie jy in Jesus Christus en in Sy Koninkryk is en het, en watter outoriteit jy in die Naam van Jesus Christus het, dan gaan die wêreld rondom jou en die mense rondom jou, dit weet en begin verander!

Dan gaan die impak wat jy op mense het, begin verander!

Sien, daar is iets in die Naam van Jesus Christus, die Koning! Daar is krag in daardie Naam! Daar gebeur dinge as ons begin optree en bid en praat in daardie Naam!

Want om in daardie Naam te begin optree, moet jy by die Een met daardie Naam, gehoor het wat Sy wil is vir daardie situasie! Wat Hy wil doen en wil sê in daardie situasie!

Want daar gaan niks gebeur as jy nie presies in lyn is met Sy hart en Sy wil nie!

Hy is immers die Koning en dit is Sy Koninkryk wat hier moet deurbreek en realiseer! Dit is Sy wil wat hier moet geskied!

Sien, as die Koninkryk daar deurbreek, gaan jou lewe verander, gaan jou huwelik verander, gaan jou geldsake verander, gaan jou besigheid verander, gaan dit waarvoor jy jou lewe en jou tyd gee, verander.

Staan op en begin hierin loop!

Ja, ek weet dit is nie vir jou maklik om dit te doen as jy gewoond geraak het aan die “nuwe normaal” nie!

As jy werklik bonatuurlike openbaring ontvang het, van wat God se wil en hart is in hierdie situasie, as jy by God self gehoor het, dan sal jy nie tevrede daarmee wees om een sekonde langer in hierdie situasie of toestand of verhouding te bly wat jy, midde jou staat van oorlewing, as die “nuwe normaal” begin aanvaar het nie.

Dan sal jy toelaat dat ek jou aan die hand gryp en jou optrek en uittrek uit daardie situasie!

Dan sal jy daardie een vir wie die Here jou ʼn woord gegee het, vir wie die Here jou gevra het om voor te bid, by die hand gryp en hulle met verwagting, met geloof en met vertroue, optrek uit daardie situasie.

Dan sal jy, soos Jesus, vir mense uit Jesaja 61 begin voorlees en sê: Die Here het my gesalf en opdrag gegee om …

Behalwe as jy dit kan aanhaal, maak My Woord oop, sê die Here vandag vir jou, en lees alles wat Ek deur Jesaja profeties in die verband vir jou in Jes. 61 wou sê!

 

As julle dit regtig wil hê, hier is dit! Kom en vat dit!

Onlangs, terwyl ek tyd in die Here se teenwoordigheid spandeer het, het ek gehoor hoe die Here sê: As julle dit regtig wil hê, hier is dit! Kom en vat dit!

Die Here het my geneem na daardie gedeelte in 2 Konings 2 waar die jong profeet, Elisa, die mantel van sy voorganger, Elia, ontvang het.

Kom ek haal dit hier vir jou aan. Luister wat die Here hierdeur self vir jou wil sê.

2 Kon. 2:1-15

_“Die tyd het gekom dat die Here vir Elia in 'n stormwind in die hemel sou opneem. Elia en Elisa het uit Gilgal vertrek, en Elia het vir Elisa gesê: "Bly hier, want die Here stuur my na Bet-El toe." Elisa se antwoord was: "So seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie." Hulle is toe na Bet-El toe. _

_Die profete wat in Bet-El was, het na Elisa toe gegaan en hom gevra: "Weet jy dat die Here vandag jou leermeester van jou af gaan wegvat?" Hy het geantwoord: "Ja, ek weet. Moenie daaroor praat nie." _

_Elia sê toe vir Elisa: "Bly hier, want die Here stuur my na Jerigo toe." Maar Elisa het geantwoord: "So seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie." Hulle het saam in Jerigo aangekom. _

_Die profete van Jerigo het na Elisa toe gekom en hom gevra: "Weet jy dat die Here vandag jou leermeester van jou af gaan wegvat?" Hy het geantwoord: "Ja, ek weet. Moenie daaroor praat nie." _

_Elia sê toe vir hom: "Bly hier, want die Here stuur my na die Jordaan toe." _

_Maar Elisa het geantwoord: "So seker as die Here leef en u leef, ek sal u nie alleen laat gaan nie." Hulle twee is toe saam verder. _

_'n Vyftigtal van die profete is agterna en het op 'n afstand gaan staan regoor die plek waar Elia langs die Jordaan gestaan het. _

Elia het sy mantel gevat, dit opgerol en die water daarmee geslaan. Die water het na links en na regs verdeel, sodat hulle twee op droë grond daar deur is. _
Net toe hulle deur is, sê Elia vir Elisa: "Wat wil jy hê moet ek vir jou doen voordat ek van jou af weggevat word?" Elisa het geantwoord: "Mag daar tog 'n dubbele deel van u gees op my kom!" _

_Toe sê Elia: "Dis 'n moeilike ding wat jy vra. As jy my sien wanneer ek van jou af weggevat word, mag dit dan met jou gebeur; maar as jy my nie sien nie, sal dit nie gebeur nie." _

_Terwyl hulle gesels-gesels verder gegaan het, was daar skielik 'n wa van vuur met perde van vuur wat hulle twee van mekaar geskei het, en Elia is in 'n stormwind op, die hemel in. _

_Toe Elisa dit sien, het hy uitgeroep: "My vader, my vader, u was vir Israel die strydwa met sy ruiters!" Toe Elisa nie meer vir Elia kon sien nie, het hy sy eie klere gevat en in twee stukke geskeur. _

_Hy het die mantel wat van Elia afgeval het, opgetel en weer op die wal van die Jordaan gaan staan. _

_Hy het met hierdie mantel wat van Elia afgeval het, op die water geslaan en gesê: "Waar is die Here die God van Elia? Waar is Hy?" Toe Elisa die water slaan, het dit na links en na regs verdeel sodat hy kon deurgaan. _

Toe die profete van Jerigo wat 'n entjie daarvandaan gestaan het, hom sien, het hulle gesê: "Die gees van Elia rus nou op Elisa."

Vriende, ek beleef dat die Here sê dat ʼn nuwe seisoen voor ons lê waarin die Here elkeen van ons wil gebruik soos ons nooit kon dink moontlik kan wees nie.

Die Here het êrens langs die pad jou ontmoet en begin om jou lewe aan te raak en te verander. Hy het baie tyd en geld gebruik om jou toe te rus juis met die oog op ʼn seisoen soos dié.

Miskien het jy die afgelope tyd gevoel asof jy in die woestyn was of in ʼn wagkamer van die een of ander aard. Maar vandag kom die Here en sê vir jou: Die wagtyd is verby! Dit is tyd dat jy, soos Elisa, dit moet optel waarvoor jy geroep is. Dit is tyd om op te staan en te sê: Genoeg is genoeg! Dinge gaan van hier af verander. Soos God lankal reeds gesê het: Iets van die hemel gaan van nou af hier op aarde, daar rondom jou, gebeur!

Kan ek jou baie persoonlik ʼn vraag vra: Wat het die Here jou gevra om op te tel en om te doen?

Ja, ek weet dat as die Here ons opdrag gegee het om iets te doen, is dit altyd iets wat totaal onmoontlik lyk en waarvoor ons nie kans sien nie.

Daarom wil die Here, soos destyds vir Elisa, jou herinner dat soos wat Hy die God was wat vir ʼn Elia kon gebruik om 12 bonatuurlike wonders te doen, en soos wat Hy vir ʼn Elisa in 24 situasies (twee keer meer as vir Elia) kon gebruik om 24 buitengewone, bonatuurlike wonderwerke te doen (omdat hy gewaag het om daarvoor te vra), so kan Jesus, die Doper met die Gees, ook jou toerus en gebruik om bonatuurlike dinge as ambassadeur van die hemel hier op aarde te doen.

Baie van ons het oral langs die pad tot hier, soveel van die Here gehoor en soveel profetiese beloftes ontvang. Miskien het baie hiervan nog nie in vervulling gegaan nie.

Daarom sê die Here vandag vir jou: Dit is die seisoen hierdie waarin jy My kan vertrou om daardie deurbrake te laat gebeur en om My te vertrou om daardie dinge deur jou te begin doen.

Kom, vat dit, en slaan op daardie water voor jou! Kom en sien hoe Ek voor jou die waters sal laat oopgaan sodat jy droogvoet kan deurgaan!

Ek hoor hoe God se Gees jou uitdaag: Droom groot! Vra daardie groot dinge van My wat al vir soveel jare in jou gees lê en sien hoe Ek dit vir jou gaan gee!

As julle dit regtig wil hê, hier is dit! Kom en vat dit!

 

Die Here sê: Roep die Hemel aarde toe!

Die Here het my die afgelope tyd bemoedig toe Hy die volgende vir my gesê het: Mense beleef tans situasies op aarde, wat hulle werklik nie kan hanteer sonder My hulp nie! Daarom wil Ek hulle daaraan herinner dat Ek juis hulle geleer het om die volgende te bid: Laat U Koninkryk kom. Laat U wil op aarde geskied, soos in die hemel.Onthou, sê die Here, moenie wees soos die mense rondom julle nie, want Ek as julle Vader weet reeds wat julle nodig het, nog voordat julle dit vir My gevra het.Daarom het Ek julle geleer om so te bid:“Ons Vader in die Hemel,
Laat U Naam geheilig word.
Laat U Koninkryk kom.
Laat U wil op aarde geskied, soos in die hemel.” (Mat. 6:8-10)Bid hierdie gebed soos mense wat weet wat dit beteken en bedoel wat hulle bid!Begin om uit te roep dat die Hemel ook daar waar jy is en leef en werk hier op aarde, sal kom!

Rom. 12:2

“Julle moenie aan hierdie wêreld gelykvormig wees nie, maar verander word deur die vernuwing van julle denke, sodat julle goed kan onderskei wat die wil van God is – wat goed en aanneemlik en volmaak is.”Om anders te dink en te doen en te praat as die mense om hulle, moet My mense, sê die Here, leer om tyd by My te kom spandeer. Hier moet hulle kom sit met net My Woord, die Bybel, op hulle skoot, sodat hulle uit My mond kan hoor hoe dit regtig in die Hemel lyk, en wat My wil in elke saak en situasie is, sodat hulle presies kan weet wat daar rondom hulle hier op aarde moet gebeur.Wees egter vooraf gewaarsku: Julle besef nie hoe julle reeds beïnvloed en gebreinspoel is deur die propaganda-masjien uit die hel nie!Dit is eers as julle lank genoeg tyd spandeer het in My teenwoordigheid en My Gees ten volle beheer gegee het om julle te lei in die volle waarheid, dat julle weer My vrede sal beleef en letterlik My goedheid sal proe!Julle sal weer duidelike prentjies hê van hoe dit lyk as My Koninkryk kom en die geluide van die Hemel weer hoor!

Ps. 24:3-10

“Wie mag die berg van die Here opgaan en wie mag in sy heiligdom gaan staan?Dié een wie se hande rein en wie se hart suiwer is, wat alle bedrog vermy en geen vals eed aflê nie.So iemand sal van die Here seën ontvang, en God, sy Redder, sal reg aan hom laat geskied.Die mense wat na Sy wil vra en Hom dien, is die geslag van Jakob. SelaVerbly julle, poorte, wees bly, eeue-oue deure, want die magtige Koning wil ingaan!Wie is hierdie magtige Koning? Die Here, sterk en geweldig, die Here, oorwinnaar in elke stryd.Verbly julle, poorte, wees bly, eeue-oue deure, want die magtige Koning wil ingaan!Wie is Hy, hierdie magtige Koning? Die Here, die Almagtige, Hy is die magtige Koning. Sela”Daar in My teenwoordigheid sal julle sien en hoor presies wat My wil is en hoe dit moet lyk as My Koninkryk kom.Eers as julle die detail hiervan gesien het, kan julle as ambassadeurs van die Koninkryk van die hemel, hier op aarde ʼn uitdruklike verskil maak! Anders gaan julle maar net soos skape dit wat julle hoor en sien, agterna praat en net soos al die ander doen en dink.Wat geen oog tot nou nog gesien het nie, en wat geen oor tot nou toe nog gehoor het nie, is die dinge wat Ek beplan het vir diegene wat begin opkyk boontoe en begin uitroep dat die Hemel tog op aarde sal kom!Vra dit en dit sal vir julle gegee word.Glo, en soos Ek belowe het, is alles moontlik vir diegene wat glo wat Ek sê en belowe!

Ja, dit is wat eintlik daar in Hebreërs 10:25 staan.

Maar kom ek haal vir jou dit in konteks direk uit die Grieks aan.

“Laat ons stewig vashou aan die belydenis van die hoop, want Hy wat die belofte gemaak het, is getrou.

Laat ons noukeurig op mekaar let om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade,

En laat ons ons saam-kom nie agterweë laat nie (soos die gebruik by sommige is), maar mekaar aanmoedig – en soveel meer namate julle die dag sien naderkom.” (Heb. 10:23-25)

Ja, ek weet hierdie gedeelte word gereeld aangehaal om mense aan te spoor om die Sondag-eredienste by te woon. Maar dit is eintlik nie waaroor dit in hierdie gedeelte gaan nie.

Dit gaan hier oor die gereelde saam-kom van families gelowiges. Waar ons mekaar op die naam ken, persoonlike liefdesverhoudinge bestaan, ons in mekaar se lewens kan inspreek en mekaar persoonlik selfs kan aanspreek waar en wanneer dit nodig is.

Dit gaan beslis nie hier oor daardie geleenthede wat ons reël en inkleë op so ʼn manier dat dit groot groepe mense kan te trek nie.

Nie dat daar enigiets verkeerd is om hierdie soort byeenkomste te reël nie. Inteendeel, vandag weet ons uit die sosiologie hoe noodsaaklik dit is vir die mens se geestelike welwese om op verskillende tye en wyses betrokke en deel te wees van verskillende groepe mense, soos...

• Om op ʼn baie persoonlike vlak ʼn groepie mense om jou te hê wat jy persoonlik ken en weet hulle ken jou. Dit is daardie klein, baie persoonlike, informele, saam-lewe en saam-wees met ʼn klein groepie mense (soos wat ons in die ekklesia van Jesus sien gebeur, waar gelowiges gereeld daagliks en weekliks saamkom, saam lewe en dinge doen soos saam eet (daardie “M-eatings” waarvan ons veral in die boek, Handelinge, van lees). Dit is die tipiese verhoudinge waarvan ek praat as jou lokale “naby-familie van families gelowiges”, waar julle mekaar dissipel en na mekaar omsien, 24/7.

• Dan het ons ook almal ander behoeftes wat nie in hierdie klein groepie “familielede” bevredig kan word nie. Dit is daardie behoeftes om deel te wees van ʼn groot groep of byeenkoms van mense. Soos wanneer ons in ʼn groep van honderde, of selfs duisende mense, saam die Here kan aanbid en kan loof en prys. Of wanneer ons die dinamiek beleef van wanneer ons toegespreek word deur ʼn goeie, passievolle spreker. (Die van julle wat al by die Mighty Men-byeenkomste was, weet presies waarvan ek hier praat!) En natuurlik die dinamiek om saam met duisende ander ʼn groot sportbyeenkoms by te woon.
Kom ek kom terug na dit wat hier in Hebreërs 10 van gepraat word, want hier gaan dit oor iets anders.

Hier gaan dit oor daardie saam-wees en saam ʼn pad stap soos wat in ʼn dissipelskap-groep gebeur, of wat daar in ʼn familie van families plaasvind, waar mense mekaar werklik ken en 24/7 daar vir mekaar wil wees en mekaar baie prakties liefhet.

As jy nie met my saamstem dat dit in hierdie verse hieroor gaan nie, kyk net weer na die vorige verse en hoor hoe daar gepraat word van: “Laat ons (ja, ons, moet dus mekaar aanmoedig om…) stewig vashou aan die belydenis van die hoop”; “Laat ons noukeurig op mekaar let om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade...”; “En laat ons ons saam-kom nie agterweë laat nie...”
Sien jy, dit is waaroor dit in hierdie teksgedeelte gaan.

Dit gaan hier oor daardie saam-wees, saam-lewe, saam-kom en saam-eet, van so om en by 12 mense plus. Waar almal mekaar ken en waar daar geleentheid is vir hierdie hegte, persoonlike liefdesverhoudinge om te ontstaan.

As ons dus ekklesia, Bybelse Nuwe Testamentiese ekklesia, wil ervaar en beleef, dan gaan dit hieroor.

Dan gaan dit oor wat in hierdie groepe “familie van families” gebeur en wat ons hier leer.

Dit gaan oor die praktiese leer-om-mekaar-onvoorwaardelik lief te kry en lief te hê.

As jy nog nie mooi weet wat hierdie soort liefkry en liefhê beteken nie, gaan lees maar net weer ʼn keer dit wat ek met jou gedeel het in die vorige gedeeltes oor die sogenaamde “mekaar tekse”.

 

Ek wil in hierdie gedeelte oor die “mekaar” tekste met jou te gesels oor hoe belangrik dit is om daar in die familie van families werklik sensitief te wees vir mekaar se behoeftes, en dan spesifiek gesels oor daardie fisiese en finansiële behoeftes wat persone in jou naby-familie gelowige broers en susters mag hê.

Hoor net hou skerp en op die punt af praat God se Gees hieroor daar in 1 Johannes 3:16 tot 18:

“Hiéraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê.

Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie – hoe kan die liefde van God in hom wees?

Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word, en dan in opregtheid.”

Ja, ek weet almal van ons voel om “die armes” om ons te help sover ons kan. Maar weet jy wat het Jesus oor die armes en die gee vir armes gesê? Onthou jy daardie keer toe daardie vrou ʼn bottel van derduisende rande se parfuumsalf op Sy voete kom uitgooi het? Ja, Judas het toe gesê dat dit vermorsing van goeie goed is en dat die parfuum eerder verkoop moes word en die geld vir die armes gegee moes word. Waarop Jesus toe opmerk dat ons altyd armes om ons gaan hê, maar dat hierdie liefdesdaad wat sy hier gedoen het om Hom te eer, onthou gaan word deur die eeue oral waar die goeie nuus van die evangelie vertel sou word.

Weet jy dat die Bybel vir ons vertel van ʼn rangorde aan wie ons as gelowige volgelinge moet gee as ons genoeg van iets het?

Ja, die Bybel leer ons dat die eerste plek waar ons moet begin gee, is juis daar in ons binnekring, daar in ons familie van familie gelowiges.

Hier moet ons in die eerste plek omsien na hulle daar in jou geloofsfamilie, wat soveel tyd spandeer om ons as gelowiges hier te bedien, dat hulle nie tyd het om daarbuite op die markplein nog ander werk ook te doen om so in hulle en hulle geliefdes se behoeftes te voorsien nie.

Sê vir my, is daar diesulkes in jou geloofsfamilie?

Dit is gewoonlik mense wat ʼn spesifieke roeping op hulle lewe het, en salwing. Dit is gewoonlik mense wat deel is van die Ef. 4:11-16-span, wat Jesus geroep en toegerus het om Sy mense in Sy Liggaam te bedien en toe te rus vir dit wat hulle moet doen in diens van die Koninkryk.

Mag ek vra: Is daardie mense daar in julle binnekring behoorlik versorg?

En ja, as ons vir hulle gegee het, alles wat hulle nodig het, dan kan ons ook aan diegene van ons gelowige broers en susters daar in ons geloofsfamilie gee in wie se lewens ons sien dat hulle om die een of ander rede fisiese of finansiële nood het ten spyte van die feit dat hulle alles moontlik doen om self daardie nood te bedien.

Eers as ons klaar in die behoeftes van daardie medegelowiges voorsien het, en ons nog oor het, eers dan gaan God se Gees vir ons dalk ongelowige mense wys wat ʼn spesifieke behoefte het, waarin Hy my wil gebruik as Sy hande en voete om Sy liefde ook aan hulle te bedien.

Broer en suster, hoor die Woord van die Here hieroor!

Gaan sit ʼn bietjie en dink hieroor aan die voete van jou Here en Meester en gaan dan en doen wat Hy vir jou deur Sy Gees aansê om te doen.

Thursday, 18 November 2021 10:54

Bemoedig en bedien mekaar

 

Kom ons lees 2 Korintiërs 1:3-6 saam en luister mooi na wat die Here God self vir ons hierdeur wil sê.

“Aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, kom al die lof toe! Hy is die Vader wat Hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee.

In elke moeilikheid bemoedig Hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig, want net soos daar vir ons ’n oorvloed van lyding is ter wille van Christus, is daar ook vir ons ’n oorvloed van bemoediging deur Christus. As ons dus in beproewing kom, is dit dat julle bemoedig en gered kan word. As ons bemoedig word, is dit om julle te bemoedig en te versterk, sodat julle met geduld dieselfde lyding kan verduur wat ons ook verduur.”

Wat spesifiek het jou getref terwyl jy hierdie verse lees? Wat hoor jy van die Here?

Het jy gesien hoe werk die ketting van bemoediging. Wat sê dit vir jou?

Waarom dink jy, is dit so belangrik dat ons mekaar sal bemoedig?

Is bemoediging net nodig wanneer iemand swaar kry of dalk deur ʼn moeilike tyd gaan?

Hoekom is dit vir party van ons moeiliker om ander te bemoedig as wat dit vir ons is om kritiek te lewer?

Dink ʼn bietjie terug. Was daar nou onlangs iemand wat jou werklik onverwags kom bemoedig het? Hoe het dit gevoel?

Het jy dalk vandag bemoediging nodig in jou eie lewe?

Hoekom waag jy nie om vir die Here te vra om jou vanuit Sy Woord te bemoedig nie? Vat dan die Bybel en gaan lees daardie verse wat in jou gees opkom, of blaai ʼn bietjie na daardie gedeeltes toe wat die Here nog altyd gebruik het om jou te bemoedig.

En as die Here jou bemoedig het, vra vir Hom of daar iemand is wat Hy graag wil bemoedig en spesifiek jou voor wil gebruik.

Kom ons dink ʼn bietjie na oor hoe die Heilige Gees ons kan gebruik om mense met die gawes van die Gees te bedien.

Kom ons lees Romeine 12:7 en 8 en dink sommer wat dit beteken om iemand deur hierdie spesifieke gawes te bedien:

“As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid.

Hoe lyk dit om iemand te bedien met die gawes waarvan 1 Kor. 12:8 tot 10 praat?

“Aan die een word deur die Gees die gawe gegee om 'n woord van wysheid te praat, aan 'n ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees; aan die een geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander genadegawes van gesondmaking deur die één Gees.

Aan die een gee Hy die krag om wonders te doen, aan 'n ander die gawe om te profeteer, en aan nog 'n ander die gawe om tussen die geeste te onderskei. Aan nog een gee Hy die gawe om ongewone tale of klanke te gebruik en aan 'n ander om dit uit te lê.”

Kom ons sluit hierdie gedeelte af deur te dink hoe word iemand bedien en bemoedig as die Here vir my ʼn profetiese woord vir hulle gee?

Onthou dit wat 1 Kor. 14 en spesifiek vers 3 vir ons sê, naamlik dat die een gawe wat die Here elkeen van ons in wil gebruik, is die gawe van profesie. Want sê vers 3, deur hierdie gawe wil die Here mense “bemoedig, versterk en vertroos”.

Kies vandag om te glo dat die Here ook jou kan gebruik in die gawe van profesie. Vra vir die Here om jou baie sensitief te maak vir Sy stem sodat jy duidelik sal hoor wanneer Hy jou wil gebruik en wat Hy deur jou aan daardie persoon wil sê.

Sunday, 14 November 2021 08:35

Vergewe mekaar

 

Ja, almal van ons weet dit staan in die Bybel, maar tog bly dit vir die meeste van ons in een of twee gevalle in ons eie lewe bitter moeilik om te doen.

Miskien het dit te make met wat ons verstaan wat hierdie woorde, “vergewe mekaar”, beteken.

Hoe verstaan jy die woord “VERGEWE”?

Wat is vir jou die moeilikste om te vergewe?

Met dit in die ope, kom ons luister wat sê die Here in Sy Woord vir ons hieroor.
Lees Kol 3:13-15.

“Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe.

Bo dit alles moet julle mekaar liefhê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind.

En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe.”

Luister ʼn bietjie na wat die oorsprong van die woord “vergewe” is: “The modern sense of "to give up desire or power to punish" is from use of the compound as a Germanic loan-translation of L. perdonare (cf. O.S. fargeban, Du. vergeven, Ger. vergeben, Goth. Fragiban).”

Is dit wat “om iemand te vergewe” ook vir jou beteken?

Wat dink jy, het geduld en vergifnis met mekaar te doen?

Waarom staan daar “soos die Here julle vergewe HET”?

Wanneer HET Hy jou vergewe? En hoe HET die Here jou vergewe?

In hierdie gedeelte word daar ook gepraat van wanneer “die een iets teen die ander” kan hê. Wanneer is jy geneig om iets teen iemand ander te hou?

Wat gebeur met jou as jy iemand nie vergewe nie?

Moet die persoon wat verkeerd opgetree het, eers om verskoning of vergifnis vra voor dit nodig is om hom/haar te vergewe?

Ja, ek weet ek vra aanmekaar net vrae en sê nie wat ek self hieroor dink nie.

Die rede waarom ek dit hierdie keer doen, is omdat dit niks van jou kos om heeltyd net te lees wat ek dink oor ʼn teks of ʼn stukkie Woord nie.

Maar met vergiffenis, glo ek, het ons te make met iets wat die verskil tussen lewe en dood in jou lewe kan beteken. Om iemand nie te vergewe nie, is soos om jouself elke dag met gif in te spuit en stadig maar seker self daaraan dood te gaan.

Terwyl ons hieroor praat, onthou ook sommer dit wat jy bid as jy die “Ons Vader”-gebed bid: “Onse Vader… Vergewe ons ons sonde soos ons ook dié vergewe wat teen ons gesondig het.”

Wil jy nie saam met die Heilige Gees in diepte jou hart en herinneringe ondersoek nie en as daar iets is om teenoor iemand in die verband reg te maak, kies dan om dit vandag reg te maak.

Al beteken dit dat jy vir iemand ʼn kort briefie moet skryf of dalk selfs ʼn telefoonoproep moet maak.

Friday, 05 November 2021 11:51

Verdra mekaar

Kom ek begin hierdie gedeelte met ʼn paar persoonlike vrae:

Wie/wat maak jou die kwaadste in die lewe?

Met watter tipe mense is dit vir jou die moeilikste om saam te lewe?

Beskeie, vriendelik, geduldig, verdraagsaam: Watter een van hierdie vier is jy die beste mee? En met watter een sukkel jy die meeste? Wil jy nie sommer net daar waar jy sit, jou oë toemaak en dit wat jy hier bo erken het, bely nie?

Vra Hom sommer om jou te vergewe en deur Sy Gees oor te neem sodat jou lewe meer van die vrug van die Gees sal vertoon.

Ja, want vandag gaan dit oor God wat deur Sy Gees aan ons sê dat deel van leer om mekaar lief te hê, daar in ons naby-familie van families, is om te leer om mense te verdra.

Luister saam met my na die stem van ons Koning in Here daar uit Efesiërs 4:1 tot 5.

“Ek druk julle dit op die hart, ek wat ’n gevangene is omdat ek die Here dien: Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het.

Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde.

Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar is net één liggaam en net één Gees, soos daar net één hoop is waartoe God julle geroep het. Daar is net één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van almal: Hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon.” Paulus praat hierdie gedeelte, onder die inspirasie van die Gees, van ’n manier van lewe wat in lyn is met die roeping wat daar op jou lewe is.

Wat is hierdie roeping (in algemene terme)? En wat dink jy is dit meer spesifiek in jou lewe in die lig van wat die Here vir jou al langs die pad hieroor geopenbaar het?

Het jy gesien hoe word daar in hierdie gedeeltes ʼn paar dinge aan mekaar gekoppel? Dinge soos beskeidenheid, vriendelikheid, verdraagsaamheid, om in vrede met mekaar te leef en om die eenheid te bewaar.

Wat dink jy is die rede hiervoor? Hoe pas verdraagsaamheid hierby in?

Wanneer moet mens bereid wees om ’n medegelowige se swakhede te verdra en wanneer moet jy met iemand hieroor praat en so ʼn persoon reghelp of selfs vermaan?

Ons sê dikwels “soort soek soort” en bedoel daarmee dat mense wat gemaklik by mekaar pas en aanklank vind, mekaar se geselskap opsoek. Dink jy nie dat hierdie idee juis die hele beginsel van 'n INKLUSIEWE geloofsgemeenskap ondermyn waar daar plek moet wees vir almal wat die Here aangeneem en dien nie?

Hoekom is dit belangrik dat daar staan, “verdra mekaar in liefde?”

Is verdraagsaamheid dan ʼn ding waarin ʼn mens kan groei?

Gesels met die Here verder oor wat Hy vandag vir jou gesê het.