Nuusbrief

Nuusbrief (154)

Ek het agtergekom dat dit waarvan Rom. 12:2 en 2 Kor. 10:3-5 praat, daardie geestelike “huis-skoon-maak”, nie iets is wat jy sommer as ʼn “Lone Ranger” op jou eentjie kan doen nie. Op jou eie, sê die Neuro-prosessering vir ons, kan dit tot 60 jaar neem. Nee, ons het ʼn mede-gelowige of twee nodig, ten minste, in wie se teenwoordigheid ons veilig, geliefd en geborge voel, om oop te maak en eerlik te wees, in die teenwoordigheid van God se Gees en met God se Woord op ons skoot, om hier iets van waarde te laat gebeur.

"Vestings"

Dit is dan wat ons hierdie “vestings” van die vyand, wat maar niks anders is nie as leuens en onwaarhede waarvan die vyand ons oor die jare oortuig het, kan begin hanteer. Dit is daar, in die veiligheid van hierdie saam-wees met iemand wat ek vertrou, wat ons kans kry om hierdie “vestings” van naderby te bekyk en dit dan te begin hanteer.

Dit is dan wat ons ontdek dat hierdie vestings iets is wat soms in ʼn breukdeel van ʼn sekonde tydens ʼn traumatiese gebeure, of wanneer iemand iets vir jou gesê wat ʼn leuen was, of iets onregverdig, of skadelik aan jou gedoen het (sonder dat hulle meestal besef het wat die implikasies of gevolge daarvan sou wees in jou lewe), na wie jy opgekyk en hoog geag het in jou lewe as kind.

So het die vyand ʼn oop deur gekry in jou gedagtes of gevoelens, en stadig maar seker jou begin oortuig het van iets, tot jy dit later eenvoudig geglo en aanvaar het as die waarheid. Ja, dat jy “vet” is, of “onnosel”, of “net nie goed genoeg is nie”!

Ja, so begin ʼn mens dan ook “glo” dat iemand jou net nie lief het nie, of nie genoeg vir jou omgee nie.

So word dit hierdie “vesting” of ondeurdringbare gedagte-huis “gebou”, daar waar jy dink, voel, glo (ja, ook dit wat jy glo), besluite neem oor hoe jy moet optreë of oor wat jy moet sê.

En so, stelselmatig, begin die vyand jou, sonder dat jy dit eers besef, jou beheer, manipuleer en beïnvloed!

Daarom glo jy wat jy glo, en skryf en sê jy wat jy sê op Facebook, of Whatsapp, of in geselskap met ander!

So begin die vyand jou beheer en manipuleer met vrees, bitterheid, en selfs haat!

Ja, so steel hy by jou, elke dag!

So steel hy by jou en jou kinders, al is julle kinders van die lewende God!

So veroorsaak hy dat jy begin kompromie sluit en die knie buig voor ongeloof, apatie, vrees, lus, verslawing, en depressiewe gedagtes!

Daarom wil ek vir jou vandag uitdaag om te sê: Nee, genoeg is genoeg! Hier stop dit!

'n Gebed op met hierdie "vestings" werk te maak

Bid dan: Kom Gees van God, kom en vernuwe my gedagtes! Kom, openbaar waar is daar in my vestings van die vyand, wat die vyand ʼn houvas in my lewe gegee het! Openbaar aan my waar U nie werklik die enigste Koning en Here in my lewe is nie!

God se hart vir jou as Sy kind is dat jy lewe sal ken, en dit in oorvloed, in elke deeltjie van jou lewe!

God se hart is dat jy Hom sal toelaat om jou gedagtes (brein, in al drie dele) sal vernuwe en verander, sodat jy tot jou volle potensiaal kan ontwikkel en ʼn verskil kan maak in hierdie wêreld.

Ja, sodat Hy jou ten volle kan oortuig van wat waarheid en wat leuens is. Oor dit wat jy oor jouself, oor God, oor ander mense, en oor die kerk of ekklesia glo en dink!

As Paulus daar in Efesiërs 6 onder die inspirasie van God se Gees skryf dat ons worstelstryd hier op aarde nie ʼn stryd is teen vlees en bloed nie, maar eerder ʼn stryd is teen magte en owerhede in die lug, wat bedoel hy presies daarmee?

Efesiërs 6:12 maak eintlik ʼn baie merkwaardige stelling in die verband. Paulus openbaar hier aan ons dat geen geveg van belang in ʼn gelowige volgeling van Jesus se lewe ooit ʼn geveg of oorlog teen mense, of politieke instansies, of selfs bloot omstandighede is nie.

Nee, die gevegte wat werklik saak maak in ons lewens, is altyd ʼn intense, persoonlike, geestelike stoeigeveg teen demoniese magte van Satan self!
Hoe weet jy wanneer jy so aangeval word?

Uit my eie lewe en ervaring het ek agtergekom dat ek in daardie tyd onmiddellik aanvoel dat ek nie myself is nie en dat hierdie nie sommer die gewone worsteling in my lewe is nie. Hier is iets anders aan die gang.

Het jy al ooit dit ervaar? Ek glo jy het. Dit is daardie tye wat jy voel asof iets anders hier in jou en jou gedagtes met jou besig is. Ja, asof iets probeer om beheer oor te neem oor wat jy dink en voel en doen.

Sien, die gevegsfront waar hierdie geveg aan die gang is, is dit wat ons gewoonlik “jou siel” noem.

Ons as mens is mos gees, met ʼn siel, wat woon in hierdie fisies-chemiese liggaam. Hierdie geveg waarvan ons hier praat, vind daar plaas waar jou gedagtes, gevoelens en keuses gebore word. Daar waar jou verstand in jou brein besig is.

In die neuro-linguistiek praat ons hiervan as ons brein, wat uit drie dele bestaan. Net twintig persent van jou brein praat en verstaan Afrikaans of Engels of een van die bestaande tale in die wêreld. Die ander twee dele van jou brein, wat tagtig persent van jou brein is, kan glad nie een van die bestaande tale in die wêreld praat of verstaan nie. Tog is dit waar meer as tagtig persent van alle breinprosesse (met ander woorde, dit wat jy dink, voel, en kies om te sê of doen) juis plaasvind.

Dit is hieroor waaroor Paulus daar in Romeine 12:2 praat as hy sê dat ons God moet toelaat om “ons gedagtes” te vernuwe (die Griekse woord verwys na daardie tagtig persent, plus die ander twintig persent).

Ook daar in 2 Kor. 10:3 tot 5 word hierna verwys as daar die volgende staan: “Natuurlik leef ons in 'n menslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie.

Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak.

Ons is ook gereed om met elke ongehoorsaamheid af te reken sodra julle eie gehoorsaamheid volkome is.” (Die NAV)

Luister hoe vertaal THE VOICE hierdie gedeelte:

“For though we walk in the world, we do not fight according to this world’s rules of warfare. The weapons of the war we’re fighting are not of this world but are powered by God and effective at tearing down the strongholds erected against His truth.

We are demolishing arguments and ideas, every high-and-mighty philosophy that pits itself against the knowledge of the one true God. We are taking prisoners of every thought, every emotion, and subduing them into obedience to the Anointed One.

As soon as you choose obedience, we stand ready to punish every act of disobedience.” (The Voice-vertaling)

Paulus sê dus vir ons dat een van ons belangrikste wapens in hierdie geveg teen die onsigbare magte ons vermoë is om hierdie gedagtes, gevoelens en wilsprosesse letterlik een vir een aan die bors te gryp as hulle by ons opkom en om dit dan noukeurig te ondersoek en te ondervra om agter te kom: Vanwaar kom jy? Is jy van God, in lyn met die Woord, of kom jy uit die hel en een van die vyand se leuens wat hy oor baie jare aan jou bedien het?

Volgende keer gesels ons verder hieroor.

Kom ek sluit vandag af met ʼn persoonlike uitdaging aan jou.

Wees vandag en môre baie bedag oor wat jy dink, sê en watter emosies by jou opkom.

Is dit positief en bedien dit lewe, of is dit negatief en giftig?

Het dit nie tyd geword dat jy jou sosiale media moet afskakel en baie kieskeurig moet wees oor na wat jy kyk of luister, of wie jy toelaat in jou lewe nie?

Vra God om deur Sy Gees jou te detoks van wat nie werklik lewe en oorvloed aan jou bedien nie.

Hoeveel keer bid ons nie vir herlewing of ʼn nuwe beweging van God se Gees nie!

Ons besef egter nie dat waar God se Gees op ʼn nuwe manier tussen ons gaan begin werk, gaan dit dramatiese verandering beteken nie. Ja, in die bekende woord van Lukas 5 en Markus 2:22, gaan dit ook beteken dat die Heilige Gees as deel van die proses, “neos” wyn aan ons gaan bedien, wat “kainos” wynsakke nodig het!

Kom ek verduidelik wat ek bedoel.

Toe Jesus daar in Markus 2:22 hieroor met Sy dissipels gepraat het, het Hy gepraat het oor hierdie “nuut” of “nuwe” wat nodig is en twee verskillende woorde in die Grieks gebruik om te sê: “Nuwe” (neos in die Grieks) wyn hoort in “nuwe” (kainos in die Grieks) wynsakke!

Dit is dan ook waarom van die vertalings dit selfs vertaal het as: “Nuwe wyn moet in vars wynsakke gegooi word.”

“Neos” beteken nuut, maar dan nie verskillend in soort of kwaliteit nie. Dink eerder daaraan soos ʼn bepaalde model motor wat in ʼn motor-vervaardigingsaanleg vervaardig word. Dit kan dieselfde maak, model en kleur elkeen wees, maar tog is elke motor ʼn ander, nuwe motor.

Die Heilige Gees is die Een wat God se onveranderlike Woord, elke keer vars en nuut aan ons bedien. Hy bly dieselfde Gees, die Gees van die Lewende God, en die Woord bly dieselfde, onveranderlike Woord van die Lewende God, maar tog kan Hy in elke nuwe seisoen daardie selfde Woord vars en nuut aan ons bedien.

Dit gaan wees asof jy daardie Woord wat jy al soveel keer gelees het, vir die eerste keer “raak” lees!

Ek het dit soveel keer in my eie lewe al beleef!

Hoe goed onthou ek hoe God se Gees in 1992-1993, byvoorbeeld in die boek, Romeine, waaroor ek my doktorale mondeling in Nuwe Testament in 1988 gedoen het, soveel nuwe openbaringe oor God se Gees en die gawes van die Gees, en oor die doop in water, aan my openbaar het, dat ek oopmond en totaal verstom my verstaar het aan die “ou, bekende woorde” wat ek al soveel keer in Afrikaans, Engels en selfs in die Grieks gelees het, wat net skielik vars en nuut vir my geword het!

Dit was asof ek God se Gees aan my hoor sê het: Dit is nie Ek of My Woord wat verander en nuut is nie. Dit is jy, jou manier van dink en jou “teologie” wat moes verander en nuut word om te akkommodeer wat My wil en planne vir die nuwe seisoen is!

Dit is ook wat ek en miljoene gelowiges tans oor die wêreld beleef as ons oor “kerk” of die “ekklesia” dink en praat! Dit is asof ons skielik hoor en sien hoe God se Gees in dieselfde, onveranderlike Woord van God, die Bybel, dinge aan ons wys en openbaar wat ons, asof vir die eerstekeer werklik raaksien en nuut en vars begin verstaan!

Daar is natuurlik ook ʼn tragiese kant hieraan. Dit is ongelukkig ook so dat daar duisende gelowiges oor die wêreld is wat, ongeag hoeveel keer God se Gees hieroor met hulle praat, net weier om anders te dink hieroor of om te verander. Jy hoor hulle ook sag brom: As dit vir my pa en ma, oupa en ouma goedgenoeg was om dit so te doen of dit so te glo al die jare, hoekom nou verander of anders dink!

Daarom moet ons weer met groot erns die gebed daar in Efesiërs 1:17 tot 23 bid en vra dat God self, deur Sy Gees, ons in ons siel en gees, sag en soepel genoeg sal maak vir ʼn gewilligheid en openheid om presies te hoor en te verstaan wat God self aan ons wil openbaar in hierdie tyd. Ja, dat Hy ons bereid sal maak om te verander as en waar dit nodig is!

Daarom moet jy vir God genoeg tyd en geleentheid gee om jou lank genoeg te week in Sy Woord en om sommer jou weer opnuut te olie met Sy Gees!

Kom ons bid saam: Gees van God, maak ons sensitief vir U stem en gee aan ons harte wat U stem sal herken en sal gehoor gee as U nuwe dinge aan ons sê vir hierdie seisoen. (Jes. 50:4,5)

Saturday, 05 June 2021 10:43

Maak gereed vir verandering

Dit is die Heilige Gees wat ons as volgelinge van Jesus gereed maak vir verandering.

In ʼn sin is ons as gelowiges soos die wynsakke van ouds: of ons is sag en soepel, of ons kan hard en onbuigbaar wees, wat ons dan ook totaal onbruikbaar maak.

Vanouds is wyn in sagte, soepel velsakke gebêre wat die uitsetting as gevolg van die fermetasieprosesse van die wyn kan akkommodeer. Daarom, tussen die verskillende wyne wat in die sakke gebêre word, is die wynsakke wat as gevolg van die gebruik ook maar hard geword het, geneem en ʼn baie noodsaaklike vernuwingsproses laat deurgaan.

Die proses het bestaan uit ʼn week-proses in water en daarna is dit weer aan die buitekant van die velsakke goed met olyfolie gesmeer.

Is dit nie merkwaardig hoe heerlik en maklik ons dit ook kan toepas in ons eie lewe en manier van dink en doen nie?

Om te verander, moet ek en jy tyd maak sodat God en Sy Gees ons behoorlik kan deurweek in die water van Sy Woord, sodat Hy ons gedagtes, emosies en wil, kan verander en weer soepel en plooibaar kan maak om in lyn te kom met Sy wil en hart. Dan moet ons bereid wees om totale beheer oor te gee aan “die olie” van Sy Gees om ons te lei en te beheer voorkant toe.

Dit is eers dan wat ons vry kan kom van ons ou rigiede, godsdienstige denke, tradisies en ou maniere van glo en doen en gereed is om “saam te ry met die nuwe golwe van herlewing en die vernuwende werking en leiding van die Gees.

Eers dan is ons gereed en gewillig om oortuig te word deur God se Gees, deur Sy Woord, om selfs nuut en anders te doen en te glo.

Ek glo deel van wat God tans wêreldwyd vir Sy kinders sê is om Hom toe te laat om ons te help om die Nuwe Testamentiese DNA van die ekklesia weer te herontdek.

Soveel mense vandag het probleme met wat ons “kerk” noem.

God is besig om ons te leer dat daar niks fout is met die “kerk” of “ekklesia (soos ek eerder daarvan wil praat), soos Hy dit oorspronklik bedoel het nie. Ons het probleme met wat die meeste mense “kerk” noem en hoe ons vandag “kerk hou” in die verskillende “kerk”-strukture.

Dit is tyd dat ons God toelaat om ons prentjie van die “kerk” te verander sodat ons kan terugkeer na Sy oorspronklike prentjie daarvan soos ons in die Handelinge-gemeentes in die Bybel dit gevind het.

Gesels jy met volgelinge van Jesus oral rondom jou, hoor jy hoe elkeen op verskillende wyses in verskillende woorde vir jou probeer vertel dat hulle na “meer” as wat hulle tans in wat ons “kerk” noem, soek! Hulle weet almal hier diep binne God het iets anders en iets “meer” in gedagte as dit wat ons rondom ons tans belewe.

Voordat ons mense kan uitstuur na oral waar die Here hulle ’n platform gegee het, moet hulle eers self werklik Bybelse ekklesia-wees beleef en ervaar om ook daar te gaan “ekklesia” wees. Anders maak hulle maar net weer dieselfde foute as in die verlede.

As ’n antwoord op soveel gebede deur die eeue vir nog “… arbeiders in die oes” (Mat. 9:36), is gelowiges oral besig om hulle self aan te meld om op die een of ander wyse betrokke te raak by die insameling van die groot oes van môre.

Hierdie “nuwe geslag gelowiges” is nie meer tevrede met ’n skadelose soort Christendom of blote “lidmaatskap” van die een of ander “kerk” of “sending”-organisasie nie.

Nee, deur die werking van God se Gees in hulle, het hulle die begeerte om net so radikaal en effektief te wees soos die eerste groep volgelinge van Jesus daardie eerste 300 jaar in die vroeg-Christelike gemeentes (van 32 tot 330 n.C.).

In Lukas 10 lees ons hoe Jesus Sy dissipels en “72 ander” opdrag gee om vir die eerste keer uit te gaan op ’n spesiale sending, naamlik: om “vrede” te gaan bedien aan mense in hulle huise. As hulle dan in respons op hierdie boodskap, mense vind wat reageer op hierdie “vredesboodskap”, moet hulle daar, in die huis van daardie mens of mense, tussen die mense rondom hulle, verder gaan “ekklesia” wees.

Hierdie profetiese aksie van Jesus om “arbeiders uit te stuur in die oes” bevat soveel eenvoudige maar kragtige beginsels en dinamiek.

Vir jare is hierdie beginsels geïgnoreer en vervang met allerlei menslike “kerk”-bou-formules en evangelisasie-strategieë, wat duidelik nie werklik baie vrugte afgewerp het nie.

Dink net daaroor: in sowat 300 jaar se tyd het die vroeg-Christelike gemeentes, met die beperkte middele tot hulle beskikking, die hele bekende wêreld van destyds met die evangelie deursuur! Ja, tot op die hoogste vlak in die destydse “wêreldryk”, die Romeinse Ryk. Soveel so, dat selfs die destydse keiser van die Romeinse Ryk, Konstantyn die Grootte, tot bekering gekom het en Jesus aangeneem het as Verlosser!

Vandag, in die jaar 2021, vertel sendingorganisasies ons dat God se ware Ekklesia, met al die wonderlike middele tot ons beskikking, slegs sowat 10% van die wêreld se bevolking effektief met die evangelie bedien het, sodat hulle as werklik gelowige Bybelse volgelinge van Jesus geklassifiseer kan word (d.w.s. sowat 700 miljoen van die sowat 7 miljard mense op aarde).

Dit, terwyl daar oral op aarde soveel “huise” is (in Lukas 10 se taal) wat maar net “ontdek moet word” waar God se vrede tog so verwelkom sou wees! Dink net wat kan gebeur as daardie “huise” gevul word met God se teenwoordigheid en deel word van ’n wêreldwye netwerk van sulke “huise”.

Die oogmerk van hierdie gesprek oor ʼn “nuwe wynsak” is om as’t ware ’n apostolies-profetiese virus te versprei, naamlik daardie DNA wat God daar in die begin self in die harte van Sy volgelinge in die eerste gemeentes vasgelê het. Probeer ʼn mens hierdie “virus” verwoord, kan jy dit beskryf as Sy begeerte dat niemand verlore sal gaan nie, maar dat hulle Hom sal ontdek as hulle liefdevolle Vader wat van dag tot dag hulle wil lei deur Sy eie stem.

Volgende keer gesels ons verder oor die nuwe wynsak.

Daar is tans ’n groeiende frustrasie met “kerk” soos ons dit ken.

• In Amsterdam wys ’n studie 100% mense is geïnteresseerd in Jesus maar 99% ongeïnteresseerd in “kerk”.

• Wêreldwyd toon studies aan dat 50% leiers gefrustreerd is met die kerklike praktyke in die gestruktureerde kerke.

'n Derde Reformasie

In Luk. 5:37-39 leer Jesus ons: Nuwe wyn hoort in nuwe wynsakke. Daarom sê iemand: ʼn Derde Reformasie is nodig. In Luther en Calvyn se tyd het ons ’n Reformasie van die teologie gehad, of dit wat ons as gelowige volgelinge van Jesus glo. In Wesley e.a. se tyd, was dit ’n Reformasie rondom ons intieme verhouding met God, wat dan ook in latere jare, ons verhouding met God die Heiliege Gees ingesluit het.

Nou, egter, is ’n Reformasie van strukture nodig, want die ou “kerkstrukture” of ou wynsakke kan nie die groei en vrye werking van Gees in die Ekklesia akkommodeer nie en trek alles skeef!

Dit gaan ook nie help om net na ’n ander denominasie of vernuwings gemeente te gaan nie. Almal het immers presies dieselfde probleem en watter een van die sowat 30 000 hier in Suid-Afrika alleen, is nou eintlik reg?

Die bekende skrywer, Tom Peters, maak daarom die baie radikale stelling: Vernuwing gaan nie die ding doen nie! Ons het eintlik dinamiet nodig en dan sal God se Gees ons weer van vooraf moet wys en leer hoe lyk die wynsak wat kan akkommodeer wat Hy nou wil doen.

Ek glo dat deel hiervan dit is wat ons tans wêreldwyd beleef naamlik dat God se Gees vir God se mense ’n nuwe prentjie van die kerk/ekklesia begin wys.

Daar in Handelinge was "die ekklesia"...

In hierdie proses neem Hy ons terug daar na die oorsprong en die begin van die kerk/ekklesia soos wat ons dit in die gemeentes in Handelinge leer ken het. Daar ontdek ons onder andere die volgende:

Ekklesia-wees is beslis nie ʼn klomp georganiseerde byeenkomste op spesiale plekke nie!

Ekklesia-wees is eerder bonatuurlike geloof- en familie-lewe waar ons elkeen ‘n intieme liefdesverhouding het met Jesus Christus en Hy ons elkeen gebruik deur Sy Gees om mekaar en ander te bedien met Sy krag en genade.

Die woord "ekklesia" word in die Nuwe Testament so gebruik

Die woord “ekklesia” word verder in ten minste vyf verskillende kontekse of betekenisse in die Nuwe Testament gebruik:

Ekklesia is twee of drie gelowiges saam in die Naam van Jesus. (Mat. 18:20)

Ekklesia is gelowiges saam in ‘n huis of gebou van die een of ander aard. (Rom. 16:5)

Ekklesia is gelowiges in ‘n dorp of stad. (Rom. 16:1; 1 Kor. 1:2)

Ekklesia is gelowiges in ‘n bepaalde groter area, soos ʼn provinsie of land. (Op. 1:4)

Ekklesia is gelowiges in die Liggaam van Jesus oor die wêreld. (Heb. 12:22,23)

Volgende keer gesels ons verder.

Sjoe, ʼn paar van julle het ʼn bietjie geskrik oor wat ek verlede keer gesê het.

Iemand vra toe: Maar sê jy dat ons glad nie meer, behalwe in huise bymekaar moet kom as volgelinge van Jesus nie?

Heb 10:25

Natuurlik nie! Dit sou mos nie Bybels wees as ek dit sou sê nie. Hoor hoe duidelik staan dit daar in Heb 10:25:

“Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom.”

Kom ons luister ʼn bietjie saam na wat in die Nuwe Testament alles ekklesia genoem word en hoe die Nuwe Testament praat oor die ekklesia. Dan sal jy ʼn baie meer volledige prentjie sien van hoe die Bybelse “nuwe wynsak” lyk waarbinne God se Gees God se mense daar in die begin, van 32 na Christus, tot so 300 na Christus bedien en gebruik het.

Die Handelinge-gemeentes/ekklesia het hoofsaaklik twee kenmerke gehad wat die gemeenskap aangegryp en na hulle toe getrek het soos motte na lig:

Die eerste kenmerk was natuurlik die manier hoe hulle mekaar liefgehad het en die gemeenskap om hulle liefgehad het.

Dan was daar die tweede kenmerk, naamlik die van die veranderde lewens van die mense wat deel was van hierdie gemeentes. Die gemeenskap het immers hierdie mense geken en gesien hoe hulle voor hulle oë verander het.

As ons Bybelgedeeltes moet nadertrek in die verband, kan die volgende geld as goeie voorbeelde:

Joh. 13:34,35

“Ek gee julle ʼn nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is."

Hand. 2:41-47

“Dié wat sy woorde aangeneem het, is gedoop, en omtrent drie duisend mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heelhartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede.

Die apostels het baie wonders en tekens gedoen, en dit het almal met diep ontsag vervul.

Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte.

Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaargekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet, en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word, by die gemeente gevoeg.”

"Naby-familie" en "vêrlangse familie in Jesus"

Dit is dus vir my baie duidelik dat in die ware Bybelse ekklesia, word ons nie deel van die een of ander denominasie of kerkstruktuur nie. Ons is immers reeds deel van die Liggaam van Jesus op aarde.

Natuurlik het ons “naby-familie” wat bloot die lokale geloof-familie of ekklesia hier in ons onmiddellike omgewing is waar ons as gelowige volgelinge van Jesus familie vir mekaar word en vir wie ons dan ons huis en lewe oopstel.

Daar leer ons om mekaar lief te hê soos wat Jesus ons liefhet. Ons leer wat dit beteken as Hy ten volle in beheer is deur Sy Gees. Waar die Heilige Gees in beheer is, sterf die “ek” en word ons “ons”. Ja, ons word “medewerkers van God”.

Behalwe waar ons as gelowiges in huise of by die werksplek bymekaar kom, het ons ook baie nodig om geleenthede te skep waar ons saam met gelowige volgelinge in ons dorp of stad byeen kan kom op die een of ander wyse.

En ja, selfs ook nog groter byeenkomste, elke nou en dan, waart ons saamkom met gelowiges in ʼn nog groter gebied, of selfs provinsie, of selfs nasionaal en internasionaal.

Hulle is immers ons vêrlangse familie in Jesus met wie ons op allerleie wyses doelbewus “een-wees” en “saam-wees” moet beleef.

Volgende keer gesels ons ʼn bietjie oor frustrasie met “kerk-wees” soos die meeste van ons tans beleef.

Ek het weer opnuut by die voete van Jesus, met net Sy Woord in my hande en met Sy Gees se stem in my hart, my plek in God se groter plan beter probeer verstaan vir hierdie seisoen en dit waarmee Hy nou besig is.

Soos ’n Salomo het ek opdrag gekry om “die huis van die Here” te help bou. En solank ek besig is om die aanwysing vir hierdie huis en die bouplanne vir hierdie huis in die fynste besonderhede te volg, sal die Here heeltyd by my wees en vir my voorspoed gee. (2 Kron. 1:11,12)

Daar by Sy voete, in die lig van die kruis en die opstanding, het ek ontdek dat “die huis van die Here” in die nuwe bedeling, onder die Nuwe Verbond, waar Sy Gees God se mense lei, nie bestaan uit kerk- en godsdienstige sisteme en -strukture nie.

Hierdie sowat 30 000 “kerke en godsdienstige sisteme en -strukture” (net hier in Suid-Afrika alleen), is bloot mensewerk. Jesus self, in Sy heerlikheid, het dit nie gebou nie, en Hy het dit nie beveel vanuit Sy Woord nie.

Wag, wag! Jy het dalk net te vinnig die twee sinne hierbo deur gelees! Stem jy saam met wat ek hier sê? Is jy ook so oortuig daarvan soos ek?

Indien jy nie saam stem nie, wil ek jou uitdaag om self voor die Here te gaan sit en dit met Hom te gaan bespreek.

Onthou ons praat nie hier oor die Ekklesia of God se gelowige volgelinge wat binne hierdie 30 000 “kerke of kerksisteme” sit nie!

Wat ek hierbo skryf, is dat hierdie ‘houers”, hierdie sowat 30 000 “kerke en kerkstrukture”, met al hulle geboue, kerkordes, eie name en belydenisse, deur mense uitgedink is, en nie deur God en Sy Gees geïnisieer is nie.

Daarom is dit ook nie die “wynsak” waarin Hy Sy Ekklesia, en alles wat Hy deur die Ekklesia hier op aarde wil doen om die Koninkryk van die Hemel hier ʼn werklikheid te maak, kan akkommodeer nie.

Soos wat die Fariseërs, Sadduseërs, wetgeleerdes en Jode eens ontdek het, so is ek oortuig, is God se mense besig vandag ook te ontdek dat God nie meer in die fisiese tempels (“kerkgeboue” van allerlei aard) woon en werk nie. (Mat. 22:29)

God woon nou in ’n tempel wat nie met mensehande gebou word nie, maar wat deur Sy Gees en onder die leiding van Sy Gees gebou word, naamlik in Sy Ekklesia, in Sy gelowige volgelinge en kinders.

Hulle is nou Sy tempel (1 Kor. 3:16). Hulle is nou “Sy Kerk”.

In hierdie seisoen moet ons dus opnuut ontdek dat dit wat mense “kerke”noem, nie die heerlikheid van ons Koning en Here kan akkommodeer nie.

Soos ’n Salomo, daar in 1 Kron. 22, het die Here my weer bedien met bonatuurlike insig en wysheid – want ek mag nie in hierdie nuwe seisoen staatmaak op wat ek weet of ken nie (= eie insigte).

Hy het my opnuut bewus gemaak dat ek (en Sy mense) net kan staat maak op Sy Gees wat ons met bonatuurlike insig en wysheid moet bedien.

Hy alleen is ons Here en ons Koning. Hy alleen moet ons ook hierin lei. Hy is immers die Argitek van wat nou moet gebeur. Daarom het ons die plan daarvoor uit die hemel self nodig.

Soos ’n Salomo moet ons ontdek dat ons net mag doen wat ons aangesê word om te doen (v 13).

Soos ’n Salomo moet ons opnuut ontdek dat ons daarom moet sterk wees en vasstaan, gefokus op ons roeping in die verband.

 

Ek hoop ek het jou aandag deur hierdie vraag.

Ja, dit is ʼn baie relevante vraag, volgens 1 Kor 10:31 wat soos volg lui:
“Of julle eet en of julle drink of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God.”

Of soos die MESSAGE-vertaling dit vertaal: “So eat your meals heartily, not worrying about what others say about you—you’re eating to God’s glory, after all, not to please them. As a matter of fact, do everything that way, heartily and freely to God’s glory.”

Om iets tot “eer van God” te doen, beteken doodgewoon dat dit deel is van jou “worship”, of jou “ere-diens aan God”!

Die merkwaardige is dat hierdie “ere-diens” elke keer as jy eet of drink, aan tafel, gebeur!

Hoef ek vir jou 1 Kor. 6:19,20 ook in die verband aan te haal?

“Of besef julle nie dat julle liggaam ‘n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle het die Heilige Gees, wat in julle woon, van God ontvang, en julle behoort nie aan julleself nie: julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik.”

As jy dus nog nie mooi snap wat God die Heilige Gees hier deur die Woord vir jou sê nie, kom ek sê dit in gewone Afrikaans vir jou: ʼn Baie belangrike deel van jou daaglike “ere-diens” as gelowige volgeling van Jesus is hoe jy God eer en aanbid in die manier hoe jy verantwoordelikheid neem vir jou liggaam en gesondheid. Anders gesê, dit wat jy eet of drink, elke dag, en of dit gesond en goed vir jou liggaam en gesondheid is, is deel van jou “erediens vandag”!

Onthou jy daardie storie van Daniël en sy vriende in daardie vreemde land met sy vreemde, en selfs afgodiese eetgewoontes? Gaan lees dit net weer in Dan 1:4-17.

Daar sal jy sien hoe hulle, omdat hulle gelowiges was, aangedring het op 'n basiese gesonde dieet, want hulle het geweet dat die kos wat aan hulle voorgesit word, veral die vleis en wyn, word elke dag aan die afgode in daardie land toegewy. (Soos wat alle kos hier in Suid-Afrika, en oor die wêreld, met die Halaal-teken op, aan Allah toegewy is.)

Daarom het hulle dit vermy.

Nie omdat vleis sleg vir ons is nie. (Inteendeel, God het immers self vir die Jode geleer om vleis te eet, soos die lamsboud tydens die Paasfees, en beesvleis. Jesus self het vis geeët en brood.

Hoe doen ons dit prakties? Hoe kan ons prakties mense om ons dissipels van Jesus maak?

Ek wil julle een so ʼn metode wys en leer vanoggend, wat oral oor die wêreld een van die mees suksesvolle metodes tans is.

Die metode sluit aan by dit wat ons in Lukas 10 lees as hier gepraat word van ʼn man of vrou van vrede”.

Wat eintlik hier staan, is dat wanneer ons deur God êrens neergesit word om Sy getuies te wees, dan moet ons terwyl ons die vier stappe van Lukas 10 volg, die hele tyd op die uitkyk wees vir hierdie man of vrou van vrede.

Dit is nou daardie man of vrou of tiener met wie God se Gees al lankal op allerlei maniere besig is, in so ʼn mate dat hy of sy stadig maar seker, hierdie geestelike honger en dors begin ontwikkel het na die dinge van God.

Dit kan op baie maniere na vore kom, soos ʼn begeerte om meer oor die Bybel, of oor Jesus, of oor God, of oor ware liefde uit te vind. Miskien wonder hulle oor hoe ʼn mens werklik gelukkig kan wees.

Hierdie manier wag vir hierdie “regte vraag” van hierdie man of vrou, want die oomblik as dit kom, dan weet jy dat hierdie die geleentheid is waarop jy gewag het.

Dit is dan wat jy aanbied om hom of haar te help om antwoorde op hulle vraag of behoefte te vind.

Jy sê vir hulle dat jy oortuig is dat die werklike antwoord op hulle vraag of vrae in die Bybel te vinde is. Jy weet dit, want die God van die Bybel belowe om self met mense te praat as hulle die Bybel met die regte hart en gesindheid lees.

Daarom vra jy die persoon om saam met twee tot maksimum vier van hulle vriende, week na week rondom die Bybel saam met jou byeen te kom, waarin julle die Here gaan vertrou om self met hulle te praat en om self hulle vrae te beantwoord.

Al wat jy in die proses gaan doen, is om vir hulle ʼn roete-kaart op die tafel te sit met ʼn klompie Skrifgedeeltes daarop wat hulle kan gebruik om week na week saam te luister na wat God self daaruit vir hulle gaan sê.

Ons glo immers dat die Bybel “geïnspireerde Woord van God is” (2 Tim. 3:14-17) en dat dit “lewend en aktueel is”, want God is self daardeur met mense besig.

Genoeg gepraat! Kom ons raak prakties.

Sien jy kans om dit self te probeer? Het jy ʼn paar vriende of miskien persone daar by jou werk, of waar jy swot, of op die plaas, wat al op baie maniere aangedui het dat hulle graag self wil beleef hoe die lewende God self met hulle praat?

Sou jy belangstel in so iets, of om so iets te gebruik in die lewens van mense waar jy werk of wat jy ken?

Wel, gaan dan na ʼn webblad wat ek spesifiek geskep het om vir jou en hulle hiermee te help, en waar jy alles kan lees wat jy hieroor nodig het om te weet.
Hier is die skakel daarheen:

JOURNEY OF DISCOVERY-WEBBLAD

Dan het ek ook ʼn App geskep om vir jou verskillende roete-kaarte van Bybelgedeeltes te gee wat jy kan gebruik in so ʼn “Discovery Bible Study” (want dit is wat dit in Engels oor die wêreld genoem word).

Laai die volgende app op jou slimfoon af deur die volgende op jou slimfoon se internet-blaaier in te tik:

App of Toep - DISCOVERY BIBLE STUDY