Nuusbrief

Nuusbrief (154)

Lees asseblief Joh. 1

Hoor jy, dit is wat mense, ongelowiges, gelowiges en diegene wat as deel van God se volk gereken is maar wat steeds aanhou sondig het, beleef het!

Almal van hulle, in al drie die groepe mense het beleef hoe dieselfde Jesus wat genade aan mense aangebied en bedien het, ook waarheid aan almal van hulle bedien het!

Die genade-kant verstaan almal en is vir almal aanvaarbaar, maar die oomblik wanneer ons oor die waarheid-kant begin praat, wat praat oor God se geregtigheid, oordeel en ja, die werklikheid van die hel, raak mense kriewelrig.

Maar, verstaan jy dan nie dit mooi nie?

Verstaan jy dan nie dat die God van die Bybel 'n heilige God is wat sonde haat, ja, haat, en dit nie voor Sy oë kan verdra nie!

Daarom moet Hy sonde straf.

Die enigste behoorlike straf vir sonde is die dood, soos die ewige dood, die hel. (Rom. 6:23; 2 Tess. 1:6-9; Op. 20:11-15)

Natuurlik is Hy ook 'n genadige, liefdevolle God. Wat elke mens, o, tog so liefhet! Hy wil nie dat enige mens verlore sal gaan nie, maar eerder dat elkeen gered sal word.

Dit is waarom Hy, reeds voor die grondlegging van die wêreld, die koms van Sy Seun, Sy vernederende menswording, Sy lyding Sy hele lewe lank, Sy kruisiging en verskriklike dood aan 'n kruis soos die ergste van misdadigers en dit terwyl Hy onskuldig was, en Sy helse smarte, alles, alles, reeds beplan het as deel van Sy versoenings- en herskeppingsplan.

Daarom moes Jesus, die Christus, ook hel toe gaan om ook daar die verlossings- en herskeppingsplan aan te kondig, maar om ook God se finale oordeelplan en oorwinning oor alle magte wat teen God in opstand gekom het, aan te kondig as die nuwe Koning van die nuwe Koninkryk wat nou ook hier op aarde aangebreek het.

Daarom moet hierdie boodskap deur my en jou verkondig word, naamlik dat Jesus die Here en Koning is van hierdie Koninkryk, wat nou ook hier op aarde aangebreek het.

Daarom moet elke knie buig en sal elke tong uiteindelik, selfs teen wil en dank, bely dat Jesus die Here is.

Daarom moet genade en waarheid aan al drie die groep mense oor wie ons die afgelope 3 kere gepraat het, bedien word soos Jesus mense bedien het terwyl Hy op aarde was.

Daarom moet die Evangelieboodskap oor God se genade-aanbod in Christus Jesus aan elke mens verkondig word.

Daarom moet ons wat aangeraak en verander is deur die verlossing in Jesus, en wat die Lewe en dit in oorvloed waarvoor Hy gekom het, geproe het, getuies daarvan wees in die hele wêreld, sodat elkeen die Goeie Nuus sal hoor oor Sy koms, Sy kruisiging, dood en opstanding.

Daarom moet, as deel van hierdie Evangelieboodskap, ook die waarheid van die noodsaak van bekering en wedergeboorte verkondig word.

Daarom moet daar aan elke mens gesê word: Bekeer jou van jou rebelsheid! Jy is totale verlore, onder God se oordeel en op pad hel toe!

Daarom moet daar ook vir die nuwe bekeerlinge geleentheid wees vir sondebelydenis en selfs vir bevryding by die bekering en doop in water, as deel van die normale Bybelse geboorte van elke nuwe lid van die ekklesia. Daarom ook het Jesus aan die prostituut van Joh 8 gesê: Ek veroordeel jou ook nie, maar gaan nou en sondig nie meer nie!

Net so, as deel van die normale bediening aan elke nuwe bekeerling, moet as deel van normale dissipelskap, aangedring word op heiligmaking en 'n aflê van die ou manier van lewe en ou sondige lewe.

Ons God en Vader haat immers sonde en kan dit nie voor Sy oë verdra nie. Veral nie in die lewe van Sy kinders nie. Dit is waarom Jesus aan 'n Petrus gesê het: Gaan weg agter My, Satan! Dit is ook waarom, as deel van die genade en waarheid waarmee Jesus mense bedien het, Jesus ook aan dieselfde Petrus gesê het dat hy Hom 3 maal gaan verloën, maar ook dat Hy vir Petrus se bekering gaan bid en dat hy daarna sal opstaan om sy plek in te neem as leier onder die dissipels.

Dit is ook waarom Jesus so vel in Sy bediening van genade en waarheid was teenoor die sogenaamde geestelike leiers, die Fariseers en Saduseers.

Uit hulle optrede en leringe het dit duidelik geblyk dat hulle nie werklik God se genade en waarheid verstaan en geproe het nie.

Daarom ook die opdrag aan die ekklesia om met strengheid en "tough love" elkeen te hanteer wat steeds bly volhard het in sonde en wat aangehou het om leuens en dwalinge te verkondig wat duidelik in stryd was met die kernwaarhede van God se Woord.

Die oogmerk daaragter was dus niks anders nie as om mense met genade en waarheid te bedien, net soos Jesus dit eens gedoen het.

Ons God en Vader het steeds elkeen lief wat bly volhard in hulle sonde, en wat bly volhard om dinge, in stryd met die waarheid van die Woord, te verkondig. God se hart is ook wat hulle betref, dat hulle weer tot bekering sal kom, want Hy wil nie dat enigeen van hulle uiteindelik verlore sal gaan nie, maar eerder gered sal word.

Verlede keer het ons vir mekaar gesê dat die Goeie Nuus oor Jesus, vir diegene wat dit glo, soos ʼn sleutel is wat die hemel vir hulle oopsluit. Wat beteken dit prakties vir my en jou wat dit glo?

Kom ons haal vir mekaar verse en beloftes aan uit die Bybel, die Woord van God, wat vir ons herinner aan wat dit alles beteken.

Johannes 1

In Joh. 1 staan dat toe ek gekies het om die Goeie Nuus oor Jesus se koms, kruisiging, dood en opstanding, vas te gryp in geloof, het die hemel vir my oopgegaan, is die lig vir die eerstekeer aangeskakel in my donker bestaan en ek kon sien…

Voor dit was ek geestelik dood. Skielik het ek begin lewe. Ek is letterlik weer, nuut, gebore!

Ja, ek het steeds dieselfde liggaam en gesig gehad, maar my gees was splinternuut en lewendig!

Van daardie oomblik af het ek nie net oorleef van dag tot dag nie, nee! Vir die eerstekeer het ek iets verstaan en ervaar van lewe en dit in hoofletters.

Voorheen het ek gevoel ek was wees en my lewe doelloos en sonder betekenis. Skielik het ek ontdek ek het ʼn Pappa-Vader, die enigste ware God, en ek is Sy kind.

Toe die goeie nuus van die Evangelie aan my verkondig is, het ek as’t ware ʼn ontmoeting met ʼn lewende Jesus gehad! Met oop arms en hande waarin die spykermerke sigbaar is! Ek het my letterlik vasgeloop teen die lewende God self!

Die Jesus waarvan die Evangelie my vertel het, was toe ek gekies het om die boodskap te glo, nie meer net ʼn klein babaseuntjie wat op 11 September, 3 voor Christus, in Bethlehem gebore is nie!

Nee, toe die hemel oopkliek, het ek die Seun van die lewende God gesien in Sy heerlikheid!

Wat Homself laat verneder het om ʼn gewoon mense-“mier” te word, om in hierdie “miershoop”, aarde, vir ons “ander miere” te kom vertel van ʼn Hemelse Pappa wat ʼn mens-familie wil hê en ons, tog, so liefhet!

Vir ons wat gekies het om die Goeie Nuus te glo, skielik, byna onverwags, alhoewel Hy dit in Sy Woord en beloftes aan ons so belowe het, het die hemel oopgekliek en het God se genade ons lewens begin binne-stroom!

God het ons, soos Hy belowe het, begin seën uit ons skoene uit! Seëning op seëning, dag vir dag, onverdiend en uit genade, net omdat Hy ons liefhet en omdat ons nou Sy kinders was!

Johannes 3

Joh. 3 openbaar dat toe ons die Evangelie begin glo het, het die hemel oopgekliek en het iets van die werklikheid van die Koninkryk van die hemel ons lewens begin binnestroom!

Ons het onverdiend, burgers en ambassadeurs van hierdie nuwe Koninkryk van die Hemel geword en is aangestel om dit en dit alleen hier op aarde te verteenwoordig.

As tuinslange, gekoppel aan die Koning van alle konings as die Kraan, wou die Koning nou Sy genade, liefde, genesing, waarheid, woorde, lewe, deur ons laat stroom na ander, sodat hulle ook die Goeie Nuus kan hoor en iets van die werklikheid van die Koninkryk van die hemel daar in hulle eie lewe en eie nood ervaar.

Wie kies om dit te glo en hierdie Jesus en Sy Woord te gehoorsaam, beleef hoe die hemel vir hom of haar oopgaan en hoe alles wat God belowe het, in jou lewe waar word!

Sjoe, terwyl ek weer luister na die bekende woorde van Johannes 3, vers 16 tot 18, het ek hierdie klik-geluid gehoor van die hemel wat oopgesluit word vir diegene wat hierdie woord geglo het, maar ek het ook die klik-geluid gehoor hoe die hemel toegesluit word wanneer mense self kies om hierdie woord nie te glo nie.

Luister of jy ook die klik-geluid hoor!

“God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.

God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.

Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie.”

Kan ek jou uitnooi om saam met jou geliefdes rondom ʼn tafel te kom sit met die tekens van die liefdesmaal daarop, brood en die beker (met wyn of druiwesap, soos jy verkies)!

Vandag, as ons saam die tekens gaan gebruik, kom ons onthou hierdie tekens herinner ons aan God se liefde vir verlore mense, alle mense, oor al die eeue.

Wat teen Hom gerebelleer het van die begin af.

Wat Sy bestaan ontken het.

Wat Sy wil vir lewe en dit in oorvloed, geïgnoreer het en eerder hulle eie kop gevolg het.

Niks wat hulle kon doen, of gedoen het; niks wat hulle gesê het, of kon sê; of gedink het, of kon dink; kon op enige manier hierdie God oortuig om vir hulle goed of genadig te wees nie!

Tog het Hy gekies, voor die grondlegging van die wêreld, terwyl Hy besig was om die geskiedenis te beplan en te skrywe, om hulle nogtans genadig te wees, omdat Hy hulle ondanks en ten spyte van alles, steeds liefgehad het.

Hoe kon dit anders?

Daarom staan Johannes 3, vers 16 tot 18, reeds van voor die grondlegging van die wêreld in die Boek van die Lewe.

Kom, neem die brood wat ek jou en jou geliefdes aanbied en eet dit. Gedenk en glo dat Sy liggaam vir julle gebreek is.

Kom, neem die beker en drink daaruit. Gedenk en glo dat Sy bloed vir julle gevloei het.

Ek wil jou herinner daaraan dat God wie my en jou so liefhet, ook nou hier by ons is. Hy belowe immers: “Waar twee of drie in My Naam saam is, is Ekself by hulle!”

Gaan sit daar by Sy voete saam met jou geliefdes, met die Bybel in julle hande, en kyk of julle mekaar kan herinner aan alles wat nou julle sʼn is, omdat die hemel vir julle oopgesluit is!

Volgende keer gaan ons verder hieroor gesels.

 

In Sy gesprek met my ʼn paar weke gelede, het Koning Jesus vir my ʼn derde groep mense gewys nadat Hy eers vir my diegene gewys het wat Hom nog nie geken en aanvaar het as Verlosser nie. Toe het Hy vir my diegene gewys wat Hy die ware Ekklesia noem, wat tot bekering gekom het en Jesus as Verlosser en Here aanvaar het.

Die derde groep mense wat Hy vir my gewys het was daardie groep mense wat eens as deel van die familie van gelowiges gereken is.

Ten spyte van die feit dat gelowiges in liefde en in waarheid hulle bedien het oor sonde in hulle lewe en optrede, en oor die dinge wat hulle glo en vir ander leer wat duidelik in stryd is met die waarheid van die Woord, het hierdie derde groep mense steeds volhard en hulle nie bekeer nie.

Teenoor hierdie groep mense is Koning Jesus se opdrag aan die Ekklesia soos volg…

Mat. 18:15-18

“As jou broer verkeerd opgetree het teen jou, gaan wys hom tereg waar julle eenkant alleen is. As hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen.

Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word, deur die woord van twee of drie getuies bevestig kan word.

En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar behandel.

Dit verseker Ek julle: Wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat julle ook al op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly.”

1 Kor. 5:9-11

Dan herinner Koning Jesus ons ook aan wat daar in 1 Kor. 5 geskryf staan (daar waar God se Gees onsedelikheid en seksuele sondes in die gemeente uitgewys het).

Daar staan in vers 9 tot 11: “In die vorige brief het ek aan julle geskryf om nie met mense om te gaan wat in onsedelikheid leef nie.

Daarmee het ek glad nie die onsedelikes of die geldgieriges, bedrieërs of afgodsdienaars van hierdie wêreld bedoel nie, want om hulle te vermy, sou julle uit die wêreld moes padgee.

Wat ek geskryf het, was dat julle nie moet omgaan met iemand wat homself 'n gelowige noem, maar wat onsedelik of geldgierig of 'n afgodsdienaar of kwaadprater of dronkaard of bedrieër is nie. Met so iemand moet julle nie eens saam eet nie.”

1 Kor. 6:9,10

Luister ook na dit wat in 1 Kor. 6:9 en 10 staan: “ Of weet julle nie dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Moenie julleself mislei nie: geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgieriges of dronkaards of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie.”

Efes. 5:5-7

Asook na wat God se Gees vir ons daar in die boek Efesiërs (die boek wat oor eenheid in die Ekklesia gaan), in hoofstuk 5:5-7 leer: “Dít moet julle goed besef: iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierigaard is – want gierigheid is afgodery – het nie deel aan die koninkryk van Christus en van God nie.

Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan Hom ongehoorsaam is.

Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie.”

1 Tim. 1:9-11

Luister ook na 1 Tim. 1:9-11: “'n Mens moet onthou dat die wet nie vir die wetsgehoorsame bedoel is nie, maar vir mense wat hulle nie aan wet en orde steur nie, goddeloses en sondaars, mense sonder eerbied vir wat heilig en gewyd is, dié wat vader of moeder doodmaak, moordenaars, ontugtiges, mense wat homoseksualiteit beoefen, ontvoerders, leuenaars, dié wat meineed pleeg of enigiets anders doen wat met die gesonde leer in stryd is.

Die gesonde leer is in ooreenstemming met die evangelie wat aan my toevertrou is, die evangelie van die heerlikheid van die goeie God.”

1 Tim. 6:3,4,11

1 Tim. 6:3,4 en 11 sê dieselfde in die verband: “As iemand 'n ander leer verkondig en nie hou by die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en by die leer van ons godsdiens nie, is hy verwaand en weet hy niks.... Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid.”

2 Tim. 2:16-18

In 2 Tim. 2:16-18 (waar dit gaan oor mense wat die opstanding van Jesus ontken) staan die volgende: “Maar die onheilige en sinlose praatjies moet jy vermy, want dié wat dit versprei, sal nog verder in goddeloosheid verval, en hulle woorde sal voortvreet soos kanker. Onder hulle is daar Himeneus en Filetus, wat van die waarheid afgedwaal het deur te sê dat die opstanding alreeds plaasgevind het. Daarmee vernietig hulle die geloof van sommige.”

Het jy gehoor? Vermy hulle! Bly weg, breek weg van hulle af!

2 Joh. :10,11

Hoor wat ook in 2 Johannes, vers 10 en 11 staan: “As daar iemand na julle toe kom wat 'n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie en hom selfs nie groet nie, want wie hom groet, is saam skuldig aan die kwaad wat hy doen.” (Hier het dit dan ook spesifiek oor lering gegaan wat die Menswording van Jesus ontken het).

Rom. 1:22,24-32

Toe neem die Here Jesus my na Rom. 1, omdat daar tans so baie onwaarhede rondom selfdegeslagverhoudings gesê word in soveel dele van die kerk van Jesus.

Luister maar self na wat daar in verse 18,22,24-32 gesê word deur die lewende God self (en ek haal uit die Direkte Vertaling uit die Grieks aan):

“Want die toorn van God word uit die hemel geopenbaar oor alle goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat die waarheid in ongeregtigheid onderdruk…

Alhoewel hulle daarop aanspraak gemaak het dat hulle wys is, het hulle dwaas geword... Daarom het God hulle, in die begeertes van hulle harte, oorgegee aan onreinheid, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen... Daarom het God hulle oorgegee aan oneerbare hartstogte, want, soos hulle vroue natuurlike omgang vir omgang teen die natuur verruil het, net so het ook die mans die natuurlike omgang met die vrou laat vaar en in hulle los vir mekaar ontbrand; mans het met mans skaamteloosheid bedryf en in hulleself die vergelding ontvang wat hulle vir hulle dwaling moes ontvang. En, soos hulle dit nie goed geag het om God in erkenning te hou nie, het God hulle oorgegee aan ʼn perverse denkwyse, om dit te doen wat nie betaamlik is nie; vol van onreg, boosheid, gierigheid, slegtheid, vol van jaloesie, moord, twis, bedrog, kwaadwilligheid; skinderaars, kwaadpraters, Godhaters, beledigers, arrogantes, grootpraters, beramers van slegte dinge; ongehoorsaam aan hulle ouers; insigloses, onbetroubares, liefdeloses, genadeloses; hulle wat, alhoewel hulle die verordeninge van God ken dat dié wat sulke soort dinge doen, die dood waardig is, nie net sulke dinge doen nie, maar selfs goedkeuring verleen aan die wat dit doen.”

Rom. 16:17,18

Ten slotte, luister wat sê God se Gees aan die Ekklesia in die verband in Romeine 16:17 en 18: “Ek druk julle dit op die hart, broers: Pas op vir dié wat verdeeldheid veroorsaak en die mense afvallig maak van die leer wat julle ontvang het. Bly weg van hulle af.

Sulke mense dien nie Christus ons Here nie, maar hulle eie drifte en drange, en met al hulle mooipraatjies en vleitaal mislei hulle die liggelowige mense.”

Luister, asseblief, familie van Jesus, na wat Koning Jesus self aan Sy mense in die verband sê!

Gaan doen dan wat Hy sê!

Onthou jy dat ek die vorige keer met jou begin gesels het oor hierdie prentjies wat ek beleef het Koning Jesus vir my begin wys het. Hierdie keer wil ek met jou gesels oor toe Hy vir my die Ekklesia, of Gemeente van Jesus, gewys het.

Hulle is diegene wat die Goeie Nuus van die Evangelie oor Sy lewe, Sy woorde, Sy Lyding, kruisiging, dood en opstanding, gehoor het en gekies het in geloof om te glo dat Hy dit ook vir hulle gedoen het.

Dit is hulle wat ontdek het hoe verlore hulle in werklikheid in God se oë was as gevolg van hulle sonde en rebelsheid.

Deur die wederbarende werking van God die Heilige Gees, het hulle hul sonde besef en gekies om dit te bely en te laat staan.

Hulle het Jesus as hulle Verlosser en Here in geloof aangeneem en gekies om Hom onvoorwaardelik te volg vir die res van hulle lewe.

Daarom is hulle ook gedoop in water en daarom het Koning Jesus die Heilige Gees gestuur om voortaan permanent in hulle te woon om hulle te lei en te leer as Sy familie hier op aarde.

Ek het ook Koning Jesus hoor sê: Dit is ook My hart om hulle te doop met My Gees om hulle so toe te rus met gawes sodat Ek hulle kan gebruik as My getuies en as ambassadeurs van die Koninkryk.

Julle is immers Myne en elkeen buite hierdie geloofsfamilie, My Ekklesia, moet julle herken as My volgelinge aan die manier hoe julle mekaar onvoorwaardelik lief het soos Ek julle lief het, tenspyte van baie verskille en selfs geskille onder mekaar.

Julle is deel van My een Ekklesia en niks en niemand mag verdeeltdheid onder julle veroorsaak nie.

Daarom, leer mekaar in liefde, maar ook in waarheid, alles wat Ek julle geleer het. Onthou, My Gees in julle, is nou julle wet.

Hy sal julle leer en herinner aan alles wat Ek julle geleer het.

Hy sal julle ook gedurig herinner daaraan dat Vader julle Abba-Vader is.

Bedien mekaar, versorg mekaar, vergewe mekaar, bemoedig mekaar, vertroos mekaar.

Bly herinner mekaar aan die waarheid, die waarheid van My Woord. Sonder ophou.

As iemand sondig onder julle, of nie die waarheid praat of leer nie, vermaan mekaar en praat dit met mekaar eers net daar tussen julle apart uit.

As daar nie verandering kom of iemand hulle nie bekeer nie, neem een of twee ander met jou saam en gaan praat weer met daardie persoon. As die persoon nog nie gehoor wil gee nie, neem dit na die lokale familie gelowiges toe en maak dit aan hulle bekend en laat hulle dan met daardie een handel soos Ek in My Woord julle geleer het.

Maak onderling ook ruimte vir mekaar en vir die bediening van die gawes, soos wat julle My gawes in julle en tussen julle herken.

Herinner mekaar aan wie julle moet wees in hierdie wêreld, naamlik My getuies, geroep en getaak om dissipels te maak van die nasies.

Julle is geroep om ambassadeurs te wees wie die Koninkryk van die hemel en God se wil vir hierdie wêreld en Sy mense hier op aarde moet verteenwoordig.

Sê Ek dan nie vir julle in My Woord nie, daar in 2 Kor. 5 en 6:

“Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met Homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou.

Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met Homself versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het Hy aan ons toevertrou.

Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het!

Christus was sonder sonde, maar God het Hom in ons plek as sondaar behandel sodat ons, deur ons eenheid met Christus, deur God vrygespreek kan wees.

As medewerkers van God doen ons 'n beroep op julle om te sorg dat julle die genade van God nie tevergeefs ontvang het nie.

Hy sê: ‘Op die regte tyd het Ek jou gebede verhoor, en op die dag van redding het Ek jou gehelp.’ Kyk, nou is dit die regte tyd, nou is dit die dag van redding!”

 

Ons is besig om met mekaar vir reeds meer as vier jaar, week na week, te gesels oor hoe dit sou lyk of beteken as iets van die hemel hier tussen ons, nou, op aarde ʼn werklikheid sou word.

Ons kon dit ook dit so gestel het: Wat sou Koning Jesus as ons Koning en Here, in hierdie situasie wou hê ons moet doen of sê as ambassadeurs van Sy Koninkryk hier op aarde?

ʼn Klompie jare gelede het elke gelowige wat gekies het om radikaal, sonder kompromie, Koning Jesus te volg as hulle Here en Koning, sulke bandjies om hulle arm gedra waarop die afkorting, WWJD, “What would Jesus do?”, gestaan het.

Het jy ook een van hulle gedra?

Ek het.

Vannag het die Koning Jesus met my daaroor begin praat in die lig van soveel vrae en kwessies wat tans oral tussen gelowiges bespreek en oor gewonder word.

Hier rondom my in Suid-Afrika is dit die woelinge in die NG Kerk tans, asook in ander dele van die Kerk, maar ook ander dringende kwessies soos gelowiges se rol op plaaslike, provinsiale en nasionale vlak in die politiek en daar waar besluite geneem word wat ons almal se lewens elke dag raak.

Kom ek kom terug na dit wat ek beleef het die Here vir my gesê het.

Jy weet dat ek hierdie “prentjies” sien. Wel, so het ek gesien hoe Koning Jesus vir my drie groepe mense teken.

Links van my het mense wat nog, in die Bybel se taal, “verlore”, “sonder God”, “buitekant die Koninkryk”, en “in sonde” was, en hulle het hulle lewe maar soos gewoonlik gelewe. In hierdie groep was daar diegene wat niks van die God van die Bybel en van Jesus geweet het nie, maar ook diegene wat maar te bewus was van die inhoud en boodskap van die Bybel.

Hoe dit ook al sy, ek het Koning Jesus na hulle, geweldig emosioneel en in groot liefde, sien kyk. Ek het Hom hoor sê:

Vir hulle is die Goeie Nuus, die Evangelie oor My koms na hierdie wêreld bedoel.

My Vader het hulle so liefgehad dat Hy My, as Sy Enige Seun, na hierdie wêreld gestuur het, sodat diégene van hulle wat kies om in My en die rede waarom Ek gekom het, te glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. (Soos in Johannes 3 staan).

Daarom is dit na hulle wie Ek julle gestuur het. Hulle is die oes wat ryp op die lande staan.

Gaan die hele wêreld in en maak hulle ook My dissipels, doop hulle dan en leer hulle alles wat Ek vir julle geleer het.

Sien, Ek het My lewe gegee en My bloed het gevloei sodat Vader hulle genadig kan wees as hulle leë hande in geloof uitsteek en dit wat Vader hulle in My Naam aanbied, aanvaar en aanneem.

Vir hulle het Ek gekom sodat hulle lewe kan hê en dit in oorvloed.

Staan daar dan nie in My Woord die volgende nie...

Johannes 3:16 tot 18

“God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.

God het nie sy Seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur Hom gered kan word.

Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie; wie nie glo nie, is reeds veroordeel omdat hy nie in die enigste Seun van God glo nie.”

Johannes 1:12-14

“Maar aan almal wat Hom aangeneem het, dié wat in Hom glo, het Hy die reg gegee om kinders van God te word.

Hulle is dit nie van nature nie, nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore.

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.”

Romeine 3:21-25

“Maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig, in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. God gee dit sonder onderskeid aan almal wat glo.

Almal het gesondig, en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word, sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus.

Hom het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir dié wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels: Hy het die sondes wat Hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf laat bly het, vergewe. Maar Hy het ook getoon wat sy vryspraak in die teenswoordige tyd behels: Hy oordeel regverdig deurdat Hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo.”

Volgende week vertel ek verder wat ek gehoor het by Koning Jesus in hierdie verband.

Elkeen wat werklik met die Lewende God ʼn persoonlike geloofsontmoeting gehad het en gekies het om te lewe volgens die standaarde van die Koninkryk van die Hemel hier op aarde, vrees nie net God nie, maar word ook ʼn baken van lig en hoop daar waar hy of sy woon en leef.

Hoe sê die Woord?

Jy word ʼn getuie dat Jesus Christus die werklike Koning is en dat Sy Woord wet is. Daarom bring wat ons vir mense sê, hoop vir mense!

Daarom is daar hierdie aura en lig rondom ons wat dit lekker maak om in ons geselskap te wees.

Selfs in ʼn tyd soos die wêreldwye pandemie waarin ons tans nog verkeer, maak al hierdie dinge van ons dapper, liefdevolle en onselfsugtige mense wie se optrede herinner aan dit waarvan ons lees ten tye van ʼn pokke-uitbraak dwarsdeur die Romeinse Ryk in 165 n.C., toe Markus Aurelius die Romeinse Keiser was.

Gedurende die epidemie wat 15 jaar geduur het, het bykans ʼn derde van die populasie gesterf.

Dit is gevolg deur nog so uitbraak in 251 n.C., wat so vernietend vir die Romeinse Ryk se militêre en sosiale stukture was dat ons lees dat soveel mense gesterf het gedurende die twee epidemies dat hele stede en dorpies in Italië leeg geloop het en in totale bouvalligheid verval het.

Wat egter in albei hierdie epidemies uitgestaan het, was die rol en invloed van die volgelinge van Jesus in hulle lokale omgewing.

Derduisende mense het getuig hoe die onselfsugtige liefdesdiens, ondersteuning en bemoediging van hierdie gelowiges soveel ander rondom hulle se lewens onherroeplik verander het.

Wat nog meer merkwaardig was, was die merkwaardige groei in die Ekklesia as gevolg hiervan.

Soos wat Paulus daar in Filippense hoofstuk drie skryf, het hierdie ambassadeurs van die Koninkryk, iets van die realiteit van hoe dit sou lyk as die Hemel aarde toe sou kom, dapper en relevant uitgeleef daar waar hulle van dag tot dag lokaal in hulle omgewing beweeg en geleef het.

Elkeen wat erns maak met die realiteite van die vroeg Christelike Ekklesia, waarvan ons lees in Handelinge, weet dat die volgelinge van Jesus nie oorspronklik in “heilige byeenkomste” in “kerk-geboue” een maal ʼn week byeengekom het nie. Nee, inteendeel!

Hulle het doodgewoon hulle lewens en liefde vir God met mekaar en ander daar waar hulle woon, werk en ontspan, gedeel van dag tot dag, sewe dae ʼn week.

Hulle het hulleself as hierdie klein kolonie van die Koninkryk van die hemel hier op aarde gesien, daar waar hulle woon en werk, deur die manier hoe hulle mekaar en ander liefhet, Jesus gehoorsaam en gedeel het met mekaar en ander.

Niemand “het kerk toe gegaan nie”, maar eerder “kerk” of ekklesia gewees in die manier hoe hulle geëet of drink het, of wat hulle ook al gedoen het! Want alles het hulle gedoen, het hulle gedoen tot God se eer.

Het dit nie tyd geword dat jy jou huis daar in jou woonbuurt ʼn venster en plek word waarheen mense kan kom as hulle iets van die heerlikheid, mag, krag, liefde en genade van die Lewende God wil ervaar en beleef nie!

Gaan wees ambassadeur van die Koninkryk daar in jou woonbuurt en daar in jou werkplek.

Maak ʼn lys van 50 mense rondom jou daar. Vra God se Gees om vir jou hulle nood en werklike behoeftes te wys.

Miskien is hulle eensaam of bang. Gaan besoek hulle dan. Groet hulle. Praat met hulle. Oor die muur of oor die telefoon.

Begin bid vir hulle en as Koning Jesus jou so lei, gaan kuier vir hulle en vra of daar iets is wat hulle nodig het waarvoor jy dalk kan bid of wat jy vir hulle kan doen.

As julle so saam is, neem die woorde van Jesus ernstig op toe Hy gesê het: Waar twee of drie mense in My Naam bymekaar is, is Ekself daar tussen hulle!

As God se mense in elke nasie of nasionale groep mense, opgeleide en bekwame ware ambassadeurs vir die Koninkryk op plaaslike, provinsiale en nasionale vlak kies om die uitdagings van die dag aan te spreek, gaan ons op regeringsvlak ʼn ongekende transformasie en omkeer sien.

Daar in Hosea hoor ons die profeet namens God, vir die mense daar in Hos. 6, vanaf vers 1 sê: “Kom ons gaan terug na die Here, want Hý het ons verskeur maar sal ons weer gesond maak, Hý het ons geslaan maar sal weer ons wonde verbind.

Hy sal ons na twee dae 'n nuwe lewe laat begin. Hy sal ons op die derde dag weer krag gee sodat ons in sy teenwoordigheid kan leef.

Kom ons wy ons aan Hom toe, kom ons streef daarna om ons aan die Here toe te wy. Die Here sal verskyn, so seker as die son opkom, Hy sal na ons toe kom soos stortreën, Hy sal ons verkwik soos lentereëns die grond verkwik.”

Ja, oral oor die wêreld is daar regerings op alle vlakke, wat naarstiglik probeer om aan alles wat nodig is, aandag te gee, maar elke regering bestaan uit brose, stukkende mense, wat elkeen worstel met hulle eie twyfel, vrese, egos en doodgewoon, sondes.

Tog wag die lewende God vir al die konings, of regerings in gesagsposisies, om erkenning te gee aan die feit dat Jesus Christus werklik die Koning is op aarde en begin erns maak met Sy aanbod van die Koninkryk aan die nasies.

Ja, ek weet dat die meeste regerings hierdie skeefgetrekte prentjie voor hulle het van die Kerk, want dit is versplinter in duisende stukkies wat elkeen aanspraak maak om die ware mondstuk te wees van die Koning.

Dit is egter tyd dat regerings begin erns maak met die woorde van Koning Jesus self wat gepraat het van ʼn tyd wat die Koninkryk aan ʼn hele volk gegee sal word wat die vrugte daarvan sal dra. (Mat. 21:43).

In Mat. 25 sê Jesus dat daar eintlik net twee soorte volke in God se oë is: Diegene wat Sy aanbod aanvaar het, en diegene wat Sy aanbod verwerp het. Jesus noem hulle die “skaap-volke” en die “bok-volke”.

Om dus regerings of owerhede te help om in lyn te kom met God se Koninkryks beginsels en riglyne, is dus nie net suiwer Bybelse teologie nie, maar dit is die vinnigste en mees realisitiese en regte manier om die krisis waarin ons wêreldwyd is, reg te maak.

Daarom wil ek jou as volgeling van Jesus uitdaag om daar waar jy woon en werk, op plaaslike, provinsiale en nasionale vlak, die opgeleide en bekwame ware ambassadeurs vir die Koninkryk uit te daag om hulleself verkiesbaar te stel en hulle plekke in te neem in diens van die Koning, om die Koninkryk van die hemel ook daar in julle omgewing, provinsie en land ʼn werklikheid te laat word.

Gaan vat hande met ander kinders van God wat al lankal hiermee besig is, en doen wat gedoen moet word daar in julle omgewing.

Nee, nee, jy is verkeerd as jy dink hierdie gesprek gaan tipies die “gee jou tiende-gesprek” van baie pastore en dominees oor Maleagi wees!

Nee, dit gaan oor baie meer. Dit gaan oor daardie onvervulde profesieë in hierdie wonderlike profetiese boek.

Om regtig te verstaan wat in hierdie boek gebeur, kan ons dit vergelyk met 1 Kon. 18 se gebeure, waar Elia vir Koning Agab en vir ʼn hele volk, Israel, vra: “Hoe lank hou julle aan met hink op twee gedagtes? As die Here God is, volg Hom; maar as dit Baal is, volg hom.”

In die boek, Maleagi, gebeur hierdie drama in die hofsaal van die hemel.

Ons hoor hoe God self as Aanklaer en Sleutelgetuie optree en hoe Hy Sy mense - het jy gehoor, Sy mense! – aankla dat hulle teen Hom gerebelleer het.

Uiteindelik word die saak besleg wanneer ʼn klein groepie mense die volgende drie dinge besluit:

• Hulle kies net weer ʼn keer om hulle te bekeer van ʼn lewe van ongehoorsaamheid, wetteloosheid, nikswerd godsdiens. En omdat hulle glo dat God werklik God is en nie Mammon nie, kies hulle om Hom te dien met hulle lewens, tyd, geld en alles wat hulle het. Daarom begin hulle belê in die stoorkamer en bankrekening van die Hemel.

• Hulle kies ook om verder ʼn eerlike en openhartige gesprek met mekaar en ander mense te hê oor alles wat rondom hulle aangaan.

• Om uiteindelik almal te roep tot verantwoording en mekaar ʼn kans te gee om onvoorwaardelik aan God en Sy saak te “commit”. (Amper soos die “Return South Africa! Keer terug, Suid-Afrika”-veldtog en gebedstyd, wat dwarsoor Suid-Afrika aan die gebeur is).

Dit wat hier in Maleagi gebeur onder Sy mense, veroorsaak dan by God so ʼn oorweldigende reaksie wat uiteindelik die geskiedenis van die hele wêreld sou verander!

Ja, jy is reg! Die Here sou so 400 jaar na hierdie gebeure, eers die een wat daar in Mal. 4: 5 die profeet Elia genoem word, of daar in Mal. 3: 1 “die boodskapper”, stuur om die pad voor die Here reg te maak. Dan sou die lewende God self, na wie die mens sy hele lewe en dwarsdeur die geskiedenis nog soek, skielik self na Sy tempel, na hierdie aarde, toe kom!

Hy sal self kom en alles hier kom verander!

Hy gaan ook Sy lewe as offer gee, sodat ons lewens en ons offers voortaan vir Hom aanneemlik kan wees!

Ja, Hy gaan self terugkom na die mens wat Hy geskape het!

Elke mens wat Hom dan aanvaar as God en wat nie meer vir Mammon dien as god nie, maar hulle hele lewe as volle tiende gaan bring om in die Hemelse Bankrekening te belê elke dag en wat Hom so gaan dien in wat hulle eet of drink, of in alles wat hulle doen, gaan Sy seën beleef.

“Toets My hierin, sê die Here, of Ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak nie…”

Elkeen wat kies om met hulle alles Hom alleen te dien, sal Sy kosbare besitting word.

Mal. 3:17

Die lewende God belowe daar in Mal. 3:17: “Ek sal goed wees vir hulle soos iemand goed is vir sy seun wat vir hom werk. Dan sal julle weer die verskil sien tussen wie goed doen en wie goddeloos is, tussen wie My dien en wie My nie dien nie.”

Ja, ons sou sien hoe lyk die mens wat gekies het om God onvoorwaardelik as Verlosser en Koning te dien teenoor en te midde van die res van ʼn mensdom wat Mammon bly dien.

Natuurlik word hier gepraat van diegene wat werklik deel is van die ware Kerk van Jesus, die ware Ekklesia.

Dit is mense wat by mekaar kom en wat vir die eerste keer of opnuut weer aan mekaar sê: Ons kan nie anders nie. Ons moet hier ʼn streep in die grond trek en sê: Tot sover en nie verder nie. Ons kan nie maar net aangaan soos altyd nie. Ons en ons geliefdes het gekies om Jesus Christus as Verlosser en Koning te dien as burgers van Sy Koninkryk met alles wie ons het en met alles wat die Here aan ons gegee het.

Kom ons wees prakties: Ek glo dit is waar elke ware volgeling van Jesus nou is wat al die jare byvoorbeeld lidmate was van die NG Kerk, en wat sedert verlede jaar of selfs vroeër beleef het, hulle moet hierdie band met hierdie kerkstruktuur deursny, want die ware God en Sy Woord is nie meer hier die Alfa en Omega nie.

Dit is wat elke volgeling van Jesus Christus sal moet oor besluit ongeag in watter een van die sowat 30 000 en meer kerkgroepe en denominasies hulle hul bevind. Ons sal weer moet besluit wie is werklik ons God, Here en Koning. Wie dien ons werklik?

 

As die Here dan werklik deur hierdie wêreldwye “pandemie” ook met die Ekklesia of Kerk gepraat het, wat staan ons te doen?

Hoe kan ons tot aksie oorgaan as Koning Jesus se woord vir hierdie tyd werklik is: Bekeer julle, want die Koninkryk van die hemel is besig om in en rondom julle te kom?

Kies om onvoorwaardelik in alles wat jy doen, sê en dink, as ʼn burger van hierdie Koninkryk dit te doen!

Hierdie eerste tree kan vir jou en jou geliefdes ʼn kokon en veilige tuiste skep.

In tye van lugaanvalle en oorlog, het mense na bomskuilings gevlug vir veiligheid.

Alhoewel die was van hande, isolasie wanneer nodig, en verantwoordelike sosiale kontak met mense dalk mag help teen ʼn virale aanval, kan ons nie vrees en angs weg was met seep en water nie.

Dit gebeur eers wanneer ons Koning Jesus se uitnodiging vir die eerste keer of by hernieuwing in geloof aanvaar as Hy vir ons sê: Ek wil vir jou My vrede gee. Kom na My toe en vind by My ware rus en vrede vir jou siel. Moenie vrees nie. Jy en jou geliefdes is veilig hier by My!

Soos die Bybelse Evangelieboodskap vertel, het ons as mensdom van voor ons geboorte af ons konneksie met ons Ware Huis en Hoofkwartier verloor.

Tensy ons ons leë hande in geloof uitsteek en uitroep na God en Sy hulp, gaan Hy Hom nie op ons af-forseer nie! Hy sê immers aan ons: Roep My aan in jou moeilikheid en Ek sal kom om jou te red!

As jy dit nog nooit gedoen het nie, waarom doen jy dit nie nou hier nie?

In Sy Woord beskryf God Homself as hierdie Hemelse Pappa wat heeltyd by die venster staan en uitkyk vir wanneer Sy verlore seuns en dogters tog eendag gaan kies om huis toe te kom!

Hy het vir jou, deur die koms en menswording van Sy Seun, ʼn persoonlike boodskap en uitnodiging gestuur om, asseblief, terug te kom!

Jesus, en net Hy, is ons enigste antwoord en enigste pad terug huis toe!

Geen kerk, geen godsdienstige ritueel, geen gebed aan Maria of watter ander heilige, kan vervang wat Jesus reeds gedoen het en kan en wil doen vir jou nie.

Honderde miljoen mense wat dit reeds gedoen het, getuig opgewonde oor die onmiddellike vrede en liefde wat hulle ervaar het toe hulle in Sy oop, liefdevolle arms ingestap het toe hulle gewaag het om terug Huis toe te gaan.

In plaas daarvan om God te ignoreer of van Hom af weg te hardloop, gaan dadelik na Hom toe terug!

Dan sal jy ook beleef hoe die storms en vlae van vrees en angs onmiddellik sal wegdrywe en hoe jy toegevou word in Sy onvoorwaardelike liefde.

Maar, hierdie stap behels natuurlik baie meer as net dit.

Die Here Jesus het eens die Koninkryk van God vergelyk met ʼn mostertsaad. Alhoewel dit hierdie klein ou saadjie is, word dit hierdie reuse plant wat skadu en skuiling kan bied aan die voëls in die hemel.

Die Koninkryk van God kan gedefinieer word as die gebied waarin God se regering en Woord onvoorwaardelik geld en aanvaar word.

Dit is dus daar waar Jesus Christus die Koning en Here is, en waar mense gekies het om Hom lief te hê en te gehoorsaam as hulle Koning. Daar doen hulle soos wat Hy vir hulle gesê en geleer het, in elke deeltjie van hulle lewe, in hulle huise, besigheid en geldsake. Ja, oral!

In die Koninkryk van God en in ʼn burger van die Koninkryk van God se lewe, geld God se Woord, die Bybel, onvoorwaardelik!

Daarom kan niemand wat waarlik ʼn burger van hierdie Koninkryk geword het, sê: God, ja, maar Koning en Here, nee, nie!

Daarom kan niemand wat iets van die Koninkryk van God verstaan, van Jesus hierdie humanistiese, liefdevolle storieverteller maak wat net mense wil lief hê en net liefde wil gee, sonder enige klem op waarheid en geregtigheid nie.

Ek wil afsluit. Kom, lees saam met my wat Hy vir jou in die bekende Ps. 91 sê.

“Hy wat by die Allerhoogste skuiling vind en die beskerming van die Almagtige geniet, hy sê vir die Here: ‘U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou.’

Dit is Hy wat jou uit die voëlvanger se wip hou en jou bewaar van dodelike siekte.

Hy beskut jou onder sy vleuels en is vir jou 'n veilige skuilplek.

Sy trou beskerm jou aan alle kante.

Jy hoef nie bang te wees vir gevaar in die nag of vir aanvalle oordag, vir pes wat in die donker toeslaan of vir siekte wat helder oordag verwoesting saai nie.

Al val daar duisende langs jou, tienduisende by jou, vir jou sal niks tref nie.

Met jou eie oë sal jy sien hoe die goddelose gestraf word.

Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie.

Hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm waar jy ook al gaan.

Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip sal stamp nie.

Jy sal oor leeus en adders loop, leeus en slange sal jy doodtrap.

‘Omdat hy My liefhet, sal Ek hom red,’ sê die Here, ‘omdat hy My ken, sal Ek hom beskerm.

Wanneer hy My aanroep, sal Ek sy gebed verhoor; in sy nood sal Ek by hom wees, Ek sal hom red en hom in sy eer herstel.

'n Baie lang lewe sal Ek hom gee en oor my hulp sal hy hom verbly.’”

Met ander woorde: Aan hulle wat tuis gekom het in Sy huis, in Sy Koninkryk; wat Hom aangeneem het as Verlosser en Here; wat Jesus nie net Verlosser noem nie, maar ook Here; aan hulle belowe Hy Sy spesiale en unieke beskerming teen elke vorm van kwaad en aanval. Ja, ook midde ʼn Corona19-aanval.

Gewone kerke en selfs die Christendom as godsdiens kan nie jou dit waarborg nie!

Kom ek sê dit op ʼn ander manier.

Baie mense het vir Jesus Christus gevra om in hulle te kom woon, en dit is ook reg so. Maar ons moet ook besef dat Hy dan nog ʼn tree van ons vra, naamlik dat ons ook ons plek en posisie “in Christus” sal inneem.

Daarom sê die Evangelie van Johannes en baie van Paulus se briewe: Hy in ons en ons in Hom!

Of, soos Johannes dit sê: Hy sal in ons bly, as ons in Hom bly!

Christus in ons, is ʼn goeie begin, maar die partytjie begin wanneer ons “in Christus” ons plek ingeneem het!