Displaying items by tag: Genade

 

Onthou jy, Meneer of Mevrou, Jongman of -vrou, suksesvol in besigheid, of in die mediese wêreld, of in die onderwys, of in die Landbou-omgewing, wat Jesus gesê het oor hoe hulle jou vandag, môre of oormôre, moet herken as Sy volgeling en as ambassadeur van die Koninkryk van die hemel?

“Ek gee julle ʼn nuwe gebod: julle moet mekaar liefhê. Soos Ek julle liefhet, moet julle mekaar ook liefhê.

As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is.” (Joh. 13:34,35)

Ja, ek weet Jesus het dit gesê, eerstens, oor ons verhouding en optrede teenoor medegelowiges. Maar moenie vergeet dat Hy presies dieselfde gesê het oor hoe jy ʼn “naaste” ook moet behandel nie! En ja, daardie mense wat elke dag jou pad in die besigheidswêreld kruis, is beslis ook een van hierdie “naastes”!

Oor Jesus het hulle gesê: “Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat Hy as die enigste Seun van die Vader het, vol genade en waarheid.”

En: “Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang.” (Joh. 1:14,16)

Daar in Mat. 25 beskryf Jesus hierdie genade wat ons gee, so: “Ek was honger, en julle het My iets gegee om te eet; Ek was dors, en julle het My iets gegee om te drink; Ek was ʼn vreemdeling, en julle het My gehuisves; Ek was sonder klere, en julle het vir My klere gegee; siek, en julle het My verpleeg; in die tronk, en julle het My besoek.”

In Lukas 16 beskryf Hy dit as dat ons die oneerlike Mammon, geld, so moet gebruik dat ons “daarmee vir ons vriende eendag in die hemel moet maak”.

En in Mat. 7 beskryf Hy dit dat ons moet besef dat daar waar ons met ons geld en besigheid die “koninkryk soek”, is dit asof ons besig is om dit in ʼn Hemelse bankrekening te belê.

Ons het in ʼn vorige gedeelte dit so probeer omskryf in die taal van die besigheidswêreld:

Om op die markplein “die koninkryk van die hemel te soek”, beteken om in elke transaksie wat ons doen, in elke diens wat ons lewer, in elke produk wat ons maak of verkoop, drie dinge van ewe belang te reken:

Eerstens moet ons elke mens betrokke, “liefhê”, deur hulle so te behandel, hulle so te dien en te versorg, soos wat ek behandel, bedien en versorg sou wou word as ek in hulle skoene was. Daarom is dit nie net my belang wat hier tel nie, maar moet almal wat hierby betrokke is op die een of ander wyse, hierby baat en hier wen. Of dit nou ʼn groot saketransaksie is waarmee ons besig is; en of dit hier gaan oor iemand wat ek nuut aanstel; en of dit iets is wat ek by iemand anders koop; en of dit nou ʼn werker daar op my plaas is, vir wie ek opdrag gee of wie ek moet dissiplineer. Elke mens betrokke moet iets van die genade van die koninkryk van die hemel hier op aarde, in hierdie situasie proe en beleef!

Tweedens wil ons in besigheid “wins maak”. Inteendeel, die God wat ons dien, is ʼn God wat op uitkyk is daarvoor en wins beloon. Onthou jy, byvoorbeeld, in die gelykenis van die talente/minas (wat eintlik goue munte destyds was)? Die enigste persoon in daardie gelykenis wat God se toorn geproe het, en alles verloor het wat hy oor aangestel is, was die persoon wat nie wins kon toon agterna nie.

Dit kan egter nooit, in besigheid in diens van die Koninkryk van God, oor eensydige wins of oor wins ten koste van ander gaan nie. ʼn Transaksie waarin een party so benadeel word dat hy of sy kaalgestroop en bankrot agtergelaat word, kan nooit in die Koning se oë reg wees nie.

Daarom kan dit nooit reg wees dat ʼn groot, welgestelde boer, net omdat hy die eienaar is, dink hy doen reg en goed in God se oë as hy sy werkers hulle gewone loon betaal elke maand, terwyl net hy wegstap met die miljoene na ʼn goeie oes nie! Daarom moet daar ʼn stadium kom waar so ʼn boer of hoofaandeelhouer in ʼn groot besigheid, sy bestuurders in daardie boerdery of besigheid, moet beloon met aandele in daardie boerdery of besigheid!

Daarom moet hierdie winsdeling ook uitkring na die verdere opleiding van almal betrokke, en beter voordele, ens.

Dit bring ons derdens, by ons verantwoordelikheid as goeie rentmeesters (wat ek sommer “konings in diens van die Koninkryk van God” noem).

Hier gaan dit oor hoe ons as goeie rentmeesters omsien na alles om ons. Dit gaan hier oor hoe ʼn groot boer elke jaar boer op al sy plase; wat hy gaan plant en wanneer hy gaan plant. Dit gaan ook oor of hy aanmekaar net chemie en kunsmis moet gebruik om sy grond se produksie, teen alle koste, te vermeerder. En dit gaan oor daardie produk wat jy op die rak sit, of daardie middel wat jy as dokter voorskryf aan ʼn pasiënt. Sien, my vraag is: Hoe kan ʼn mediese dokter ʼn antidepressant voorskryf aan ʼn pasiënt as daardie antidepressant se gebruik sekere van sy pasiënte se seksuele oriëntasie kan verander? (En ja, dit staan uitdruklik so in die voubiljet!)

Of hoe kan ʼn onderwyser, net omdat die leerplan wat aan hom of haar voorgeskryf is, onbybelse leuens aan die kinders voor hom of haar leer?

Asseblief, hoor my mooi! Ek probeer nie hier diegene veroordeel nie. Ek is net besig om so hard en duidelik as moontlik dit wat ek in God se Woord lees en ontdek het hieroor deur God se genade, in terme en taal te vertaal wat ons almal weer ʼn slag op ons knieë voor God sal dwing en wat ons sal dwing om met die Bybel op ons skoot, êrens op ʼn stil plek, laat sit by die Koning van alle konings, op soek na Sy wil en Sy hart!

Ons is immers geroep om dinge anders te doen as wat die res van die wêreld om ons dit aan ons elke dag vertel!

Published in Nuusbrief
Friday, 05 August 2022 16:49

Hoe lyk en werk genade hier op aarde

 

Mat. 6:33 sê hierdie ding so:

“Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal Hy julle ook al hierdie dinge gee.”

Met ander woorde, elkeen van ons wat kan getuig dat ons Here God in Jesus Christus ons met Sy genade toegevou en totaal verander het, moet met hierdie selfde genade uit die hemel, soos ons Jesus dit destyds gesien doen het in Sy openbare bediening in die jare 28/29 tot 32 n.C., daar in Israel, maar ook omdat Hy ons aangeraak en bedien het met hierdie selfde genade, nou gaan en dieselfde doen soos Hy ons geleer het.

Waar ons dit doen, gaan ons nog meer genade en seën dag vir dag, daar waar dit saak maak en ʼn verskil kan maak, belewe! God belowe dit self aan ons, en Hy kan nie lieg nie!

'n Bediening van genade

Kom ek probeer om op twee maniere oor hierdie “bediening van genade” met jou te gesels. Ek gaan eers, hier tussen ons as gelowige volgelinge van Jesus, dit vir jou sê soos wat ons dit in die Bybel lees. Dan gaan ek dit probeer “vertaal” in ʼn taal waarmee ons daar in die markplein daaroor kan praat met almal daar.

Kom ons begin dan met die eerste. Omdat dit vir niemand van ons onbekende materiaal hierdie is nie, gaan ek vinnig en baie kursories hieroor praat.

Gen. 1:28

Daar is baie Bybelse voorbeelde en gedeeltes wat handel oor wat God se oorspronklike opdrag aan ons as mensdom is. Soos daar in Gen. 1:28:

"Wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. Heers oor die vis in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip."

“Be fruitful” en “multiply” sê die Engels dit. In elke sin van die woord. Of ons nou besig is om te boer of nuwe produkte of patente moet uitdink. Of dit nou die vermenigvuldiging is wat gesien kan word op ʼn balansstaat, en of dit nou gesien kan word in ʼn pasiënt se lewe wat nie vir ewig op ʼn depressant hoef te wees nie, maar dit eerder vir solank nodig gebruik as ʼn kruk om aan al die nodige aandag te gee, en dan die gebruik daarvan stelselmatig kan verminder.

Dit is immers wenslik dat dit so gebeur, want die hormone en biochemie van die brein en die liggaam is in die proses so verbeter en vermeerder dat daardie mens weer kan funksioneer soos wat God dit normaal bedoel het.

Ja, ons oorspronklike opdrag is en bly om as God se ambassadeurs op aarde daardie realiteite en werklikhede soos wat dit in die hemel is (en volgens God se wil dus is), elke dag hier op aarde moet laat gebeur en ʼn werklikheid te laat word.

Rom. 6:16

Ja, ons weet hierdie oorspronklike plan het ontspoor toe die mens sy heersersposisie op aarde prys gegee het en ʼn slaaf geword het van die vyand. Paulus skryf immers daar in Rom. 6:16: “Julle weet tog: as julle julle aan iemand onderwerp om hom as slawe te gehoorsaam, is julle die slawe van dié een aan wie julle gehoorsaam is.”

Maar God het reeds voor die skepping ʼn plan van verlossing en restourasie in plek gehad. Jesus sou kom as die nuwe Koning en alles kom terugeis wat in die proses verlore geraak het. God het dit sommer daar in die begin vir die vyand gesê in Gen. 3:15: “Ek stel vyandskap tussen jou en die vrou, tussen jou nageslag en haar nageslag. Haar nageslag sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt.”

Jesus het ons oorspronklike bedoeling hier op aarde kom herstel

Toe die profesie vervul is in die dood en opstanding van Jesus Christus, het God die outoriteit wat die mens weggegee het, teruggeneem en so ons bedoeling op aarde finaal in die bloed van Jesus weer neergeskryf. Nou het ons weer ʼn oop baan om te kan hardloop na die oorspronklike wenpaal met alle mag. Ons, as Sy Ekklesia, is geroep en bedoel om Sy heerskappy en koninkryk op aarde stelselmatig uit te brei soos wat Adam oorspronklik bedoel was om te doen.

Ons sien dan ook hoe Jesus dit eers aan die eerste 12 van Sy dissipels leer, dan aan nog 70 en aan die 72, en uiteindelik aan elkeen van Sy volgelinge oor alle tye en in alle dele van die wêreld.

Hy sê dit immers in Mat. 28:19 en in Hand. 1:8 baie pertinent sodat daar geen onduidelikheid hieroor kan wees nie.

Telkens gee Hy hierdie selfde opdrag, al sê Hy dit soms net met ander woorde: “Gaan, maak die siekes gesond; vertel aan die mense die goeie nuus; demonstreer aan hulle wie Ek werklik is en wat werklik in My hart vir elkeen van hulle is. Vergroot My Koninkryk hier op aarde.”

Maar om baie redes volg min van Sy volgelinge Sy opdrag uit elke dag van hulle lewens. Hulle val vir die vyand se leuens en glo dat as hulle nie vir hulleself sorg nie, gaan daar nooit genoeg wees nie. Hulle raak betrokke in allerlei argumente oor onbelangrike en irrelevante dinge, en laat hulle gelei word deur hulle emosies, gevoelens en begeertes, eerder as om gelei word deur God se Gees. Hulle dink dat hulle bedoeling hier op aarde is om hulle gawes en talente uit te leef soos hulle goeddink. Maar hulle besef nie dat dit die rede is waarom niks werklik bevredig nie en hulle net nooit vergenoegd voel nie.

Want as ons nie “die koninkryk en die wil van God” eerstens en aktief elke dag “soek nie”, gaan ons nie “totale en al-genoegsame versorging” beleef nie!

Daarom is dit so nodig om na ons Al-Voorbeeld, Jesus Christus, te kyk en te luister na wat God die Gees self vir ons in die Woord, die Bybel, hieroor sê.

1 Joh. 3:8 sê dat deur ʼn intieme liefdesverhouding met God en met Jesus as die Koning, deur 24/7 elke oomblik net te doen wat Hy sê, gaan ons stelselmatig die vernietigingswerk van die vyand afbreek en gaan iets nuuts tot stand kan kom; ʼn nuwe realiteit; iets van die werklikheid soos wat dit in die hemel reeds is.

“En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak.” (1 Joh. 3:8b)

Dit was Jesus, as die Finale Adam, se opdrag soos wat dit die Eerste Adam se opdrag was. En nou is dit ons opdrag.

Kom ek sluit hierdie gedeelte af.

God se bedoeling toe Hy jou gered het uit genade in Christus Jesus was nie net dat jy intussen net moet besig bly tot Hy jou eendag hemel toe gaan vat nie. Sy plan en bedoeling met jou is baie meer en baie wonderliker as dit: Hy het bedoel dat jy God se wil moet demonstreer hier op aarde, soos dit reeds in die hemel is! Jy is bedoel om hierdie planeet aarde, en spesifiek daar wat God jou neergesit het, tussen die mense daar, Sy tuinslang te wees wat Sy hemelse genade, Sy krag, Sy teenwoordigheid en Sy liefde daar laat instroom. Of dit nou is deur ʼn diens wat jy lewer, of ʼn woord wat jy sê, of ʼn transaksie is wat jy daar doen.

Published in Nuusbrief
Tagged under

Lees asseblief Joh. 1

Hoor jy, dit is wat mense, ongelowiges, gelowiges en diegene wat as deel van God se volk gereken is maar wat steeds aanhou sondig het, beleef het!

Almal van hulle, in al drie die groepe mense het beleef hoe dieselfde Jesus wat genade aan mense aangebied en bedien het, ook waarheid aan almal van hulle bedien het!

Die genade-kant verstaan almal en is vir almal aanvaarbaar, maar die oomblik wanneer ons oor die waarheid-kant begin praat, wat praat oor God se geregtigheid, oordeel en ja, die werklikheid van die hel, raak mense kriewelrig.

Maar, verstaan jy dan nie dit mooi nie?

Verstaan jy dan nie dat die God van die Bybel 'n heilige God is wat sonde haat, ja, haat, en dit nie voor Sy oë kan verdra nie!

Daarom moet Hy sonde straf.

Die enigste behoorlike straf vir sonde is die dood, soos die ewige dood, die hel. (Rom. 6:23; 2 Tess. 1:6-9; Op. 20:11-15)

Natuurlik is Hy ook 'n genadige, liefdevolle God. Wat elke mens, o, tog so liefhet! Hy wil nie dat enige mens verlore sal gaan nie, maar eerder dat elkeen gered sal word.

Dit is waarom Hy, reeds voor die grondlegging van die wêreld, die koms van Sy Seun, Sy vernederende menswording, Sy lyding Sy hele lewe lank, Sy kruisiging en verskriklike dood aan 'n kruis soos die ergste van misdadigers en dit terwyl Hy onskuldig was, en Sy helse smarte, alles, alles, reeds beplan het as deel van Sy versoenings- en herskeppingsplan.

Daarom moes Jesus, die Christus, ook hel toe gaan om ook daar die verlossings- en herskeppingsplan aan te kondig, maar om ook God se finale oordeelplan en oorwinning oor alle magte wat teen God in opstand gekom het, aan te kondig as die nuwe Koning van die nuwe Koninkryk wat nou ook hier op aarde aangebreek het.

Daarom moet hierdie boodskap deur my en jou verkondig word, naamlik dat Jesus die Here en Koning is van hierdie Koninkryk, wat nou ook hier op aarde aangebreek het.

Daarom moet elke knie buig en sal elke tong uiteindelik, selfs teen wil en dank, bely dat Jesus die Here is.

Daarom moet genade en waarheid aan al drie die groep mense oor wie ons die afgelope 3 kere gepraat het, bedien word soos Jesus mense bedien het terwyl Hy op aarde was.

Daarom moet die Evangelieboodskap oor God se genade-aanbod in Christus Jesus aan elke mens verkondig word.

Daarom moet ons wat aangeraak en verander is deur die verlossing in Jesus, en wat die Lewe en dit in oorvloed waarvoor Hy gekom het, geproe het, getuies daarvan wees in die hele wêreld, sodat elkeen die Goeie Nuus sal hoor oor Sy koms, Sy kruisiging, dood en opstanding.

Daarom moet, as deel van hierdie Evangelieboodskap, ook die waarheid van die noodsaak van bekering en wedergeboorte verkondig word.

Daarom moet daar aan elke mens gesê word: Bekeer jou van jou rebelsheid! Jy is totale verlore, onder God se oordeel en op pad hel toe!

Daarom moet daar ook vir die nuwe bekeerlinge geleentheid wees vir sondebelydenis en selfs vir bevryding by die bekering en doop in water, as deel van die normale Bybelse geboorte van elke nuwe lid van die ekklesia. Daarom ook het Jesus aan die prostituut van Joh 8 gesê: Ek veroordeel jou ook nie, maar gaan nou en sondig nie meer nie!

Net so, as deel van die normale bediening aan elke nuwe bekeerling, moet as deel van normale dissipelskap, aangedring word op heiligmaking en 'n aflê van die ou manier van lewe en ou sondige lewe.

Ons God en Vader haat immers sonde en kan dit nie voor Sy oë verdra nie. Veral nie in die lewe van Sy kinders nie. Dit is waarom Jesus aan 'n Petrus gesê het: Gaan weg agter My, Satan! Dit is ook waarom, as deel van die genade en waarheid waarmee Jesus mense bedien het, Jesus ook aan dieselfde Petrus gesê het dat hy Hom 3 maal gaan verloën, maar ook dat Hy vir Petrus se bekering gaan bid en dat hy daarna sal opstaan om sy plek in te neem as leier onder die dissipels.

Dit is ook waarom Jesus so vel in Sy bediening van genade en waarheid was teenoor die sogenaamde geestelike leiers, die Fariseers en Saduseers.

Uit hulle optrede en leringe het dit duidelik geblyk dat hulle nie werklik God se genade en waarheid verstaan en geproe het nie.

Daarom ook die opdrag aan die ekklesia om met strengheid en "tough love" elkeen te hanteer wat steeds bly volhard het in sonde en wat aangehou het om leuens en dwalinge te verkondig wat duidelik in stryd was met die kernwaarhede van God se Woord.

Die oogmerk daaragter was dus niks anders nie as om mense met genade en waarheid te bedien, net soos Jesus dit eens gedoen het.

Ons God en Vader het steeds elkeen lief wat bly volhard in hulle sonde, en wat bly volhard om dinge, in stryd met die waarheid van die Woord, te verkondig. God se hart is ook wat hulle betref, dat hulle weer tot bekering sal kom, want Hy wil nie dat enigeen van hulle uiteindelik verlore sal gaan nie, maar eerder gered sal word.

Published in Nuusbrief
Tagged under